Tags Posts tagged with "mariadb"

mariadb

przez -
4 1329
Bazy danych, baza danych

Monty Program Ab i SkySQL ogłosiły, że połączą się aby wspomóc rozwój oraz zapewnić wsparcie dla MariaDB. Monty Program Ab zostało założone przez twórcę MySQL – Michaela Wideniusa (nick Monty) i opiekuje się bazą danych MariaDB. SkySQL zostało stworzone przez byłego kierownika i inwestora MySQL – Patrika Sallnera, aby zapewnić wsparcie dla ekosystemu MySQL i MariaDB.

Jak zaznaczają obie firmy, fuzja ma ponownie zjednoczyć spory zespół osób, związanych mocno ze środowiskiem MySQL, które odeszły od Oracle. Dodatkowo SkySQL dołączyło do MariaDB Foundation, aby móc przekazywać fundusze i siłę roboczą dla projektu. Nowo powstała spółka zachowa nazwę SkySQL, jej prezesem zostanie Patrik Sallner, natomiast Michael Widenius stanie się dyrektorem ds. technologii.

Proces łączenia powinien potrwać około 4 miesięcy. Nie podano warunków finansowych zawartego porozumienia.

przez -
0 2544
Joomla

W ten sam sposób, możemy również uruchomić inne systemy zarządzania treścią, takie jak: phpBB3, WordPress itp. Podczas przygotowania poradnika, korzystaliśmy z Ubuntu 12.04.2 LTS, Joomla 3.0.0, Distrib 5.5.29-MariaDB, PHP 5.3.10-1ubuntu3.5 oraz Apache 2.2.22 (Ubuntu).

Czym jest MariaDB i Joomla?

MariaDB to darmowa i alternatywna baza danych, stworzona przez byłych pracowników firmy MySQL AB, odpowiedzialnych za projekt MySQL. Bazuje ona na kodzie źródłowym z poprzednich wersji MySQL.

Joomla to darmowy i rozbudowany system zarządzania treścią, na którym możemy zbudować serwis internetowy z bardzo dużą bazą rozszerzeń. CMS jest pochodną Mambo.

Więcej o MariaDB i Joomla:

Instalacja MariaDB

Instalację rozpoczynamy od ustawienia repozytoriów, gdzie otrzymujemy gotowy kod do wklejenia w wierszu poleceń.

[bash]sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository ‚deb http://mirror.vpsfree.cz/mariadb/repo/5.5/ubuntu precise main'[/bash]

Po zaimportowaniu kodu i dodaniu repozytoriów, możemy zainstalować bazę danych z polecenia:

[bash]sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server[/bash]

W trakcie instalacji zostajemy poproszeni o podanie nowego hasła administratora dla MariaDB, z którego będziemy korzystać w dalszej części, w celu utworzenia nowej bazy danych. Sprawdzamy również port, aby potwierdzić, że MariaDB działa poprzez:

[bash]$ netstat -ant
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN
[/bash]

Warto nadmienić, że MariaDB dział na tym samym porcie, co MySQL.

Tworzenie bazy danych

Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej bazy danych dla CMS Joomla, w tym celu skorzystamy z następujących danych:

  • Nazwa bazy danych: joomla
  • Nazwa użytkownika: joomla-user
  • Hasło bazy danych:  joomla-pass

Na tym etapie potrzebne będzie nam hasło administratora dla MariaDB o którym wspominaliśmy wcześniej. Wszystkie dane są danymi przykładowymi, zachęcamy do użycia własnych.

sudo mysql -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 5.5.29-MariaDB-mariadb1~precise-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2012, Oracle, Monty Program Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>  create database joomla;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'joomla-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'joomla-pass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant CREATE, ALTER, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE, LOCK TABLES
    -> on joomla.* to 'joomla-user'@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye

Z powyższych danych i bazy danych będziemy korzystać, podczas instalacji i użytkowania Joomla.

Apache i PHP

Przyszedł czas na zainstalowanie obsługi PHP oraz serwera Apache. W przypadku MariaDB, skorzystamy z php5-mysql.

