Tags Posts tagged with "mswia"

mswia

przez -
3 1692
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

15 kwietnia br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod wodzą ministra Jerzego Millera opublikowało projekt nowelizacji Krajowych Ram Interoperacyjności. KRI jest rozporządzeniem, które określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Mówiąc prościej: jest to podstawa prawna pod przetargi, na której opierają się jednostki administracji publicznej.

Ostatnia stabilna wersja prawa pochodzi z 11 października 2005 roku, czyli niemal sprzed sześciu lat.

Choć pewnie nie wszyscy o tym pamiętają, rozporządzenie te wywoływało wiele emocji, głównie przez zapisy popychające Polskę ku wykorzystaniu neutralnych i de facto wolnych standardów, ignorując dotychczasowe zamknięte formaty monopolisty.

Rozporządzenie z 2005 roku definiowało format Microsoft .doc jako standard obowiązujący wyłącznie dla odczytu dokumentów, a OASIS ODF 1.0 jako otwarty format wymiany danych na linii urząd – obywatel.

MSWiA - KRI 10.2005

Kwietniowa nowelizacja wprowadza zapisy ograniczające wykorzystanie wolnych standardów i rozluźnia restrykcje wobec własnościowych standardów Microsoftu.

Na korzyść Microsoftu wprowadzono zapisy dopuszczające stosowanie:

 • .doc – w pełnym zakresie (wcześniej tylko do odczytu)
 • .xls – w pełnym zakresie (wcześniej format nie występował)
 • .ppt – w pełnym zakresie (wcześniej format nie występował)
 • ISO/IEC 29500 (.docx, .xlsx, .pptx; wcześniej format nie występował)

Problem w tym, że nie istnieje oprogramowanie, które byłoby w stanie odczytać dokumenty zapisane w standardzie ISO/IEC 29500. Sam Microsoft (ustami Douga Mahugh) zapowiedział obsługę normy dopiero w Office 15, który powstanie w nieokreślonej przyszłości (Office 2010 to Office 14).

Kolejnym błędem tego rozporządzenia jest dopuszczenie binarnych i własnościowych formatów jako dozwolonych dla przechowywania danych państwowych (a nie w formie tylko do odczytu dla utworzonych już wcześniej).

Dokumentem określającym sposób i zakres archiwizacji danych państwowych jest Instrukcja kancelaryjna (zob. rozporządzenie z 18 stycznia 2011 r.) . Od strony 777 D.U (strony 32 w PDF-ie) zaczyna się wykaz spraw i tzw. kategorii archiwalnych dla różnych jednostek administracji. Dla większości jednostek kategorią przymusową jest kategoria „A”, co określa obowiązek archiwizacji e-dokumentów przez 50 lat wieczność!

Kto jednak weźmie odpowiedzialność za system teleinformatyczny, gdy w 2061 roku historyk lub po prostu zwykły obywatel zapyta o podstawę dla jakiejś decyzji, a archiwalny dokument w .doc-u zwyczajnie nie będzie chciał się otworzyć w Officeie 2078? Jerzy Miller? Oj, on chyba tego nie dożyje.

Na niekorzyść neutralnych standardów wprowadzono przywiązanie do normy ISO/IEC 26300, podczas gdy poprzednia wersja rozporządzenia nawiązywała do konsorcjum OASIS – faktycznego twórcy normy, który aktywnie ją rozwijał. ISO niestety występuje w tym związku jako przyklepywacz.

Krytycy standardu ODF wskazywali np. na brak szyfrowania dokumentów (rzekomo niezbędnego w urzędach miast). Problem ten został rozwiązany 17 marca br., kiedy to członkowie OASIS ogłosili ukończenie prac nad normą OpenDocument 1.2, definiującą m.in szyfrowanie dokumentów algorytmem AES-256.

