Tags Posts tagged with "plug"

plug

Jesień Linuksowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie przygotowanym przez OSWorld.pl. Tym razem we współpracy z Polską Grupą Użytkowników Linuksa przygotowaliśmy dwa osobne zadania, które nagrodzimy dwoma wejściówkami na Jesień Linuksową 2013. Zapraszamy do zabawy!

Więcej informacji na temat Jesieni Linuksowej znajdziecie na stronie www.jesien.org.

Wejściówkę można wygrać na dwa sposoby:

 • Znaleźć wszystkie trzy obrazki, które umieściliśmy w naszych artykułach i podesłać nam odnośniki. Pierwsza osoba, która to zrobi wygrywa.
 • Jesień Linuksowa

 • Napisać artykuł na dowolny temat związany z wolnym oprogramowaniem. Może to być felieton, recenzja, test sprzętu, aplikacja itd. Dana osoba może to zrobić tylko raz. Ze wszystkich nadesłanych propozycji wybierzemy tą najlepszą, która wygra wejściówkę.

Wszystko należy podsyłać na adres: redakcja@osworld.pl, w tytule wpisując: Konkurs na Jesień Linuksową 2013. W przypadku artykułów preferujemy formaty dokumentów: ODF, PDF, HTML.

Zasady nadsyłania artykułów:

 • Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania pracy, do której ma pełne prawa autorskie, nie łamiące praw oraz licencji innych autorów.
 • Praca zgłoszona do konkursu musi być publikowana po raz pierwszy, tj niedozwolone jest nadsyłanie prac już opublikowanych w innym miejscu (na portalach, w gazecie etc).
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją na publikację dzieła na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0
 • Nie stosowanie się do powyższych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją z konkursu.
 • Decyzję o akceptacji pracy podejmują redaktorzy OSWorld.pl, a ich decyzja jest ostateczna. W przypadku niedopuszczenia pracy do konkursu, redakcja zobowiązuje się do podania przyczyny, aczkolwiek dalsze reklamacje nie będą uwzględniane.
 • Redaktorom przysługuje prawo do nie zamieszczania nadesłanej pracy konkursowej na portalu OSWorld.pl w przypadku, gdy nie spełnia ona podstawowych norm odnośnie poprawności merytorycznej, zawiera dużo błędów językowych lub zawiera treści kontrowersyjne i nieodpowiednie dla dowolnej grupy czytelników.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest portal OSWorld.pl we współpracy z Polską Grupą Użytkowników Linuksa (PLUG)
 2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby zameldowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Aby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać jedno z zadań konkursowych oraz zaakceptować warunki regulaminu
 4. Konkurs rozpoczyna się dzisiaj, czyli 02 września 2013 r. i trwa do poniedziałku 30 września 2013 r., do godziny 23:59 (noc z poniedziałku na wtorek)
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 03 października 2013 r. włącznie
 6. Nagrodą w konkursie są dwie wejściówki na Jesień Linuksową 2013.
 7. Jedna osoba, może wygrać tylko jedną wejściówkę
 8. Fundatorem nagród jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG)
 9. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Redakcję portalu OSWorld.pl oraz przedstawicieli PLUG

przez -
3 1339
Otwarty Kongres FLOSS

Przypominamy, że w ten piątek, tj. 7 czerwca odbędzie się II Otwarty Kongres FLOSS. Impreza jest skierowana do naukowców, doktorantów, studentów, profesjonalistów oraz osób, które dość niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi, czy Wolnym Oprogramowaniem. Miejscem konferencji wybrano Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem kongresu jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Oto lista zatwierdzonych prelekcji:

 • dr Agnieszka Nowak-Brzezińska: Czy „inteligentna wyszukiwarka” istnieje? – Wykład inauguracyjny
 • Michał “rysiek” Woźniak: Wprowadzenie do Kongresu
 • Roman Bieda: Ocena granic i warunków zapewnienia interoperacyjności programów komputerowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa autorskiego.,
 • Michał “rysiek” Woźniak: Racjonalizacja finansowania struktury IT ze środków budżetowych na oprogramowanie, z szczególnym uwzględnieniem pakietów biurowych
 • Michał Simiński, Jakub Sikora: Analiza możliwości tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem nieodpłatnych środowisk
 • Rafał Malujda: Czy metodyka wytwarzania oprogramowania w modelu Open Source jest w istocie metodyką zwinną? Uwagi na marginesie umów o wytwarzanie oprogramowania i umów wdrożeniowych w oparciu o metodologię Scrum
 • Anira Wojan: O potrzebie etyki maszyn liczących
 • Robert Partyka: Ekonomia otwartości – przekształcanie problemów biznesowych w możliwości dzięki zastosowaniu filozofii FLOSS

przez -
6 1071
Otwarty Kongres FLOSS

II Otwarty Kongres FLOSS to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT. Odbędzie się 7 czerwca 2013 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem kongresu jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Impreza jest skierowana do naukowców, doktorantów, studentów, profesjonalistów oraz osób, które dość niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi, czy Wolnym Oprogramowaniem. Ma to stworzyć warunki do spotkania się ludzi związanych ze środowiskiem Wolnego Oprogramowania, a także osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką informatyczną – umożliwienie im nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i poglądów.

W programie znajdą się oficjalne prelekcje, dyskusja panelowa, a także towarzyskie spotkanie i dyskusje kuluarowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy są zaproszeni na After Party. Wymagana jest rejestracja.

przez -
0 961
Otwarty Kongres FLOSS

Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń propozycji prelekcji na II Otwarty Kongres FLOSS. Jest spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT, które odbędzie się 7 czerwca 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W zakres tematyczny poszukiwanych prelekcji wchodzi:

 • Zastosowanie oprogramowania FLOSS w badaniach naukowych
 • Wykorzystanie oprogramowania FLOSS w edukacji oraz administracji
 • Kwestie otwartości w kontekście dostępności wiedzy i badań naukowych
 • FLOSS w kontekście aspektów prawnych, ekonomicznych lub socjologicznych
 • Opracowania wyników badań bezpośrednio lub pośrednio związanych z oprogramowaniem, lub ideami otwartości (FLOSS, Creative Commons, inne)

Propozycje prelekcji należy zgłaszać na adres kongresfloss@bobson.pl w terminie do 15 maja 2013.

Jesień Linuksowa

Dzień 1

Budujemy własną centralę telefoniczną

Łukasz Krzyżak, Adam Kraczkowski
Przykład zastosowania Linuxa i oprogramowawania OpenSource do budowy kompletnej infrastruktury telefonicznej w średniej wielkości CallCenter (do 100 osób) lub na potrzeby własne firmy. Prelekcja opisze wykonane wdrożenia i omówi takie tematy jak: Konfiguracja Asteriska i integracja z istniejącą infrastrukturą telefoniczną. Będzie troche o traktach cyfrowych, nagrywaniu połączen, billingu w postresie, formatach kodeków. Integracja centrali z CRM za pomocą REST.

Budowa serwera map w oparciu o wolne oprogramowanie i wolne dane

Michał Mackiewicz
Systemy Informacji Geograficznej (GIS) to dziedzina, w której Wolne Oprogramowanie odnosi duże sukcesy i z powodzeniem konkuruje z oprogramowaniem własnościowym. Szczególnie dotyczy to oprogramowania serwerowego, służącego do publikacji informacji geograficznej w Internecie. GIS to jednak nie tylko oprogramowanie – to przede wszystkim dane, które dla efektywnego przekazu muszą zostać odpowiednio zwizualizowane. Dzięki otwartym projektom, takim jak OpenStreetMap, możliwe jest utworzenie w pełni funkcjonalnego serwera map wyłącznie w oparciu o wolne zasoby. W trakcie referatu zostaną zaprezentowane możliwości budowy systemu klasy GIS z użyciem takich zasobów, zapewnienia interoperacyjności z publiczną Infrastrukturą Informacji Przestrzennej oraz silnych i słabych stron przedstawionych rozwiązań.