[bash]$ sudo apt-get install php5-mysql libapache2-mod-php5[/bash]

Następnie zabieramy się za skonfigurowanie nowej witryny Apache, która będzie wskazywać na katalog /var/www/joomla.

[bash]$ cd /etc/apache2/sites-available
$ sudo sh -c ‚sed "s/www/www\/joomla/g" default > joomla'[/bash]

Restartujemy serwer Apache2.

[bash]$ sudo a2dissite default
$ sudo a2ensite joomla
$ sudo service apache2 reload[/bash]

Gdy wszystko mamy już ustawione, przystępujemy do pobrania i rozpakowania CMS – Joomla w uprzednio przygotowanym katalogu.

[bash]$ sudo mkdir /var/www/joomla
$ cd /var/www/joomla
$ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17965/78414/
Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip[/bash]

Następnie rozpakowujemy Joomla w katalogu.

[bash]$ sudo unzip Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip
$ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/joomla[/bash]

Instalacja Joomla

Wszystko już gotowe i przystępujemy do instalacji Joomla, działającej na bazie danych MariaDB. W tym momencie należy zmienić ustawienia DNS /etc/hosts – na te z odpowiednim adres IP, na którym działa Joomla. Przykład poniżej.

10.1.1.61 joomla.local

Następnie odpalamy przeglądarkę, w polu adresu wpisujemy – http://joomla.local i rozpoczynamy instalację CMS’u korzystając z uprzednio przygotowanej bazy danych.

Instalacja jest bardzo łatwa, składa się z trzech kroków:

  • W pierwszym ustawiamy nazwę witryny, opis witryny, e-mail administratora, nazwę administratora, hasło administratora oraz decydujemy czy po instalacji witryna ma być włączony czy wyłączona (jako, że instalujemy Joomla na własnym komputerze zaznaczamy opcję nie)
  • W drugim ustawiamy typ bazy danych, podajemy nazwę serwera bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych, hasło użytkownika bazy danych oraz nazwę bazy danych.
  • Trzeci krok to finalizacja wszystkich ustawień i przystąpienie do instalacji Joomli na serwerze, po wszystkim usuwamy katalog instalacyjny i rozpoczynamy pracę z Joomla 3.0.

Joomla 3.0.3 - Instalacja

przez -
17 1439
Arch Linux

Bartłomiej Piotrowski ze Szczecina ogłosił, że Arch Linux podmienił domyślną bazę danych MySQL na wolny odpowiednik MariaDB. Przypomnijmy, że wczoraj Slackware definitywnie przeszedł na MariaDB, a wcześniej podmianę zrobiły także systemy Fedora oraz openSUSE. Programista Archa zaznacza jednakże, że z powodu problemów kompatybilności zalecane jest ręczne podmienienie wymaganych pakietów.

Na koniec miesiąca MysQL zostanie usunięty z repozytoriów AUR. Użytkownicy chcący dokonać zmian, muszą wykonać następujące polecenia:

[bash]systemctl stop mysqld
pacman -S mariadb libmariadbclient mariadb-clients
systemctl start mysqld
mysql_upgrade -p[/bash]

Warto dodać, że percona-server jest również społecznościową odnogą MySQL i bliżej jej do Oracle MySQL Enterprise, ale brak kilku funkcji znanych z MariaDB.

Razem z MySQL 5.5.30-7 w repozytoriach Extra, wszystkie pakiety zależne, zostały przebudowane z użyciem MariaDB. Opiekunowie innych paczek w niedługim czasie powinni również zrobić to samo.

przez -
6 1430
Slackware

Patrick Volkerding ogłosił, że Slackware Linux porzuci definitywnie bazę danych MySQL na rzecz MariaDB. Jest to kolejna dystrybucja, która po Fedorze i openSUSE, obawiając się zamknięcia kodu przez firmę Oracle, wybrała w pełni wolną implementację MariaDB Foundation. Warto zaznaczyć, że Patrick zrobi MariaDB główną bazą danych w systemie, aniżeli domyślną. Niestety nie wiadomo, kiedy zostanie wydana kolejna wersja Slackware z nową bazą danych oraz co się stanie ze starszymi wydaniami, używającymi MySQL.

