Tags Posts tagged with "openxml"

openxml

przez -
0 1185
Dokumenty, pliki

Inżynierowie z Open Source Business Alliance rozpoczęli pracę nad zwiększeniem kompatybilności OpenOffice i LibreOffice z formatem Microsoft OpenXML. Projekt jest finansowany ze wspólnie uzbieranych pieniędzy, a jego fundatorami są władze samorządowe miast Monachium, Jena i Freiburg, Federalny Sąd Najwyższy Szwajcarii, Szwajcarska Federalna Jednostka ds. IT oraz władze szwajcarskiego kantonu Vaud. Administracja w/w jednostek wykorzystuje wolne oprogramowanie łącznie na 18 tysiącach stanowisk roboczych. Zebrana kwota wyniosła 140 tysięcy euro.

Pulę pieniędzy podzielono na transze i tak np. za osadzanie fontów w plikach ODF i OpenXML, można zarobić 30 tysięcy euro. W szranki stanęły firmy SUSE oraz Lanedo, które znane są z prac nad LibreOffice. Prace będą wykonywane w ramach właśnie tego projektu, jednak zmiany w kodzie licencjonowane będą na zasadzie Apache 2.0, tak aby mogły trafić również do OpenOffice.

Zmiany w kodzie będzie można testować poprzez kompilacje z dziennych wydań LibreOffice. Wszystkie zaplanowane zadania, powinny zostań ukończone do końca września tego roku.

W maju władze miasta Freiburg ogłosiły wycofanie się z OpenOffice.org i powrót 2300 stanowisk do MS Office, uzasadniając to problemami z interoperacyjnością. Na szczęście bieżące działania, każą sugerować, że wspólny rozwój narzędzi Open Source, jest bardziej opłacalny, niż ciągłe trzymanie się rozwiązań zamkniętych.

przez -
2 935
Dokumenty, pliki

W Genewie zakończyło się właśnie spotkanie BRM, które zgodnie z procedurami ISO miało za zadanie uzyskać kompromis w sprawie przyjęcia proponowanego standardu Office Open XML. Zdecydowana większość delegatów odniosła się negatywnie do procesu standaryzacji OOXML i nie zarekomendowała jego szybkiej adopcji jako standardu ISO.

Siedmiodniowe spotkanie ponad 100 delegatów z 32 krajów miało bardzo trudne zadanie: przeanalizować 1100 komentarzy (po eliminacji duplikatów) i wydać rekomendację dla ISO i krajów głosujących na temat przyszłości ewentualnego standardu. W ciągu tygodnia udało się rzetelnie omówić i zagłosować nad jedynie 20 komentarzami. W środę, kiedy jasne było już, że celu BRM nie uda się osiągnąć, postanowiono głosować nad komentarzami jako całością, dając możliwość każdemu delegatowi ustosunkować się również do wybranych konkretnych komentarzy.

Każdy delegat miał następujące możliwości: zaaprobować, odmówić aprobaty, odmówić rejestracji albo wstrzymać się. Z 25 delegatów typu “P”:

  • 4 zagłosowało za,
  • 4 przeciw,
  • 2 odmówiło rejestracji,
  • i aż 15 wstrzymało się.

Zgodnie z dyrektywą 9.1.4 ISO/IEC JTC1 tylko głosy członków typu “P” liczą się w podsumowaniu. Jednakże Alex Brown, sekretarz spotkania, zdecydował z góry — niezależnie od przepisów — że w tym konkretnym głosowaniu głosować będą mogli wszyscy członkowie. Z siedmiu pozostałych:

  • 2 zagłosowało za,
  • 0 przeciw,
  • 2 odmówiło rejestracji,
  • 3 wstrzymało się.

W związku z tym oficjalnie 98.4% dyspozycji zostało przyjętych stosunkiem głosu trzy do dwóch.

Warto dodać, że wg. Computerworld, Polska i Czechy jako jedyne zagłosowały za przyjęciem wszystkich poprawek. Przeciw zagłosowały m.in. Stany Zjednoczone i Malezja.

Czy to oznacza tryumf OOXML? Oczywiście nie. Technicznie jest większość, bo zasady ISO nie przewidują liczenia głosów wstrzymujących się. Ale przebieg spotkania i fakt, że aż 80% delegatów nie poparło standardu w praktyce oznacza odrzucenie OOXML przez te kraje. Jasnym jest też, że spotkanie grupy dowiodło, że format OOXML nie nadaje się do rozpatrywania w trybie Fast Track, który wymusił Microsoft, pragnąc jego szybkiego przyjęcia. Nie udało się przedyskutować nawet 10% komentarzy, co w oczywisty sposób wypaczyło sens BRM.

Jaki jest ciąg dalszy? Członkowie mają teraz miesiąc na przesłanie oficjalnego głosu odnośnie adopcji formatu Open XML. Trudno jednoznacznie stwierdzić jakie są szanse powodzenia. Więcej informacji: consortiuminfo.org.

