Tags Posts tagged with "red hat satellite"

red hat satellite

przez -
0 1157
Red Hat

Red Hat poinformował o wydaniu Red Hat Satellite 6.1, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia systemów Red Hat – od dystrybucji oprogramowania, zarządzania poprawkami i konfiguracją po zarządzanie subskrypcjami w środowisku fizycznym, wirtualnym i chmurowym. Nowe wydanie zapewnia ulepszone zabezpieczenia i funkcje wykrywania oraz możliwość zarządzania kontenerami w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Zarządzanie kontenerami

Wśród klientów wzrasta zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania do zarządzania nowymi konfiguracjami kontenerowymi, w których uruchamiane są ważne aplikacje i dane. W Red Hat Satellite 6.1 zwiększono skalowalność, spójność i łatwość zarządzania, a tym samym użytkownicy Dockera mogą wykorzystać jego nowoczesną architekturę do zyskania większej kontroli nad zarządzaniem wersjami, uwierzytelnianiem oraz integracją z istniejącymi platformami. Dla deweloperów, którzy zarządzają kontenerami przygotowano skalowalny, lokalny rejestr z kontrolą dostępu, opartą na rolach, mechanizmem audytu oraz interfejsem API.

Bezpieczeństwo

Dodano zaktualizowane zarządzanie aktualizacjami, dzięki czemu można szybko i łatwo uwzględniać poprawki bezpieczeństwa oraz nowe funkcje. Udoskonalono raportowanie, które pozwala na szybkie identyfikowanie hostów z lukami w zabezpieczeniach, minimalizując przestoje oraz chroniąc wrażliwe dane w obliczu takich zagrożeń, jak Shellshock, Heartbleed i GHOST.

Dodatkowo OpenSCAP (ustandaryzowana metoda utrzymywania bezpieczeństwa systemów biznesowych) został udostępniony, jako tech preview. OpenSCAP automatycznie weryfikuje obecność poprawek oprogramowania, sprawdza konfigurację zabezpieczeń systemów oraz bada je pod kątem symptomów przejęcia w odstępach dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Wstępna konfiguracja (Provisioning)

Red Hat Satellite upraszcza proces wstępnej konfiguracji poprzez nowe procesy, które automatycznie wykrywają w sieci nieznane węzły bez systemu operacyjnego. Nowe węzły mogą samodzielnie rejestrować się w Red Hat Satellite i przesyłać informacje o sprzęcie, dzięki czemu oprogramowanie może określić optymalny typ systemu do zainstalowania.

Inne nowe funkcje dodane do Red Hat Satellite 6.1:

  • Dodano nowe szablony i procedury, które pozwalają określić parametry złożonych interfejsów sieciowych (sieci VLAN, interfejsy łączone i aliasy interfejsów), podczas wstępnej konfiguracji systemów
  • W serwerze Capsule komunikacja między zarządzanym hostem, serwerem Capsule a serwerem Satellite została udoskonalona pod względem izolowania oraz w pełni zoptymalizowana
  • Pojawiła się wersja tech preview Red Hat Access Insights, nowej , zautomatyzowanej, opcjonalnej usługi, dzięki której użytkownicy mogą identyfikować kluczowe zagrożenia dla stabilności, wydajności i bezpieczeństwa

przez -
5 594
Red Hat

Red Hat udostępnił Red Hat Satellite 6, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia systemów Red Hat – od dystrybucji oprogramowania, zarządzania poprawkami i konfiguracją po zarządzanie subskrypcjami w środowisku fizycznym, wirtualnym i chmurowym. Udostępnia pojedynczą konsolę administracyjną i metodologię zarządzania narzędziami niezbędnymi do budowania, wdrażania i uruchamiania systemu oraz wycofywania go z użytku. Red Hat Satellite zapewnia pojedynczy widok treści, zbiór modułów RPM i Puppet uzupełnionych o filtry i reguły.

Rozwiązanie Red Hat Satellite 6 skupia się na trzech głównych obszarach:

  • Uproszczenie i zwiększenie efektywności IT dzięki mniejszej liczbie narzędzi, zwiększeniu stopnia automatyzacji oraz usprawnieniu procesów zarządzania systemami w całym ich cyklu życia.
  • Skalowanie poziome potrzebne do zarządzania dużą liczbą rozproszonych systemów na szerokiej gamie platform – od fizycznych do wirtualnych, a także w chmurach prywatnych i publicznych.
  • Innowacyjność: filozofia otwartego kodu źródłowego zwiększa tempo wprowadzania innowacji we wszystkich obszarach IT, również w zarządzaniu systemami. Red Hat wykorzystał swoje doświadczenie w dziedzinie open source, aby zintegrować najlepsze dostępne funkcje administracyjne pochodzące z wielu społeczności i projektów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wdrożyć najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie zarządzania systemami pod postacią w pełni zintegrowanego, wspieranego i certyfikowanego produktu.

Pozostałe nowe możliwości, które Red Hat Satellite 6 wprowadza na rynek, to:

  • Przygotowywanie systemu do pracy w urządzeniach fizycznych, infrastrukturze zwirtualizowanej oraz chmurach publicznych lub prywatnych (m.in. Red Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, VMware i Amazon EC2) z jednego miejsca i za pomocą jednego prostego procesu.
  • Odkrywanie systemów – umożliwia użytkownikom odkrywanie i wyszukiwanie nieprzydzielonych hostów w celu szybkiego wdrożenia.
  • Zapobieganie nieplanowanym zmianom zasobów – użytkownicy mogą automatycznie korygować stan systemu poprzez raportowanie, audyt i historię zmian.
  • Zarządzanie subskrypcjami – pozwala łatwo raportować i przypisywać zakupione produkty do zarejestrowanych systemów, aby uzyskać pełen wgląd w zużycie subskrypcji.

Red Hat Satellite 6 oferuje ponadto większą skalowalność dzięki zastosowaniu nowego serwera Red Hat Satellite Capsule. Ułatwia on dostęp do informacji o oprogramowaniu i konfiguracji oraz ich dystrybucję. Serwer umożliwia także łatwe skalowanie rozwiązania Red Hat Satellite wraz ze wzrostem liczby systemów w środowisku. Jest to możliwe dzięki zarządzaniu treścią lokalnie, zamiast korzystania z sieci w celu zapewnienia adekwatnego zarządzania każdą lokalizacją geograficzną. Aby zapobiec przeciążeniu serwera Capsule, rozwiązanie Satellite 6 uruchamia dodatkowe obciążenia robocze w wielu serwerach.

Polecane

Security - bezpieczeństwo

0 144
Przez lukę w systemie e-biletów brytyjskich linii lotniczych dane klientów mogły być dostępne dla niepowołanych osób. Xopero Software, producent rozwiązań do backupu danych, w...
mercursis

0 301