Tags Posts tagged with "postgresql"

postgresql

przez -
2 761
PostgreSQL

PostgreSQL Global Development Group ogłosiła wydanie PostgreSQL 9.1.2, które to jest aktualizacją do wydanej jakiś czas temu PostgreSQL 9.1. Aktualizacja ta dotyczy także linii 9.0.x, 8.4.x, 8.3.x i 8.2.x. PostgreSQL to jeden z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, który został opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. Zalicza się do baz typu RDBMS z rozszerzeniami obiektowymi.

Usunięto problemy związane z zapytaniami typu UPDATE oraz INSERT, które jednocześnie operowały na tym samym rekordzie. Kolejny błąd, który usunięto związany był z tworzeniem tabeli poprzez kopiowanie danych z innej. Jeżeli w tabele korzystały z mechanizmu TOAST mogło dość do uszkodzenia danych. Większość błędów jest prosta do usunięcia. Wystarczy zainstalować tylko zaktualizować bazę, lecz w niektórych wypadkach będą konieczne dodatkowe czynności.

Twórcy przypominają, że PostgreSQL 8.2.23 będzie ostatnią aktualizacją i ta linia kończy swój żywot. Zalecana jest aktualizacja do PostgreSQL 8.3.x.

przez -
2 1120
PostgreSQL

Największą zmianą w serwerze PostgreSQL 9.1 jest dodanie wsparcia dla synchronicznej replikacji. Po każdej transakcji, serwer master czeka póki nie dostanie potwierdzenia od serwera slave, że dane zostały zapisane do logu. Zwiększa to niezawodność takiej replikacji, lecz kosztem zmniejszenia wydajności całego mechanizmu. Również dzięki nowym uprawnieniom dowolny użytkownik może uruchomić replikację danych. Wcześniej potrzebne były do tego uprawnienia superużytkownika.

Kolejną nowością są tak zwane unlogged tables (nielogujące tabele). Serwer podczas zapisu danych to takich tabel, nie prowadzi dziennika logów, przez co zapis do takiej tabeli jest zdecydowanie szybszy. Można ją wykorzystać jako swego rodzaju bufor.

Usprawnione zostało również sortowanie. Pełna lista zmian dostępna jest w nocte o wydaniu.

przez -
0 743
PostgreSQL

Minął ponad rok od ostatniego wydania silnika baz danych PostgreSQL. Wczoraj ukazała się wersja 8.3, która wprowadza dużo nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie Heap Only Tuple (HOT), które znacznie zwiększa wydajność w często aktualizowanych bazach.
HOT wprowadza możliwość asynchronicznego commitowania, które kończy się przed właściwym zapisem na dysk. Dzięki takim operacjom rośnie nam szybkość działania bazy. Niestety w przypadku awarii może to doprowadzić do utraty danych.

Narzędzie TSearch2 zostało zintegrowane z silnikiem. Służy ono do wyszukiwania pełnotekstowego. PostgreSQL obsługuje teraz format XML wraz z weryfikowaniem poprawności dokumentu, operacjami na typach, publikowaniem SQL/XML oraz zapytaniach XPath. Inne zmiany dotyczą głównie polepszeniu wydajności, szczególnie w przypadku bardzo dużych baz danych.

przez -
5 1303
Linux Tux

Na zlecenie amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) przeprowadzono badania dotyczące liczby luk bezpieczeństwa w kodzie popularnych opensource’owych programów. Specjaliści przyjrzeli się m.in. Sambie, PHP, Perlowi czy Amandzie. Z badań wynika, że w tego typu oprogramowaniu można znaleźć średnio 1 błąd bezpieczeństwa na 1000 linii kodu.

Od czasu, gdy DHS rozpoczął swój projekt poprawiania luk w programach typu Open Source, naprawiono 7826 takich dziur, czyli jedną co dwie godziny.

Departament w marcu 2006 roku zapłacił firmie Coverity 300 000 dolarów za sprawdzenie kodu 180 opensource’owych programów, z których wiele jest używanych przez agendy amerykańskiego rządu.

Przyjrzyjmy się zatem, jak sprawowały się najpopularniejsze z tych programów.

W Sambie znaleziono 236 błędów w 450 000 linii. Tak więc wypada ona znacznie lepiej, niż przecięty opensource’owy projekt. Z tych 236 błędów poprawiono 228.

