Tags Posts tagged with "postfix"

postfix

przez -
0 496
Mail, poczta, majl

Ogłoszono wydanie serwera poczty elektronicznej Postfix 2.11.1, który jest odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie elektronicznych wiadomości. Naprawiono dwa znalezione błędy oraz zaktualizowano dokumentację.

przez -
2 405
Mail, poczta, majl

Ogłoszono wydanie serwera poczty elektronicznej Postfix 2.11.0, który jest odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie elektronicznych wiadomości. Postfix obsługuje protokoły komunikacyjne SMTP, LMTP, IPv6, TLS, SASL, skrzynki pocztowe w formacie Maildir oraz mbox, szereg mechanizmów używanych do wykrywania i usuwania spamu oraz różne bazy danych. Aplikacja wydawana jest na licencji IBM Public License.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano obsługę weryfikacji certyfikatu serwera PKI-less TLS z DANE (DNS-based Authentication of Named Entities), gdzie klucz publiczny lub certyfikat serwera są identyfikowane poprzez DNSSEC lookup. Wymaga to posiadania DNS resolver, który uwierzytelnia odpowiedzi DNSEC.
 • Dodano obsługę baz danych LMDB, które zostały zaprojektowane, jako część OpenLDAP. LMDB pozwala na współdzielenie zawartości
 • Dodano nową funkcję postscreen_dnsbl_whitelist_threshold
 • Funkcja recipient_delimiter otrzymała obsługę różnych separatorów
 • Dodano obsługę master.cf query/update, aby mieć dostęp do atrybutów usługi

Postfix 2.7 nie jest już więcej aktualizowany i rozwijany.

przez -
1 562
Mail, poczta, majl

Ogłoszono wydanie serwera poczty elektronicznej Postfix 2.10.0, który jest odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie elektronicznych wiadomości. Postfix obsługuje protokoły komunikacyjne SMTP, LMTP, IPv6, TLS, SASL, skrzynki pocztowe w formacie Maildir oraz mbox, szereg mechanizmów używanych do wykrywania i usuwania spamu oraz różne bazy danych. Aplikacja wydawana jest na licencji IBM Public License.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Rozdzielono politykę przekazywania (razem z smtpd_relay_restrictions) od polityki spamu (smtpd_{client, helo, sender, recipient}_restrictions). Domyślnie wszystko jest kompatybilne wstecz
 • Dodano wsparcie load-balancera HAproxy dla postscreen(8) and smtpd(8). Proxy nginx było już wspiera w Postfix 2.9 smtpd(8), przy użyciu komend XCLIENT
 • Dodano wsparcie dla protokołów TLSv1 i TLSv2, a także możliwość ich wyłączenia, aby zachować interoperacyjność
 • Pojawiła się konfiguracja przyjazna laptopom. Domyślnie Postfix używa socketów domen Uniksowych, zamiast FIFO, co powoduje ominięcie aktualizacji systemu plików MTIME na bezczynnymi systemie maili
 • Przeprojektowano komendę postconf(1). Opcja -x rozszerza wartość parametru $name. Opcja -o name=value nadpisuje ustawienia parametru main.cf. postconf(1) ostrzega teraz o braku ustawienia name=value w $name.
 • Tabele odnośników socketmap w stylu sendmaila

Postfix 2.6 nie jest już więcej aktualizowany i rozwijany.

Polecane

Konferencje

0 38
IT Future Expo to VII edycja dorocznego spotkania elity polskiego IT, w całości poświęconego technologiom dla biznesu. To miejsce tworzenia silnych relacji biznesowych oraz...
pyconcz

0 234