Tags Posts tagged with "novell"

novell

przez -
0 494

Novell poinformował o udostępnieniu na rynku pakietu Novell Open Workgroup Suite wyposażonego w rozwiązanie Novell Teaming. Rozszerzony pakiet do budowy środowiska IT firmy zawiera obecnie mechanizmy wspomagające pracę zespołową – takie jak internetowe przestrzenie pracy zespołowej, korporacyjne sieci społecznościowe, mechanizmy przekazywania zadań (workflow), blogi i wiki – zintegrowane z wchodzącym w skład pakietu oprogramowaniem do obsługi firmowej sieci.

Novell Open Workgroup Suite umożliwia organizacjom zwiększenie produktywności pracowników, gdyż uzupełnia istniejącą infrastrukturę informatyczną o narzędzia wspomagające pracę zespołową – bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów lub ograniczania się do jednego dostawcy oprogramowania, a są to typowe wady pakietów oprogramowania zamkniętego.

Do najważniejszych priorytetów biznesowych Metropolitan Bank Group należą niskie koszty informatyki i zwiększanie produktywności pracowników, mówi Thomas Johnson, dyrektor ds. systemów i technologii informatycznych w Metropolitan Bank Group. Pakiet Novell Open Workgroup Suite zintegrowany z Novell Teaming umożliwia nam wykorzystanie nowatorskich narzędzi Web 2.0 w celu usprawnienia komunikacji między pracownikami i zwiększenia ich wydajności przy utrzymaniu niskich kosztów oprogramowania. Oferta firmy Novell zapewnia nam kompletne oprogramowanie do budowy infrastruktury IT oraz użytkowe, łącznie z nowej generacji narzędziami wspomagającymi pracę zespołową, umożliwiając usprawnianie działania pracowników i całej firmy.

W Polsce z pakietu NOWS korzystają już m.in.

Novell Open Workgroup Suite umożliwia obecnie tworzenie korporacyjnych sieci społecznościowych, co pozwala łatwo odnajdować ekspertów w danych dziedzinach i tworzyć internetowe przestrzenie pracy zespołowej. W ten sposób praca zespołowa i współdzielenie wiedzy stają się standardowymi mechanizmami dostępnymi dla organizacji o dowolnej wielkości. Możliwości utrwalania i współdzielenia wiedzy w przestrzeniach pracy zespołowej gwarantują, że nie zostanie ona utracona np. w przypadku odejścia pracownika. Efekty pracy wykonanej w ramach większej grupy czy zespołu pozostają w przestrzeni roboczej i mogą być w dowolnej chwili wykorzystywane przez dotychczasowych i nowych członków zespołu.

Rozszerzenie pakietu Novell Open Workgroup Suite o najlepsze w swojej klasie mechanizmy Web 2.0, przestrzenie pracy zespołowej i korporacyjne sieci społecznościowe było możliwe dzięki przejęciu przez Novella w lutym br. firmy SiteScape, wiodącego twórcy rozwiązań open source wspomagających pracę zespołową.

Novell Open Workgroup Suite pozwala firmom ograniczyć koszty zakupu oprogramowania o nawet 70 procent w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych, takich jak korporacyjne środowisko desktopowe firmy Microsoft powiązane z serwerami Windows i Office SharePoint, przy zwiększeniu produktywności pracowników i zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego. Pakiet współpracuje z istniejącymi platformami i aplikacjami, pozwalając wykorzystać obecne umiejętności pracowników i dotychczasowe inwestycje w informatykę oraz zastosować etapowe podejście do wdrażania rozwiązań.

Ceny i dostępność

Novell Open Workgroup Suite dostępny jest w ramach elastycznego programu zakupów, umożliwiającego dostosowanie go do potrzeb klienta w zakresie platformy i narzędzi wspomagających pracę zespołową. Pełna wersja pakietu Novell Open Workgroup Suite, którą można wdrożyć na serwerach Linux, NetWare lub Windows, zapewnia:

 • nową jakość wspomagania pracy zespołowej dzięki rozwiązaniu Novell Teaming,
 • zaawansowane zarządzanie przechowywaniem danych, użytkownikami i ich prawami, a także obsługę klastrowania i mechanizmu failover dzięki sieci opartej na systemie Novell Open Enterprise Server,
 • zautomatyzowane zarządzanie zasobami informatycznymi za pomocą pakietu Novell ZENworks Suite,
 • obsługę poczty elektronicznej, pracy w grupie i kalendarzy za pomocą Novell GroupWise,
 • popularny pakiet biurowy OpenOffice.org dla Windows i Linuksa w wydaniu Novella,
 • pełny pakiet programów użytkowych zawartych w systemie SUSE Linux Enterprise Desktop.

