Tags Posts tagged with "oglplus"

oglplus

przez -
0 438
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.33.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano nowe przykłady OGLplus i OALplus, zaktualizowano system budowania, dodano konstruktor CamMatrix::LookingAt, dodano funkcje getter i setter Texture::MaxLevel i wiele innych.

przez -
0 579
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.31.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wrapper OALplus dla OpenAL 1.1. Pojawiło się wsparcie dla budowania przykładów OGLplus z Qt4 oraz dodano kilka nowych szkiców pokazowych. Dodano nowy tutorial pokazujący użycie OALplus oraz rozwiązane problemy z istniejącymi tutorialami i dokumentacją. Zaktualizowano system budowania. Udoskonalono kompatybilność z OS X i innymi systemami, które używają starej wersji OpenGL.

przez -
0 592
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.29.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++.

 • The build system was updated and several problems were fixed:
  • A check if a standard threads implementation is available was added.
  • The management of example and test case dependencies and requirements was reimplemented.
  • Available GL version detection was added and the detection of GL extensions was updated.
  • A problem with standalone examples depending on libPNG was fixed, they are now built only if libPNG is available.
  • Some problems in the configure.py script were fixed and new features were added.
  • The test suite for oglplus was moved to test/oglplus/.
 • A test case checking if all configured examples build properly was added.
 • The AtomicCounterBindingPoint and ShaderStorageBufferBindingPoint types were added.
 • The BindBaseAtomicCounter and BindBaseShaderStorage functions were added to Buffer.
 • The preprocessor symbols related to compiler capabilities were moved into a separate header file.
 • Header dependencies were updated in several files.
 • Several new examples showing the usage with GL 3.0 and GLSL 1.2 (working with Mesa 3D 9.0) were added.
 • Some of the existing examples were updated.

Polecane

fritz3000

0 75
Jeśli mamy problem z wifi należy najpierw popróbować z rozwiązaniami lokalizacyjnym, czasami kanały mogą być zapchane i to powoduje problemy z łącznością....