Tags Posts tagged with "platespin"

platespin

przez -
0 626

Należąca do Novella firma PlateSpin ULC przedstawiła rozwiązanie PlateSpin PowerConvert 7.0, wzbogacone o nowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych oraz rozszerzoną obsługę środowisk wieloplatformowych, co ułatwi migrację i ochronę obciążeń serwerowych w heterogenicznych – wirtualnych i fizycznych – środowiskach informatycznych. PowerConvert 7.0, pierwszy istotny nowy produkt firmy PlateSpin od momentu jej przejęcia przez Novella, jest rozwiązaniem klasy korporacyjnej, umożliwiającym klientom uproszczenie zarządzania obciążeniami serwerów w heterogenicznych centrach danych.

Wdrożenie PlateSpin PowerConvert daje nam wymierne korzyści i oszczędności” – mówi Steve Houghton, architekt rozwiązań infrastrukturalnych w Norwich Union IT Solutions, firmie należącej do grupy Aviva. „Wygodne i skuteczne narzędzia do ustalania harmonogramów i zdalnego zarządzania zapewniły nam istotny wzrost wydajności centrum danych, w którym działa ponad 1000 maszyn wirtualnych, a zatem i produktywności użytkowników. PowerConvert ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania nieprzerwanej obsługi firmy, a przy tym pozwolił nam chronić środowisko, zmniejszyć koszty i zwiększyć efektywność.

PowerConvert dysponuje rozszerzonymi możliwościami obsługi obciążeń działających w systemach Linux i Windows, udostępnia nowe funkcje przywracania sprawności systemów w oparciu o obrazy oprogramowania oraz mechanizmy przyspieszające procesy migracji prowadzone na dużą skalę. Oprócz rozszerzonej obsługi systemu SUSE Linux Enterprise, PlateSpin PowerConvert wyposażony jest teraz w usprawnione funkcje obsługi Red Hat Enterprise Linux, a także obciążeń działających w 64-bitowych systemach Microsoft Windows Server i środowiskach Citrix XenServer. PowerConvert zapewnia elastyczność sprzyjającą optymalizacji centrów danych przez uwolnienie obciążeń serwerowych od sprzętu i ich swobodny przepływ za pośrednictwem sieci między serwerami fizycznymi, wirtualnymi i bibliotekami obrazów oprogramowania.

Od momentu przejęcia PlateSpin przez Novella w marcu, obie firmy ściśle współpracują nad strategią i paletą produktów dla centrów danych, sprzyjających zwiększeniu dynamiki przedsiębiorstw dzięki sprawnej obsłudze usług biznesowych przez fizyczne i wirtualne środowiska informatyczne” – mówi Stephen Pollack, dyrektor generalny należącej do Novella firmy PlateSpin. „Aby zbudować infrastrukturę centrów danych nowej generacji, firmy potrzebują korporacyjnych, wieloplatformowych rozwiązań zapewniających przenośność obciążeń, ich solidną i skalowalną ochronę oraz niezawodną organizację przetwarzania w oparciu o polityki. PlateSpin PowerConvert 7.0 został opracowany z myślą o ułatwieniu osiągania takiej elastyczności i zapewnieniu maksimum korzyści z inwestycji w wirtualizację.