Dostępne są również dwie dodatkowe wersje pakietu – jedna wyposażona w rozwiązanie Novell Teaming przygotowane do firm posiadających już własny system pocztowy, druga pozbawiona zawartych w Novell Teaming mechanizmów obsługi przestrzeni pracy zespołowej i sieci społecznościowych. Dla każdej wersji dostępna jest również opcja asysty technicznej (Priority maintenance), obejmująca prawa do nowych wersji produktu oraz nieograniczoną pomoc techniczną dostępną całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji o Novell Open Workgroup Suite można znaleźć pod adresem: www.novell.com/nows.

przez -
0 504

Novell poinformował, że współpracuje z firmą Microsoft Corp. nad opracowaniem zaawansowanych rozwiązań dla systemu Linux, które ułatwią zarządzanie heterogenicznymi środowiskami informatycznymi. W ramach dotychczasowej umowy o współpracy technicznej Microsoft i Novell pracują m.in. nad standaryzacją mechanizmów zarządzania w oparciu o rozwiązania open source i branżowe standardy.

Klienci szukają dziś rozwiązań umożliwiających zarządzanie heterogenicznymi środowiskami informatycznymi, dlatego rozszerzymy możliwości pakietu Microsoft System Center o funkcje umożliwiające zarządzanie dystrybucjami Linuksa, takimi jak SUSE Linux Enterprise – mówi Brad Anderson, dyrektor generalny działu zarządzania i usług w firmie Microsoft. Skorzystamy z rozwijanego w ramach projektu OpenPegasus rozwiązania CIMOM (Common Information Model Object Manager). Microsoft zamierza wnieść do niego własne usprawnienia i dostarczyć społeczności open source interoperacyjne źródła danych, zbierające i udostępniające dane niezbędne do działania usług związanych z zarządzaniem.

Novell oferuje już systemy ZENworks do zarządzania systemami Linux i będzie współpracował z firmą Microsoft nad udoskonaleniem międzyplatformowych rozszerzeń dla narzędzia System Center Operations Manager 2007. Rozszerzenia te, oparte na branżowych standardach takich jak WS-Management oraz oprogramowaniu open source, zapewniają możliwość zarządzania środowiskami Linux i UNIX. Novell zamierza opracować przeznaczony dla System Center Operations Manager 2007 zaawansowany pakiet do zarządzania systemem Linux. Oprócz tego Novell planuje wykorzystać interoperacyjne źródła danych do rozszerzenia możliwości produktów z rodziny Novell ZENworks w zakresie zarządzania systemami Linux. Dzięki temu SUSE Linux Enterprise Server będzie dystrybucją Linuksa o największych możliwościach zarządzania.

Więcej informacji o współpracy firm Microsoft i Novell można znaleźć pod adresem www.moreinterop.com. Więcej informacji o rozwiązaniach firmy Novell do zarządzania systemami i zasobami można znaleźć pod adresem www.novell.com/zenworks.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
0 565
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o uruchomieniu programu SUSE Appliance skierowanego do producentów oprogramowania. Ma on celu ułatwienie tworzenia programowych urządzeń łączących ich aplikacje i system SUSE Linux Enterprise w jeden zintegrowany pakiet gotowy do wdrożenia u klientów. Novell udostępnił już wersję beta systemu SUSE Linux Enterprise JeOS do tworzenia programowych urządzeń. Stanowi on zminimalizowaną wersję komercyjnej dystrybucji SUSE Linux Enterprise. Główne korzyści dla klientów ze stosowania SUSE Linux Enterprise JeOS to ułatwienie procesu wdrażania aplikacji i uzyskania wsparcia technicznego, a także niższe koszty z tym związane.

Według IDC programowe urządzenia będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w procesie wdrażania aplikacji – mówi Al Gillen, wiceprezes do spraw badań w dziedzinie oprogramowania systemowego w IDC. Pozwalają one niezależnym dostawcom oprogramowania dostarczać w pełni skonfigurowane i zoptymalizowane zestawy oprogramowania zawierające system operacyjny, elementy infrastrukturalne niskiego poziomu oraz aplikacje w postaci zunifikowanych, łatwych do zarządzania pakietów. Ten rodzący się format zapewnia bezproblemową współpracę między systemem operacyjnym i aplikacjami, bezpośrednio wykorzystując wirtualną infrastrukturę wdrażaną obecnie u klientów. Spodziewamy się, że najważniejsi dostawcy systemów operacyjnych, tacy jak Novell, przyczynią się do wzrostu świadomości wśród klientów i szybszego upowszechnienia programowych urządzeń.

Program SUSE Appliance umożliwi niezależnym dostawcom oprogramowania łączenie ich aplikacji z dopasowanymi do indywidualnych potrzeb wersjami platformy SUSE Linux Enterprise i dostarczanie tak utworzonych pakietów jako programowych urządzeń, gotowych do uruchomienia na sprzęcie wyposażonym w procesory x86, lub zawierających parawirtualne jądro wirtualnych urządzeń zapewniających optymalną wydajność w środowiskach zwirtualizowanych. Wirtualne urządzenia stworzone w ramach programu SUSE będą współpracować z wybranym przez klienta hipernadzorcą, takim jak Xen, VMware ESX czy Microsoft Hyper-V, w trybie parawirtualiazcji lub w pełnej wirtualizacji.

