Tags Posts tagged with "owncloud server"

owncloud server

przez -
0 1189
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud Server 9.1, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą “chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Dodano modułowy mechanizm uwierzytelniania oraz tokenowy model uwierzytelniania sesji. Można od teraz także wyświetlić listę podłączonych urządzeń w widoku głównym i usunąć sesje, jeżeli jest to potrzebne. Warto wspomnieć o unikalnych tokenach dla urządzeń. Prócz tego pojawiły się jednorazowe czasowe hasła do wykorzystania, np. przy pomocy Google Authenticator.

Dzięki współpracy z Collabora Online udało się dodać obsługę edycji następujących formatów plików: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX i ODF.

Udoskonalono skalowalność ownCloud. Udało się tego dokonać dzięki ścisłej współpracy z CERN i Sciebo. Prócz tego aplikacja wykorzystuje od teraz backend w postaci multi-bucket object storage.

Zaktualizowano takie aplikacje, jak Kontakty, Kalendarz i ownCloud Mail.

przez -
5 2581
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud 8, aplikacji pozwalającej stworzyć swój własny serwer synchronizacji plików na wzór Dropboksa, czy OneDrive. Usługa umożliwia udostępnianie plików, muzyki, filmów i zdjęć, a także synchronizację kontaktów i kalendarzy. Dostęp odbywa się poprzez przeglądarkę internetową lub przez protokół WebDAV z dowolnego miejsca na świecie. Bezpieczeństwo przechowywania plików zapewnia wersjonowanie plików wraz z szyfrowaniem całego katalogu użytkownika.

Oto lista najważniejszych zmian w ownCloud 8:

 • Dodano obsługę oznaczania ulubionych danych, przy pomocy gwiazdki
 • Porzucono obsługę PHP 5.3, a całość została przeniesiona na PHP 5.4
 • Ulepszono wyszukiwanie plików, zgromadzonych na serwerze
 • Zaktualizowano czytnik plików PDF (PDF.js)
 • Dodano możliwość edycji adresów mailowych użytkowników systemowych, sortowania użytkowników, zaznaczania kilku użytkowników naraz, zmieniane nazw grup
 • Zmieniono sposób współdzielenia się plikami na serwerze ownCloud. Do tej pory trzeba było wysyłać odnośniki i innych użytkownik mógł go sobie zamontować na swoim serwerze. Teraz wystarczy wysłać zaproszenie do innego użytkownika w polu udostępniania pliku, a dana osoba otrzyma powiadomienie o tym do akceptacji.
 • Udoskonalono LDAP, w tym czyszczenie użytkownia LDAP
 • Kontener aplikacji potrafi teraz automatycznie rozwiązywać zależności
 • Dodano nowy panel boczny dla administratora, ułatwijący wyszukiwanie opcji

przez -
3 1734
ownCloud

Lukas Reschke, jedne z deweloperów ownCloud napisał maila na liście dyskusyjnej Ubuntu Devel, z prośbą o natychmiastowe usunięcie aplikacji ownCloud Server z oficjalnych repozytoriów Ubuntu. Powodem tego żądania jest przestarzałość umieszczonego tam pakietu, który od długiego czasu nie miał żadnych aktualizacji i posiada sporą liczbę krytycznych błędów. Okazuje się także, że nia wiadomo kto jest opiekunem pakietu w Ubuntu i kto odpowiada za taki stan rzeczy.

Warto tutaj nadmienić, że polityka aktualizacji pakietu w głównych repozytoriach Ubuntu, stosowana przez Canonical jest lekko nie na miejscu, w odniesieniu do całej społeczności. Deweloperzy od repozytoriów, czyli zespół SRU odpowiadają jedynie za ewentualną akceptację aktualizacji lub dodawania nowych pakietów, ale nie zajmują się bezpośrednio wersjami pakietów w nich dostępnych. Prowadzi to właśnie do opisanych wyżej sytuacji.

Obecnie zespół SRU nie może usunąć pakietów, już wcześniej dodanych. Padła jedynie propyzacja znalezienia opiekuna pakietu w Ubuntu, lub samodzielne dokonanie aktualizacji, która wcześniej musi zostać zatwierdzona przez wspomnianych deweloperów.

