Tags Posts tagged with "php"

php

przez -
0 457
PHP

Wydano PHP 5.4.1 i PHP 5.3.11, obiektowy i skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera www, ale może być również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

PHP 5.4.1 posiada naprawione ponad 20 błędów, w tym część adresującą problemy bezpieczeństwa. Jeden z nich powodował nieprawidłowe sprawdzanie nazwy wgrane pliku, co powodowało późniejsze błędne indeksy $_FILES. Inną ważną zmianą jest dodanie sprawdzania open_basedir do readline_write_history i readline_read_history.

PHP 5.3.11 posiada poprawione ponad 60 błędów, w tym korekcję regresji, w poprzednio naprawionym błędzie bezpieczeństwa, dotyczącym dyrektywy magic_quotes_gpc. Pojawiła się obsługa debug info w obiektach DOM oraz dodano wsparcie dla serwera Apache 2.4.1.

przez -
4 867
PHP

Wydano PHP 5.4.0, obiektowy i skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera www, ale może być również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

Najważniejsze zmiany:

 • Nowa składnia języka zawierająca Traits, krótsza składnia tabel i inne
 • Udoskonalona wydajność i zmniejszone zużycie pamięci
 • Wsparcie dla wielobajtowych języków we wszystkich wersjach PHP, at the flip of a runtime switch
 • Wbudowany webserwer w trybie CLI, w celu uproszczenia pracy i testów programistycznych
 • Oczyszczono kod z przestarzałych funkcji
 • Poprawki błędów i usprawnienia

Zmiany, które powodują problemy kompatybilności:

 • Usunięto rejestry globalne, magiczne komentarze i bezpieczny tryb
 • Usunięto zmienną składniową $var break/continue
 • Usunięto opcję ini allow_call_time_pass_reference
 • UTF-8 zostało domyślnym kodowaniem

Rozszerzenia przeniesione do PECL:

 • ext/sqlite (nie zmieniono ext/sqlite3 i ext/pdo_sqlite)

PHP 5.4 będzie ostatnim wydaniem ze wsparciem dla Windows XP i Windows 2003. Po tym wydaniu nie będą już udostępnianie żadne binarne pakiety.

przez -
0 514
PHP

Wydano PHP 5.3.9, obiektowy i skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera www, ale może być również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym.

Nowa wersja poprawia ponad 90 znalezionych błędów i ogólną stabilność. Dodano dyrektywę max_input_vars, aby zapobiec atakom bazującym na kolizjach hash, oraz poprawiono błąd z przepełnieniem zmienne całkowitej podczas interpretowania nieprawidłowego nagłówka exif. Dokonano wielu zmian w module FPM SAPI. Poprawiono błąd związany z automatycznym ładowaniem is_a(), a także nowym opcjonalnym trzecim argumentem is_a i is_subclass_of. Rozwiązano także problem z mysqlnd, który nie mógł zostać zbudowany do współdzielenia.

przez -
0 1030
SugarCRM

Pojawiła się SugarCRM 6.3 Community Edition, oprogramowania otwartoźródłowego klasy CRM rozwijanego przez kalifornijską firmę SugarCRM Inc. Całość bazuje na systemie operacyjnym Linux, serwerze HTTP Apache, silniku bazodanowym MySQL i języku PHP. Funkcjonalność programów obejmuje m.in. automatyzację zadań sprzedażowych, kampanie marketingowe, przypadki klientów, pracę grupową czy raportowanie. Sugar Community Edition posiada licencję AGPLv3.

Dodano ulepszony import kontaktów, masową aktualizację dla administratorów oraz możliwość importu i archiwizacji poczty elektronicznej. Nowa wersja oferuje użytkownikom bardziej zaawansowane narzędzia i znaczny wzrost wydajności. Chodzi m.in. o dodanie konfigurowalnego złącza importu, jako istotnego usprawnienia dla deweloperów SugarCRM.

Inne usprawnienia obejmują zdolność do obsługi dodatków, podczas prowadzenia rozmowy. Frontend administracyjnego silnika SugarLogic może od teraz importować dane, tworzyć formularze, zmieniać nazwy modułów i potrafi aktualizować w jednym momencie wszystkie moduły. Interfejs użytkownika został ulepszony, dzięki dodaniu szybkiej edycji do listy widoków, subpaneli i raportów. Przyspieszono także całość, dzięki przejściu na AJAX, omijając pełne przeładowanie strony (dało to 40% lepszą responsywność, w porównaniu do poprzedniej wersji).

przez -
4 510

Wydano kolejną aktualizację do CakePHP 1.3.x – otwarto-źródłowego frameworka napisanego w PHP, jednakże z modelem takim samym, jaki jest w Ruby on Rails. Wydawany jest na licencji MIT. CakePHP 1.3.13 naprawia dwie poważne regresje, znalezione w wersji 1.3.12. Usuwa ona także notyfikacje typów MIME z EmailComponent, w celu poprawy przesyłania informacji. Ulepszono SecurityComponent i TranslateBehavior.

przez -
0 489

Wydany został CakePHP 2.0.0 – otwarto-źródłowy framework napisany w PHP, jednakże z modelem takim samym, jaki jest w Ruby on Rails. Wydawany jest na licencji MIT. Nowa wersja porzuca wsparcie PHP 4, a cały kod został przepisany w celu współpracy z PHP 5.2 i późniejszymi wersjami. Zawiera wyjątki PHP5, Standardową bibliotekę PHP, json_encode i Obiekty Danych PHP, które pozwalają na dostęp do bazy danych w PHP. Zaadoptowano nazwy konwencjonalne PSR-0, które pozwalają wszystkim klasom na mapowanie do plików z takimi samymi nazwami, jak owe klasy.

Obiekty mogą być od teraz wstrzykiwane, jako biblioteki CakePHP. Przepisano podstawowe biblioteki konsoli od zera, z automatycznym generatorem pomocy, sprawdzaniem parametrów i kolorowaniem składni. SimpleUnit został zastąpiony przez PHPUnit, jako framework testujący, oraz ulepszono wsparcie baz danych: PostgreSQL, SQLite i Microsoft SQL Server. Dodano także pełną dokumentację dla nowej wersji, z dokładnymi informacjami migracji z wersji 1.3.

przez -
0 458
PHP

Kilka dni temu została wydana aktualizacja do PHP o numerze wersji 5.3.7. Ponieważ znaleziono w niej poważny błąd, zalecono wstrzymanie się z aktualizacją. Błąd dotyczy funkcji crypt(), którą wykorzystuje się do hashowania stringów. Błąd pojawia się w momencie kiedy jako argument podamy MD5 salt. Funkcja zwróci wtedy tylko salt zamiast zahashowanego ciągu znaków. Poprawka powinna pojawić się w ciągu kilku dni w wydaniu 5.3.7pl1 lub 5.3.8.

Polecane

Konferencje

0 191
Już po raz szósty, firmy technologiczne przystąpią do wielkiej rywalizacji o miano Lidera IT.
Kolejna edycja Konkursu, będzie podsumowaniem dokonań całej branży technologicznej w bieżącym...