Tags Posts tagged with "hamachi"

hamachi

przez -
3 1651
Sieć, LAN

Ogłoszono wydanie Haguichi 1.3.0. Jest to graficzna nakładka na program Hamachi dla systemów Linux. Cała sieć opiera się na VPN i wykorzystuje nazwy nadawane podczas zakładania, do których można się podłączyć podając nazwę lub adres IP. Utworzoną sieć można zabezpieczyć hasłem oraz poprzez weryfikację użytkowników. Najważniejszą zmianą jest przeniesienie całego interfejsu aplikacji z Mono i GTKv2 na Vala i GTKv3. Dzięki temu aplikacja otrzymała obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości, elastyczny wygląd dopasowany do rozmiaru okna, a także dekorowanie okien po stronie klienta.

Minusem tego jest konieczność utrzymywania odpowiednich linii kodu dla pulpitów nie obsługujących tego typu dekoracji. W przypadku Ubuntu istnieje specjalna wtyczka do AppIndicator, która dodaje obsługę górnej belki i zasobnika systemowego.

Inne zmiany:

  • Dodano panel boczny, który pokazuje szczegóły i akcje dla konkretnej sieci lub członka
  • Pojawiło się całkowicie nowe logo
  • Dodano krótki tekst na liście pustych sieci, jak dodać nową sieć
  • Dodano ikony panelu i aplikacji dla stylu adwaita-icon-theme
  • Komendy przypisane dla członka sieci i nie istniejące w systemie nie są pokazywane
  • Dodano używanie znaków unicode dla znaków wielokropka i cudzysłowia
  • Zmieniono ścieżkę instalacyjną pliku autostart .desktop na /usr/etc/xdg/autostart
  • Porzucono wsparcie dla Hamachi 2.1.0.81 i starszych wersji
  • Usunięto przestarzałe ikony statusu
  • Zaktualizowano tłumaczenia

Instalacja w Ubuntu odbywa się poprzez dodanie repozytorium PPA dla Haguichi – ppa:webupd8team/haguichi. Można także skorzystać z poniższych komend:
[bash]
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/haguichi
sudo apt-get update
sudo apt-get install haguichi
[/bash]

Ważne! Najnowsze wydanie jest dostępne tylko dla Ubuntu 15.04 i wersji rozwojowej Ubuntu 15.10. Dla starszych wersji zostanie zainstalowane Haguichi 1.0.26, będące nadal na Mono i GTKv2.

Dodatkowo należy zainstalować Haguichi Unity AppIndicator w odpowiedniej wersji.
Dla Ubuntu 15.04
sudo apt-get install haguichi-indicator

Dla Ubuntu 14.04 lub Ubuntu 12.04
sudo apt-get install haguichi-appindicator

Polecamy także zapoznanie się z naszym artykułem: Hamachi – VPN dla początkujących.

Sieci

Sieć Hamachi opiera się na VPN i wykorzystuje nazwy nadawane podczas zakładania, do których można się podłączyć podając nazwę lub adres IP. Utworzoną sieć można zabezpieczyć hasłem oraz poprzez weryfikację użytkowników.

Instalacja

Windows

W systemie Windows pobieramy odpowiednią paczkę ze strony producenta, instalujemy a następnie tworzymy konto. Można także założyć wpierw konto na stronie, skonfigurować sieć, a potem pobrać przygotowany dla nas specjalnie instalator.

Linux

Musimy wejść na stronę secure.logmein.com/labs/ i wybrać interesującą nas paczkę dla systemu. Następnie instalujemy na dysku.

Przyda się również graficzna nakładka zwana Haguichi, którą aby zainstalować należy dodać repozytorium ppa:webupd8team/haguichi.