W ramach programu SUSE Appliance Novell będzie współpracować z niezależnymi dostawcami oprogramowania nad tworzeniem technologii niezbędnych do dostarczania aplikacji w formacie programowych urządzeń. IDC ocenia, że w 2011 roku wartość rynku programowych urządzeń sięgnie 700 milionów USD. W najbliższych miesiącach Novell udostępni w ramach programu SUSE Appliance wiele nowych rozwiązań, w tym zautomatyzowane narzędzie do tworzenia programowych urządzeń.

Wirtualizacja i model programowych urządzeń upraszczają proces dostarczania aplikacji klientom. Chęć wdrażania aplikacji jako programowych urządzeń zgłaszało nam wielu niezależnych dostawców oprogramowania, mówi Nat Friedman, dyrektor do spraw technologi i strategi rozwiązań open source w firmie Novell. Stworzony przez nas SUSE Linux Enterprise w wersji JeOS stanowi dobrą platformę do tworzenia i dystrybucji aplikacji przez niezależnych dostawców oprogramowania. Właśnie udostępniliśmy wersję beta SUSE Linux Enterprise JeOS wraz z towarzyszącym jej programem wsparcia. Teraz zapraszamy niezależnych dostawców oprogramowania do wypróbowania nowego rozwiązania i włączenia się w proces rozwoju naszej platformy, w tym opracowania dobrych praktyk wdrażania dla aplikacji z niej korzystających.

Just enough Operating System

SUSE Linux Enterprise JeOS – czyli „Just enough Operating System” – to zminimalizowana wersja platformy SUSE Linux Enterprise, służąca niezależnym dostawcom oprogramowania za punkt wyjścia do tworzenia programowych urządzeń. SUSE Linux Enterprise JeOS stworzony został w oparciu o kod SUSE Linux Enterprise Server, dzięki czemu aplikacje certyfikowane w środowisku SUSE Linux Enterprise Server zachowają swój certyfikat również na platformie JeOS. Ułatwi to niezależnym dostawcom oprogramowania wspieranie gotowych urządzeń programowych, wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych.

Novell poinformował również o włączeniu się do projektu LimeJeOS, którego społeczność opracowuje zminimalizowaną wersję dystrybucji openSUSE Linux. Termin JeOS oznacza zminimalizowaną wersję systemy operacyjnego, ściśle dostosowaną do indywidualnych potrzeb konkretnej aplikacji. Wymagania aplikacji względem systemu operacyjnego można określić manualnie lub za pomocą narzędzi analitycznych. JeOS zawiera jedynie elementy systemu operacyjnego konieczne do obsługi danej aplikacji i innych elementów wchodzących w skład urządzenia programowego. Dzięki temu urządzenie może być bardziej efektywne, mniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, niż aplikacja działająca w środowisku pełnego, uniwersalnego systemu operacyjnego.

Podstawowy składnik programu SUSE Appliance, SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta, dostępny jest w kilku formatach obrazów wirtualnych, w tym VMware VMDK, Xen oraz jako surowy obraz zawartości twardego dysku. SUSE Linux Enterprise JeOS w formacie Microsoft VHD ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku, po udostępnieniu przez Microsoft rozwiązania Hyper-V.

Wsparcie dla niezależnych dostawców oprogramowania

Novell uruchomił program wsparcia dla biorących udział w programie pilotażowym niezależnych dostawców oprogramowania, wykorzystujących SUSE Linux Enterprise JeOS.

Dostępność

SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta można pobrać ze strony www.novell.com/linux/appliance. Można tam również znaleźć informacje dla firm pragnących wziąć udział w pilotażowym programie SUSE Appliance. Wersja produkcyjna SUSE Linux Enterprise JeOS ma zostać udostępniona jeszcze w tym roku. LimeJeOS dostępny jest pod adresem www.opensuse.org/limejeos.

Więcej informacji o ofercie firmy Novell dotyczącej rozwiązań SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem: www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
0 422
Open Source

Novell i SAP AG poinformowały o rozszerzeniu zakresu długofalowej współpracy w celu zapewnienia użytkownikom aplikacji SAP i systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise większych możliwości wyboru. Zgodnie z umową firmy będą współdziałać w celu zapewnienia optymalnej współpracy aplikacji SAP z platformą SUSE Linux Enterprise i dostarczanymi przez Novella rozwiązaniami wirtualizacyjnymi oraz technologiami do zarządzania tożsamością.