przez -
3 2584
MariaDB

Ogłoszono powstanie MariaDB Foundation, która to organizacja ma się zająć ochroną i interesem publicznym wolnej bazy danych. Współtwórcami fundacji zostali: Patrick Sallner – CEO SkySQL, Peter Zaitsev – współzałożyciel Percona, Michael „Monty” Widenius, David Axmark i Allan Larsson – współzałożyciele MySQL AB. Na start MariaDB Foundation otrzymała dotację w wysokości miliona Euro od dwóch sponsorów. Główną siedzibą zostały Stany Zjednoczone, a fundacja otrzymała statut US 501(C)(3).

Rozdzielono także zarząd: Andrew Katz będzie COO i Legal Counsel, Michael Widenius zostanie CTO, a Niall McCarthy zajmie się Foundation Development. Za cel postawiono sobie udoskonalanie technologii bazy danych, w tym realizację standardów, interoperacyjność oraz przeniesienie technologii do innych baz danych, jak platformy transakcyjne i NoSQL. Fundacja będzie się również zajmowała planowaniem rozwoju oraz zapewnianiem infrastruktury dla projektu.

przez -
12 2400
MariaDB

W trakcie kiedy Oracle ulepsza swoją bazę MySQL, programiści projektu MariaDB również nie próżnują. Nadchodzące wydanie oznaczone numerem 5.3 ma znacząco poprawić wydajność oraz prędkość wykonywania zapytań. W niedawno wydanej wersji beta poprawiono działanie planisty zapytań oraz poprawiono obsługę cache.

Poprawiono działanie klauzuli FROM, SELECT oraz przyspieszono dostęp do widoków. Serwer generuje własne klucze dostęp do obiektów w celu przyspieszenia dostępu do danych.

Należy pamiętać, że MariaDB 5.3 nadal bazuje na kodzie MySQL 5.1. Wersja dla systemu Windows zawiera już część optymalizacji zawartej w 5.5. Wersja MariaDB 5.5 będzie bazowała już na MySQL 5.5.

przez -
2 927
MariaDB

Wydany został serwer bazy danych MariaDB 5.1.41 RC. Wydanie to jest kompatybilne z serwerem MySQL 5.1. MariaDB jest projektem zarządzanym przez Open Database Alliance. Najnowsze wydanie przynosi kilka nowości, które były od jakiegoś czasu dostępne, ale nie pojawiały się w oficjalnym wydaniu. Michael „Monty” Widenius zapewnia, że serwer jest bardzo stabilny.

Wydanie to przeszło szereg testów, które trwały ponad cztery miesiące. Silnik MyISAM został zastąpiony przez silnik Maria. Odpowiednikiem InnoDB stał się XtraDB. Pojawił się również PrimeBase XT oraz FederatedX.

Wydanie to zawiera również szereg usprawnień oraz poprawek na znalezione błędy. Więcej informacji można przeczytać na stronie monty-says.blogspot.com.

przez -
8 2482
MariaDB

MariaDB jest projektem zarządzanym przez Open Database Alliance i ma stanowić alternatywę dla bazy MySQL. Twórcą projektu jest Michael „Monty” Widenius, który w lutym bieżącego roku opuścił firmę Sun Microsystems. Był on jednym z twórców bazy MySQL.

Maria Widenius

Nazwa projektu powstała od imienia najmłodszego dziecka Wideniusa. Kod bazy opiera się o MySQL 5.1 i jest dostępny na licencji GPL w wersji 2. Silnikiem składowania danych w bazie jest silnik Maria, który powinien pojawić się również w MySQL 6.0. Zastąpi on całkowicie dotychczasowy MyISAM.

Nowy silnik ma również być kompatybilny z InnoDB dzięki XtraDB. Baza danych posiadać będzie obsługę transakcji, zostanie zoptymalizowana pod kątem indeksów oraz pól tekstowych.

Polecane

Byte my code

0 140
W tym roku obchodzimy 5. jubileuszową edycję znanej i cenionej konferencji Byte My Code powered by UBS. Na...
Konferencje

0 174