Tags Posts tagged with "opengl"

opengl

przez -
13 950
Valve

Valve, które w ostatnim czasie sporo nadziei pokłada w konsolach Steam Machines oraz systemie operacyjnym SteamOS nie próżnuje i chce jak najbardziej ułatwić życie deweloperom. W tym celu od jakiegoś czasu trwają pracę nad VOGL Debuggerem, narzędziem do debugowania aplikacji graficznych OpenGL oraz sterowników. Pozwala ono na łatwe przechwytywanie wywołań graficznego API, analizowania go krok po kroku i odtworzenia całego przebiegu na samym końcu.

Jak zaznacza Rich Geldreich, jeden z deweloperów zajmujących się rozwojem VOGL, samo GL jest zbyt dużym API, aby tak mały zespół mógł się tym samodzielnie zajmować. Dlatego Valve postanowiło, że w niedługim czasie udostępni wszystkie źródła i rozpocznie przyjmowanie łatek, nowości oraz znalezionych błędów.

VOGL Debugger jest bardzo podobny do APITrace, jednakże jest on ściśle robiony pod SteamOS i gry dostępne na platformie Steam. Firmy AMD i nVidia już zapowiedziały, że w swoich sterownikach dodadzą odpowiednie wsparcie.

przez -
1 544
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.41.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano: klasę ShaderProgram, typ wyliczeniowy BufferMapAccess, funkcje Unmap, FlushRange, FlushElements do map Buffer, funkcje InvalidateData i InvalidateSubData do Buffer, typ wyliczeniowy FramebufferBuffer, funkcję Invalidate do Framebuffer, szablon EnumArray<T>.

Reszta zmian:

 • Wrappery dla funkcji glClearBuffer
 • Dodano wsparcie dla klienta rozszerzeń dla EGLplus
 • Zaktualizowano przykładowe pliki
 • Dodano nowy skrypt do renderowania filmów z przykładów OGLplus
 • Naprawiono kilka problemów w systemie budowania
 • Dodano nieoficjalną implementację API EGL, bazującą na X11/glX, z kilkoma przykładami

przez -
0 535
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.38.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano szablon klasy Group, klasy DSAFramebufferEXT, DSARenderbufferEXT, DSAVertexArrayEXT implementujące operacje Direct State Access z OpenGL.

Dodano forwarding headers defining: DSABuffer, DSAFrameBuffer, DSARenderbuffer, DSAVertexArray i DSAVertexArrayAttrib.

przez -
1 596
Red Hat

Jerome Glisse z firmy Red Hat, zajmujący się rozwojem otwartych sterowników graficznych, poinformował że Red Hat nawiązał współpracę z firmą nVidia w kwestii poprawy wydajności sterowników graficznych pod Linuksem. Cała prezentacja (Using process address space on the GPU) zawiera bardzo dużo informacji technicznych, związanych z API, przestrzenią adresową procesora na karcie graficznej, odczytem i ładowaniem tekstur, shaderami i OpenGL.

przez -
0 755
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.36.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wykrywanie OpenGL 4.4. Klasa DSATextureEXT może zostać użyta, jako bardziej wydajna od Texture, jeżeli jest dostępne rozszerzenie EXT_direct_state_access.

Oczyszczono główny kod, oraz przeniesiono implementacje bardziej złożonych funkcji do osobnych plików, aby zmniejszyć zaśmiecenie nagłówków. Dodano wrapper dla rozszerzenia KHR_debug. Dodano wywołania zwrotne i filtry wielokrotnego użytku dla rozszerzenia debug_output. Dodano narzędzia ShapeAnalyzer do analizowania geometrii siatki, razem z przykładami użycia. Pojawił się samodzielny przykład, obrazujący jak ładować pliki z rozszerzeniem .blend z programu Blender. Zaktualizowano dokumentację.

przez -
0 720
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.34.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wykrywanie OpenGL 4.4. Klasa DSATextureEXT może zostać użyta, jako bardziej wydajna od Texture, jeżeli jest dostępne rozszerzenie EXT_direct_state_access.

Dodano obsługę uruchamiania filtrowania anisotropowego do klasy Texture. Pojawiło się kilka dodatkowych operatorów lukru składniowego dla tradycyjnego włączania i wyłączania możliwości GL. Przeprojektowano szablon AutoBind do automatycznego dowiązywania kilku typów obiektów. Dodano kilka nowych przykładów, obrazujących nowości.

przez -
11 1491
SDL

Ryan Gordon ogłosił wydanie SDL 2.0.0 (Simple DirectMedia Layer), uniwersalnej biblioteki programistycznej do tworzenia gier oraz programów multimedialnych. Główne API oferuje niskopoziomowy dostęp do dźwięku, klawiatury, myszki, dżojstika, sprzętu 3D poprzez OpenGL i bufora ramek 2D. Biblioteka napisana jest w języku C, ale współpracuje również z poziomu C++. Jest obsługiwana przez systemy Windows, Linux, Mac OS X, iOS, i Android.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Nowe API do renderowania ze wsparciem akceleracji 3D i bazujące na teksturach
 • Wsparcie sprzętowe akceleracji grafiki 2D
 • Wsparcie dla renderowania celów
 • Wsparcie wielu okien
 • Wsparcie w API dla dostępu do schowka
 • Wsparcie wielu podłączonych urządzeń (klawiatury, wskaźniki itp)
 • Wsparcie dla zestawów głośnikowych 7.1
 • Wsparcie wielu urządzeń audio
 • Wsparcie API do wibracji w dżojstikach
 • Wsparcie przesuwania kółkiem w poziomie w myszce
 • Wsparcie API z wejściem multitouch
 • Wsparcie przechwytywania dźwięku
 • Udoskonalono wielowątkowość

Dodano także poradnik migracyjny z SDL 1.2 do SDL 2.0. Należy zaznaczyć, że wiele gier na Steam używa jej, jako podstawy dla działania pod Linuksem, a samo Valve zalecą ją podczas procesu przenoszenia na inne platformy, niż Windows.

przez -
2 518
GNU - logo

Timothy Arceri, wieloletni programista takich projektów, jak Banshee, gedit, GLib, GTK+, GtkSourceView, GVfs – Virtual File System, Mozilla Firefox i Nautilus, postanowił zabrać się za poprawę obsługi OpenGL w wolnych sterownikach Mesa. Postanowił także sprawdzić, czy uda się poprosić społeczność o sfinansowanie wykonania wymaganej pracy. W tym celu założył kampanię na indiegogo.com pod nazwą: Help improve OpenGL support for the Linux Graphics Drivers.

Po ponad 15 dniach uzbierał całą wymaganą kwotę do zaimplementowania rozszerzenia GL_KHR_debug, które jest wymagane przez specyfikację OpenGL 4.3. GL_KHR_debug ma także pomóc w ulepszeniu wydajności programistów OpenGL, pozwalając im na natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości, a także dając więcej czasu na skupienie się nad nowymi funkcjami aplikacji OpenGL. Prócz tego Timothy Arceri pozostawi także pełną dokumentację swojej pracy oraz opisy problemów, z jakimi się spotkał.

Kampania nadal trwa, a do uzbierania są jeszcze dwa progi kwotowe: 3750 dolarów oraz 5000 dolarów.

Polecane

fritz3000

0 45
Jeśli mamy problem z wifi należy najpierw popróbować z rozwiązaniami lokalizacyjnym, czasami kanały mogą być zapchane i to powoduje problemy z łącznością....