Bardzo dobrze wypada też Linux. W jądrze 2.6 odkryto 0,127 błędu na 1000 linii. Jądro to składa się z 3 milionów 639 tysięcy 322 linii. Kolejne badania dowiodły, że w ciągu ostatnich dwóch lat developerzy Linuksa usunęli 452 błędy w jądrze, 48 jest potwierdzonych, ale jeszcze niezałatanych, a kolejnych 413 błędów czeka na potwierdzenie i łaty.

Z kolei we FreeBSD znaleziono 1 błąd na 2615 linii kodu, jednak dotychczas twórcy tego systemu nie poprawili żadnego z 605 niedociągnięć.

Serwer Apache składa się ze 135 916 linii, a liczba błędów wynosi 0,14 na 1000 linii. Dotychczas poprawiono 3 błędy, potwierdzono istnienie 7, które jeszcze nie zostały załatane, a 12 dalszych czeka na potwierdzenie i łaty.

Bardzo dobrym rezultatem może poszczycić się system bazodanowy PostgreSQL. Wśród 909 148 linii częstotliwość występowania błędów wynosi 0,041 na 1000 linii. Dotychczas załatano 53 luki znalezione przez Coverity, czyli wszystkie, których istnienie potwierdzono. Na weryfikację i łaty czeka 37 dziur.

Jednak najlepszy wynik osiągnął jeden z najczęściej używanych przez developerów programów, biblioteka glibc. W 588 931 liniach kodu wykryto jedynie 83 błędy, które zostały załatane na bieżąco. Teraz w glibc nie istnieje żaden znany błąd. Podobnie zresztą jak w Amandzie (99 073 linie) i courier-maildir (82 229 linii).

Coverity zbadało też graficzne interfejsy użytkownika.

W KDE w 4 712 273 liniach kodu poprawiono 1554 błędy, zweryfikowano 25, a na potwierdzenie czeka jeszcze 65. Z kolei Gnome w 430 809 liniach poprawiło 357 błędów, potwierdzono istnienie 5, a 214 czeka na weryfikację.

W popularnym OpenVPN znaleziono tylko 1 błąd (na 69 223 linie), ale nie został on jeszcze poprawiony. Z kolei OpenSSL składa się z 221 194 linii kodu. Dotychczas poprawiono 24 luki, 1 potwierdzono, a 24 czekają na weryfikację.

Coverity nie chciał natomiast ujawnić wyników testowania produktów o zamkniętym kodzie. Firma na zlecenie swoich klientów sprawdziła 400 takich produktów. Nasi klienci nie byliby zadowoleni, gdybyśmy ujawnili liczbę błędów w ich kodzie – stwierdzili przedstawiciele Coverity.

Mariusz Błoński

źródło: IT News

przez -
0 964
PostgreSQL

5 GRUDNIA 2006, Waszyngton, USA (konferencja LISA): PostgreSQL Global Development Group ogłosiła dziś wydanie wersji 8.2 obiektowo-relacyjnego systemu zarządzania bazami danych PostgreSQL. To czternaste publiczne wydanie dodaje nowe cechy, dojrzałość i wydajność wymaganą przez użytkowników biznesowych, dostarczając zarządzalność porównywalną z wiodącymi przemysłowymi systemami baz danych. Wersja 8.2 powinna przynieść dalsze migracje w kierunku PostgreSQL-a.

„To wydanie dotyka prawie każdej komendy i elementu bazy danych”, powiedział Bruce Momjian, członek core team’u oraz architekt baz danych w EnterpriseDB. „Dodaje rozszerzoną, kompatybilną składnię oraz interfejsy które były zgłaszane przez naszą społeczność, ułatwiając nowym administratorom baz danych w pełni wykorzystać wszystkie zaawansowane cechy PostgreSQL-a”.

„Unisys z zadowoleniem zauważa znaczące ulepszenia w skalowalności i wydajności PostgreSQL-a na wielkich wieloprocesorowych systemach” stwierdził Ali Shadman, wiceprezydent i główny menedżer Open Source Solutions, Systems and Technlogoy, Unisys. „Właśnie wypuszczona wersja 8.2 kontynuuje dojrzewanie PostgreSWL-a do systemu zarządzania bazami danych gotowego do zastosowań przemysłowych”.

Nowe narzędzia i cechy ułatwiające zarządzanie i rozwijanie baz danych to między innymi:

Ulepszenia wydajności:
wersja 8.2 poprawiła wydajność średnio o około 20% w zaawansowanych testach systemów OLTP (przetwarzania transakcji online). Użytkownicy mogą zyskać nawet więcej w wydajności systemów hurtowni danych. Zmiany to między innymi szybsze sortowanie w pamięci oraz na dysku, lepsza skalowalność w środowiskach wieloprocesorowych, lepsze planowanie zapytań na spartycjonowanych danych, szybsze hurtowe ładowania i
znacznie przyspieszenie złączeń typu „outer join”.