Firmy zoptymalizują SUSE Linux Enterprise pod kątem wymagań SAP dla centrów danych, będą promować rozwiązania SAP Business All-in-One oparte na SUSE Linux Enterprise i rozszerzać współpracę w ramach programu SAP Enterprise Services Community, który wspiera klientów wdrażających praktyki SAP dotyczące nadzoru nad działaniem przedsiębiorstw, ograniczania ryzyka i zapewniania zgodności z wymogami przepisów (GRC – Governance, Risk, Compliance). Wszytko to pozwoli firmom szerzej wykorzystywać SUSE Linux Enterprise jako środowisko dla biznesowych aplikacji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów posiadania (TCO) infrastruktury IT. Rozszerzenie współpracy ogłoszono podczas BrainShare, ogólnoświatowej konferencji partnerów i klientów Novella, odbywającej się w Salt Lake City w dniach 16-21 marca br.

Nowa oferta w zakresie wirtualizacji, nowe możliwości dla centrów danych
Umowa między firmami Novell i SAP ma na celu zapewnienie optymalnej współpracy biznesowych aplikacji SAP z systemem SUSE Linux Enterprise i dostarczanymi przez Novella rozwiązaniami wirtualizacyjnymi oraz technologiami do zarządzania tożsamością, co stworzy nowe możliwości dla użytkowników centrów danych. Zgodnie z umową Novell planuje we współpracy z SAP dokonać optymalizacji SUSE Linux Enterprise pod kątem wymagań SAP względem infrastruktury centrów danych, przygotować oparte na SUSE Linux Enterprise rozwiązanie SAP Business All-in-One dla małych i średnich firm, wyposażyć narzędzie SAP Adaptive Computing Controller w możliwość zarządzania wirtualizacją za pomocą Novell ZENworks Orchestrator oraz zintegrować oferowane przez Novella rozwiązania do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem z aplikacją SAP GRC Access Control.

Novell i SAP zintegrują wieloplatformowe rozwiązanie do zarządzania wirtualizacją Novell ZENworks Orchestrator z narzędziem Adaptive Computing Controller wchodzącym w skład platformy SAP NetWeaver. Integracja ta otworzy przed użytkownikami SAP nowe możliwości w zakresie wirtualizacji, sprzyjające redukcji kosztów i optymalnym wdrożeniom aplikacji SAP.

Zoptymalizowany SUSE Linux Enterprise – otwarta platforma dla aplikacji SAP
Novell we współpracy z SAP przygotuje zoptymalizowaną wersję SUSE Linux Enterprise, która zapewni użytkownikom SAP większe korzyści z eksploatowanych rozwiązań. Działając w ramach przedsięwzięć takich jak SAP Hosting Services, społeczność SAP Developer Network (SDN), SAP Business ByDesign i SAP Business All-in-One, Novell i SAP udostępniły aplikacje SAP na platformie SUSE Linux Enterprise. Efektem tego jest mniejsza złożoność wdrożeń aplikacji i zmniejszenie całkowitych kosztów posiadania. SAP już rekomenduje SUSE Linux Enterprise Server nabywcom SAP Business All-in-One jako preferowaną platformę linuksową.

SAP wykorzystuje również SUSE Linux Enterprise Server (w wersji 64-bitowej) jako jedną z platform dla oprogramowania SAP NetWeaver Business Intelligence Accelerator (SAP NetWeaver BI Accelerator). Jest to opracowane wspólnie z firmami HP, IBM i Intel rozwiązanie zwiększające wydajność narzędzi typu business intelligence, redukujące obciążenia administracyjne i przyspieszające procesy wsadowe. Tak rozszerzona oferta pozwala klientom skrócić czas reakcji rozwiązań, bez względu na ilość danych, liczbę użytkowników i złożoność analiz.

Rozwiązania przygotowane specjalnie dla małych i średnich firm
W chwili obecnej platformę SUSE Linux Enterprise wykorzystuje ponad 700 średniej wielkości przedsiębiorstw będących klientami SAP, zaś niedawne porozumienie o współpracy z firmą Intel stwarza nowe możliwości integracji . Z myślą o firmach średniej wielkości SAP i Intel przygotowały preinstalowane pakiety oprogramowania zoptymalizowanego pod kątem czterordzeniowych procesorów Intel Xeon. Nowa oferta SAP Business All-in-One obejmować będzie oprogramowanie biznesowe, bazy danych, system operacyjny i sprzęt połączone w zoptymalizowany i sprawdzony pakiet, zapewniający klientom mniejsze całkowite koszty posiadania, szybkie wdrożenie i ochronę inwestycji. Pakiety dostępne będą za pośrednictwem dostawców OEM w różnych rejonach świata.

SAP wybrał również SUSE Linux Enterprise Server jako platformę obsługującą swoje usługi hostingowe SAP Business ByDesign, zapewniając średniej wielkości przedsiębiorstwom skalowalny i ekonomiczny dostęp do aplikacji SAP.

