Tags Posts tagged with "ministerstwo finansów"

ministerstwo finansów

Superkomputer

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu to projekt o nazwie Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych. Jego celem jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług. Projekt został rozpoczęty 26 października 2007 roku i zakończony 31 marca 2015. Łączna wartość całej inwestycji wyniosła 184 141 788 złotych, a udział Funduszy Europejskich wyniósł 85%.

W poprzednim artykule mieliście okazję przeczytać o serwerach i oprogramowaniu, jakie zostało zastosowane w serwerowni. Dzisiaj zajmiemy się klimatyzacją, zasilaniem, zasilaniem awaryjnym oraz systemem przeciwpożarowym.

Chłodzenie serwerowni

Cały obiekt posiada system klimatyzacji precyzyjnej, składający się z szaf klimatyzacyjnych – model ASD, które są usytuowana w korytarzach technicznych. Owe korytarze podłączone są do skraplaczy freonu, zlokalizowanych na zewnątrz budynku i wyposażonych w wentylatory, nagrzewnice oraz nawilżacze. Za schładzanie powietrza odpowiadają szafy klimatyzacyjne, które zasysają gorące powietrze, schładzają je, nawilżają i pod odpowiednim ciśnieniem pompują pod specjalną podniesioną podłogę techniczną.

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Za pomocą wentylatorów dostarczane jest ono do szafy komputerowej, wypływając przez specjalnie zamontowane w podłodze kraty wentylacyjne o rozmiarze 600 x 600 mm. Powietrze zasysane jest przez wentylację szafy komputerowej i wyrzucane z tyłu do tzw. korytarza gorącego. Ciepłe powietrze jest odbierane poprzez kratki w suficie podwieszanym i zaciągane z powrotem do szaf klimatyzacyjnych do schłodzenia. Podłoga techniczna zapewnia zgromadzenie zapasu chłodnego powietrza. Zadaniem systemu jest utrzymanie parametrów powietrza na poziomie:

  • temperatura 22°C ± 2 °C
  • wilgotność względna od 40- 50%
  • klasa czystości powietrza: filtry klasy EU-4

Układy automatyki w zależności od warunków w serwerowni, uruchamiają właściwą ilość szaf klimatyzacyjnych, nawilżacze lub osuszacze powietrza, aby utrzymać założone parametry. Szafy są połączone z systemem BMS, z którego jest odczytywany na bieżąco aktualny stan klimatyzowanych pomieszczeń, a w przypadku przekroczenia ustalonych parametrów załączają się alarmy.

Systemy zasilania

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zapewnia dostępność instalacji elektrycznych na poziomie 99,977%. Aby to osiągnąć stworzono pełen dwutorowe zasilanie, które rozpoczyna się na stacji transformatorowej 110/15kV, a kończy się na przełącznikach mocy gwarantujących dostępność dwóch torów zasilania dla każdego odbioru w każdej serwerowni CPD.

W budynku technicznym zlokalizowane są rozdzielnice SN (rozdzielnica średniego napięcia). Z rozdzielnic SN Odbiorcy wyprowadzone zostały zasilania do 2 transformatorów wykonane kablami 3x YHAKXS 1x120mm2 20kV prowadzonymi w kanale kablowym. Kable zakończono głowicami.

Kabel energetyczny YHAKXS 1x120

Rozdzielnice średniego napięcia zostały wykonane na bazie przedziałowych rozdzielnic w izolacji powietrznej, wnętrzowych typu Rotoblok SF6 o parametrach; 24kV, 630A, 16kA, wyposażonych w aparaturę łączeniową izolowaną SF6. W polach transformatorowych rozdzielnic SN Odbiorcy zastosowane zostały wyłącznik typu HD4. Wyłącznik w polu transformatorowym współpracuje z zabezpieczeniami temperaturowymi poszczególnych transformatorów.

Zainstalowano także dwa transformatory suche w izolacji żywicznej, zasilające SEKCJĘ 1 i SEKCJĘ 2. Pod względem zapotrzebowania na moc transformatory zostały dobrane tak, aby każdy z nich mógł przekazać energię potrzebną do zasilania całej sekcji. Wyprowadzenia zasilania po stronie niskonapięciowych transformatorów, wykonane są przy pomocy dedykowanej głowicy systemu szynoprzewodów do istniejących rozdzielnic, poprzez dedykowane połączenia elastyczne pomiędzy odejściami niskonapięciowego transformatora, a szynami głowicy szynoprzewodu.

