Tags Posts tagged with "noa resare"

noa resare

przez -
3 827
Spotify

Spotify to serwis muzyczny oferujący swoim użytkownikom dostęp do muzyki, udostępnionej w serwisie internetowym, z dowolnego urządzenia i systemu operacyjnego. Od długiego czasu cała infrastruktura serwisu była oparta na systemie Debian 6, który zakończyłby swój żywot gdyby nie decyzja o przyznaniu statusu LTS. Jednakże zanim to nastąpiło, Spotify rozpoczęło migrację wszystkich swoich serwerów na Ubuntu Server 14.04 LTS, który to system będzie miał wsparcie do kwietnia 2019 roku.

Noa Resare, inżynier systemów w Spotif tak napisał na listach:

A while back we decided to move onto Ubuntu for our backend server deployment. The main reasons for this was a predictable release cycle and long term support by upstream (this decision was made before the announcement that the Debian project commits to long term support as well.) With the release of the Ubuntu 14.04 LTS we are now in the process of migrating our ~5000 servers to that distribution.

Tłumaczenie:

Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się zmigrować na Ubuntu na naszych serwerach wdrożeniowych. Głównym powodem decyzji był cykl wydawniczy i długoterminowe wsparcie (decyzja została podjęta, zanim ogłoszono pomysł długoterminowego wsparcia Debiana). Po wydaniu Ubuntu Server 14.04 LTS rozpoczęliśmy proces migracji około 5 tysięcy naszych serwerów na tą dystrybucję.

Raphaël Hertzog z zespołu Debiana podsumował tą decyzję krótko:

This is just a supplementary proof that we have to provide long term support for Debian releases if we want to stay relevant in big deployments.

But the task is daunting and it’s difficult to find volunteers to do the job. That’s why I believe that our best answer is to get companies to contribute financially to Debian LTS.

Tłumaczenie:

Jest to konkretny dowód na to, że musimy zapewnić długoterminowe wsparcie dla wydań Debiana, jeżeli chcemy być dalej brani pod uwagę w dużych wdrożeniach.

Jednakże zadanie jest trudne, a ciężko teraz o wolontariuszy do takiej pracy. Dlatego uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest zachęcanie firm do wsparcia Debiana LTS finansowo.

Polecane

Python

0 140
Zostało ogłoszone, że Python 3 pozostanie jedyną wersją, która będzie rozwijana pod kątem luk w zabezpieczeniach i błędów. Po...