Ulepszone rozwiązania GRC
SAP i Novell współpracują również w ramach programu SAP Enterprise Services Community nad wspieraniem działań klientów w zakresie nadzoru nad działaniem przedsiębiorstw, ograniczania ryzyka i zapewniania zgodności z wymogami przepisów (GRC – Governance, Risk, Compliance). W tym celu zostaną połączone wieloplatformowe rozwiązania Novella do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem z usługami sieciowymi obsługiwanymi przez SAP GRC Access Control. Tym samym klienci zyskają możliwość rozciągnięcia zgodnej z wymogami przepisów kontroli dostępu na całość infrastruktury korporacyjnej, w tym środowisko aplikacji SAP i systemy pochodzące od innych dostawców. SAP GRC Access Control pozwala firmom zachować zgodność z wymogami przepisów poprzez dopasowanie praw dostępu pracowników do ich ról i obowiązków.

Firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania open source działające w systemie Linux. Współpraca z firmą Novell, której wynikiem jest zaoferowanie klientom aplikacji SAP na platformie SUSE Linux Enterprise, jest odpowiedzią na ich potrzeby”, mówi Léo Apotheker, zastępca dyrektora generalnego SAP. „Nasza współpraca nie ogranicza się do systemu Linux – wykorzystując wiodące w branży technologie obu firm, dajemy klientom wartościowe, proste w implementacji i eksploatacji rozwiązania pozwalające podołać wyzwaniom takim jak konieczność zapewnienia zgodności z wymogami przepisów czy optymalizacja aplikacji w środowiskach zwirtualizowanych. W ten sposób po raz kolejny potwierdzamy poparcie SAP dla rozwiązań open source i informatyki opartej na standardach.

SAP wykorzystuje także SUSE Linux Enterprise Server do własnych potrzeb jako platformę do opracowywania rozwiązań dla systemu Linux, co gwarantuje, że aplikacje SAP będą działać prawidłowo w środowisku, w którym zostały stworzone.

Więcej informacji o współpracy i wspólnej ofercie firm Novell i SAP można znaleźć pod adresem www.novell.com/partners/sap.

(Informacja prasowa firmy Novell)

SUSE - nowe logo

Podczas światowej konferencji Brainshare Novell przedstawił plany rozwoju SUSE Linux Enterprise 11 – kolejnej generacji platformy linuksowej Novella. Odznacza się ona jakością wykonania i zgodnością operacyjną, gdyż przeznaczona jest do zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla biznesu. SUSE Linux Enterprise 11 jest opracowywany jako fundament nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Nowa platforma gwarantować będzie sprawną i niezawodną obsługę kluczowych procesów dzięki wykorzystaniu nowych technologii wirtualizacji i konsolidacji serwerów oraz przełomowych rozwiązań w dziedzinie systemów Linux dla użytkowników komputerów osobistych. Zapewni to firmom większą niż dotychczas elastyczność, efektywność i szybkość reagowania na zmiany bez względu na to, czy korzystać będą z systemu SUSE Linux Enterprise zainstalowanego na maszynach fizycznych, czy wirtualnych. SUSE Linux Enterprise 11 stanowić będzie kluczowy element działań Novella, mających na celu harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych dla optymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego i technicznego.

SUSE Linux Enterprise 11 będzie kompleksowym rozwiązaniem, obejmującym szeroką gamę produktów do zastosowań korporacyjnych, od serwerów sieciowych, przez odznaczające się wysoką dyspozycyjnością centra danych i serwery czasu rzeczywistego, po komputery osobiste, systemy desktopowe i stacje robocze do projektowania technicznego. Novell planuje również oferować SUSE Linux Enterprise 11 dla tzw. wirtualnych urządzeń wraz z nowym pakietem narzędzi, umożliwiającym szybkie i łatwe tworzenie wyspecjalizowanych obrazów oprogramowania. Przygotowywana jest również nowa wersja SUSE Linux Enterprise do zastosowań wbudowanych, umożliwiająca niezależnym producentom sprzętu wyposażanie swoich produktów w systemy operacyjne i rozwiązania wirtualizacyjne. Novell planuje także udostępnianie zoptymalizowanych wersji SUSE Linux Enterprise jako składnika pakietów oprogramowania tworzonych przez niezależnych dostawców. Opracowywane będą również nowe rozwiązania wirtualizacyjne dla komputerów osobistych, co umożliwi oddzielenie środowisk informatycznych użytkowników od sprzętu i pozwoli im pracować w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Rozwój SUSE Linux Enterprise 11 koncentrować się będzie na innowacji w następujących dziedzinach:

