Tags Posts tagged with "pea"

pea

przez -
1 554
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.5.0, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. PeaZip jest dostępny na systemy Windows, Linux i OS X, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano nową funkcję masowej zmiany nazw plików
 • Pojawiły się nowe funkcje zaznaczania
 • Dodano kopiowanie aktualnej lub zaznaczonej ścieżki w kodowaniu UTF-8
 • Dodano opcję Wstrzymania systemu po skończone operacji kompresowania lub rozpakowywania
 • Pojawiło się kilka nowych opcji
 • Naprawiono sporo błędów

przez -
0 434
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.4.0, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Odświeżono cały interfejs, aby przyspieszyć działanie i łatwiejsze wyszukiwanie funkcji. Dodano opcję automatycznego usunięcia oryginalnych plików po spakowaniu i na odwrót, z wieloma opcjami usuwania.

przez -
0 597
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.3.0, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Najważniejsze zmiany:

 • Udoskonalono pasek nawigacji
 • Dodano tłumaczenie menu kontekstowego Windows
 • Udoskonalono włączanie/wyłączanie filtrów
 • Dodano gotowe profile kompresji, które można włączyć jednym kliknięciem
 • Dodano nowy tryb Informacje o podglądanym archiwum
 • Dodano nowy pasek postępu, informujący o zatrzymanym procesie (kolor żółty) lub zakończonym z błędem (kolor czerwony)

przez -
0 430
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.1, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Udoskonalono instalator dla Windows i dodano zakładkę Zaplanowane do interfejsu Archiwizuj/Konwertuj (Archive/Convert) i Wypakuj (Extract). Zintegrowano aplikację z systemowym Planistą Zadań na systemach Windows 7, 8, 8.1, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu zaplanowanych kopii zapasowych oraz skryptów przywracających z jednego miejsca. Dodano obsługę pakietów firmware dla urządzeń iOS .ipsw.

przez -
0 623
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.0, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Umiejscowiono w lepszym widoku najważniejsze funkcje programu, szczególnie podczas przeglądania plików i archiwów. Udoskonalono menu historii oraz zakładki. Dodawanie plików do archiwum jest o wiele szybsze, a operacje wykonywane z menu kontekstowego Windowsa zostały udoskonalone. Uproszczono i przebudowano ustawienia. Narzędzia systemowe są od teraz zawsze dostępne spod menu podręcznego.

przez -
0 595
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 4.9, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Kod

 • Skompilowano z użyciem Lazarus 1.0.6
 • Udoskonalono wsparcie Qt pod Linuksem

Menedżer plików

 • Nowy silnik skórek z ikonami o rozdzielczości: 16, 32, 48 i 96 pikseli
 • Nowe opcje stylu do dekoracji miniaturek obrazka, Opcje -> Przeglądarka -> Styl (Options > Browser > Style)
 • Nowe menu kontekstowe zarządzania Obrazkiem, które zastąpiłem główne narzędzie zarządzania Obrazami paska funkcji
 • Nowe skróty klawiszowe:
  • Backspace lub Alt+lewo: cofnij
  • Alt+prawo: idź dalej
  • Alt+góra: katalog wyżej
  • Esc: Zakończ kompresję i interfejs wypakowywania
  • F4: idź do katalogu root
  • Ctrl+F4: idź do katalogu Pulpit
  • Shift+F4: idź do katalogu domowego
 • Udoskonalono kod i naprawiono sporo błędów
 • Okno przeciągnij i upuść pokazuje docelową ścieżkę
 • Udoskonalono obecną przeglądarkę
 • Sortowanie po nazwie jest od teraz drugim kryterium sortowania
 • Podczas sprawdzania opcji Wypakuj do nowego katalogu, jest ona wyświetlana z ikonami Wypakuj oraz Wypakuj do

Wypakowywanie i archiwizacja

 • Menu podręczne Dodaj do (format) rozpoczyna od razu kompresję
 • Menu podręczne Dodaj do .zip, Spakuj i wyślij pocztą oraz Dodaj do .7z używa domyślnych ustawień kompresji

przez -
2 497
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 4.8, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Menedżer plików:

 • Dodano obsługę zarządzania obrazkami BMP, JPEG, PNG i TIFF, w tym obracanie, przycinanie, klonowanie, odwracanie, transformacje
 • Funkcje bocznego panelu: szybki dostęp do alfabetycznie posortowanych najczęściej używanych funkcji programu
 • Zaktualizowano tematy i ikonę PeaLuncher
 • Mniejsze poprawki błędów oraz ulepszenia

Wypakowywanie i archiwizacja:

 • Ulepszono integrację poczty
 • Dodano WIM do meny szybkiego wyboru formatu
 • Naprawiono wyskakujące menu szybkiego Konwertowania z wyborem formatu, podczas przeglądania archiwów
 • Naprawiono otwieranie z wybraną aplikacją, wewnątrz formatu ARC
 • Podgląd plików w archiwum powoduje tymczasowe ustawienie jego statusu, jako tylko do odczytu, co ma zapobiegać przypadkowym zapisom zmian

Instalator Windows:

 • Dodano nową opcję: Brak systemowej integracji, co pomija dodawanie wpisów do menu podręcznego, oraz powiązywanie plików z programem
 • Opcje: Domyślnie, Własne oraz Brak systemowej integracji, są dostępne w Opcje -> Integracja systemowa

przez -
0 532
PeaZip

Wydano PeaZip 4.7.2, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3. Aktualnie jest wspieranych 158 rozszerzeń, w tym dodano .tb2.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Podczas tworzenia archiwów, wyświetlana jest informacja z czasem kompresji oraz siła hasła w kolorze
 • Główne parametry wypakowywania są wyświetlane w formie tytułu, a także podczas operacji przeciągnij i upuść na archiwach
 • Wszystkie kasowane pliki pod systemami Windows są domyślnie przenoszone do Kosza. Używane są także semafory do efektywnego kolejkowania wielu zadań

Polecane

0 88
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 294