Tags Posts tagged with "htop"

htop

przez -
4 1435
Konsola

Hisham Muhammad, brazylijski programista z Porto Alegre, ogłosił wydanie htop 1.0.3. Jest to interaktywny program do monitorowania procesów systemowych, napisany i zaprojektowany dla systemów Linux, w celu zastąpienia top. Pracę nad htop rozpoczęły się 8 lat temu, kiedy to Muhammad stwierdził, że brakuje narzędzia, które by pozwalało zarządzać procesami systemowymi, bez potrzeby wpisywania PID. Projekt jest wydawany na licencji GPLv3.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Zwiększono wydajność działania całej aplikacji, a także w kwestii parsowania danych wejścia/wyjścia na zaznaczonych polach
 • Poprawiono kolorowanie
 • Zwiększono limit bufora, podczas śledzenia głęboko zagnieżdżonych procesów
 • Dodano wyświetlanie statystyk page fault
 • Dodano kolumnę do śledzenia OOM-killer score of processes
 • Dodano otagowanie wszystkich potomnych procesorów (klawisz c)
 • Naprawiono znalezione błędy

przez -
13 28866
Konsola

Jak widać ekran htop jest podzielony na kilka części zawierających kolejno:

 • informacje o obciążeniu procesora zajętości pamięci i pliku wymiany
 • ilości uruchomionych procesów (tasks)
 • średnim obciążeniu sytemu (load average)
 • czasie działania systemu (uptime)
 • interaktywną listę procesów

Każda ze wspomnianych części jest konfigurowalna przez użytkownika. Klawisz F2 daje nam dostęp do menu „setup” gdzie mamy cały wachlarz możliwości ustawień co, gdzie i w jakiej formie htop ma nam pokazywać.

htop - wygląd

Zatrzymajmy się na chwilę przy każdej części:

Obciążenie procesora, zajętość pamięci, i użycie pliku wymiany: htop pokazuje każdy procesor bądź rdzeń na osobnym wskaźniku. Tak więc w przypadku, gdy w systemie mamy jeden procesor 1-rdzeniowy, to zobaczymy jeden wskaźnik. Jeśli natomiast nasz komputer posiada jeden procesor 4-rdzeniowy, bądź dwa 2-rdzeniowe to htop pokaże nam w każdym przypadku cztery wskaźniki.

Lista procesów: procesy w formie listy lub drzewa, które możemy sortować pod względem wykorzystania procesora, pamięci, itp. Najbardziej rzuca się w oczy możliwość „przewijania” listy procesów zarówno w pionie jak i poziomie, co pozwala na pokazanie kompletnej listy procesów wraz z kompletną linią poleceń. Htop umożliwia także „zabicie”, jak i zmianę parametru „nice” procesu, bez podawania jego numeru PID, jak to ma miejsce w top, wyświetlenie otwartych plików przez dany proces, czy też śledzenie jego wywołań systemowych. F1, bądź ? daje nam dostęp do ekranu pomocy, gdzie opisane są możliwości programu w tym zakresie.

Tasks, load average, uptime: tutaj chciałbym zatrzymać się na dłużej, gdyż o ile tasks i uptime mówią raczej same za siebie, to load average jest bardzo ciekawym parametrem, gdyż dzięki niemu możemy w jednej chwili ocenić czy nasz system ma kłopoty wydajnościowe związane z procesorem, czy też nie. Jak sama nazwa wskazuje wyraża on średnie obciążenie, jednak nie w formie do jakiej z reguły jesteśmy przyzwyczajeni czyli „procentów”. Zamiast tego mamy trzy liczby. Są to średnie obciążenia systemu liczone odpowiednio w czasie: ostatniej minuty, pięciu ostatnich minut i piętnastu minut. Natomiast cyfry oznaczają liczbę procesów wykonywanych w danej chwili i liczbę procesów czekających na dostęp do procesora.

Reasumując:
Load average: 2.23, 0.89, 0,60 odczytujemy następująco: w ciągu ostatniej minuty w naszym systemie wykonywany był średnio jeden proces a drugi i „jeszcze trochę” czekało w kolejce na dostęp do procesora. Przekładając to na procenty możemy powiedzieć że średnio licząc nasz procesor miał o 123% więcej zadań do zrealizowania niż był w stanie zrobić. W ujęciu pięciu minut, miał do wykonania 0.89 procesu, a więc przekładając był obciążony w 89%, a w ujęciu piętnastu minut w 60%. Jaka wartość load average świadczy że nasz system nie ma problemów z wydajnością od strony procesora? Każda poniżej 1.00. Teoretycznie przy wartości 1.00 procesor jest w pełni i optymalnie wykorzystany, ale osobiście liczby około 0.80 przyjmuję jako wartości skłaniające do rozmyślań o rozbudowie serwera.

Pamiętajmy w tym miejscu o bardzo istotnej kwestii – ilości procesorów i rdzeni. Na maszynach 4-rdzeniowych możecie spotkać się z load average o wartości na przykład 3.55 i system będzie działał płynnie. Taka wartość load average na sprzęcie z jednym 1-rdzeniowym procesorem spowoduje praktycznie całkowite zapchanie systemu. Ma to miejsce dla tego, że load average jest liczony dla każdego rdzenia osobno, a więc na maszynie z szesnastoma rdzeniami może spokojnie wynosić dajmy na to 12.76 i to tylko świadczy o tym, że dobrze zaplanowaliśmy nasz zakup.

Na koniec rodzynek – system przyzwoicie obciążony czyli load average = 94.43, 58.04, 27.70
(źródło: http://htop.sourceforge.net/)

Htop - 128 rdzeni w komputerze

przez -
0 1783
Konsola

Hisham Muhammad, brazylijski programista z Porto Alegre, ogłosił wydanie htop 1.0. Jest to interaktywny program do monitorowania procesów systemowych, napisany i zaprojektowany dla systemów Linux, w celu zastąpienia top. Pracę nad htop rozpoczęły się 8 lat temu, kiedy to Muhammad stwierdził, że brakuje narzędzia, które by pozwalało zarządzać procesami systemowymi, bez potrzeby wpisywania PID. Projekt jest wydawany na licencji GPLv3.

Nowa wersja zawiera wsparcie dla dzielenia metryki procesora na dwie lub trzy kolumny, stałe aktualizacje metryki, wsparcie dla rysowania drzewa UTF-8 i przyrostowe filtrowanie listy procesów. Poprawiono ogólną wydajność aplikacji, zmieniając przestarzałe PLPA dla kontroli wykorzystania procesora na HWLOC i przywracając wsparcie dla natywnego linuksowego sched_setaffinity.

Prócz tego dodano możliwość przewijania w wzdłuż i wszerz, czyniąc łatwiejszym nawigację po procesach i linii poleceń. Htop pozwala także użytkownikowi wybrać proces z listy, zamiast wpisywać identyfikator, w celu ubicia lub wybrania priorytetu. Wspiera także operacje wykonywane za pomocą myszki.

Polecane

0 55
GopherCon Poland odbędzie się 15 września online przez zoom. Podczas serii prelekcji i warsztatów podniesiesz swoje kwalifikacje i poznasz nowe zastosowania języka...