Tags Posts tagged with "google authenticator"

google authenticator

przez -
11 1764
Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Logując się do aplikacji Google możemy skorzystać z dwustopniowego uwierzytelnienia. Poza standardowym pytaniem o hasło, Google prosi o jednorazowy kod, który może zostać do nas wysłany SMSem, odczytany z aplikacji Google Authenticator na telefonie komórkowym lub odsłuchany z wiadomości głosowej. Metodę dwuskładnikowego uwierzytelnienie możemy również wykorzystać do logowania się po SSH do serwera. Google przygotowało specjalny moduł – libpam-google-authenticator.

Do skorzystania z tej metody potrzebna będzie aplikacja Google Authenticator dla telefonów komórkowych. Kolejnym krokiem będzie zainstalowanie modułu PAM.

Pobieramy plik libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2, wypakowujemy go i kompilujemy.

[thecamels@release ~]$ make
[root@release ~]$ make install

Na systemach RHEL oraz CentOS do poprawnej kompilacji wymagana jest paczka pam-devel. Następnie do pliku /etc/pam.d/sshd należy dodać na samym początku wpis:

auth       required     pam_google_authenticator.so

Ostatnim krokiem jest konfiguracja SSH, która zazwyczaj znajduje się w pliku: /etc/ssh/sshd_config, w której należy zaktualizować lub dodać opcję:

ChallengeResponseAuthentication yes

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie sekretnego klucza. Odpowiada za to polecenie google-authenticator. Uruchamiamy je z konta użytkownika, który będzie korzystał z tej metody uwierzytelnienia.

Google Authenticator - QRCode

[thecamels@release ~]$ google-authenticator

Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/thecamels@release%3Fsecret%3DOIMEINBS3QIX6WZH
Your new secret key is: BWWEABGTYSJNKLQL
Your verification code is 375093
Your emergency scratch codes are:
  42025097
  15985152
  53691877
  15562664
  39541888

Do you want me to update your "/home/thecamels/.google_authenticator" file (y/n) y

Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it increases
your chances to notice or even prevent man-in-the-middle attacks (y/n) y

By default, tokens are good for 30 seconds and in order to compensate for
possible time-skew between the client and the server, we allow an extra
token before and after the current time. If you experience problems with poor
time synchronization, you can increase the window from its default
size of 1:30min to about 4min. Do you want to do so (y/n) y

If the computer that you are logging into isn't hardened against brute-force
login attempts, you can enable rate-limiting for the authentication module.
By default, this limits attackers to no more than 3 login attempts every 30s.
Do you want to enable rate-limiting (y/n) y
[thecamels@release ~]$

Wygenerowany został URL z obrazkiem, który pozwoli nam na szybką konfigurację aplikacji na telefonie komórkowym. Google wygenerowało również jednorazowe kody, które pozwolą nam na zalogowanie do serwera w przypadku kiedy nie mamy dostępu do telefonu komórkowego.

Po skonfigurowaniu serwera, należy zrestartować usługę SSH oraz skonfigurować telefon.

Google Authenticator Android

Czas na testy:

[thecamels@muszelka~]$ ssh release
Verification code:
Password:
[thecamels@release~]$

Aby zalogować się na serwer, należy podać token wygenerowany przez aplikację na telefonie oraz poprawne hasło. Jeżeli nie mamy dostępu do telefonu, możemy skorzystać z wygenerowanych wcześniej kodów.

Polecane

fritzbox

0 428
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...