Tags Posts tagged with "gtk"

gtk

przez -
15 1054
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.14, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. GTK+ oferuje możliwości programowania obiektowego, posiada bardzo dużą integrację ze środowiskiem GNOME. Do rysowania interfejsów używana jest biblioteka Cairo oraz CSS. Dodano obsługę Waylanda 1.6, wraz ze wsparciem dla dotyku, przeciągnij i upuść, a także klasycznym trybem GNOME.

 • Adwaita została domyślnym motywem GTK+ na wszystkich platformach sprzętowych
 • Dodano obslugę ikon w CSS
 • Dodano wsparcie multitouch, w tym framework gestów
 • Dodano interaktywne debuggowanie
 • Pojawiło się narzędzie do przeglądania ikon
 • W GtkListBox dodano obsługę zaznaczania wielu wpisów
 • Udoskonalono integrację menu w OS X dla GtkApplication

przez -
2 899
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.12, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

Dodano obsługę regionów wejścia (input regions), poprawiono wyświetlanie raportu o funkcjach, a także naprawiono zmianę rozmiaru z północno-wschodniego rogu. Udoskonalono integrację z menu OS X. Naprawiono sporo błędów i zaktualizowano tłumaczenia.

przez -
22 3618
Dirk Hohndel

Dirk Hohndel, pracownik Intela w dziale Open Source Technology Center, przedstawił na odbytej niedawno konferencji linux.conf.au 2014, swoje doświadczenia odnośni pisania aplikacji w Qt i GTK. Jego wykład nosił tytuł: Gtk to Qt – a strange journey i opowiadał w nim o tym, jak z innymi osobami przepisywali aplikację Subsurface 4.0 z GTK na Qt, i jakie wnioski z tego wyciągnięto.

Dlaczego według Dirka, framework Qt jest lepszy, aniżeli GTK? Otóż problem z tym drugim nie leży w samym narzędziu i jego możliwościach, ale głównie w centralnej społeczności deweloperów. Podczas swoich prac, starał się wspomóc w pewnych kwestiach odnośnie pisania kodu i niestety, ale jego wypowiedzi, stawały się terenem wojen słownych oraz tekstów typu: robisz to źle, nie tak to powinno wyglądać. Dirk Hohndel nie chcąc tracić czasu, zwrócił się z podobnymi kwestiami do społeczności Qt, która bez problemów pomagała i angażowała się w sam projekt. Do tego było dostępne sporo dokumentacji dla deweloperów i nie istniały problemy w komunikacji, jak to było w przypadku deweloperów GTK.

przez -
13 877
Open Source

Matthias Clasen z Red Hata ogłosił wydanie pierwszej kompilacji zestawu bibliotek GTK+3 dla systemów Microsoft Windows. Okazuje się, że biblioteki GTK2 od bardzo długiego czasu nie były praktycznie w ogóle aktualizowane dla Windowsa, co w świetle świetnie wspieranego zestawu Qt jest raczej złym posunięciem. Aktualnie dostępne dla Windowsa, będą paczki z GTK+ 3.6.4, mimo że aktualnie stabilne są GTK 3.10.

przez -
40 1027
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.8, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

Najważniejszą zmianą jest dodanie stabilnego wsparcia dla Waylanda 1.0, dzięki czemu będzie można rozpocząć proces przenoszenia oprogramowania na nowy serwer wyświetlania. Pojawiło się wsparcie dla serwera broadwayd, udoskonalono wyświetlanie tematów graficznych, dodano lepsze zarządzanie geometrią, udoskonalono dotyk. Dodano wsparcie menedżera okien dla protokołu synchronizacji ramek oraz zwiększono wydajność.

przez -
1 953
Open Source

Matthias Clasen ogłosił wydanie GTK+ 3.6, biblioteki służącej do tworzenia interfejsu graficznego dla programów komputerowych. Pierwotnie została stworzona na potrzeby programu GIMP, stąd też nazwa – The GIMP Toolkit. Znak + pojawił się w nazwie, gdy autorzy dodali do oryginalnego GTK możliwość programowania obiektowego. Od wersji GTK + 3.0 używa Cairo do rysowania, dzięki czemu jest lepsza współpraca z X11 oraz serwerem Wayland, a także CSS do obsługi tematów.

