Tags Posts tagged with "gpl"

gpl

przez -
0 923

W czerwcu tego roku pojawiła się trzecia wersja najpopularniejszej licencji służącej do licencjonowania aplikacji z otwartym źródłem. GPLv3 jest aktualizacją tej licencji wydaną po 16 latach od ostatnich zmian. Przed samym pojawieniem się nowej wersji licencji, powstało wiele zawirowań oraz kontrowersji.

Wczoraj licencja ta została oficjalnie zatwierdzona przez organizację Open Source Initiative, która zajmuje się promocją Open Source. Free Software Foundation, która opracowała GPLv3, Open Source Initiative jest jedną z najważniejszych organizacji które zajmują się wolnym oprogramowaniem. Fakt zaakceptowania licencji przez tę organizację może świadczyć o tym, że GPLv3 zostało dobrze opracowane i ma szansę na szybkie zdobycie popularności wśród programistów.

Mam nadzieję, że spory jakie były między Free Software Foundation oraz Open Source Initiative zostały zakończone oraz, że obie organizacje razem będą rozwijać i promować Open Source.

przez -
0 486
Skype

Firma Skype złamała postanowienia licencji GPL2 – tak orzekł niemiecki sąd. Powodem konfliktu stała się nie komunikator Skype, lecz jeden ze sprzedawanych przez tę firmę telefonów. Chodzi tu o model SMCWSKP 100 służący do rozmów w technologii VoIP. Urządzenie to działa pod kontrolą zmodyfikowanego systemu Linux. Niestety firma Skype nie opublikowała pełnych jego źródeł.

Firma Skype informowała jedynie, że oprogramowanie telefonu oferowane jest na licencji GPL oraz podawało linka do strony z kodem źródłowym. Sąd uznał, że nie jest to wystarczające i nakazał dołączanie pełnej treści licencji GPL do dokumentacji urządzenia.

przez -
0 648
Licencja

Kolejny szkic trzeciej wersji licencji GPL został udostępniony przez Free Software Foundation. Uproszczono w nim kwestie kompatybilności licencji i wprowadzono nowe zapisy dotyczące patentów. Co ciekawe, Linus Torvalds będący do tej pory zdecydowanym przeciwnikiem GPL 3 przyznał, że zmiany są całkiem zadowalające i mogą otworzyć drogę do udostępnienia jądra Linuksa na warunkach zmodernizowanej licencji.

Na warunkach licencji GPL udostępniona jest znaczna część wolnego oprogramowania, a więc jej brzmienie ma duże znaczenie dla całego ruchu związanego z otwartymi programami. Stworzenie kolejnej wersji licencji było konieczne, gdyż na rynku technologii informatycznych zaszło wiele zmian od roku 1991, kiedy to modernizowano GPL po raz pierwszy. Trzecia wersja GPL w założeniach miała wprowadzić takie elementy jak: określenie statusu usług świadczonych przez sieć i ochrona przed prawem patentowym.

Konieczność modernizacji GPL została dostrzeżona, ale w społeczności open source nie było zgody co do tego, jak powinna brzmieć trzecia wersja. Linus Torvalds w ostrych słowach skrytykował drugi szkic trzeciej wersji licencji GPL udostępniony w ubiegłym roku. Skrytykował też sposób prowadzenia prac nad nową licencją. Zdaniem Torvaldsa GPL 3 narzucała wtedy zbyt daleko idące obowiązki i wkraczała na obszary, których nie powinna nawet dotykać.

Torvalds zmienia zdanie
Nowy szkic licencji przedstawiony wczoraj został znacznie wyklarowany. Uproszczono warunki kompatybilności licencji tak, aby stały się one łatwiejsze do zrozumienia i spełnienia. Poprawiono też sformułowania dotyczące kwestii patentowych, dzięki czemu porozumienia podobne do kontrowersyjnego paktu pomiędzy Novelem a Microsoftem nie będą już możliwe. Krytykowany przez Torvaldsa zbyt szeroki zakres ochrony przed DRM został wyraźnie ograniczony.

Co na to twórca Linuksa? Teraz przyznaje on, że do szkicu licencji nastawiony jest „sceptycznie” ale nie mówi już „nic z tego!”. Jego zdaniem te zdecydowanie najgorsze zapisy zostały całkowicie usunięte. Torvalds przyznał też, że zmiana licencji jądra Linuksa na GPL 3 stała się „teoretycznie możliwa”.

Co z umową Novell-Microsoft?
Szkic licencji w obecnym brzmieniu zabrania licencjobiorcy nabywania od innej osoby lub firmy patentów dotyczących dzieła, które zostało udostępnione na licencji GPL. Mówiący o tym paragraf 11 jest skonstruowany w taki sposób, aby było jasne, że zapewnienie o nietykalności patentowej jest również traktowane jak nabycie praw do korzystania z patentu.

