Tags Posts tagged with "pea"

pea

przez -
1 635
PeaZip

Wydano PeaZip 4.7, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3. Aktualnie jest wspieranych 158 rozszerzeń, w tym dodano .tb2.

Menedżer plików

 • Dodano szybkie obliczanie przypuszczalnie wielkości kompresji w interfejsie tworzenia Archiwum i z funkcją Listy
 • Dodano obliczanie siły hasła przy tworzeniu zabezpieczeń
 • Generator haseł (Ctrl+F9) potrafi tworzyć hasła zawierające symbole, litery i cyfry
 • Windows: Dodano tryb usuwania „Przenieś do kosza”, jako domyślną akcję przycisku Del. Szybkie usuwanie przeniesiono pod skrót Ctrl+Del
 • Drobne usprawnienia wydajności
 • Program pokazuje miniaturki flag w menu kontekstowym i pasku statusu
 • Funkcja Otwórz archiwum znajduje się w rozwijanym menu Plik

Rozpakowywanie i Archiwizacja

 • Dodano semafor, który zwiększa wydajność, optymalizuje wykorzystanie zasobów systemowych i udoskonala niezawodność, w przypadku uruchomienia kilku instancji programu
 • Funkcje Rozpakuj tutaj i Rozpakuj tutaj (w nowym katalogu) używają semafora do kolejkowania zadań, wymagane podanie hasła jest pokazywane za jednym razem
 • Funkcja Rozpakuj tutaj, które uruchamia jedno skolejkowane zadanie, może pracować równolegle do semafora, kiedy jest na to zapotrzebowanie
 • Główne parametry rozpakowywania są podawane w oknie przeciągnij i upuść, oraz w interfejsie tworzenia

przez -
9 433
PeaZip

Wydano PeaZip 4.5.1, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano wsparcie dla wyświetlanych skórek plików Open Office 1.x fils (SX*/ST*), PCV MozBackup files, BSZ (BS Player), RMSKIN (Rainmeter), WSZ/WAL (Winamp), i WMZ (Windows Media Player)
 • Naprawiono nieprzetłumaczone zwroty w interfejsie użytkownika
 • Naprawiono błąd w nawigacji, który nie mapował ścieżek sieciowych z nawigacji okruszkowej (breadcrump)

przez -
0 520
PeaZip

Wydano PeaZip 4.5 – rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

W najnowszej wersji zreorganizowano menadżer plików i archiwów, udoskonalono korzystanie i obszar nawigacji. Ostatnia zmiana to całkowicie nowy kontekst menu, podzielony na 3 przestrzenie robocze: archiwizowanie, nawigacja, zarządzanie plikami.

Pojawiła się możliwość zapisu aktywnie wykonywanego zadania, jako skryptu batch i zrobienia z kilku z nich kolekcji. Dodano także pracę na podzielonych plikach, wyświetlanie właściwości katalogu lub pliku, sprawdzanie aktualizacji i dokowanie aplikacji w rogach ekranu (Ctrl+Alt+strzałka).

Instalator na Windows pozwala wybrać menu kaskadowe lub nie dla Windows 7 i nowszych wersji. Prócz tego dodano wpis „Otwórz, jako archiwum”, co pozwala na otwieranie archiwum, nawet jeżeli nie jest znane rozszerzenie, lub plik nie jest powiązany z aplikacją.

przez -
1 419
PeaZip

Wydano PeaZip 4.4 – rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

PeaZip 4.4 ulepsza interfejs wypakowywania i archiwizowania, z nowym prostym do używania i czytania interfejsem. Został on uproszczony do niezbędnych ikon i informacji, podczas korzystania. Pojawiła się także możliwość używania tylko plików głównych, tylko najważniejszych opcji lub obu, podczas szyfrowania plików. Poprawiono wiele znalezionych błędów.

Wspieranych jest aktualnie 136 typów rozszerzeń, w tym dodano nowy typ – .oxt. Program jest przetłumaczony na 29 języków.

przez -
0 405
PeaZip

Wydano PeaZip 4.2 – rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Menedżer plików:

 • Realistyczny tryb dla przeglądarki plików (pełny ekran, brak ramek okna), uruchamiany za pomocą Ctrl+F11 (opcja nie jest domyślnie włączona w konfiguracji)
 • Ulepszono własne menu aplikacji. Pozwala ono na dodanie więcej, niż 8 programów, linków, czy skryptów. Automatycznie wykrywa ostatnie wersje AVG, Microsoft Security Essentials, Google Chrome
 • Ulepszono podgląd miniaturek. Nie ładuje ponownie miniaturek podczas sortowania oraz zwalnia pamięć przy zmianie wielkości ikon z dużych na małe, i na odwrót
 • Windows: poprawiono błąd, który powodował awarię aplikacji na starcie, podczas przeglądania katalogu roota
 • Windows: poprawiono błąd, w którym ładowanie listy obiektów z menu kontekstowego systemu nie działało w pewnych sytuacjach, tylko podczas pierwszego uruchamiania sesji
 • Poprawiono problem z sortowaniem malejącym, które jest teraz zapamiętywane
 • Poprawiono pokazywanie złej wielkości na pasku statusu, jeżeli zaznaczone przedmioty miały więcej, niż 2GB

