Tags Posts tagged with "peazip"

peazip

przez -
0 601
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 5.0, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Umiejscowiono w lepszym widoku najważniejsze funkcje programu, szczególnie podczas przeglądania plików i archiwów. Udoskonalono menu historii oraz zakładki. Dodawanie plików do archiwum jest o wiele szybsze, a operacje wykonywane z menu kontekstowego Windowsa zostały udoskonalone. Uproszczono i przebudowano ustawienia. Narzędzia systemowe są od teraz zawsze dostępne spod menu podręcznego.

przez -
0 581
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 4.9, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Kod

 • Skompilowano z użyciem Lazarus 1.0.6
 • Udoskonalono wsparcie Qt pod Linuksem

Menedżer plików

 • Nowy silnik skórek z ikonami o rozdzielczości: 16, 32, 48 i 96 pikseli
 • Nowe opcje stylu do dekoracji miniaturek obrazka, Opcje -> Przeglądarka -> Styl (Options > Browser > Style)
 • Nowe menu kontekstowe zarządzania Obrazkiem, które zastąpiłem główne narzędzie zarządzania Obrazami paska funkcji
 • Nowe skróty klawiszowe:
  • Backspace lub Alt+lewo: cofnij
  • Alt+prawo: idź dalej
  • Alt+góra: katalog wyżej
  • Esc: Zakończ kompresję i interfejs wypakowywania
  • F4: idź do katalogu root
  • Ctrl+F4: idź do katalogu Pulpit
  • Shift+F4: idź do katalogu domowego
 • Udoskonalono kod i naprawiono sporo błędów
 • Okno przeciągnij i upuść pokazuje docelową ścieżkę
 • Udoskonalono obecną przeglądarkę
 • Sortowanie po nazwie jest od teraz drugim kryterium sortowania
 • Podczas sprawdzania opcji Wypakuj do nowego katalogu, jest ona wyświetlana z ikonami Wypakuj oraz Wypakuj do

Wypakowywanie i archiwizacja

 • Menu podręczne Dodaj do (format) rozpoczyna od razu kompresję
 • Menu podręczne Dodaj do .zip, Spakuj i wyślij pocztą oraz Dodaj do .7z używa domyślnych ustawień kompresji

przez -
2 485
PeaZip

Ogłoszono wydanie PeaZip 4.8, zaawansowanego programu do kompresji danych i zarządzania archiwami. Obsługuje on ponad 150 typów formatów kompresji i archiwizacji, a także posiada swój natywny format – PEA. Jest niezależny od platformy systemowych, może być używany z poziomu pamięci flash, a także posiada wbudowane algorytmy kryptograficzne do zabezpieczania danych. Posiada możliwość naprawy uszkodzonych archiwów.

Menedżer plików:

 • Dodano obsługę zarządzania obrazkami BMP, JPEG, PNG i TIFF, w tym obracanie, przycinanie, klonowanie, odwracanie, transformacje
 • Funkcje bocznego panelu: szybki dostęp do alfabetycznie posortowanych najczęściej używanych funkcji programu
 • Zaktualizowano tematy i ikonę PeaLuncher
 • Mniejsze poprawki błędów oraz ulepszenia

Wypakowywanie i archiwizacja:

 • Ulepszono integrację poczty
 • Dodano WIM do meny szybkiego wyboru formatu
 • Naprawiono wyskakujące menu szybkiego Konwertowania z wyborem formatu, podczas przeglądania archiwów
 • Naprawiono otwieranie z wybraną aplikacją, wewnątrz formatu ARC
 • Podgląd plików w archiwum powoduje tymczasowe ustawienie jego statusu, jako tylko do odczytu, co ma zapobiegać przypadkowym zapisom zmian

Instalator Windows:

 • Dodano nową opcję: Brak systemowej integracji, co pomija dodawanie wpisów do menu podręcznego, oraz powiązywanie plików z programem
 • Opcje: Domyślnie, Własne oraz Brak systemowej integracji, są dostępne w Opcje -> Integracja systemowa

przez -
0 511
PeaZip

Wydano PeaZip 4.7.2, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3. Aktualnie jest wspieranych 158 rozszerzeń, w tym dodano .tb2.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Podczas tworzenia archiwów, wyświetlana jest informacja z czasem kompresji oraz siła hasła w kolorze
 • Główne parametry wypakowywania są wyświetlane w formie tytułu, a także podczas operacji przeciągnij i upuść na archiwach
 • Wszystkie kasowane pliki pod systemami Windows są domyślnie przenoszone do Kosza. Używane są także semafory do efektywnego kolejkowania wielu zadań

przez -
1 623
PeaZip

Wydano PeaZip 4.7, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3. Aktualnie jest wspieranych 158 rozszerzeń, w tym dodano .tb2.