Nowe możliwości PowerConvert 7.0:
– Szerokie możliwości migracji dla systemów Linux – Funkcje migracji P2P (physical-to-physical) i V2P (virtual-to-physical) umożliwiają swobodną migrację obciążeń działających 32-bitowych systemach Novell SUSE Linux Enterprise Server i Red Hat Enterprise Linux, przyspieszając działania takie jak konsolidacja serwerów, udostępnianie zasobów sprzętowych czy relokacja centrów danych.
– Obsługa 64-bitowych systemów Windows – Funkcje migracji P2V 64-bitowych obciążeń działających w systemach Windows Server 2003 z obsługą różnych metod transferu, takich jak Take Control, Live File Transfer i Snapshot dla VMware ESX 3.x, 3.5 i Citrix XEN Enterprise 4.1, dają użytkownikom skuteczną możliwość migracji za pomocą jednego rozwiązania.
– Usprawniona obsługa Citrix XenServer – Obsługa migracji X2V (anywhere-to-virtual) i V2I (virtual-to-image) dla obciążeń działających w środowisku Citrix XenServer Enterprise 4.1, w tym 32-bitowych Windows XP, 2000, 2003 i 64-bitowych Windows Server 2003, pozwala uprościć i przyspieszyć integrację i osiągnąć maksimum korzyści z inwestycji w informatykę.
– Funkcje przyrostowego tworzenia obrazów (Incremental Imaging) – Elastyczna obsługa tworzenia obrazów umożliwia lepszą ochronę obciążeń, zapewniając znaczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia nakładu pracy, ograniczenia obciążenia sieci i redukcji kosztów składowania. Znakomite funkcje importu i eksportu obrazów oraz automatyzacji ułatwiają tworzenie i zarządzanie opartym na obrazach oprogramowania repozytorium obciążeń, sprzyjając przywracaniu sprawności systemów po awariach oraz obniżeniu kosztów obsługi obrazów.
– Szybkość i niezawodność klasy korporacyjnej – Radykalnie zwiększona szybkość transmisji przy migracji obciążeń z użyciem różnych typów sieci, od Gigabit Ethernet po odznaczające się dużymi opóźnieniami środowiska WAN, przy dostępie do korporacyjnych funkcji migracyjnych takich jak Server Sync, automatyzacja zadań i testy po przeprowadzeniu migracji, co pozwala zminimalizować przestoje i zapewnić spójność migracji obciążeń. Niezawodność klasy korporacyjnej, którą odznacza się PowerConvert, skraca całkowity czas prowadzenia projektów migracyjnych, ogranicza ryzyko biznesowe i przyspiesza osiągnięcie korzyści w dużych projektach.

Dostępność

PlateSpin PowerConvert 7.0 jest już dostępny na całym świecie. Szczegółowych informacji o możliwościach zakupu PlateSpin PowerConvert i cenach udzielają autoryzowani resellerzy PlateSpin (email info@platespin.com), można je również znaleźć pod adresem http://www.platespin.com/products/powerconvert. Resellerzy i dystrybutorzy zainteresowani dołączeniem do globalnej społeczności partnerów PlateSpin znajdą niezbędne informacje pod adresem http://www.platespin.com/partner.

(Informacja prasowa firmy Novell)

Źródło: linux.pl.

przez -
0 357
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o zawarciu wiążącego porozumienia o przejęciu firmy PlateSpin Ltd. Transakcja ma na celu umocnienie pozycji Novella w obszarze nowoczesnych centrów danych i umożliwi dostarczanie na rynek oprogramowania, które w dynamiczny sposób obsługuje newralgiczne dla firm usługi w fizycznej jak i wirtualnej infrastrukturze IT. PlateSpin oferuje kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zmiennym obciążeniem serwerów, jak również danymi, aplikacjami i systemami operacyjnymi na serwerach fizycznych lub wirtualnych.

Rozwiązania te ułatwiają i przyspieszają proces konsolidacji serwerów, relokację centrów danych i przywracanie sprawności systemów po awarii. Oferta Novell i PlateSpin zapewni kompleksową obsługę heterogenicznych środowisk IT oraz optymalizację działania systemów Linux, UNIX i Windows w fizycznych i wirtualnych centrach danych.

Do optymalizacji działania centrów danych niezbędne jest elastyczne i zautomatyzowane oprogramowanie do zarządzania, umożliwiające pełne wykorzystanie zasobów serwerowych i przenoszenie obciążeń, mówi Stephen Elliot, dyrektor ds. badań w dziale Enterprise Systems Management Software and ITMS firmy IDC. W ciągu najbliższych trzech lat heterogeniczne architektury zwirtualizowane staną się normą dla większości działów informatyki. Wymagać to będzie zastosowania rozwiązań do zarządzania centrami danych, umożliwiających zmniejszanie kosztów eksploatacji oraz integrowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi w infrastrukturze obejmującej serwery i pamięci masowe, zapewniając lepszą kontrolę nad warstwą sprzętu i zwirtualizowanego oprogramowania.

Optymalizacja centrów danych

Oferta Novell i PlateSpin pozwoli rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się obecnie użytkownicy centrów danych, takich jak:

