Tags Posts tagged with "joomla!"

joomla!

przez -
0 628
Joomla

Projekt Joomla! ogłosił wydanie Joomla! 3.2, nowej wersji otwartoźródłowego CMS, opartego o język PHP. Dodano Content Version Control, czyli kontrole wersji artykułów i innych treści. Wbudowano Extensions Finder, czyli wyszukiwarkę rozszerzeń, która umożliwia aktualnie instalację ponad 4000 dodatków. Zwiększono bezpieczeństwo, dzięki wprowadzeniu silnych haseł oraz dwuskładnikowego uwierzytelniania. Pojawiła się łatwa instalacja wielu języków. Poprawiono interfejs użytkownika oraz dodano moduł ACL.

przez -
0 831
Joomla

24 kwietnia wydano stabilną wersję Joomla 3.1, w której zaimplementowano długo oczekiwaną funkcję Tagów. System Tagów został stworzony nie tylko dla artykułów, ale również do tagowania innych obszarów naszej witryny (co daje nam możliwość łączenia artykułów z resztą zawartości witryny). Stworzono również API dla programistów rozszerzeń, pozwalające na integrację swoich dodatków z komponentem Tags. Dzięki temu umożliwi to w przyszłości łączenie treści zawartych w różnych komponentach jak np. artykuły, produkty w sklepie e-commerce, czy profilach użytkowników.

Ponadto najnowsza Joomla, oferuje swoim użytkownikom:

 • mobile-ready Joomla jest pierwszym i jedynym poważnym CMS, który jest w pełni responsywny
 • rozwinięty i elastyczny system kontroli dostępu
 • przyjazny interfejs użytkownika
 • aktualizację Joomla oraz rozszerzeń dzięki metodzie One-click update
 • tworzenie wielojęzycznych witryn
 • wiele rozszerzeń
 • dostęp do biblioteki JUI dla programistów – interfejs użytkownika Joomla.

przez -
0 2066
Joomla

W ten sam sposób, możemy również uruchomić inne systemy zarządzania treścią, takie jak: phpBB3, WordPress itp. Podczas przygotowania poradnika, korzystaliśmy z Ubuntu 12.04.2 LTS, Joomla 3.0.0, Distrib 5.5.29-MariaDB, PHP 5.3.10-1ubuntu3.5 oraz Apache 2.2.22 (Ubuntu).

Czym jest MariaDB i Joomla?

MariaDB to darmowa i alternatywna baza danych, stworzona przez byłych pracowników firmy MySQL AB, odpowiedzialnych za projekt MySQL. Bazuje ona na kodzie źródłowym z poprzednich wersji MySQL.

Joomla to darmowy i rozbudowany system zarządzania treścią, na którym możemy zbudować serwis internetowy z bardzo dużą bazą rozszerzeń. CMS jest pochodną Mambo.

Więcej o MariaDB i Joomla:

Instalacja MariaDB

Instalację rozpoczynamy od ustawienia repozytoriów, gdzie otrzymujemy gotowy kod do wklejenia w wierszu poleceń.

[bash]sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository ‚deb http://mirror.vpsfree.cz/mariadb/repo/5.5/ubuntu precise main'[/bash]

Po zaimportowaniu kodu i dodaniu repozytoriów, możemy zainstalować bazę danych z polecenia:

[bash]sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server[/bash]

W trakcie instalacji zostajemy poproszeni o podanie nowego hasła administratora dla MariaDB, z którego będziemy korzystać w dalszej części, w celu utworzenia nowej bazy danych. Sprawdzamy również port, aby potwierdzić, że MariaDB działa poprzez:

[bash]$ netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
[/bash]

Warto nadmienić, że MariaDB dział na tym samym porcie, co MySQL.