Menedżer plików

 • Dodano szybkie obliczanie przypuszczalnie wielkości kompresji w interfejsie tworzenia Archiwum i z funkcją Listy
 • Dodano obliczanie siły hasła przy tworzeniu zabezpieczeń
 • Generator haseł (Ctrl+F9) potrafi tworzyć hasła zawierające symbole, litery i cyfry
 • Windows: Dodano tryb usuwania „Przenieś do kosza”, jako domyślną akcję przycisku Del. Szybkie usuwanie przeniesiono pod skrót Ctrl+Del
 • Drobne usprawnienia wydajności
 • Program pokazuje miniaturki flag w menu kontekstowym i pasku statusu
 • Funkcja Otwórz archiwum znajduje się w rozwijanym menu Plik

Rozpakowywanie i Archiwizacja

 • Dodano semafor, który zwiększa wydajność, optymalizuje wykorzystanie zasobów systemowych i udoskonala niezawodność, w przypadku uruchomienia kilku instancji programu
 • Funkcje Rozpakuj tutaj i Rozpakuj tutaj (w nowym katalogu) używają semafora do kolejkowania zadań, wymagane podanie hasła jest pokazywane za jednym razem
 • Funkcja Rozpakuj tutaj, które uruchamia jedno skolejkowane zadanie, może pracować równolegle do semafora, kiedy jest na to zapotrzebowanie
 • Główne parametry rozpakowywania są podawane w oknie przeciągnij i upuść, oraz w interfejsie tworzenia

przez -
9 421
PeaZip

Wydano PeaZip 4.5.1, rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano wsparcie dla wyświetlanych skórek plików Open Office 1.x fils (SX*/ST*), PCV MozBackup files, BSZ (BS Player), RMSKIN (Rainmeter), WSZ/WAL (Winamp), i WMZ (Windows Media Player)
 • Naprawiono nieprzetłumaczone zwroty w interfejsie użytkownika
 • Naprawiono błąd w nawigacji, który nie mapował ścieżek sieciowych z nawigacji okruszkowej (breadcrump)

przez -
0 508
PeaZip

Wydano PeaZip 4.5 – rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

W najnowszej wersji zreorganizowano menadżer plików i archiwów, udoskonalono korzystanie i obszar nawigacji. Ostatnia zmiana to całkowicie nowy kontekst menu, podzielony na 3 przestrzenie robocze: archiwizowanie, nawigacja, zarządzanie plikami.

Pojawiła się możliwość zapisu aktywnie wykonywanego zadania, jako skryptu batch i zrobienia z kilku z nich kolekcji. Dodano także pracę na podzielonych plikach, wyświetlanie właściwości katalogu lub pliku, sprawdzanie aktualizacji i dokowanie aplikacji w rogach ekranu (Ctrl+Alt+strzałka).

Instalator na Windows pozwala wybrać menu kaskadowe lub nie dla Windows 7 i nowszych wersji. Prócz tego dodano wpis „Otwórz, jako archiwum”, co pozwala na otwieranie archiwum, nawet jeżeli nie jest znane rozszerzenie, lub plik nie jest powiązany z aplikacją.

przez -
1 408
PeaZip

Wydano PeaZip 4.4 – rozbudowany program do kompresji danych i zarządzania archiwami. PeaZip obsługuje większość współczesnych formatów oraz posiada swój format natywny – *.PEA. Jego zaletą jest niezależność od platformy sprzętowej (można używać programu na pamięci przenośnej), duża elastyczność w działaniu, jak i bezpieczeństwo naszych danych, dzięki wbudowanym algorytmom kryptograficznym. Potrafi również naprawiać archiwa, jak i posiada wersję na 32 i 64 bitowe systemy operacyjne. Jest wydawany na licencji LGPL v3.

PeaZip 4.4 ulepsza interfejs wypakowywania i archiwizowania, z nowym prostym do używania i czytania interfejsem. Został on uproszczony do niezbędnych ikon i informacji, podczas korzystania. Pojawiła się także możliwość używania tylko plików głównych, tylko najważniejszych opcji lub obu, podczas szyfrowania plików. Poprawiono wiele znalezionych błędów.

Wspieranych jest aktualnie 136 typów rozszerzeń, w tym dodano nowy typ – .oxt. Program jest przetłumaczony na 29 języków.

Polecane

fritzbox

0 415
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...