Rozwiązania dla centrów danych o newralgicznym znaczeniu
Novell opracowuje newralgiczne elementy centrów danych przyszłości. Należą do nich możliwość automatycznego i półautomatycznego usuwania usterek, w tym *klastry jednowęzłowe*, funkcje automatycznego wykrywania awarii sprzętu i redundancji z wykorzystaniem sieci, pozwalające w pełni wykorzystać bezdyskowe serwery kasetowe. SUSE Linux Enterprise 11 zawierać będzie istotne usprawnienia mechanizmów wysokiej dyspozycyjności i obsługi pamięci masowych, w szczególności nowe interfejsy administrowania i zarządzania klastrowymi pamięciami masowymi. Wersja SUSE Linux Enterprise 11 przeznaczona do pracy w czasie rzeczywistym stanowić będzie niezrównany fundament dla systemów o krótkim czasie reakcji, zapewniając instytucjom finansowym i innym użytkownikom możliwość eksploatacji aplikacji czasu rzeczywistego na standardowym sprzęcie bez konieczności utrzymywania nadmiarowej infrastruktury. Novell inwestować będzie również w przygotowanie najnowszych rozwiązań OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED), mechanizmów zapewniania jakości usług w sieciach, dodatkowych mechanizmów optymalizacyjnych oraz narzędzi do śledzenia, optymalizacji i usuwania problemów. W wyniku tego klienci zyskają najlepsze na rynku rozwiązanie gwarantujące pożądaną wydajność środowisk czasu rzeczywistego.

Migracja z systemów UNIX
Rozwój jądra systemu Linux i narzędzi pomocniczych uczyni z SUSE Linux Enterprise 11 pierwszoplanową platformę dla migracji z systemów UNIX. Novell koncentrować się będzie na aktualizacji do najnowszego jądra systemu Linux (obecnie planowana wersja to 2.6.27), wykorzystaniu wiodących technologii zarządzania pamięciami masowymi, takich jak infrastruktura komunikacyjna klastrów OpenAIS, obsłudze w pełni zgodnego z POSIX klastrowego systemu plików (Oracle Cluster File System 2) oraz obsłudze DRBD (Distributed Replicated Block Device). Cechami wyróżniającymi SUSE Linux Enterprise 11 jako najbardziej niezawodny i funkcjonalny system operacyjny do zastosowań krytycznych mają być funkcje diagnostyczne i wspierające zarządzanie systemami, takie jak usprawniona współpraca jądra z rozwiązaniami monitorującymi, ulepszone mechanizmy obsługi awarii i monitorowania sprzętu oraz obsługa wbudowanych procesorów serwisowych.

Wirtualizacja
Kluczowym aspektem nowej wersji będzie wirtualizacja. Novell zamierza wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w najnowszą wersję hipernadzorcy Xen (obecnie planowana wersja 3.3), obsługującą wirtualizację w środowiskach wieloplatformowych oraz mechanizmy zapewniania jakości usług dla zasobów dynamicznych. Umożliwi to klientom łatwą konsolidację serwerów Linux, Windows i NetWare, implementację mechanizmu szybkiego udostępniania zasobów oraz zwiększenie dyspozycyjności systemów. Trwają również prace nad niezależną platformą wirtualizacyjną, którą będzie można wbudowywać w nowy sprzęt lub wdrażać na sprzęcie istniejącym. Nowe możliwości tworzenia urządzeń wirtualnych, uzupełnione o zautomatyzowane mechanizmy zarządzania Novell ZENworks i przejmowanej właśnie przez Novella firmy PlateSpin, umożliwią użytkownikom szybkie tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie pełnym cyklem ich istnienia w infrastrukturze fizycznej i wirtualnej w sposób znacznie łatwiejszy, niż ma to dziś miejsce w przypadku zarządzania tradycyjnymi serwerami.

Zgodność interoperacyjna
SUSE Linux Enterprise 11 umocni wiodącą pozycję Novella w dziedzinie zapewniania zgodności interoperacyjnej poprzez współpracę z partnerami i rozwijanie otwartych standardów branżowych. Novell zamierza dostarczać nowatorskie rozwiązania opracowane w ramach współpracy z firmą Microsoft, obejmujące wirtualizację w środowiskach wieloplatformowych, zarządzanie systemami i obsługę rozbudowanych aplikacji internetowych. Dodatkowe możliwości monitorowania i obsługa standardów takich jak WS-Management pozwolą użytkownikom wykorzystać posiadane rozwiązania, jednocześnie budować elastyczną infrastrukturę, zdolną szybko dostosowywać się do zmiennych wymagań przy zachowaniu swobody wyboru dostawcy. Novell planuje wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w środowisko programistyczne Mono 2.0, pozwalające uruchamiać aplikacje .NET na platformie Linux. Oprócz profilu .NET 2.0 oprogramowanie Mono 2.0 zawiera mechanizmy obsługi .NET 3.5, poprawione możliwości obsługi platformy Mac oraz narzędzie analityczne pomagające ocenić gotowość przeniesienia posiadanych aplikacji .NET na platformę Linux.