Tworzenie bazy danych

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej bazy danych dla CMS Joomla, w tym celu skorzystamy z następujących danych:

 • Nazwa bazy danych: joomla
 • Nazwa użytkownika: joomla-user
 • Hasło bazy danych:  joomla-pass

Na tym etapie potrzebne będzie nam hasło administratora dla MariaDB o którym wspominaliśmy wcześniej. Wszystkie dane są danymi przykładowymi, zachęcamy do użycia własnych.

sudo mysql -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 5.5.29-MariaDB-mariadb1~precise-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database joomla;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'joomla-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'joomla-pass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant CREATE, ALTER, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE, LOCK TABLES
  -> on joomla.* to 'joomla-user'@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye

Z powyższych danych i bazy danych będziemy korzystać, podczas instalacji i użytkowania Joomla.

Apache i PHP

Przyszedł czas na zainstalowanie obsługi PHP oraz serwera Apache. W przypadku MariaDB, skorzystamy z php5-mysql.

[bash]$ sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-php5[/bash]

Następnie zabieramy się za skonfigurowanie nowej witryny Apache, która będzie wskazywać na katalog /var/www/joomla.

[bash]$ cd /etc/apache2/sites-available
$ sudo sh -c ‚sed "s/www/www\/joomla/g" default > joomla'[/bash]

Restartujemy serwer Apache2.

[bash]$ sudo a2dissite default
$ sudo a2ensite joomla
$ sudo service apache2 reload[/bash]

Gdy wszystko mamy już ustawione, przystępujemy do pobrania i rozpakowania CMS – Joomla w uprzednio przygotowanym katalogu.

[bash]$ sudo mkdir /var/www/joomla
$ cd /var/www/joomla
$ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17965/78414/
Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip[/bash]

Następnie rozpakowujemy Joomla w katalogu.

[bash]$ sudo unzip Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip
$ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/joomla[/bash]

Instalacja Joomla

Wszystko już gotowe i przystępujemy do instalacji Joomla, działającej na bazie danych MariaDB. W tym momencie należy zmienić ustawienia DNS /etc/hosts – na te z odpowiednim adres IP, na którym działa Joomla. Przykład poniżej.

10.1.1.61 joomla.local

Następnie odpalamy przeglądarkę, w polu adresu wpisujemy – http://joomla.local i rozpoczynamy instalację CMS’u korzystając z uprzednio przygotowanej bazy danych.

Instalacja jest bardzo łatwa, składa się z trzech kroków:

 • W pierwszym ustawiamy nazwę witryny, opis witryny, e-mail administratora, nazwę administratora, hasło administratora oraz decydujemy czy po instalacji witryna ma być włączony czy wyłączona (jako, że instalujemy Joomla na własnym komputerze zaznaczamy opcję nie)
 • W drugim ustawiamy typ bazy danych, podajemy nazwę serwera bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych, hasło użytkownika bazy danych oraz nazwę bazy danych.
 • Trzeci krok to finalizacja wszystkich ustawień i przystąpienie do instalacji Joomli na serwerze, po wszystkim usuwamy katalog instalacyjny i rozpoczynamy pracę z Joomla 3.0.

Joomla 3.0.3 - Instalacja

przez -
7 881
Joomla

Projekt Joomla! ogłosił wydanie Joomla! 3.0.0, nowej wersji wolnego systemu zarządzania treścią, opartego o język PHP i korzystającego z bazy danych MySQL. Joomla Platform zaktualizowano do wersji 12.2, a instalacja przez przeglądarkę została zredukowana do trzech prosty kroków. Dodano również kilka zestawów prostych danych, które są dostępne podczas instalacji.

Nowy szablon administracyjny, został nazwany Isis (egipska boginii) i posiada całkowicie nowy wygląd. Został przystosowany do pracy na urządzeniach mobilnych z małymi wyświetlaczami. Joomla 3.0 używa frameworka HTML5 – Bootstrap, który bazuje na elastycznej warstwie sieciowej. Nowym dodatkiem jest boczny pasek z narzędziami, które są uzupełnione przez rozwijaną listę na górze strony.