Zespół ownCloud zaleca usunięcie instalacji z repozytoriów Ubuntu, i pobranie najnowszych pakietów, bezpośrednio z serwerów.

przez -
1 829
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud 7.0.2 i ownCloud 6.0.5, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą „chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Zaktualizowano dokumentację i naprawiono sporo błędów.

przez -
5 3488
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud 7, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą „chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Zmiany dla użytkowników

Dodano możliwość współdzielenia się danymi pomiędzy serwerami. Można udostępnić wszystkie dane w chmurze, bez potrzeby korzystania ze specjalnych linków i katalogów

Udoskonalono dzielenie się plikami:

 • Współdzielenie po grupie
 • Filtrowanie pliku, w tym: pliki współdzielone ze mną, pliki które udostępniam oraz pliki które udostępniam po linku
 • Nazwa właściciela współdzielonego pliku jest wyświetlana w widoku
 • Administratorzy mogą nakazać użytkownikom ustawienie hasła, podczas tworzenia współdzielonego odnośnika, co ma zwiększyć bezpieczeństwo
 • Administratorzy mogą wymagać od użytkownika ustawienie hasła lub ustawienie dany wygaśnięcia linka
 • Usunięto Współdzielony katalog, który został zastąpiony ikoną „współdzielone ze mną”. Osoby aktualizujące ownCloud do nowej wersji i posiadające Współdzielone katalogi nadal mogą z nich korzystać

Zwiększono kompatybilność z dokumentami Microsoft Word. Konwersja jest robiona bezpośrednio podczas wgrywania pliku na serwer, użytkownik może w tym czasie edytować, a zmiany są zapisywane ponownie do formatu Word.

Dodano system informowania użytkownika o zmianach na serwerze:

 • Udostępniono nam plik lub katalog
 • Utworzono nowy pliku lub katalog wewnątrz współdzielonego katalogu
 • Zmieniono plik lub katalog wewnątrz współdzielonego katalogu
 • Usunięto plik lub katalog ze współdzielonego katalogu

ownCloud 7 - Powiadomienia

Dodano system informowania o zmianach poprzez email, który można skonfigurować ręcznie.

Udoskonalono zarządzanie wyświetlaniem plików
ownCloud - główny widok

 • Pliku lub katalogi są ładowane w aktualnie wyświetlanym fragmencie, a nowe pojawiają się w momencie przewijania strony
 • Dodano możliwość sortowania plików i katalogów po nazwie, wielkości i dacie modyfikacji.
 • Dodano system filtrowania zewnętrznych źródeł przechowywania danych, oparty o takie usługi, jak: FTP, S3, Swift, Dropbox, Google Drive i wiele innych

Pojawił się nowy interfejs webowy, na większości urządzeń. Pojawiła się obsługa urządzeń bez natywnych aplikacji: Windows Phone i Blackeberry, oraz wiele dodatkowych opcji ułatwiających dostęp do przechowywanych plików w chmurze

Dodano informowanie o sile ustawianego hasła, co ma pomóc w jego tworzeniu.

Przyspieszono ładowanie ownCloud z nowymi statycznymi plikami CSS i JavaScript. Klient ownCloud synchronizuje o wiele szybciej, dzięki mechanizmowi rozproszonego ładowania i pobierania plików. Poprawiono dostęp do bazy danych, zwiększono responsywność oraz zmniejszono zużycie zasobów na serwerze.

Zmiany dla administratorów

Udoskonalono zarządzanie użytkownikami:
ownCloud 7 - zarządzanie użytkownikami

 • Wszyscy użytkownicy są od teraz widoczni w jednym przewijanym oknie
 • Dodano nowy filtr wyszukiwania użytkowników po imieniu
 • Dodano filtrowanie list użytkowników po grupie
 • Dodano podgląd atrybutów użytkownika, w tym lokalizację danych i czas ostatniego logowania
 • Dodawanie nowych grup odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk
 • Ułatwiono i przyspieszono dodawanie oraz edytowanie użytkowników, a także ich atrybutów
 • Aplikacje można włączać dla danej grupy

Dostęp do zewnętrznych usług przechowywania danych, typu: FTP, Dropbox, Google Drive, sFTP, Swift, S3, WebDAV, SMB/CIF i wielu innych. Administratorzy mogą sprecyzować, który magazyn danych ma zostać dodany dla użytkownika końcowego.

Pojawiła się opcja wykorzystania obiektów przechowywania SWIFT, jako głównego magazynu danych dla plików. Dzięki temu użytkownik może wybrać najlepszą dla siebie opcję: lokalny magazyn, sieciowy system plików lub SWIFT.

