Tags Posts tagged with "licencja"

licencja

przez -
0 918

W czerwcu tego roku pojawiła się trzecia wersja najpopularniejszej licencji służącej do licencjonowania aplikacji z otwartym źródłem. GPLv3 jest aktualizacją tej licencji wydaną po 16 latach od ostatnich zmian. Przed samym pojawieniem się nowej wersji licencji, powstało wiele zawirowań oraz kontrowersji.

Wczoraj licencja ta została oficjalnie zatwierdzona przez organizację Open Source Initiative, która zajmuje się promocją Open Source. Free Software Foundation, która opracowała GPLv3, Open Source Initiative jest jedną z najważniejszych organizacji które zajmują się wolnym oprogramowaniem. Fakt zaakceptowania licencji przez tę organizację może świadczyć o tym, że GPLv3 zostało dobrze opracowane i ma szansę na szybkie zdobycie popularności wśród programistów.

Mam nadzieję, że spory jakie były między Free Software Foundation oraz Open Source Initiative zostały zakończone oraz, że obie organizacje razem będą rozwijać i promować Open Source.

przez -
0 646
Licencja

Kolejny szkic trzeciej wersji licencji GPL został udostępniony przez Free Software Foundation. Uproszczono w nim kwestie kompatybilności licencji i wprowadzono nowe zapisy dotyczące patentów. Co ciekawe, Linus Torvalds będący do tej pory zdecydowanym przeciwnikiem GPL 3 przyznał, że zmiany są całkiem zadowalające i mogą otworzyć drogę do udostępnienia jądra Linuksa na warunkach zmodernizowanej licencji.

Na warunkach licencji GPL udostępniona jest znaczna część wolnego oprogramowania, a więc jej brzmienie ma duże znaczenie dla całego ruchu związanego z otwartymi programami. Stworzenie kolejnej wersji licencji było konieczne, gdyż na rynku technologii informatycznych zaszło wiele zmian od roku 1991, kiedy to modernizowano GPL po raz pierwszy. Trzecia wersja GPL w założeniach miała wprowadzić takie elementy jak: określenie statusu usług świadczonych przez sieć i ochrona przed prawem patentowym.

Konieczność modernizacji GPL została dostrzeżona, ale w społeczności open source nie było zgody co do tego, jak powinna brzmieć trzecia wersja. Linus Torvalds w ostrych słowach skrytykował drugi szkic trzeciej wersji licencji GPL udostępniony w ubiegłym roku. Skrytykował też sposób prowadzenia prac nad nową licencją. Zdaniem Torvaldsa GPL 3 narzucała wtedy zbyt daleko idące obowiązki i wkraczała na obszary, których nie powinna nawet dotykać.

Torvalds zmienia zdanie
Nowy szkic licencji przedstawiony wczoraj został znacznie wyklarowany. Uproszczono warunki kompatybilności licencji tak, aby stały się one łatwiejsze do zrozumienia i spełnienia. Poprawiono też sformułowania dotyczące kwestii patentowych, dzięki czemu porozumienia podobne do kontrowersyjnego paktu pomiędzy Novelem a Microsoftem nie będą już możliwe. Krytykowany przez Torvaldsa zbyt szeroki zakres ochrony przed DRM został wyraźnie ograniczony.

Co na to twórca Linuksa? Teraz przyznaje on, że do szkicu licencji nastawiony jest „sceptycznie” ale nie mówi już „nic z tego!”. Jego zdaniem te zdecydowanie najgorsze zapisy zostały całkowicie usunięte. Torvalds przyznał też, że zmiana licencji jądra Linuksa na GPL 3 stała się „teoretycznie możliwa”.

Co z umową Novell-Microsoft?
Szkic licencji w obecnym brzmieniu zabrania licencjobiorcy nabywania od innej osoby lub firmy patentów dotyczących dzieła, które zostało udostępnione na licencji GPL. Mówiący o tym paragraf 11 jest skonstruowany w taki sposób, aby było jasne, że zapewnienie o nietykalności patentowej jest również traktowane jak nabycie praw do korzystania z patentu.

Tak skonstruowana licencja zabrania porozumień podobnych do tych, jakie Microsoft podpisał z Novellem. Nie może to jednak wpłynąć na zawarte już porozumienie. Zostało ono podpisane jeszcze na warunkach licencji GPL 2 i nie ma możliwości stosowania nowych warunków wstecz. W paragrafie 11 znajdujemy zresztą zapisaną w nawiasach kwadratowych klauzulę mówiącą o tym, że zapisy w nim zawarte mają moc obowiązywania od 28 marca bieżącego roku.

Polecane

fritzbox

0 404
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...