Najważniejsze ustawienia zostały ułożone blisko siebie, a strona główna posiada domyślny szablon stylu, który pasuje dla urządzeń mobilnych. Dzięki jQuery wspierana jest funkcja przeciągnij i upuść, pozwalając sortować menu z ikonkami, przy użyciu myszki. W zestawie znajdziemy także framework JavaScript – Mootools, który został zachowany dla wstecznej kompatybilności, jednakże w przyszłych wydaniach ma zostać usunięty.

Joomla 3.0 wymaga PHP 5.3.1, i MySQL 5.1+. Deweloperzy zakańczają rozwój Joomla! 2.5, w którym będą poprawiane jedynie znalezione błędy, aż do czerwca 2014 roku. Zakończono także wsparcie dla Joomla! 1.5.

przez -
2 790
Joomla

Projekt Joomla! ogłosił wydanie Joomla 2.5.5, nowej wersji otwartoźródłowego CMS, opartego o język PHP. Seria ta jest oznaczona, jako Long Term Support, i będzie wspierana jeszcze przez najbliższe 13 miesięcy. W najnowszej wersji naprawiono dwa błędy bezpieczeństwa. Dodano również możliwość kopiowania skórek przez użytkowników, nadawania im nazwa oraz późniejszej modyfikacji. Pojawiła się nowa wtyczka do profili użytkowników, która pozwala administratorom, na pokazywanie regulaminu i późniejszy wymóg jego podpisania.

Administratorzy mogą ponadto zastrzegać imiona użytkowników, które są dostępne, oraz jak często użytkownicy mogą prosić o zmianę hasła w zadanych odstępach czasu. Prócz tego pojawił licznik odwiedzin odnośników, który pokazuje jak często stary URL był odwiedzany. Udoskonalono zarządzanie modułami i obsługę zdjęć, z funkcją do wgrywania kilku plików na raz, oraz podglądem w polu.

przez -
1 855
Joomla

Projekt Joomla! ogłosił wydanie Joomla! 2.5, nowej wersji otwartoźródłowego CMS, opartego o język PHP. Nowe wydanie zostało oznaczone, jako Long Term Support, co oznacza wsparcie przez najbliższe 18 miesięcy. Dodano wsparcie dla Microsoft SQL Server, co jest dużą zmianą, ponieważ Joomla! 1.7 była jedynie kompatybilna z bazą danych MySQL. Wsparcie dla innych baz danych ma się pojawić w najbliższym czasie.

Podczas logowania się do panelu admina, CMS poinformuje o nowo dostępnych aktualizacjach, zarówno frameworka, jak i zainstalowanych w nim rozszerzeń. Funkcjonalność ta jest znana z systemu WordPress. Ulepszono zaawansowane wyszukiwanie, dzięki użyciu tzw. silnika języka naturalnego w głównym jądrze Joomla!. Według testów jest on szybszy i bardziej wszechstronny, w porównaniu do standardowego wyszukiwania. Poprawiono dwa błędy, które mogły spowodować ataki typu XSS, a także dwie pomniejsze luki.

Wsparcie dla Joomla! 1.7 kończy się 24 lutego 2012 roku.

przez -
1 593
Joomla

Nareszcie po długim oczekiwaniu i kilku wersjach RC (Release Candidate, czyli kandydat do wydania), pojawiła się wersja Stable! Programiści Joomla! od wersji 1.0 dosyć rygorystycznie przestrzegali znaczeń w nazewnictwie wydań wersji. Wszystkie wydania stabilne były stabilne, a wersje RC w większości nadawały się do użycia w działających witrynach. Jednak przy wersji Joomla! 1.5 stało się coś dziwnego. Pojawiła się wersja beta, która… była alfą, a niedługo później wersje RC, które powinny być betami.

Polecane

0 192
Weź udział w Festiwalu Cyfryzacji 2019 i zaktualizuj swoją wiedzę na temat nowych technologii i Cyfryzacji. Fundacja Digital Poland tworząc Festiwal Cyfryzacji,...
It_kontrakt_news

0 851