Aplikacja Antywirus może zostać użyta do skanowania przychodzących plików, razem z zewnętrznym skanerem antywirusowym (zamiast domyślnego ClamAV)

Udoskonalono LDAP i wtyczkę Active Directory w aplikacji, ulepszając wydajność oraz kompatybilność.

Dodano menedżera konfiguracji serwera SMTP lub PHP do podłączenia ownCloud do serwera mailowego.

Dodano opcję tworzenia i edytowania domyślnych szablonów wiadomości pocztowych z ownCloud
ownCloud 7 - Szablony wiadomości mailowych

Aktualizacja ze starszej wersji ownCloud do ownCloud 7 jest o wiele szybsza. Administrator może także uruchomić skrypt do migracji z jednej bazy danych na inną, z poziomu narzędzi konsolowych.

Administrator może skonfigurować odpowiednio plik konfiguracji użytkownika, który będzie obliczał łączną pojemność przestrzeni, zarówno dla lokalnej, jak i zewnętrznej lokalizacji

Zmiany dla deweloperów

Dodano Webhooks
Pojawiła się nowa dokumentacja dla ownCloud 7
Dodano nowe API, które pokazuje w kliencie na desktop, które pliki należą do użytkownika, a które są z nim współdzielone

przez -
7 1223
ownCloud

Ogłoszono wydanie OwnCloud 6, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą „chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Zmiany, jakie zaszły

 • Użytkownicy mogą dodawać własne miniatury zdjęć, tzw. Awatary
 • Włączono domyślnie ownCloud Documents
 • Dodano obsługę konfliktów. Jeżeli podczas ładowania nowego pliku, zostanie wykryty taki sam plik na serwerze, to pojawi się okno wyboru
 • Pojawił się nowy silnik zapytań do bazy danych – Doctrine, znany z Symfony 2
 • Aktywność informuje o zmianach w chmurze na bieżąco
 • Nowa wersja muzyki jest w wersji alfa i dostępna w sklepie apps.owncloud
 • Dodano nowy framework, który ulepsza zarządzanie aplikacjami niezależnych twórców
 • Dodano nowe API do współdzielenia funkcji, które ułatwia dostęp do ownCloud z zewnątrz
 • Dodano integrację LDAP i Active Directory

przez -
0 680
ownCloud

Ogłoszono wydanie ownCloud 4.0.15, ownCloud 4.5.11 i ownCloud 5.0.6. Nowe wersje poprawiają sporą liczbę znalezionych błędów, a także udoskonalają obecne wydania. W ownCloud 4.0.15 naprawiono 2 błędy bezpieczeństwa, a w ownCloud 4.5.11 aż cztery. ownCloud 5.0.6 dodaje kolejność zdjęć w galerii, usunięto ograniczenia nazwy grupy LDAP, wyłączono automatyczne wpisywanie hasła, poprawiono przesyłanie dużych plików, wprowadzono ograniczenia na adresy URL ze znakiem @, a także dodano sprawdzanie czy istnieją książki adresowe podczas importu.

przez -
14 1289
ownCloud

Ogłoszono wydanie OwnCloud 5, które jest aplikacją webową, pozwalającą stworzyć osobistą „chmurę” z dostępem do plików (dokumentów tekstowych, wideo, muzyki i zdjęć), kontaktów i kalendarzy z każdego miejsca za pośrednictwem internetu. W łatwy sposób można ją zainstalować na własnym komputerze, serwerze czy na praktycznie każdym hostingu posiadającym Apache2, nginx i lighttpd, PHP5 oraz bazę MySQL lub SQLite.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Nowy wygląd
 • Przywracanie usuniętych plików
 • Nowa wyszukiwarka pełno tekstowa
 • Wyświetlanie nazwy
 • Nowa galeria zdjęć
 • Ulepszony kalendarz i kontakty
 • Ulepszone zakładki
 • Nowy system dokumentacji
 • Ulepszony plik pamięci podręcznej
 • Poprawa bezpieczeństwa sprawdzania
 • Udoskonalono bezpieczeństwo w szablonach
 • Ulepszenie bezpieczeństwa: realizowane treści polityki bezpieczeństwa
 • Ulepszone numerowanie plików
 • Poszerzono możliwości zewnętrznej pamięci masowej
 • Obsługa nowych OCS REST API
 • Ulepszono panel zarządzania aplikacjami

Polecane

0 106
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 298