Zielona informatyka (green IT)
Novell inwestuje w badania i współpracę partnerską nad przygotowaniem rozwiązań umożliwiających tworzenie przyjaznej dla środowiska i atrakcyjnej pod względem finansowym zielonej infrastruktury informatycznej. Wykorzystanie wbudowanych rozwiązań wirtualizacyjnych pozwoli użytkownikom zmniejszyć zużycie energii i zapotrzebowanie na przestrzeń zajmowaną przez centra danych. Opracowywane nowe mechanizmy zarządzania poborem mocy obejmować będą zgodność jądra systemu Linux z trybem tickless idle, energooszczędnymi trybami pracy procesorów, nowymi funkcjami energooszczędnymi maszyn wirtualnych, obsługę NUMA i sprzętowych rozwiązań wirtualizacyjnych (takich jak Intel VMDq). Łączne wykorzystanie tych mechanizmów zapewni klientom istotne zmniejszenie zużycia energii przez systemy fizyczne i wirtualne.

Komputery osobiste
Novell zamierza wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w bogaty zestaw rozwiązań zwiększających produktywność użytkowników końcowych, a przy tym zapewniających większą elastyczność i ekonomiczność systemów. Novell planuje zwiększyć możliwości SUSE Linux Enterprise Desktop w zakresie pracy zespołowej poprzez głębszą integrację z opartym na projekcie open source ICEcore rozwiązaniem Novell Teaming + Conferencing. Połączone możliwości Teaming + Conferencing i nowej wersji OpenOffice.org Novell Edition w znacznym stopniu zwiększą wartość SUSE Linux Enterprise Desktop jako kluczowego elementu atrakcyjnych cenowo, korporacyjnych rozwiązań wspomagających pracę zespołową. Nowe rozwiązanie będzie się także odznaczać znacznie większą funkcjonalnością.

Dostępność
Szczegółowe informacje o zawartości pakietu SUSE Linux Enterprise 11 i jego dostępności zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

SUSE Linux Enterprise, jedyna platforma linuksowa wspierana przez takie firmy jak Microsoft, SAP czy Capgemini, odniosła w ciągu minionych sześciu miesięcy ogromny sukces rynkowy. Sprzedaż SUSE Linux Enterprise wzrosła w roku finansowym 2007 o 200 procent, podczas gdy wartość całego rynku w ciągu roku zwiększyła się jedynie o 22 procent. Wśród nowych nabywców pakietu znalazły się firmy Wal-Mart, Office Depot, Siemens IT Solutions & Services, Casio oraz HSBC.

Więcej informacji o Novell SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
5 917
SUSE

Wczoraj informowaliśmy o wycofywaniu ze sprzedaży komputerów z preinstalowanym Linuksem z sieci sklepów Wal Mart.. Jednak to co nie opłaca się sieci Wal Mart opłaca się firmie Hewlett Packard, która rozważa wprowadzenie w niedługim czasie na rynek komputerów stacjonarnych oraz laptopów z zainstalowaną dystrybucją Novela – SUSE.

Przedsięwzięcie to będzie polegało min. na wspólnym opracowywaniem sterowników do urządzeń oraz świadczeniem pomocy technicznej.

Jako potencjalnych odbiorców obie firmy wybierają głownie segment biznesowy, który w chwili obecnej posiada już komplet aplikacji (w większości darmowych rozpowszechnianych na licencji GPL). Tak więc Windows i pakiet MS Office przestaje już być firmom potrzebny.

przez -
0 447
SUSE - nowe logo

Novell przygotował atrakcyjny cenowo oraz funkcjonalnie zestaw oprogramowania sieciowego i biurowego o nazwie Novell Open Workgroup Suite (NOWS) oparty na otwartym oprogramowaniu i usługach sieciowych Novella. Oferta Novella obejmuje również nielimitowane usługi wsparcia technicznego dla produktów zawartych w zestawie oraz bezpłatny dostęp do materiałów szkoleniowych w wersjach do samodzielnej nauki (self-study).

Zestaw NOWS zawiera zgodne ze standardami otwartymi systemy, aplikacje i narzędzia uruchamiane na profesjonalnej dystrybucji SUSE Linux Enterprise 10 i służące do wspomagania pracy grupowej. Są to produkty przeznaczone zarówno dla serwerów jak i komputerów biurowych, w tym narzędzia do współpracy i współdzielenia informacji w sieci, linuksowy system desktopowy i aplikacje biurowe, takie jak OpenOffice.org. Całość objęta jest kompletem narzędzi do zarządzania środowiskiem IT (zarządzania desktopami, w tym systemem Vista, serwerami, urządzeniami przenośnymi, danymi, dystrybucją oprogramowania, uaktualnieniami, poprawkami itp.).

Do końca czerwca 2008 r. obowiązuje promocyjna cena obniżona o ponad 40 procent, dzięki której zestaw Novell Open Workgroup Suite przygotowany do uruchamiania w środowisku SUSE Linux Enterprise kosztuje niecałe 300 zł za pojedyncza licencję na użytkownika lub urządzenie (użytkownik sam wybiera metodę obliczania potrzebnych licencji) wraz z roczną opieką (tzw. standard maintenance), nielimitowanym wsparciem technicznym 12×5 (12 godz., 5 dni w tygodniu) dla produktów w zestawie oraz bezpłatnym dostępem do materiałów szkoleniowych. Co więcej, w ramach opieki klient otrzymuje również prawo do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania będącego w zestawie. Oznacza to np. dostęp do nowej wersji systemu GroupWise, która według planów ma pojawić się na rynku w tym roku.