Niestety bieżąca wersja rozporządzenia odwołuje się do ISO ODF 1.0 nieopisującego szyfrowania dokumentów. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem byłoby odwoływanie się do normy OASIS ODF 1.2 lub chociaż zestawienie dwóch wersji standardu obok siebie i danie wyboru, jakim niewątpliwie cieszy się Microsoft. Bo tylko ta firma – posiadając osobliwy przywilej nie przysługujący innym – może zaoferować produkty spełniające jej własne standardy (.doc(x) faktycznie rozwijany) i pseudo-standard z pieczątką ISO (.docx).

Oprogramowanie typu OpenOffice.org czy Lotus Symphony oczywiście obsługuje standard ISO ODF 1.0, jednak aby korzystać z normy z 2006 roku należy dokonać jednej, trywialnej zmiany. Oczywiście pakiet Microsoft Office także obsługuje normę ISO ODF. I wcześniej wspomniane pakiety obsługują również ISO OpenXML, Microsoft OpenXML i binarne formaty Officea. Teoretycznie można by było ich użyć do archiwizacji e-dokumentów w formacie OpenXML, jednak osobiście czuję dużą niepewność co do ich „trwałości” i możliwości otwarcia w 2061 roku.

Myślę też, że już najwyższy czas przestać tworzyć papierowe standardy, a zacząć myśleć o przyszłości kraju ministrze Miller. Nie ma wątpliwości, że dopuszczenie takich formatów jak .doc czy OpenXML do Krajowych Ram Interoperacyjności nie służy obniżeniu kosztów naszej e-administracji, a czemuś zupełnie innemu…

Z pozostałych zmian: dodano format Microsoft XPS (aspirującego do bycia konkurentem dla PDF-a) oraz zastąpiono RAR przez 7-ZIP.

Kilka zdań na koniec.

MSWiA określa skrótowy standard zapisu danych (Open XML) i jego pełną nazwę. Stąd wiemy, że Open XML to Office Open Document. Moja podejrzliwość wobec niecnych praktyk Microsoftu podszeptuje, że to efekt kampanii dezinformacji, choć może faktycznie istnieje jakiś standard ISO OOD, a ja po prostu nie wiem o jego istnieniu. Proszę o wytłumaczenie. :)

Ps. Gdybyś chciał (tak, Ty czytelniku) stać się elementem konsultacji społecznych ministra Jerzego Millera, pochwalić lub skrytykować go za nową ustawę, pisz na minister@mswia.gov.pl. Gdybyś chciał uzyskać informację z zakresu działania MSWiA, pisz na kancelaria.glowna@mswia.gov.pl.

Ps2. Samo MSWiA nie spełnia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i przyjmuje e-dokumenty w formatach Microsoftu (RTF, DOC, XLS), ignorując wolne standardy oraz inne formaty wymienione w rozporządzeniu.

przez -
0 749

Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG) wypracowała dziś oficjalne stanowisko w sprawie zmian wprowadzanych projektowaną ustawą hazardową. Jest to stanowisko środowiska, któremu leży na sercu dobrze rozumiana wolność internetu oraz przestrzeganie podstaw prawa w Polsce. Pismo jest dostępne pod adresem: linux.org.pl. Adresatem dokumentu jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pismo przesłano także na ręce Prezydenta RP, Premiera RP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Co istotne, zbieżne stanowisko opublikowała dziś również Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Dokument dostępny jest na stronie fwioo.pl.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (FWiOO) została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń. Ponadto zaproszenie otrzymali: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br.
W związku z zaproszeniem FWiOO, wystosowanego przez MSWiA, do konsultacji w sprawie nowelizacji dwóch rozporządzeń, organizowane jest spotkanie 29 września 2007 roku dla wszystkich osób oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

ZAPROSZENIE!
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji wioo do udziału w spotkaniu, organizowanym w Poznaniu przez FWiOO i projekt społecznościowy thecamels.org, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

 1. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
  wymiany informacji w formie elektronicznej
 2. Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć się wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę naszych uwag i stanowiska do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii!