Konfiguracja

Windows

Pliki konfiguracyjne znajdują się w:
C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi.inf

Obsługa sprowadzana się do kilku opcji w kliencie, a cała reszta jest dostępna z poziomu panelu obsługi na stronie. Istnieje jednakże sposób odblokowania bardziej zaawansowanych opcji. Należy edytować plik:

C:\Users\Bartosz\AppData\Local\LogMeIn Hamachi\h2-ui.ini
i dodać wpis:

Settings.Advanced 1

Hamachi - Windows - zaawansowane opcje

Linux

Pliki konfiguracyjne są trzymane w pliku:

/var/lib/logmein-hamachi/h2-engine.cfg

Cała obsługa sprowadza się także do strony internetowej oraz graficznej nakładki Haguichi

Obsługa z konsoli
Logowanie do Hamachi:

[bash]hamachi login
hamachi logon
[/bash]

Wylogowanie się:

[bash]hamachi logoff
hamachi logout
[/bash]

Dołączenie klienta do swojej sieci:

[bash]hamachi attach nasz_email[/bash]

Dołączenie do istniejącej sieci:

[bash]hamachi do-join nazwa-sieci/numer-IP[/bash]

Lista użytkowników i sieci:

[bash]hamachi list[/bash]

wyświetlenie informacji o danym kliencie

[bash]peer <ID_komputera>[/bash]

wyświetlenie informacji o danej sieci

[bash]network <ID_sieci>[/bash]

Usunięcie sieci:

[bash]delete <Id_sieci>[/bash]

Zmiana hasła do danej sieci:

[bash]set-pass <id_sieci> [<haslo>][/bash]

Zatwierdzenie użytkownika w sieci

[bash]approve <id_sieci> <id_klienta>[/bash]

Odrzucenie przyjęcia użytkownika do sieci

[bash]reject <id_sieci> <id_klienta>[/bash]

Opuszczenie sieci:

[bash]leave <id_sieci>[/bash]

Zmiana statusu na dostępny w danej sieci:

[bash]go-online <id_sieci>[/bash]

Zmiana statusu na niedostępny w danej sieci:

[bash]go-offline <id_sieci>[/bash]

Zmiana trybu pracy:

[bash]set-ip mode ipv4 | ipv6 | both[/bash]

Zmiana nicku użytkownika:

[bash]set-nick <NICK>[/bash]

Usunięcie/wyrzucenie użytkownika z sieci:

[bash]evict <id_sieci> <id_klienta>[/bash]

Dodanie swojego (już istniejącego) konta logmein

[bash]attach <email_logowania>[/bash]

Obsługa graficzna z użyciem Haguichi
Okno główne jest praktycznie takie samo, jak pod Windows. Jest też dostępnych troszkę więcej opcji konfiguracji

Tworzenie tunelu pomiędzy naszym komputerem, a komputerem w domu

Czasem zachodzi potrzeba stworzenia szyfrowanego połączenia, między naszym komputerem, a siecią w domu. Dzięki Hamachi oraz PuTTY jest to bardzo proste rozwiązanie.

Pobieramy klienta PuTTy, instalujemy i przechodzimy do zakładki Tunels. Konfigurujemy nasz tunel, zaznaczając opcję DYNAMIC, oraz wpisując port, który w naszym przypadku wynosi 1080.

Hamachi - tunelowanie - PuTTy - konfiguracja portu

Przechodzimy do zakładki sesje i podajemy konfiguracje logowania do naszego serwera.

Hamachi - tunelowanie - PuTTy - adres IP

Zapisujemy sesję, a następnie klikamy Open, co spowoduje utworzenie tunelu. Teraz do utworzonego skrótu możemy dodać komendę, która za każdym razem gdy klikniemy na ikonę, utworzy nam tunel.

[bash]C:\putty\putty.exe -load "nasza_nazwa"[/bash]

Hamachi - tunelowanie - PuTTy - skrót

Mając tak utworzony tunel, możemy przekierować ruch wielu aplikacji lub skonfigurować serwer pośredniczący w przeglądarce internetowej:

Hamachi - tunelowanie - przeglądarka internetowa

Polecane

Zenwalk

0 294
2 lipca 2020 roku wydano nową wersję Zenwalk Linux 15.0-20200702. Dystrybucja ta powstała w 2004 roku. Wtedy nazywała się Minislack, autorem jej...

0 367
fritzbox

0 637