Tags Posts tagged with "python"

python

przez -
0 885
Python

Ogłoszono wydanie Django 1.4 – internetowego frameworka wysokiego poziomu, napisanego w Pythonie, z myślą o szybkim rozwoju aplikacji, posiadającym przejrzystą i pragmatyczną architekturę. Aplikacja jest dostępna na licencji BSD i cały czas jest rozwijana.

Najważniejszą zmianą w Django 1.4 jest wsparcie dla stref czasowych, podczas obsługi daty i czasu. Jeżeli jest owa funkcja włączona, to Django będzie przechowywało dane w UTC, używało obiektów timezone-aware wewnętrznie i tłumaczyło je na strefy czasowe użytkownika lokalnego, podczas wyświetlania.

Dodano sporo usprawnień ORM, włączając w to wsparcie SELECT FOR UPDATE, zdolność do masowego wstawiania dużych zestawów danych, w celu ulepszenia wydajności oraz metodę QuerySet.prefetch_related, do wsadowego ładowania powiązanych obiektów w miejscach, gdzie select_related() nie działa.

Udoskonalono hashowanie haseł (wsparcie dla PBKDF2 i bcrypt), nowe narzędzia do podpisów kryptograficznych, kilka usprawnień CSRF i prosta ochrona przed botami. Zaktualizowano domyślny widok projektu i manage.py, dzięki czemu usunięto różne dziwne zachowania z głównej wersji. Dodano wsparcie dla testów frameworka wewnątrz przeglądarki internetowej.

przez -
0 710
PyPy

Zespół programistów projektu PyPy ogłosił wydanie PyPy 1.7, który to jest interpreterem języka Python ze zintegrowanym kompilatorem śledzenia JIT (just-in-time). Kod źródłowy jest dostępny na licencji MIT i w pełni implementuje Pythona 2.7.1. Nazwa kodowa nowego wydania brzmi: „sweet spot

Najnowsza wersja ulepsza prędkość oraz wydajność, która według twórców jest 30% większa, niż w PyPy 1.6 i do 20% szybsza w niektórych benchmarkach. Dodano nowy enkoder JSON, napisany w samym Pythonie, który potrafi być 2 razy szybszy, niż rozszerzenia CPython C. Bezstosowe funkcje zostały włączone domyślnie. Poprawiono kompatybilność z CPythonem, ulepszono zarządzanie pamięcią przez niektóre moduły PyPy RPython i poprawiono sporo innych błędów. Zmieniono nazwę NumPy na numpypy, zatem programiści chcący go używać powinni napisać import numpypy as numpy.

Część funkcjonalności nie została dodana do PyPy 1.7, i zostanie włączona w PyPy 1.8. Są to m.in. implementacje specjalizowanych list, które powinny drastycznie podnieść wydajność i zarządzanie pamięcią w aplikacjach, oraz dwa nowe backendy JIT assembler dla procesorów PowerPC i ARM.

przez -
0 620
Python

Projekt Django ogłosił wydanie dwóch aktualizacji do webowego frameworka opartego o Pythona. Aktualizacja obejmuje linie 1.2.x oraz 1.3.x i dotyczy wykrycia kilku błędów bezpieczeństwa. Okazuje się również, że są problemy z archiwami wersji 1.2.6, przez co programiści byli zmuszeni ogłosić wydanie Django 1.2.7.

Naprawione problemy obejmują błąd manipulacji sesji, podatność na denial-of-service (DoS) w URLField, problemy z przekierowywaniem URLField oraz usunięto potencjalne ryzyko cache poisoning.