Open government data – czyli nie tylko oprogramowanie może być otwarte

Łukasz ‚honey’ Jachowicz
Administracja publiczna może być niesamowitym źródłem danych do tworzenia nowych serwisów internetowych – od polityczno-gospodarczych, przez geolokalizacyjne, na rozwiązaniach pozwalających złapać najbliższy pociąg do domu kończąc. Podczas spotkania opowiem, o co w tym chodzi, do czego można to wykorzystać (oraz kto to robi w ciekawy sposób) oraz jak wyciągać dane od różnych instytucji, które nam powinna je dać – a nie zawsze chce. Jeśli znajdą się chętni uczestnicy, wieczorem możemy urządzić szybki hackaton i wspólnie stworzyć nową aplikację udowadniającą, że otwarty kod świetnie współgra z otwartością danych.

Goloris

Błażej Święcicki – Lightningtalk

Rzecz o dziele, czyli jak prawo autorskie się z technologią zderzyło

Robert „BoBsoN” Partyka, Magdalena Szecówka, Michał „rysiek” Woźniak
Od momentu swego powstania w XVIIIw. prawo autorskie – jak każde prawo – przechodziło zmiany. Gdy jednak dobrze się im przyjrzeć okaże się, że zmiany te szły w jednym tylko kierunku: jego zaostrzania, wzmacniania, wydłużania. To, w obliczu błyskawicznego postępu technologii służących łatwej komunikacji w ciągu ostatnich 3 dekad, musiało doprowadzić do konfrontacji zwolenników wolności komunikacji z orędownikami silnej ochrony monopolu twórców. Konfrontacji, z której (wydaje się) nie ma dobrego wyjścia.

Wojna wokół prawa autorskiego rozpętała się więc na dobre i przeniosła z zacisznych gabinetów autorów ustaw do mediów, Internetu, wreszcie – na ulice. Toczy się zarówno w ministerialnych korytarzach, jak i na poziomie języka, którym mówimy.

Jaki był pierwotny cel stworzenia prawa autorskiego – i jak się to ma do chwili obecnej? Czy jego model, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, jest jedynym możliwym? Czy jest modelem najlepszym? Czy monopol prawnoautrski znajduje w ogóle uzasadnienie w ekonomii – szczególnie ekonomii wolnego rynku? Czym tak naprawdę jest dzieło? I co dalej z prawem autorskim w erze cyfrowej?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w tym panelu dyskusyjnym.

Dzień 2

Beyond Software Freedom: why „libre” is better than „open”

Italo Vignoli
The Document Foundation has built on the heritage of OpenOffice a community based project which fulfills the original promise of an independent foundation responsible for the future of the free office suite. In two years, LibreOffice became the largest independent free software project focused on a desktop application, with over 500 developers (mostly volunteers), thanks to the copyleft license which has attracted many new hackers.

Linux – Real-Time w systemach wbudowanych

Marcin Bis
Podczas prezentacji omówione zostanie zastosowanie mikrokomputera z procesorem ARM do pracy w środowisku wymagającym niezawodności oraz gwarantowanego czasu reakcji, czyli w czasie rzeczywistym. Oczywiście pod kontrolą Linuksa. Zaprezentowana zostanie aplikacja sterująca procesem przemysłowym, jej wzorzec projektowy oraz wyniki pomiarów. Na tym przykładzie zostanie pokazane zastosowanie projektów PREEMPT-RT i Xenomai (czyli sposobów przekształcenia Linuksa na system czasu rzeczywistego).

ascii.io – pokaż koledze, jak to się robi

Marcin Kulik
http://ascii.io/ to najprostszy sposób aby udostępnić w internecie nagranie z pracy w terminalu. Jest to w pełni open-source’owy projekt zbudowany w oparciu o UNIX-owe korzenie i przedstawiony w nowoczesnej, webowej formie. Przedstawię motywację powstania projektu oraz przykłady wykorzystania dostępnych open-source’owych narzędzi podczas składania serwisu w całość.

Programista vs GCC w generowaniu wysokiej wydajności kodu na procesory ARM

Maciej Kisielewski
Celem prelekcji jest analiza porównawcza wydajności programów realizujących to samo zadanie: * skompilowanego z kodu C * skompilowanego z kodu C używającego instrinsiców * powstałego ze zoptymializowanego kodu asemblerowego.