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Transformatory wyposażone są w układy zabezpieczeń, od przetężeń wywołanych zwarciami zewnętrznymi i od zwarć międzyfazowych w uzwojeniach oraz na ich wyprowadzeniach. Zadziałanie pierwszego stopnia zabezpieczeń transformatora będzie natychmiast sygnalizowane na tablicy sygnalizacji zakłóceń (system BMS). Zadziałanie drugiego stopnia zabezpieczeń transformatora, powoduje jego automatyczne wyłączenie poprzez podanie sygnału na wyłącznik w polu transformatorowym rozdzielnicy SN Odbiorcy. Zainstalowano czujniki temperatury transformatorów umożliwiające także monitorowanie temperatury transformatora w wewnętrznym systemie instalacji elektroenergetycznej jak i w instalacji BMS. Punkty neutralne transformatorów zostały przyłączone bezpośrednio do uziomu budynku, wyprowadzonego w komorach transformatorów.

W stanie pracy normalnej oba tory zasilania są obciążone równomiernie. Każda z sekcji rezerwowana jest za pomocą generatora. W sytuacji awarii jednego z punktów zasilania bądź w przypadku wykonywania przeglądu instalacji każdy z elementów instalacji może zostać automatycznie przełączony na zasilanie z alternatywnego źródła wykorzystując układy SZR oraz w sposób ręczny przez obsługę obiektu. Topologia układu umożliwia prawidłową pracę sekcji z jednego transformatora, generatora lub jednego redundantnego zestawu UPS.

Na potrzeby serwerowni CPD wykonany został układ dwutorowy zapewniający dwie równoległe, redundantne linie zasilające. Każdy tor zasilający kondycjonowany jest przez system zasilaczy UPS oraz wspomagany poprzez agregat prądotwórczy. Każde urządzenie UPS wyposażono w bezobsługowe baterie kwasowo-ołowiowe.

W celu uzyskania niezawodności zasilania spełniającej założenia, serwerownia CPD docelowo zasilana jest dwoma układami zasilaczy. Instalacja UPS gwarantuje bezprzerwową pracę oraz filtrowanie zasilania, a także bezprzerwowa pracę w trakcie uruchamiania agregatu prądotwórczego. Wszystkie UPS’y są monitorowane przez system BMS, który informuje o nieprawidłowościach w pracy czy też stanach alarmowych.

System przeciwpożarowy

System jest oparty na centralach ZX Zettler, które pracują w układzie linii dozorowych pętlowych z możliwością indywidualnego adresowania wszystkich elementów. Centrala ZX4 umożliwia wysłanie sygnału o pożarze i awarii do urządzenia transmisji alarmów pożarowych. Do wykrywania pożaru wykorzystano czujki optyczno – temperaturowe 801PH z możliwością programowego wybrania detekcji dymu lub temperatury (lub obu parametrów w funkcji „i” albo „lub”). Zastosowane czujki przetwarzają informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzięki czemu ich czułość dostosowuje się do zmian środowiskowych (temperatura, wilgotność, ciśnienie), jak również do postępującego zabrudzenia układów pomiarowych. Powyższe właściwości pozwalają na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania alarmów symulacyjnych (fałszywych), jak również częstotliwości dokonywania czynności konserwacyjnych.

VESDA

Nadrzędnym systemem ochrony przeciwpożarowej w Centrum Przetwarzania Danych jest system sygnalizacji pożaru. Detektory systemu VESDA są elementami uzupełniającymi i z punktu widzenia systemu SAP stanowią specjalizowane czujki dymu o wysokim współczynniku detekcji dymu i odporności na trudne warunki detekcji (silne przepływy powietrza). Sygnały alarmowe i uszkodzenia z podziałem na detektory przekazywane są do centrali SAP jako wyselekcjonowane sygnały alarmowe i uszkodzeniowe. Dodatkowo stan pracy systemu VESDA przekazywany jest do systemu BMS. Stan pracy przekazywany jest pośrednio, tj. sygnały przekazywane do systemu SAP transmitowane są dalej do BMS.

Programator VESDA w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Szczegółowy stan pracy urządzeń VESDA możliwy jest do odczytu na stanowisku komputerowym VSM. Zainstalowane urządzenia wczesnej detekcji dymu VESDA mają na celu bardzo wczesne wykrycie pożaru w początkowym stadium jego powstawania oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań personelu obsługującego.