Gorący standby (Warm Standby):
dzięki rozszerzeniu naszego Przywracania do punktu w czasie (Point in Time Recovery; wprowadzonym w wersji 8.0), administratorzy mogą z łatwością stworzyć awaryjną kopię całego Waszego klastra bazy danych.

Budowanie indeksów online:
indeksy można teraz budować podczas gdy aplikacje zapisują dane do tabel bazy, pozwalając na strojenie wydajnościowe bez przerw serwisowych.

Cechy SQL:2003: PostgreSQL, dobrze znany ze swej zgodności ze standardami, dodał składnię dla kolejnych elementów wprowadzonych w specyfikacji ANSI SQL:2003, włączając w to: agregaty statystyczne, wielowierszowa składnia VALUE, UPDATE RETURNING oraz agregaty wielokolumnowa.

Zaawansowane cechy baz danych oferowane w PostgreSQL 8.2 przed jakimkolwiek poważnym systemem baz danych to:

Uogólnione odwrócone indeksy (Generalized Inverted Indexes): pozwalają na lepiej skalowalną i programowalną metodę indeksowania semistrukturalnych i pełnotekstowych danych.

DTrace
:
PostgreSQL został również wyposażony w mechanizm dla Solaris DTrace oraz innych zaawansowanych narzędzi śledzących — uogólniony szkielet monitorowania (Generic Monitoring Framework).

„Wraz z instancjami hurtowni danych zawierających tabele o miliardach wierszy oraz wiele terabajtów danych, budowanie indeksów online oraz gorący stand by są niezbędne”, powiedział Theo Schlossnagle, przewodniczący w OmniTI Computer Consulting. „Bardzo nas cieszy, że PostgreSQL jest teraz obywatelem DTrace pierwszej klasy. Oznacza to, że nasze regularnie wykonywane analizy systemów mogą teraz zawierać w sobie specyficzne dla bazy danych dane pozwalając uzyskać znacznie więcej mówiące rezultaty.”

Są jeszcze dziesiątki innych dodatkowych cech i poprawek w 8.2, które spowodują że administratorzy baz danych lepiej będą wykorzystywać PostgreSQL-a.

Więcej przeczytasz w informacjach dla prasy:
http://www.postgresql.org/about/press/presskit82.html.pl

Ściągnij PostgreSQL-a z naszej strony:
http://www.postgresql.org/download

O POSTGRESQL:
PostgreSQL to kolektywna praca setek programistów, opierająca się na dwudziestu jeden latach rozwoju, mające go swoje początki na Uniwersytecie Kalifornii w Berkeley (UCB). Wraz z długo wspieranymi rozwiązaniami na poziomie przemysłowym włączając w to transakcje, funkcje, triggery i podzapytania, PostgreSQL używany jest dziś przez wiele najbardziej wymagających biznesowych i rządowych agencji. PostgreSQL jest rozpowszechniany na licencji BSD, która pozwala na używanie i dystrybucję bez opłat zarówno dla komercyjnych i niekomercyjnych zastosowań.

PostgreSQL

Krakowska Grupa Użytkowników Linuksa oraz Koło Naukowe Informatyki AE zapraszają na kolejną prelekcję z cyklu Linux Academy. Tym razem temat brzmi: PostgreSQL 8.0 dla użytkownika i administratora.

Prelekcja odbędzie się w najbliższą sobotę, 22 stycznia o godz. 17:20 w sali nr 9 pawilonu sportowego na Akademii Ekonomicznej. Wykład będzie poświęcony nowym możliwościom systemu PostgreSQL, opcjom które zostały dodane do najnowszej wersji 8.0 – w tym przede wszystkim mechanizmowi Point-in-Time Recovery (PITR). PITR z jednej strony automatyzuje wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu bazodanowego, a z drugiej pozwala na odtwarzanie stanu bazy do wybranego momentu z przeszłości.

W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane m.in. informacje o funkcjonowaniu mechanizmu, pisaniu skryptów współpracujących z nim, wykonywaniu przyrostowych kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzaniu baz z kopii.

Polecane

TP link M7200

1 373
Bardzo ważny w tych czasach jest dostęp do internetu, w trakcie podróży potrafi wręcz uratować życie w kryzysowych sytuacjach.

0 618