Sporo błędów jest również nienaprawionych, o czym autorzy napisali na stronie.

przez -
0 689
Python

Pojawiła się kolejna aktualizacja Pythona z linii 3.2.x. Jak możemy wyczytać na stronie domowej, nowa wersja naprawia regresję w modelu urllib.request, która uniemożliwiała otwarcie wielu źródeł HTTP w poprzedniej wersji. Prócz tego dokonano 60 pomniejszych zmian i poprawek błędów.

przez -
4 694
PyPy

Zespół programistów projektu PyPy ogłosił wydanie kolejnej wersji z numerem 1.6, który to jest interpreterem języka Python ze zintegrowanym kompilatorem śledzenia JIT (just-in-time). Kod źródłowy jest dostępny na licencji MIT. Według twórców, najnowsza odsłona w pełni implementuje Pythona 2.7.1 oraz posiada ulepszoną stabilność i szybkość. Nazwa kodowa nowego wydania brzmi: „kickass panda

PyPy 1.6 jest od 20 do 30 procent szybszy, niż poprzednia wersja. Zawiera ulepszoną szybkość działania JIT i lepsze zachowanie Garbage Collectora. Przeglądarkowe narzędzie JitViewer zostało dodane w celu szybkiego podglądu, które partie kodu zostały skompilowane przy użyciu JIT.

Rozszerzony moduł API dla CPythona, standardowej biblioteki intepretera języka C dla Pythona, zawiera wsparcie dla większej liczny rozszerzeń. Inne zmiany obejmują beta wsparcie dla ładowania rozszerzeń CPytona oraz ulepszone wsparcie dla 32 bitowych wersji Windows i 64 bitowych wersji Mac OS X. Naprawiono więcej, niż 50 znalezionych błędów.

przez -
1 1107
Python

Kilka dni temu opisywaliśmy pythonowy front-end dla GCC, którego pozwalałby kompilować Pythona do natywnych systemowych binarek, używając do tego celu the GNU Compiler Collection. Mark Dufour napisał, że przez ostatnie osiem lat pracował nad podobnym projektem do kompilacji kodu Pythona. Zaprojektował Shed Skin, który jest eksperymentalnym kompilatorem Python-to-C++.

Shed Skin potrafi tłumaczyć w pełni czysty statycznie typowany kod Pythona (wersje od 2.4 do 2.7) w zoptymalizowany C++. Może generować samodzielne programy, albo moduły Pythona w celu ich użycia przez inne pythonowe programy. Jest podobny do Facebookowego HipHop, który tłumaczy kod PHP w wysoce zoptymalizowany kod C++. Nie tylko kod Pythona musi być statycznie typowany, ale nie jest on w stanie wykorzystywać standardowych bibliotek, ani innych funkcji zagnieżdżonych. Niezależnie od tego, w testach przeprowadzonych przez autora, Shed Skin okazał się od 2 do 200 razy szybszy, niż CPython. Niektóre z benchmarków są dostępne za pośrednictwem GitHub.

Projekt był sponsorowany również przez Google w ramach Google Summer of Code w jego pierwszych latach. Nie tak dawno wyszła również wersja Shed Skin 0.8.

przez -
1 890
Python

Philip Herron, tegoroczny uczestnik Google Summer of Code będzie miał okazję pracować znowu nad swoim pomysłem zaimplementowania front-endu pythona do GCC. Celem jest stworzenie pythonowej wersji kompilatora AOT używającego GCC, jako frameworka dla optymalizacji middle-end, back-end, jak również mobilnego kodu. Tworzenie języków AOT celowało głównie w języki niskopoziomowe, jak C/C++/Fortran, gdzie język wymaga silnego typowanie i inne cechy deklarowania, a potem przechodziło do mniej dynamicznych cech języków pokroju Python/PHP/Perl.

Philip został zainspirowany przez PHC, kompilator PHP, który używa GCC. Projekt nie jest już dzisiaj niestety rozwijany zbyt intensywnie, jednakże Facebook korzysta z kompilatora HipHop w celu konwersji kodu źródłowego PHP do wysoce zoptymalizowanego C++, który jest budowany właśnie przez GCC. Obecnie działa także projekt Roadsend PHP, który używa bardziej LLVM (Low-Level Virtual Machine), aniżeli GCC.

Pełną wiadomość możecie przeczytać na liście mailingowej. Jest również blog owego studenta, na którym opisuje aktualne postępy.

Polecane

Zenwalk

0 225
2 lipca 2020 roku wydano nową wersję Zenwalk Linux 15.0-20200702. Dystrybucja ta powstała w 2004 roku. Wtedy nazywała się Minislack, autorem jej...

0 343
fritzbox

0 619