JVM deployment antipatterns

Andrzej Grzesik, Marcin Sawicki
Why deploying Java sucks and how to make it suck even more. With continuous integration plot twist and automate everything attitude. Nsfw.

Infrastructure as a service (Iaas) – otwarta platforma dla Linux’a?

Sylwia Pydyn
Do czerwca bieżącego roku w cloud-owej ofercie Microsoft dostępna była usługa PaaS oraz SaaS. Od czerwca oferta została rozszerzona o usługę infrastruktury jako serwisu (Iaas). Co Microsoft ma do zaoferowania otwartemu oprogramowaniu? Jak bardzo Microsoft w pracy nad nowym produktem współpracował z „alternatywnymi” środowiskami i co z tego wynikło?

Najszybszy HTML5 w Twoich rękach

Piotr Marcinkiewicz
Prelekcja ma na celu przedstawienie platformy Tizen z punktu widzenia autora aplikacji. Omówione zostaną najnowsze elementy standardu HTML5 wspierane przez platformę jak i autorskie API zaproponowane przez osoby zaangażowane w rozwój platformy Tizen. Prelekcja będzie dotyczyła szczególnie funkcji przydatnych do tworzenia gier oraz programów multimedialnych. Autor postara się wykazać, że dzięki zastosowaniu powszechnie znanych standardów pisanie aplikacji na platformie Tizen jest bardzo łatwe.

Centrum Badaczwo-Rozwojowe Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Marcin Gajda
Celem wystąpienia będzie prezentacja Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., opisanie rodzaju projektów realizowanych przez pracowników Centrum oraz przedstawienie oferty Centrum dla osób obeznanych z tematyką Linuksa, z oprogramowywaniem tego systemu operacyjnego a także aktywnie uczestniczących rozwoju wolnego oprogramowania.

Dzień 3

Szyfrowanie, zabezpiecz się przed złodziejem, prokuratorem, sądem

Krzysztof Leszczyński
Zabezpieczenie „internetowe” komputera, to zdecydowanie nie wszystko. Komputer można ukraść (jeśli się jest złodziejem) lub zabezpieczyć. Zwykłe dystrybucje są dość bezbronne. Nawet przy zaszyfrowanym dysku, można nakazać jego rozszyfrowanie. Zaprezentuję autorskie rozwiązanie, które nieco pomaga. Przed NSA/CIA nie zabezpieczy, ale przed polskim złodziejem lub sądem, pewnie tak.

Nagrody

Losowanie nagród podczas Jesieni Linuksowej 2012.

Malinowe zabawy, czyli co można zrobić z Raspberry Pi

Kamil Porembiński
W ostatnim czasie Raspberry Pi zdobywa coraz większą popularność. Do czego można wykorzystać platformę sprzętową opartą o ARM? Czy można z niej zrobić domowe centrum multimedialne? O tych i innych pomysłach postaram się opowiedzieć i pokazać na żywo na tym malinowym urządzeniu.

Świat po IPv4

Andrzej Wolski
Widok od strony RIR (Regional Internet Registry) na wyczerpanie puli adresacji IPv4 i dlaczego tylko 1% użytkowników Internetu korzysta z adresacji IPv6. Statystyki, problemy, wnioski.

przez -
0 885
Otwarty Kongres FLOSS

I Otwarty Kongres FLOSS to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT. Odbędzie się 27 kwietnia 2012 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem kongresu jest Polska Grupa Użytkowników Linuksa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.

Impreza jest skierowana naukowców, doktorantów, studentów, profesjonalistów oraz osób, które dość niedawno zainteresowały się naukami informatycznymi, czy Wolnym Oprogramowaniem. Ma to stworzyć warunki do spotkania się ludzi związanych ze środowiskiem Wolnego Oprogramowania, a także osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką informatyczną – umożliwienie im nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i poglądów.

W programie znajdą się oficjalne prelekcje, dyskusja panelowa, a także towarzyskie spotkanie i dyskusje kuluarowe. Na zakończenie wszyscy uczestnicy są zaproszeni na After Party.

