Tags Posts tagged with "oglplus"

oglplus

przez -
1 706
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.45.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Zaktualizowano nowe API do wiązania obiektów (object binding), dodano funkcję Context::Direct(object), dodano funkcję ExposeGLName. Pojawiły się nowe wrappery: NV_shader_buffer_load i NV_texture_barrier, zaktualizowano wrappery: EXT_direct_state_access i ARB_robustness. Dodano generator obrazków images::SortNWMap. Zaktualizowano system budowania, dokumentację i przykłady. Naprawiono znalezione błędy.

przez -
0 636
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.44.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano nowe API do wiązania obiektów (object binding), zaktualizowano rozszerzenia wraperów: GL ARB_compatibility, EXT_direct_state_access, NV_path_rendering, zaktualizowano system budowania, zaktualizowano przykłady o nowe funkcje i naprawiono sporo błędów.

przez -
1 689
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.43.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano nowe zaawansowane przykłady, cloud_trace (prosty raytracer chmury), szablony klas Current<Object> i AutoRebind<Object>, nowe funkcje w Angle, nowy lukier składniowy w Buffer, Texture i Program (syntax sugar operators), przepisano wrapper dla operacji DSA na compatibility GL fixed-function matrix stacks, oraz zaktaulizowano system budowania. Dodano nowe przykłady.

przez -
0 572
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.42.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano klasę ImageSpec. Dodano funkcje: ClearImage, InvalidateImage, Image functions do tekstur. Pojawiły się nowe operatory składni dla dla wygodniejszego definiowania Texture, Buffer, FBO i RBO. Dodano funkcje: ProfileMask, Flags oraz związane z MultiSamplingiem do Contextu. Pojawiły się dwa nowe przykłady oraz zaktualizowano kilka obecnych. Naprawiono znalezione błędy i zaktualizowano dokumentację.

przez -
1 625
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.41.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano: klasę ShaderProgram, typ wyliczeniowy BufferMapAccess, funkcje Unmap, FlushRange, FlushElements do map Buffer, funkcje InvalidateData i InvalidateSubData do Buffer, typ wyliczeniowy FramebufferBuffer, funkcję Invalidate do Framebuffer, szablon EnumArray<T>.

Reszta zmian:

  • Wrappery dla funkcji glClearBuffer
  • Dodano wsparcie dla klienta rozszerzeń dla EGLplus
  • Zaktualizowano przykładowe pliki
  • Dodano nowy skrypt do renderowania filmów z przykładów OGLplus
  • Naprawiono kilka problemów w systemie budowania
  • Dodano nieoficjalną implementację API EGL, bazującą na X11/glX, z kilkoma przykładami

przez -
0 624
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.38.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano szablon klasy Group, klasy DSAFramebufferEXT, DSARenderbufferEXT, DSAVertexArrayEXT implementujące operacje Direct State Access z OpenGL.

Dodano forwarding headers defining: DSABuffer, DSAFrameBuffer, DSARenderbuffer, DSAVertexArray i DSAVertexArrayAttrib.

przez -
0 842
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.36.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wykrywanie OpenGL 4.4. Klasa DSATextureEXT może zostać użyta, jako bardziej wydajna od Texture, jeżeli jest dostępne rozszerzenie EXT_direct_state_access.

Oczyszczono główny kod, oraz przeniesiono implementacje bardziej złożonych funkcji do osobnych plików, aby zmniejszyć zaśmiecenie nagłówków. Dodano wrapper dla rozszerzenia KHR_debug. Dodano wywołania zwrotne i filtry wielokrotnego użytku dla rozszerzenia debug_output. Dodano narzędzia ShapeAnalyzer do analizowania geometrii siatki, razem z przykładami użycia. Pojawił się samodzielny przykład, obrazujący jak ładować pliki z rozszerzeniem .blend z programu Blender. Zaktualizowano dokumentację.

przez -
0 812
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.34.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wykrywanie OpenGL 4.4. Klasa DSATextureEXT może zostać użyta, jako bardziej wydajna od Texture, jeżeli jest dostępne rozszerzenie EXT_direct_state_access.

Dodano obsługę uruchamiania filtrowania anisotropowego do klasy Texture. Pojawiło się kilka dodatkowych operatorów lukru składniowego dla tradycyjnego włączania i wyłączania możliwości GL. Przeprojektowano szablon AutoBind do automatycznego dowiązywania kilku typów obiektów. Dodano kilka nowych przykładów, obrazujących nowości.

Polecane

TP link M7200

1 380
Bardzo ważny w tych czasach jest dostęp do internetu, w trakcie podróży potrafi wręcz uratować życie w kryzysowych sytuacjach.

0 633