System gaszenia gazem FM200

System jest oparty na centrali sterującej przyciskami start gaszenia oraz stop gaszenia, sygnalizatorami oraz głowicami sterującymi uwalnianie gazu w 3 strefach gaszenia tj. po podłogą nad sufitem oraz w przestrzeni właściwej. Butle z gazem znajdują się poza pomieszczeniami gaszonymi. Sygnał do wyzwolenia gazu może pochodzić od systemu SAP lub przycisku start gaszenia.

System gaszenia gazem FM200

Superkomputer

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu to projekt o nazwie Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych. Jego celem jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów, poprzez zmiany systemowe i strukturalne, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług. Projekt został rozpoczęty 26 października 2007 roku i zakończony 31 marca 2015. Łączna wartość całej inwestycji wyniosła 184 141 788 złotych, a udział Funduszy Europejskich wyniósł 85%.

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

A oto, co udało się osiągnąć:

  • Rozbudowano i zmodernizowano istniejące, a także zbudowano nowe systemy świadczące elektroniczne usługi publiczne na bazie środowiska scentrowalizowanego. Warto tutaj wymienić choćby: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja, oraz w ramach programu e-Cło
  • Zapewniono neutralność technologiczną systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwiono zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych, świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej
  • Usprawniono procesy zarządzania danymi (m.in. spójność oraz jednolitość danych), w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji

Systemy operacyjne

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów stosuje kilka rodzajów oprogramowania na swoich urządzeniach. Maszyny fizyczne we większości posiadają hipernadzorcę VMWare ESXi. Na części z nich znajduje się Microsoft Windows Hyper-V 2012.

Maszyny wirtualne zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to systemy Linux, na które składają się SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux oraz Oracle Enterprise Linux. Druga natomiast to Windowsy, a na nich zainstalowano już Windows Server 2012.

Serwery fizyczne

W ramach realizacji kontraktów związanych z projektem Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych wyłonieni zostali dwaj główni dostawcy: HP i IBM, którzy dostarczyli następujące komponenty:

IBM BladeCenter HS22V

Maszyny tego typu posiadają na pokładzie procesory Intel Xeon, 4 lub 6 rdzeniowe, od 6 do 288 GB pamięci operacyjnej i dwa gigabitowe interfejsy sieciowe.

IBM BladeCenter HS22

Maszyny tego typu posiadają na pokładzie procesory Intel Xeon, 4 lub 6 rdzeniowe, od 4 do 192 GB pamięci operacyjnej i gigabitowy interfejs sieciowy.

IBM BladeCenter HX5

Myszyny tego typu posiadają na pokładzie procesory Intel Xeon Xeon E7-4800 i E7-2800, do 256 GB pamięci operacyjnej oraz gigabitowy interfejs sieciowy. Dodatkowo każdy blade może zostać rozszerzony o MAX5, z dwoma procesorami i aż 1.25 TB maksymalnej pamięci operacyjnej.

HP ProLiant BL660c Gen8

Jest to serwer kasetowy, posiadający procesory Intel Xeon E5-4600v2, 4, 6, 8, 10 lub 12 rdzeniami fizycznymi, 1 TB maksymalnej pamięci operacyjnej i 10 gigabitowym interfejsem sieciowym

HP ProLiant BL660c Gen8

Zastosowane oprogramowanie i technologie informatyczne

Celem istnienia CPD MF jest świadczenie usług za pomocą prywatnej chmury obliczeniowej na rzecz Ministerstwa Finansów oraz jego jednostek podległych. Jednym z założeń mających na celu obniżenie TCO zasobów informatycznych resortu było ujednolicenie i ograniczenie różnorodności stosowanych technologii informatycznych. W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia wypracowano koncepcję udostępniania zasobów za pomocą ustandaryzowanych bloków architektonicznych udostępniających zasoby chmury obliczeniowej poprzez usługi PaaS i IaaS. Portfel usług CPD MF zawiera obecnie ponad 20 usługi PaaS (w postaci bloków architektonicznych).

Ilość przetwarzanych danych

Aktualna pojemność zasobów dyskowych to około 1040 PB. Stopień jej wykorzystania to około 90%.

Polecane

Python

0 128
Zostało ogłoszone, że Python 3 pozostanie jedyną wersją, która będzie rozwijana pod kątem luk w zabezpieczeniach i błędów. Po...