Tags Posts tagged with "pea"

pea

przez -
0 464
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Najnowsza wersja dodaje wsparcie dla archiwów ZIPX i funkcjonalność menu kontekstowego dla przycisków paska narzędzi. Autorzy dodali tryb wyświetlania ikon w 48 pikselach, a także zredukowali ilość plików w pakiecie po przez wbudowane tematy.

Menu kontekstowe zostało zreorganizowane, a skróty klawiszowe dla podmenu Organizuje, które odpowiadają za wyświetlanie zawartości pliku/archiwum, są od teraz powiązane w kombinacje: Alt+*.

Zaktualizowano backend do wersji 0.37 oraz poprawiono sporo błędów. Program wspiera 134 rozszerzenia i 27 języków.

przez -
0 565
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

PeaZip 3.8 dodaje pełne wsparcie dla archiwów WIM i XZ oraz przycisk „Rozpakuj do…” w pasku narzędzi.

W nowym wydaniu znajdziemy menu kontekstowe, które posiada możliwość operacji „Przeciągnij i upuść” z aplikacji do systemu.

Przeciąganie plików za pomocą PPM pozwala na wybranie operacji: przenieś, skopiuj, rozpakuj, rozpakuj w nowym katalogu. Z wnętrza archiwum mamy natomiast opcje: rozpakuj zaznaczone pliki tutaj, rozpakuj wszystko tutaj (oba w nowym katalogu).

Zaktualizowano backend do wersj 0.36, a 7zip do 9.22 na Windows. Aktualnie jest wspieranych 133 rozszerzeń plików oraz 27 tłumaczeń językowych.

Więcej zmian na peazip.org.

przez -
0 342
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Ulepszono nawigację w wielu miejscach: uproszczono pasek adresu, a samo pole adresu jest teraz dostępne, jako breadcrumb (lub jako zwykły string). Można przełączać tryby paska nawigacji, ulepszono menedżera trybu ikon, a podpowiedzi dotyczące szczegółów plików są wyświetlane w menedżerze plików.

Nowy kompilator poprawia ogromnie wydajność przeglądarki plików podczas przeszukiwania ścieżek zawierających wiele plików.

Podczas tworzenia archiwów, zawierających wiele plików lub katalogów, archiwum nazywane jest, jak katalog główny, z wyjątkiem zaznaczonej opcji „Dodaj do osobnych archiwów”.

Aplikacja jest od teraz podłączona do tracker Google Code w podmenu pomocy, w celu usprawnienia składania przez użytkowników raportów o błędach i problemach.

PeaZip Search, zasilany silnikiem Google Custom Search, oferujący wyszukiwanie ogólne i tematyczne dla konkretnego obszaru zainteresowań (pliki, obrazki, wideo, baza wiedzy, itp), jest od teraz podłączony w Menu Aplikacji, w celu zaoferowania podręcznego narzędzia do zbierania informacji o nieznanych plikach, wyszukiwania wiarygodnych źródeł niepełnych lub uszkodzonych plików pobierania i wiele innych.

Backend PeaZip został zaktualizowany do wersji 0.35, p7zip zaktualizowano do wersji 9.20 na Linuksie, natomiast wersje dla Windows i Linux posiadają od teraz to samo stabilne wydanie 7zip. Wspieranych jest aktualnie 129 rozszerzeń oraz 27 języków.

Więcej zmian na peazip.org.

przez -
2 479
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

PeaZip 3.6.1 ulepsza nawigację plików, przeglądarka może od teraz zmieniać nazwy wielu plików na raz, funkcja sortowania trzyma w pamięci listę poprzednio posortowanych kolumn, a środkowy przycisk myszy może być używany do przechodzenia na poziom wyżej. Zaktualizowano tłumaczenia językowe oraz wspieranych jest 129 rozszerzeń plików.

Więcej zmian na peazip.org.

przez -
0 455
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami.  Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.
W tej wersji zaktualizowano backend do wersji UPX 3.07 oraz bibliotekę szyfrowania Wolfgang Ehrhardt do najnowszej wersji. W menedżerze plików naprawiono błąd związany z walidacją hasła w archiwach zabezpieczonych tą metodą, poprawiono ignorowanie niewspieranych formatów nazw plików szyfrowanych danych. Metoda „Szyfruj również nazwy plików” jest od teraz pamiętana. Istnieje również możliwość wyboru skórki z okna dialogowego.

przez -
0 1733
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami.  Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Zmiany, jakie zaszły:

 • PeaZip 3.5 kończy instalację w pliku/archiwum przeglądarki interfejsu użytkownika, co zostało zaprezentowane w poprzedniej wersji
 • Integracja funkcji rozpakowywania z przeglądarką została dodana: rozwijane menu po prawej stronie przycisku „Rozpakuj” pozwala sprawdzić i ustawić najczęstsze opcje pobierania bezpośrednio z przeglądarki, oraz rozpakować całe archiwum do najczęściej używanych miejsc
 • Funkcje szybkiego rozpakowywania są także powiązane ze skrótami klawiaturowymi: Rozpakuj wszystko do…” (Ctrl+E or F12), „Rozpakuj wszystkie tutaj” (Ctrl+Alt+E), „Rozpakuj wszystko na pulpit” (Ctrl + Shift + E), „Rozpakuj wszystko do Dokumentów” (Ctrl + Alt + Shift + E) .
 • Skrót „Ctr+o” rozpakowuje do poprzedniej ścieżki, „Ctr+8” rozpakowuje do ścieżki zakładki 1..8 (jeżeli zdefiniowane), „Ctr+9” rozpakowuje do domyślnej ścieżki (jeżeli zdefiniowane)
 • Motywy mogą być rozprowadzane, jako samodzielne pakiety, w menu Opcje->Motywy jest teraz możliwość pobrania, stworzenia i zarządzania niestandardowymi pakietami motywu
 • Backend 7z zaktualizowano do stabilnej wersji 9.20, jak i moduły 7z SFX (Windows) [sfx – pakiety samorozpakowujące się]
 • Backend Pea zaktualizowano do wersji 0.33, poprawiając integrację wyglądu z resztą z aplikacji
 • Wspierane jest aktualnie 126 rozszerzeń

przez -
2 561
PeaZip

Wydana została kolejna wersja PeaZip – rozbudowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami.  Program obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Backend
  • Wersja dla Windows 7z 9.15 beta
 • Menadżer plików
  • Naprawiono błąd, związany z błędnym łączeniem plików skompresowanych podzielonych na części, np. bz.001
  • Naprawiono usuwanie/utrzymywanie pierwotnych nazw rozszerzeń plików w nazwach archiwów odpowiednich do typów archiwów
  • dodano opcjonalny obrazek widoku dla paska narzędziowego menadżera pliku
 • Instalator Windows
  • Naprawiono funkcję usuwania starszej wersję językowej, podczas instalacji
 • Instalator Linux
  • Skrypt Nautilusa są teraz oznaczone, jako wykonywalne, z racji niektórych wymagań dystrybucji
  • Wersja instalatora Qt, od teraz próbuje podlinkować do libqt4intf.so, w niektórych ścieżkach przez niektóre dystrybucje

Nowa wersja do pobrania stąd.

Polecane

0 93
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 296