  • Relokacja: PlateSpin udostępnia w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania automatyzujący fazy oceny i migracji w takich procesach, jak konsolidacja serwerów, relokacja centrów danych i modernizacja sprzętu, sprzyjając obniżeniu kosztów, zużycia energii i zapotrzebowania na przestrzeń wymaganą przez infrastrukturę centrów danych.
  • Bezpieczeństwo: Rozwiązania PlateSpin do przywracania sprawności systemów po awarii umożliwiają podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw, zapewniając ochronę procesów przetwarzania na serwerach fizycznych i wirtualnych z wykorzystaniem technologii wirtualizacyjnej.
  • Udostępnianie zasobów: Dzięki technologii Using PlateSpin klienci uzyskują ujednolicony sposób zarządzania obrazami systemów i konfigurowania obciążeń – niezależnie od stosowanej platformy. Pozwala to wyeliminować manualne procesy instalacji i radykalnie skrócić czas realizacji nowych zadań. Usprawnia to również reagowanie na zmiany obciążenia i wzrost zapotrzebowania na zasoby np. w godzinach szczytu lub przy testowaniu nowych rozwiązań.
  • Optymalizacja i zarządzanie: Oprogramowanie firm Novell i PlateSpin umożliwi optymalizację obciążenia infrastruktury fizycznej i wirtualnej dzięki zautomatyzowanym mechanizmom monitorowania i równoważenia obciążeń w oparciu o dostępność serwerów i informację o zapotrzebowaniu na moc przetwarzania. Automatyzacja procesów i kontrola trendów wykorzystania zasobów fizycznych i wirtualnych pozwoli zwiększyć rzeczywiste wykorzystanie serwerów i lepiej rozwiązywać problemy wynikające z przenoszenia obciążeń.

Przejęcie PlateSpin przez Novella zapewni lepszą obsługę popularnych systemów operacyjnych i platform wirtualnych w heterogenicznych centrach danych. Umocni również pozycję firmy Novell na rynku rozwiązań open source do wirtualizacji dzięki dostępności narzędzi pozwalających łatwo przenosić obciążenia z serwerów fizycznych np. na maszyny wirtualne Xen działające w środowisku SUSE Linux Enterprise czy inne platformy wirtualne wykorzystujące rozwiązania VMware, Citrix czy Microsoft.

Ron Hovsepian, prezes i dyrektor generalny firmy Novell, powiedział: Wzbogacenie oferty Novella o produkty PlateSpin umożliwi nam dostarczanie nowej generacji oprogramowania do obsługi infrastruktury IT w centrach danych. Dzięki temu będziemy dysponować najpełniejszym rozwiązaniem do zarządzania obciążeniem serwerów, które umożliwi monitorowanie i analizowanie obciążeń przewidzianych do wirtualizacji, pozwoli łatwo wirtualizować i dewirtualizować obciążenia, zautomatyzuje zarządzanie obciążeniami, a także udostępni opartą na oprogramowaniu open source platformę do przetwarzania zwirtualizowanych zadań.

Stephen Pollack, założyciel i dyrektor generalny PlateSpin, powiedział: Rozwiązania PlateSpin do zarządzania obciążeniem serwerów umożliwiają szybkie i efektywne dostosowywanie centrów danych do zmiennych potrzeb biznesowych. Ich możliwości, komplementarne w stosunku do narzędzi ZENworks Orchestrator i rozwiązań wirtualizacyjnych Novella, zapewnią ich użytkownikom szereg nowych korzyści.

Novell przejmie firmę PlateSpin za 205 milionów USD. Proces przejęcia powinien się zakończyć w drugim kwartale roku finansowego 2008. Po włączeniu do działu zarządzania systemami i zasobami firmy Novell, PlateSpin będzie rozwijać swoje rozwiązania i oferować je klientom na całym świecie za pośrednictwem oddziału w Toronto i globalnej sieci firmy Novell.

Informacje o firmie PlateSpin

Firma PlateSpin Ltd., założona w 2003 roku, dostarcza ujednolicony zestaw rozwiązań umożliwiających przedsiębiorstwom wdrażanie, zarządzanie i rozbudowę rozwiązań wirtualizacyjnych w centrach danych. Opracowane przez PlateSpin i objęte wnioskiem patentowym technologie konwersji i optymalizacji uwalniają oprogramowanie od platform sprzętowych, pozwalając swobodnie gospodarować działającymi w sieci serwerami i optymalnie rozłożyć obciążenie dostępnych zasobów. Rozwiązania PlateSpin są stosowane przez firmy z listy Global 2000, obniżają koszty i usprawniają konsolidację serwerów, przywracanie sprawności systemów po awarii oraz migracje na nowe platformy sprzętowe. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.platespin.com/novell.

(Novell)

Polecane

Konferencje

0 204
Już po raz szósty, firmy technologiczne przystąpią do wielkiej rywalizacji o miano Lidera IT.
Kolejna edycja Konkursu, będzie podsumowaniem dokonań całej branży technologicznej w bieżącym...