Tak skonstruowana licencja zabrania porozumień podobnych do tych, jakie Microsoft podpisał z Novellem. Nie może to jednak wpłynąć na zawarte już porozumienie. Zostało ono podpisane jeszcze na warunkach licencji GPL 2 i nie ma możliwości stosowania nowych warunków wstecz. W paragrafie 11 znajdujemy zresztą zapisaną w nawiasach kwadratowych klauzulę mówiącą o tym, że zapisy w nim zawarte mają moc obowiązywania od 28 marca bieżącego roku.

przez -
0 517
Licencja

Prace nad GPLv3 znowu się przedłużyły najprawdopodobniej zostanie wydany jeszcze jeden szkic roboczy, przed oficjalnym wydaniem. Opóźnienia wynikają z konieczności poprawek wynikających z głośnej umowy pomiędzy Microsoftem a Novellem. Twórcy nowego wydania licencji GPL chcą uniemożliwić zawierania takich umów w przyszłości.

przez -
0 427

Od ponad roku trwają prace nad trzecią wersją GPL – najczęściej używanej w świecie Open Source licencji. Wszystko wskazuje na to, że twórcom nie uda się wyrobić w założonym terminie. Licencja już w fazie tworzenia powodowała spore dyskusje wśród zainteresowanych. Sceptyczni wobec trzeciej GPL są między innymi Linus Torvalds (twórca jądra Linuksa) oraz programiści z HP i MySQL. Najbardziej krytykowane aspekty nowej licencji to podejście do DRM i patentów na oprogramowanie.

Początkowo zakładano, że finalny szkic wydany zostanie 15 stycznia, a ostateczna treść licencji zostanie zaprezentowana najpóźniej w marcu. Tymczasem, prace nad finalnym szkicem wciąż trwają, możemy spodziewać się go w przeciągu dwóch, trzech tygodni. Data wydania ostatecznej wersji nie jest jeszcze znana.

GNU - logo

Marka iPhone przynosi kolejne kłopoty firmie Linksys. Tym firma zostaje oskarżona przez przedstawicieli projektu GPL Violations o naruszenie warunków licencji GPL. Oskarżenie wpływa zaledwie tydzień po tym jak firma Cisco oskarżyła Apple o naruszenie znaku towarowego iPhone. Firma Linksys wykorzystała w urządzeniu WIP300 iPhone system Linux, ale nie opublikowała jego całego kodu źródłowego.

Jak uważa Armijn Hemel, członek dwuosobowej ekipy GPL Violations Project jest to niezgodne z postanowieniami licencji GPL.

Licencja GPL pozwala twórcom oprogramowania na swobodne wykorzystanie kodu źródłowego, nawet w celach komercyjnych. Należy jednak przy tym udostępnić swoje programy na tej samej licencji i podać listę zmian, jakich dokonało się w kodzie. To niewiele, a jednak nie wszyscy decydują się na takie zadośćuczynienie.

Armijn Hemel po wcześniejszych konsultacjach z prawnikiem w kwestii legalności swoich czynów, pobrał oprogramowanie urządzenia a następnie metodą inżynierii wstecznej odkrył komponenty, których łamią licencję. Chodzi tutaj m. in. o gdbserve i fwupg.

Cisco nie jest pierwszą firmą, która korzysta komercyjnie z otwartego kodu i nie spełnia warunków licencji. Na najgłośniejszy w ostatnim czasie był proces sądowy założony przez Heralda Velte przeciwko firmie D-Link, która złamała postanowienia GPL w przypadku oprogramowania dla urządzenia DSM-G600. Proces zakończył się uznaniem racji Heralda Velte i tym samym sąd w swoim orzeczeniu potwierdził prawne znaczenie licencji GPL.

przez -
0 438

Firma Sun – największy darczyńca dla społeczności Open Source – rozważa zmianę licencji swoich produktów na GPL 3. Firma Sun uważa, że nowsza wersja licencji GPL 2, jest bardziej wolnościową. Warto zauważyć, że jest to pierwszy, tak liczący sie w środowisku wolnego oprogramowania głos popierający trzecią wersje GPL, skrytykowaną wcześniej przez samego Linusa Torvaldsa.

Simon Phipps zajmujący się w Sun produktami otwartymi, pisze na swoim blogu, że wybór nowej wersji licencji kierowany jest głównie faktem, że prace nad GPL 3 ciągle trwają. Licencja ma być dostępna w połowie marca przyszłego roku. Jak na razie najważniejsze produkty Suna są udostępniane na licencji GPL 2.

Trudno się z tym nie zgodzić. Sun udostępni na licencji GPL kod Javy SE i M. Technologie te są już szeroko wykorzystywane i nierozsądne byłoby planowanie udostępniania ich na licencji, której nie ma. Wcześniej komentatorzy mówili, że wybór GPL 2 wynika z niechęci do GPL 3, ale Philips zdecydowanie temu zaprzeczył dodając, że Sun uczestniczy przecież w pracach nad GPL 3.

Polecane

fritzbox

0 438
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...