Tags Posts tagged with "partycja wymiany"

partycja wymiany

przez -
6 5070
Sprzęt, Dysk twardy

Podczas instalacji systemu Linux, pytani jesteśmy o wielkość partycji SWAP, która posłuży nam do tymczasowego przechowywania danych w sytuacji, gdy ich ilość przekracza zasoby wolnej pamięci RAM lub gdy z różnych powodów korzystniej jest przechowywać je (lub ich część) na dysku twardym. Wielkość tej partycji ustalamy na podstawie dostępnej pamięci fizycznej w komputerze.

Sposób montowania tej partycji można obejrzeć w pliku /etc/fstab.

/dev/sda2    none      swap  sw       0    0

Jeżeli posiadamy dużo pamięci RAM możemy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z użycia partycji wymiany. Za tę opcję odpowiedzialny jest parametr vm.swappiness. Współczynnik ten określa jak często i chętnie system korzysta z partycji SWAP. Domyślnie wartość ta ustalona jest na 60. Wartość 0 powoduje rezygnację z użycia SWAPa.

Aktualną wartość można sprawdzić wydając dowolne z poniższych poleceń:

paszczak000@muszelka:~$ cat /proc/sys/vm/swappiness
60
paszczak000@muszelka:~$ sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 60

Nadmierne wykorzystanie pamięci SWAP może doprowadzić do tak zwanego swapowania. Jeżeli chcemy zmienić, aby system korzystał ze SWAPa tylko w ostateczności wydajemy jako root polecenie:

sysctl vm.swappiness=5

Należy pamiętać, że takie ustawienia będą działały do następnego restartu systemu. Jeżeli chcemy wprowadzić je na stałe musimy edytować plik /etc/sysctl.conf i dopisać lub zmienić w nim linijkę vm.swappiness=5. Po zmianie ustawień w tym pliku warto wydać polecenie sysctl -p, aby przeładować ustawienia. Możemy również zrezygnować z partycji wymiany na rzecz pliku wymiany.

Przy tworzeniu pliku wymiany może pomóc skrypt mkswap.sh. Uruchamiamy go w następujący sposób:

root@muszelka:~# ./mkswap.sh /boot 1024 fstab

a następnie dopisujemy do /etc/fstab, następującą linijkę:

/boot/swapfile.1024MB  swap  swap  defaults  0 0

Plik taki możemy również stworzyć sami za pomocą podstawowych narzędzi jakie udostępnia nam system. Po ustaleniu wielkości pliku wymiany mnożymy jego wielkość przez 1024 (rozmiar bloku). Jeśli zatem plik wymiany ma zajmować 64 MB to rozmiar jego bloku będzie wynosił 65536. Aby utworzyć ten plik wydajemy polecenia:

root@muszelka:~# dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=65536
root@muszelka:~# mkswap /swapfile

Następnie możemy włączyć w użycie nasz plik poleceniem swapon /swapfile lub dopisać do /etc/fstab. Wtedy plik wymiany zostanie załadowany dopiero po ponownym uruchomieniu komputera.

Polecane

linux magazine

0 261
Narzędzia do tworzenia grafiki wektorowej, takie jak Inkscape, pozwalają szybko tworzyć obrazy nie tracące na jakości nawet przy dużym powiększeniu. Czy narzędzia...