Open Source

Studenckie Koło Naukowe Linuksa i Wolnego Oprogramowania z Politechniki Śląskiej wraz z Polską Grupą Użytkowników Linuksa Oddział Śląsk zaprasza na trzy ciekawe prelekcje w ramach akcji GNU/Politechnika, które odbędą się już w najbliższy piątek 28 maja od godz. 18:00 do 20:30. Prelekcje odbędą się w sali 106 w budynku Centrum Kształcenia Inżynierów przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.

Firefox okiełznany
Firefox od wielu lat sukcesywnie zdobywał rynek, by w chwili obecnej usytuować się na silnej pozycji dominującej przeglądarki internetowej. Jednakże – umożliwianie swobodnego poruszania się po zasobach internetu nie jest jedyną cecha Firefoksa. Pamiętać należy, że dzięki XUL, XPCOM, czy zaawansowanemu JavaScript jest to również potężne narzędzie dla deweloperów. Prezentacja ta przybliży te technologie oraz potencjalne niebezpieczeństwa kryjące się tuż za nimi.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania – all your base are belong to us
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania powstała w roku 2007. Od tego czasu realizuje szereg działań mających na celu popularyzację idei wolnego i otwartego oprogramowania w Polsce. Jej działania i wysiłki mają także na celu integrację rozproszonych po całym kraju inicjatyw o podobnym charakterze. Prezentacja przedstawi aktualne projekty, osiągnięte sukcesy, czekające wyzwania oraz problemy z jakimi boryka się społeczność FLOSS. Jednym słowem – rzecz o tym jak zarazić ideą open source i free software cały świat!

Czy musisz być milionerem by być otwartym?
Pytanie to zadaje sobie wielu deweloperów – nie tylko początkujących. Czy konieczne jest posiadanie innego źródła dochodu, by mieć możliwość publikacji osiągnięć na zasadach wolnościowych? Czy bycie otwartym oznacza równocześnie konieczność bycia marchewkowym baronem? Czy na FLOSS da się zarobić? Podczas tej prelekcji zastanowimy się co tak na prawdę niosą za sobą licencje otwarte i wolne. Poruszając zagadnienia z dziedziny prawa i biznesu postaramy się wyznaczyć drogę do odpowiedzi na te trudne pytania.

Prelegentem jest dobrze znany w społeczności FLOSS Robert „BoBsoN” Partyka – ekspert wiodący zespołu ds. projektów i programów społecznych w Radzie Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, sekretarz komisji rewizyjnej PLUG, członek zespołu wsparcia technicznego IRC w polskiej sekcji OGame na stanowisku SupportManagera i prywatny przedsiębiorca.

Konferencje

Zawiadamiamy, że w dniach 15 – 18 kwietnia 2010 odbędą się kolejne, jedenaste (dziesiętnie, a nie dwójkowo) Pingwinaria. Spotkanie odbędzie się ponownie w ośrodku Zacisze w Spale. Formularz zgłoszeniowy (dotyczący uczestnictwa w roli słuchacza i prelegenta) znajduje się pod adresem pingwinaria.linux.org.pl.

Jednocześnie, zachęcamy Cię do nadesłania zgłoszenia wystąpienia. Jak wiesz, tematyka nie musi być stricte linuksowa. Z chęcią rozpatrzymy również inne propozycje, co nie oznacza, że nie chcemy słuchać o wyższości Gentoo nad Ubuntu.

Oto co tam na Was czeka:

 • Dostęp do internetu
 • 5 minut spaceru do Gaci
 • Okoliczności przyrody

Dla ircujących pingwinarzystów powstały kanały #pingwinaria (w sieciach IRCNet i freenode), bywają na nich uczestnicy, a i czasem jakiś organizator się odezwie. Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres pingwinaria@linux.org.pl.

Polecane

tapo c310

0 145
Każdy, kto ma swój prywatną posiadłość, inwestycje obawia się nieproszonych gości.  Kiedy nie wiemy co się dzieje w danym miejscu, czasem nie...