Rozpakowywanie i archiwizacja:

 • Format ARC, od teraz potrafi archiwizować ścieżki względne, opcjonalnie mogą być przechowywane ścieżki bezwzględne (zaawansowane opcje kart w tworzeniu interfejsu archiwizacji)

Instalator Windows:

 • Zmniejszono rozmiary pakietów. Niektóre formaty (lpaq1/5, paq8f/jd/l) przeniesiono do zewnętrznej wtyczki. Są od teraz używane nieskompresowane ikony okien (kompresja pakietów jest mało efektywna)

przez -
0 405
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

W najnowszej wersji ulepszono szybkość i responsywność całej aplikacji, kładąc nacisk na obsługę dużej ilości plików za jednym razem przez menedżer archiwizowania. Dodano łatwiejsze wyszukiwanie i zmienianie nazw, lepszą integrację z UAC, ulepszony pasek adresu i przeprojektowano skróty klawiaturowe. Program potrafi od teraz przetwarzać więcej informacji, podczas pracy.

Paczki instalatora zostały zoptymalizowane pod względem wielkości, oferując tylko najpotrzebniejsze pakiety, natomiast wszystkie pliki pomocy PDF są do pobrania z oficjalnej strony.

Menedżer plików wzbogacił się o funkcję wyszukiwania zdublowanych plików oraz obliczania CRC/hash, używając szerokiej gamy algorytmów, operując na wybranych plikach, na plikach wyświetlanych tylko w aktualnym katalogu
lub na filtrze wyszukiwania.

Zaktualizowano backend Pae do wersji 0.39.

przez -
0 386
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Najnowsza wersja dodaje wielowątkowe wizualizacje podglądu miniatur plików, nie zapisujący przy tym żadnych plików cache na dysku. Miniaturki są rozmiarów 16 – 256 pikseli, w zależności od trybu przeglądaniu i zadanego rozmiaru.

Interfejs użytkownika doczekał się wielu usprawnień od czasu poprzedniej wersji. Zwiększono użyteczność w postaci wygodnego paska adresu, historii wyszukiwania, kontekstowego menu przeciągnij i upuść. Zrobiono integrację przeglądarki za pomocą skrótów: np. Ctrl + E – wypakuj do … , Ctrl + Shift + E wypakuj na pulpit, Ctrl +1 .. 8 wypakuj do zakładek katalogów. Pojawiło się również menu kontekstowe paska narzędzi w celu bardziej zaawansowanej kompresji i rozpakowywania.

Przeprojektowano wszystkie ikony, paski i przeglądarki interfejsu, w celu minimalistycznego i w pełni konfigurowalnego interfejsu.

PeaLauncher może przejść w specjalny tryb minimalistyczny, co ułatwia podstawowe czynności. Backend Pae zaktualizowano do wersji 0.38.

przez -
2 442
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Backend:

 • Kilka modułów FreeArc SFX jest od teraz domyślnie dołączonych: arc-tiny.linux.sfx, freearc.sfx, freearc-installer.sfx, freearc-tiny.sfx. Resztę można pobrać z oficjalnej strony
 • Główne pliki rozruchowe nie są już kompresowane przy pomocy UPX, co zaowocowało mniejszym instalatorem, ale zajmuje niewiele więcej miejsca na dysk oraz zmniejsza zużycie pamięci RAM

Menedżer plików:

 • Dodano wyskakujące okno historii, po kliknięciu PPM na przycisku odświeżania w pasku adresu
 • Dodano wyskakujące okno menu historii wyszukiwania, po kliknięciu PPM na przycisku wyszukiwania w pasku adresu
 • Zmieniono niskie nasycenie koloru tekstu w celu uniknięcia tego samego domyślnego koloru formularzy w Klasycznym Temacie Okna dla systemów Windows Vista i Se7en
 • Pomniejsze poprawki błędów

Rozpakowywanie i archiwizacja:

 • Poprawiono obliczanie prędkości pracy dla zadań wykonywanych po północy

Instalator Windows:

 • 64 bitowa wersja posiada od teraz w nazwie WIN64
 • Nowe ikony dla większości znanych formatów archiwów: 7Z, RAR i ZIP/ZIPX

Polecane

0 90
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 295