Tags Posts tagged with "html"

html

przez -
6 672
Przeglądarka internetowa, internet

Ogłoszono wydanie jQuery 2.0, wieloplatformową bibliotekę JavaScript zaprojektowaną w celu łatwego pisania skryptów, które są wykonywane po stronie klienta. jQuery jest w pełni otwartym oprogramowaniem, będącym na licencji MIT i GPLv2. Składnia biblioteki została stworzona, aby ułatwić nawigację po dokumentach, manipulację drzewem DOM, tworzyć animacje, dodać dynamiczne zmiany strony, czy wykonać zapytania AJAX.

W najnowszej wersji zmniejszono wielkość biblioteki o 12% i zachowano wstecznie kompatybilne API z jQuery 1.9. Porzucono wsparcie dla przeglądarek internetowych Internet Explorer 6, 7 i 8, a także starszych wersji WebKita na Androidzie 2.0. Udoskonalono także budowanie własnych kombinacji biblioteki z 12 dostępnych modułów.

przez -
0 515
Przeglądarka internetowa, internet

Wydano jQuery 1.8, wieloplatformową bibliotekę JavaScript zaprojektowaną w celu ułatwienia pisania skryptów, które są wykonywane po stronie klienta. jQuery jest w pełni otwartym oprogramowaniem, będącym na licencji MIT i GPLv2. Składnia biblioteki została stworzona, aby ułatwić nawigację po dokumentach, manipulację drzewem DOM, tworzyć animacje, dodać dynamiczne zmiany strony, czy wykonać zapytania AJAX. Nazwa wzięła się z powodu braku wolnej domeny dla nazwy JSelect.

Zmiany, jakie zaszły;

  • Przeprojektowano silnik Sizzle
  • Zaktualizowano i oczyszczono silnik animacji
  • Automatyczne dodawania przedrostków: -webkit, -moz i -ms
  • Bardziej elastyczne funkcje $(html, props)
  • Zmniejszono wielkość kodu
  • Modułowa budowa, pozwala na wyłączanie niepotrzebnych komponentów
  • Naprawiono ponad 160 błędów

przez -
0 563
Przeglądarka internetowa, internet

Ogłoszono wydanie jQuery Mobile 1.0 – interfejsu użytkownika opartego o HTML5, który składa się z bibliotek i frameworka. Wszystko zostało przystosowane do platform mobilnych i bazuje na jQuery oraz specjalnie przygotowanej bibliotece interfejsu użytkownika do współpracy z Apple iOS, Android 2.1-2.3 i Honeycomb, Windows Phone 7 i 7.5, Blackberry 6.0, 7 i Playbook, Palm WebOS, Firefox Mobile, Opera Mobile, MeeGo 1.2, Kindle 3 i Fire, i desktopowych wersji Chrome 11-15, Firefox 4-8, Internet Explorer 7-9 oraz Opera 10-11.

jQuery Mobile posiada zunifikowany dotykowy interfejs, oparty o HTML i widżety, który współpracuje z CSS, JavaScript i AJAX. Zawarto w nim wszystkie znane nam gesty, wolne od patentów. Wygląd można projektować przy wydanym niedawno ThemeRoller dla platform mobilnych.

Przykładowe dema oraz dokumentację można znaleźć na jquerymobile.com.

przez -
0 521
Przeglądarka internetowa, internet

Wydano jQuery 1.7, wieloplatformową bibliotekę JavaScript zaprojektowaną w celu ułatwienia pisania skryptów, które są wykonywane po stronie klienta. jQuery jest w pełni otwartym oprogramowaniem, będącym na licencji MIT i GPLv2. Składnia biblioteki została stworzona, aby ułatwić nawigację po dokumentach, manipulację drzewem DOM, tworzyć animacje, dodać dynamiczne zmiany strony, czy wykonać zapytania AJAX. Nazwa wzięła się z powodu braku wolnej domeny dla nazwy JSelect.

Najnowsza wersja łączy sposób, w jaki deweloperzy tworzą dowiązania do zdarzeń, poprzez dodanie metod .on() i .off(). Istnieją również znane sposoby, jak .bind(), .unbind(), .delegate(), .undelegate(), .live() i .die(), które zostaną zastąpione przez API .on() i .off(). Zalecane jest ich użytkowanie, pomimo pozostawienia starych metod.

Inną zmianą jest zwiększenie wydajności w obsłudze zdarzeń delegated. Bazują one na badaniu przekroju kodu Google Code Search, które ma być niedługo zamknięte, i szukanie jak są użytkowane selektory. Potem programiści optymalizowali dla tych zdarzeń i dzięki temu zdarzenia delegated są dostarczane z połową wymaganego czasu, w porównaniu do jQuery 1.6.4.

Event Delivery Performance

Reszta zmian, to lepsze wsparcie HTML5 dla przeglądarek IE6, IE7 and IE8, bardziej intuicyjne zachowania animacji, wsparcie dla Asynchronus Module Definition API (AMD API), ulepszenia do jQuery.Deferred i dodatku jQuery.isNumeric(). Usunięto opcje event.layerX, event.layerY i nieudokumentowane metody jQuery.isNaN() i jQuery.event.proxy().

przez -
0 623
Programowanie

Po patentach, technologii DRM przyszedł czas na blokowanie kodu źródłowego HTML swojej strony. Pewna amerykańska firma stwierdziła, że w ochronie swojej własności intelektualnej należy zabronić internautom oglądać kod źródłowy HTML swojej strony.

I tu powstaje pytanie. Jak firma chce to osiągnąć skoro kod HTML opisuje za pomocą znaczników strukturę treści strony. HTML wraz z arkuszami stylów CSS jest następnie interpretowany przez przeglądarki internetowe, które na tej podstawie wyświetlają stronę WWW. Nie ma metody, żeby technicznie zabronić internautom oglądanie kodu, ponieważ tym samym zabroniłoby się “oglądanie” go również przeglądarkom, co uniemożliwiłoby wyświetlenie strony.

Kod strony można obejrzeć za pomocą skrótów klawiszowych (np. CTRL+U w Firefoksie czy F3 w Operze). I tutaj powstaje pytanie. Jak firma zamierza egzekwować swoją licencję?

Polecane

Security - bezpieczeństwo

0 33
Przez lukę w systemie e-biletów brytyjskich linii lotniczych dane klientów mogły być dostępne dla niepowołanych osób. Xopero Software, producent rozwiązań do backupu danych, w...
mercursis

0 255