Źródło: 80% krajów nie poparło standaryzacji OOXML (OSnews.pl).

przez -
0 706
Linux Tux

Już ponad tysiąc zatwierdzonych podpisów zebrano pod petycją do PKN w sprawie przeniesienia prac w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) związanych z opiniowaniem zgłoszonego przez firmę Microsoft formatu i propozycji normy ISO/IEC DIS 29500 Office Open XML (OOXML) z Komitetu Technicznego Nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych (KT182) do Komitetu Technicznego Nr 170 ds. Terminologii Informatycznej i Kodowania Informacji (KT170).

Jeśli zależy Ci na sprawiedliwej ocenie proponowanego standardu Office Open XML przez polską delegację, zapoznaj się ze stroną i zastanów się nad podpisaniem petycji.

Więcej informacji: http://ooxml.fwioo.pl/petycja

przez -
0 733
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania poinformowała, że mimo zamieszania przedstawiciel Fundacji, Dominik Tomaszuk, został powołany na członka Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, 14 września 2007 roku.

Po głosowaniu w Komitecie Technicznym nr 182 w sprawie przyjęcia standardu OOXML Fundacja otrzymała pismo z dnia 31 sierpnia 2007 roku, podpisane przez Przewodniczącą Komitetu Technicznego nr 182, dr inż Elżbietę Andrukiewicz oraz Sekretarza KT nr 182, mgr. inż. Sławomira Wrońskiego, w którym poinformowano oficjalnie o tym, że delegowany przez Fundację ekspert nie może zostać przyjęty do Komitetu ze względu na brak miejsc. Jednocześnie zaoferowano przedstawicielowi Fundacji miejsce w podkomitecie – oczywiście bez prawa głosu.

Jednakże po kilku dniach miejsce się znalazło i już 14 września (niestety już po głosowaniu w sprawie OOXML) Zastępca Prezesa PKN, dr inż. Tomasz Schweitzer, powołał na członka Komitetu Technicznego nr 182 eksperta Fundacji./strong>

Co oznacza to w praktyce? Następne głosowanie jest planowane na luty 2008 roku. Czy w gronie KT182 da się przegłosować w dogrywce w następnym roku OOXML na nie, jako standard? Aktualny skład KT182 można zobaczyć tutaj.

Historię przyjmowania delegata Fundacji do prac KT182 opisał też Dziennik Internautów – archiwalny wpis można przeczytać tutaj.

przez -
0 701
Microsoft

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ECMA International zorganizowała 7 grudnia głosowane dotyczące akceptacji lub odrzucenia Microsoft Open XML, jako nowego standardowego formatu zapisu dokumentów. Stosunkiem głosów 20:1 zaproponowany przez Microsoft format został zatwierdzony (sprzeciwił się temu tylko przedstawiciel IBM).

Decyzja ECMA International to ważny, ale jednak tylko pierwszy krok do ostatecznej akceptacji standardu. Dopiero teraz bowiem specyfikacja formatu zostanie przekazana do zatwierdzenia przez ISO, której standardy są uznawane za obowiązujące przez większość rządów i organizacji rządowych na świecie. Zatwierdzenie przez ECMA było tylkowarunkiem wstępnym dla rozpoczęcia procesu standaryzacyjnego przez ISO.

Microsoft natychmiast zwrócił się do ISO z prośbą o uruchomienie tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, która umożliwiłaby zatwierdzenie standardu nawet w ciągu około pół roku. Tego typu procedura przewiduje, że ISO zwraca się do państwowych organizacji zajmujących się standardami o dostarczenie opinii lub sprzeciwów w stosunku do standardu. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie przekazany w ciągu 30 dni, to ISO Subcommittee 34 rozpoczyna analizę wszystkich nadesłanych opinii i komentarzy, co z reguły zajmuje co najmniej 5-6 miesięcy, a następnie dostarcza jej wyniki do ISO Joint Technical Committee 1, gdzie przeprowadzane jest ostateczne głosowanie czy standard może być uznany przez tą międzynarodową organizację.

Konkurencyjny, otwarty format ODF (Open Document Format) uzyskał miano standardu ISO w listopadzie tego roku.

Warto jednocześnie zauważyć, że specyfikacja Open XML jest jednym z najobszerniejszych dokumentów, które muszą analizować organizacje zajmujące się standardami – liczy on kilkanaście tysięcy stron! Nie jest to oczywiście dobra wiadomość dla programistów, którzy chcieliby wykorzystać ten format w swoich aplikacjach.

Polecane

PyCode Conference

0 441
Pythonowi weterani, pasjonaci języka i mierzący wysoko początkujący programiści, zaznaczcie sobie w kalendarzu ważną datę.2-3 grudnia odbywa się 4 edycja PyCode Conference.
Konferencje

0 458

0 1552