Poruszone zostaną również następujące tematy:

 1. Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI),
 2. Omówienie naszej możliwej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN),
 3. Rozmowa nt. możliwego wspólnego współdziałania i określenie wspólnych kierunków realizacyjnych w przyszłości.

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania się do dyskusji.

Spotkanie odbędzie się 29 września br. w Poznaniu. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, że przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania. Zapraszamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, że będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

Agendę, dokładny adres oraz godzinę rozpoczęcia spotkania, tym którzy się zarejestrowali, prześlemy zwrotnie mailem. Zapraszamy do rejestracji!

Więcej informacji: interoperacyjnosc.fwioo.pl

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje dotyczące nowelizacji dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania została zaproszona do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących wspomnianych rozporządzeń.

Zaproszenie do zgłaszania swoich uwag dostali ponadto: 24 ministrów w tym wicepremierzy, 20 rektorów wyższych uczelni i 11 organizacji pozarządowych (w tym FWiOO) oraz izb gospodarczych. W zaproszeniu jest również Zastępca Prezesa PKN oraz Przewodniczący Rady Informatyzacji.

MSWiA określiło termin zgłaszania uwag do 30 września br. W związku z powyższym organizujemy spotkanie 29 września 2007 roku, będące naszymi wewnętrznymi konsultacjami, dla wszystkich osób
oraz formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania, celem uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie.

Najdalej 13 września br. opublikujemy bliższe informacje związane z miejscem i godziną spotkania.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby oraz przedstawicieli formalnych i nieformalnych grup działających na rzecz rozwoju i popularyzacji WIOO do udziału w organizowanym w Poznaniu przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania spotkaniu, na którym postaramy się wypracować wspólne stanowisko w dwóch sprawach:

 • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej,
 • Nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • Uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Mamy jedną z nielicznych okazji, by wypowiedzieć sie wspólnym głosem za wprowadzeniem na szeroką skalę otwartych standardów do administracji publicznej i, co za tym idzie, szerszego życia społecznego. Nawet bowiem najlepsze programy o otwartym kodzie będą przegrywały walkę z programami zamkniętymi, jeśli tylko takimi będzie posługiwać się polska administracja.

Tym razem mamy pewność, że zostaniemy wysłuchani, a nasze zastrzeżenia i propozycje będą musiały być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dzięki oficjalnemu zaproszeniu od Podsekretarza Stanu w MSWiA, dr. inż. Grzegorza Bliźniuka, możemy mieć wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa i to w tak ważnej dla naszej społeczności kwestii.!

Zachęcamy więc do zgłaszana chęci uczestnictwa w spotkaniu oraz do merytorycznego przygotowania sie do dyskusji. W zakładce Dokumenty znajdziecie pełne treści rozporządzeń oraz uchwały.

Przewidywana data spotkania to 25 lub 26 września br. Dokładnie zostanie ona określona w połowie przyszłego tygodnia, w tej chwili trwają rozmowy w sprawie udostępnienia sali konferencyjnej. Ze względów organizacyjnych ilość miejsc jest ograniczona. Sądzimy jednak, ze przewidziana przez nas ilość uczestników pozwoli nam na spotkanie z każdym, kto wyrazi chęć przyjazdu do Poznania.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu tym bardziej, będzie to jedna z nielicznych okazji nie tylko do wymiany poglądów i uzgodnienia wspólnego stanowiska, ale także do poznania się osobiście i zacieśnienia wzajemnej współpracy, która służy popularyzacji wolnego i otwartego oprogramowania.

Więcej na interoperacyjnosc.fwioo.pl.

Polecane

1 276
W bezpiecznym hostingu chodzi nie tylko o ochronę strony internetowej przed cyberatakami. Równie istotne jest także zabezpieczenie poczty elektronicznej. Czy wiesz, w...
mercusys

0 286