Najważniejsze zmiany:

 • GtkSearchEntry: podklasa GtkEntry, którą można ustawić, jako wyszukiwarkę
 • GtkMenuButton: przycisk, który wyświetla menu. Menu można wygenerować z GMenu lub samodzielnie
 • GtkLevelBar: nowy widżet do wyświetlana siły lub poziomu jakości

Inne usprawnienia:

 • Przyciski zmiany wartości (spin buttons) można teraz ustawiać pionowo
 • Podgląd tekstu i wpisów może wyświetlać selection handles (uchwyty zaznaczenia), podczas używania z urządzeniami dotykowymi

Tematy:

 • Dodano wsparcie dla zanikania i przejść (cross-fading i transitions)
 • Dodano wsparcie dla animacji CSS
 • Dodano wsparcie dla rozmazanych cieni

przez -
12 1306
Programowanie

Projekt Seed ma na celu umożliwienie szybkiego pisania programów z GUI w Gtk+. Wykorzystuje silnik WebKit, a w szczególności jego część JavaScriptCore. (Istnieje podobny projekt, GJS oparty na silniku Spidermonkey). Użycie popularnego i dość łatwego w użyciu języka JavaScript ma ułatwić tworzenie prostych programów z użyciem bibliotek Gtk+.

Programy Seed działają jako skrypty uruchamiane przez VM Seed. W pliku skryptu umieszczamy na początku następującą linię:

#!/usr/bin/env seed

lub uruchamiamy poleceniem:

 seed nazwaprogramu.js

Pierwsza odpowiada za wskazanie interpretera, natomiast druga uruchamia program. Poniżej przykłady kodu:

//import biblioteki gtk
Gtk = imports.gi.Gtk;
//inicjowanie Gtk z przekazaniem argumentów
Gtk.init(Seed.argv);
//budujemy okno z pliku Glade
var UI_FILE = "gui.glade";
var builder = new Gtk.Builder();
builder.add_from_file(UI_FILE);
var window = builder.get_object("window");
//dołączamy sygnał zamknięcia aplikacji po zamknięciu okna
window.signal.hide.connect(Gtk.main_quit);
//wyświetlamy okno
window.show_all();
//uruchamiamy główną pętle
Gtk.main();

Dużą zaletą jest możliwość użycia całego WebKita. Można dzięki temu w kilkunastu linijkach kodu zrobić własną przeglądarkę z obsługą JavaScript. Prosty przykład na: people.gnome.org. Więcej przykładów: live.gnome.org/Seed/Tutorial.

Możemy również rozszerzyć możliwości JavaScript przez dodawanie modułów w C.
Można też dodać do swojej aplikacji pisanej w innym języku możliwość pisania wtyczek w JavaScript. Część programów Gnome udostępnia taką możliwość np. Gnome Shell, Nautilius.

Bardzo pozytywną cechą jest podążanie nazw metod obiektów Seed za nazwami bibliotek w C. Przykładowo:

Gio.file_new_for_path("sciezka/do/pliku");

odpowiada bezpośrednio w bibliotece Gio następującej funkcji C:

g_file_new_for_path(char*);

Programiści znający te biblioteki w C, są „w domu”, a nowi będą mogli w razie potrzeby łatwo przejść na C.

Projekt wygląda całkiem ciekawie. Można łatwo tworzyć proste skryty z GUI. Jedynie w większych projektach zapewne lepszym rozwiązaniem jest użycie innego języka, statycznie typowanego i nieco wydajniejszego, na przykład Vala.

przez -
0 549
Xfce

Peter de Ridder ogłosił wydanie gtk-xfce-engine 3.0.0, silnika graficznego gtk do obsługi różnych tematów dla środowiska Xfce. Najnowsza wersja to dodanie wartości px dla rozmiaru obramowania, poprawne nazwy DETAIL, używanie odpowiednich kolorów w opcjach i sprawdzaniu, zgodne renderowanie rozszerzenia, poprawione dopasowywanie klasy i wyrównania. Zwiększono wymaganą wersję biblioteki do GTK+ 3.2, dodano domyślny motyw Tuned dla GTK+ 3.2 oraz wsparcie GTK+ 3.4 dla silnika. Domyślne motywy nie wspierają GTK+ 3.4.

Polecane

fritzbox

0 71
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...