Promocyjny zestaw Novell Open Workgroup Suite zawiera komponenty serwerowe przystosowane do instalacji na platformie SUSE Linux Enterprise Server 10. W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

 • Kompletny system sieciowy Novell Open Enterprise Server 2 (usługi katalogowe, obsługa plików, drukowania i komunikacji w sieci, urządzeń sieciowych, zabezpieczeń danych, pracy w klastrze itp.) uruchamiany na bazie SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1.
 • Novell GroupWise 7 PL – zaawansowane rozwiązanie do komunikacji (e-mail, PIM, komunikator) i organizacji pracy grupowej, obsługujące niemal dowolne urządzenia klienckie, a także współpracujące z MS Outlook i popularnymi przeglądarkami internetowymi.
 • Novell GroupWise Mobile Server * system rozszerzający GroupWise o obsługę komunikacji elektronicznej (poczta, kalendarz, zadania) w trybie push przez sieci bezprzewodowe i urządzenia mobilne jak PDA, smartfony, biznesowe telefony komórkowe
 • Novell ZENworks 7 Suite i ZENworks Configuration Management Standard – narzędzia do zarządzania zasobami IT. Obsługują desktopy, w tym z systemem Vista, serwery MS Windows i Linux, serwery NetWare i urządzenia przenośne, zarządzanie danymi, dystrybucją oprogramowania, uaktualnieniami, poprawkami itd.
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 PL – profesjonalny system operacyjny open source dla desktopów i notebooków zawierający m.in. OpenOffice.org 2 (edycja Novella) OpenOffice.org 2 for Windows (edycja Novella) – pakiet aplikacji biurowych dla desktopów Windows i Linux.

Novell Open Workgroup Suite oferowany jest w promocyjnym zestawie opartym na SUSE Linux Enterprise. Dostępny jest także w wersji wieloplatformowej, w której komponenty serwerowe można uruchamiać na dowolnej ze wspomaganych platform, jak Windows, NetWare, Linux.

Więcej informacji o Novell Open Workgroup Suite można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/openworkgroupsuite.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
0 598
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o udostępnieniu SUSE Linux Enterprise Point of Service, najnowszej wersji systemu Linux zoptymalizowanej pod kątem zastosowania w systemach informatycznych obsługujących handel detaliczny. SUSE Linux Enterprise Point of Service dostosowuje systemy POS (point of service) do indywidualnych potrzeb firmy oraz zapewnia centralne zarządzanie nimi, znacznie zmniejszając koszty obsługi punktów handlowych jak i obsługujących je centrów danych.
Linux dla sklepów wyróżnia się też niezawodnością działania i zapewnia im większą elastyczność. Nowy Linux dla sklepów oparty jest na systemie SUSE Linux Enterprise 10. Stanowi środowisko do uruchamiania współczesnych aplikacji POS oraz oferuje mechanizmy centralnego zarządzania zmniejszając pracochłonność czynności związanych z administrowaniem.

SUSE Linux Enterprise Point of Service wyposażono w funkcje wspomagające wykorzystanie go w dużych, wielowarstwowych środowiskach POS, takich jak używane przez największe sieci handlowe. Rozwiązanie Novella umożliwia szybkie budowanie przez klientów własnych obrazów oprogramowania, ponadto w pakiecie zawartych jest wiele gotowych obrazów, udostępniających mechanizmy obsługi popularnych w zastosowaniach handlowych standardów tworzenia aplikacji, np. JavaPOS.

Zaletą SUSE Linux Enterprise Point of Service jest możliwość szybkiego wdrażania i łatwa aktualizacja oprogramowania za pomocą centralnego serwera administracyjnego i lokalnych serwerów oddziałowych. Rozwiązanie pozwala centralnie zarządzać obrazami oprogramowania dla urządzeń POS, automatycznie dopasowuje obrazy do profili sprzętowych, rozsyła je do serwerów oddziałowych i automatycznie instaluje odpowiednie obrazy na urządzeniach POS. Usprawnienia wprowadzone w najnowszej wersji systemu obejmują narzędzia do tworzenia obrazów, rozszerzenie listy obsługiwanego sprzętu oraz wzorce konfiguracji i skrypty do zarządzania wielowarstwowymi środowiskami POS.

Więcej informacji o SUSE Linux Enterprise Point of Service można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/linuxpointofservice.

Więcej informacji o pełnej gamie rozwiązań firmy Novell opartych na SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

Polecane

Python

0 233
Zostało ogłoszone, że Python 3 pozostanie jedyną wersją, która będzie rozwijana pod kątem luk w zabezpieczeniach i błędów. Po...