Tags Posts tagged with "red hat"

red hat

przez -
4 639
Fedora

Z wywiadu z Ericiem Sandeenem, członkiem projektu Fedora oraz programistą systemu plików w Red Hacie, można dowiedzieć się na temat implementacji systemu plików Ext4 w dystrybucji Fedora 9. Ext4 będzie dostępny jako opcjonalny system plików, gdyż nadal występuje w fazie rozwojowej. Z wywiadu z Ericiem możemy dowiedzieć się na temat korzyści jakie niesie ze sobą zastosowanie Ext4. Nowy system plików umożliwia obsługę woluminów do 1024 petabajtów oraz defragmentację w trybie online.

Fedora 9 będzie wyposażona w KDE 4.0, Gnome 2.21, Firefox 3 beta 2 oraz menadżer pakietów PackageKit. System będzie bazował na jądrze 2.6.24. Wprowadzona zostanie obsługa szyfrowania dysków, zmiana rozmiaru partycji na etapie instalacji, przyspieszeniu ulegnie uruchamianie i zamykanie Xów do 1 sekund. Pojawią się wtyczki Presto do yuma, czy obsługa Flasha za pomocą swfdec. Więcej na temat zmian w Fedorze 9 można przeczytać na stronie fedoraproject.org.

przez -
0 616
Red Hat

img src=”http://osworld.pl/wp-content/uploads/Red-Hat-128×128.png” alt=”Red Hat” width=”128″ height=”128″ class=”alignleft size-thumbnail wp-image-85324″ />Dzisiaj ukazała się aktualizacja biznesowego produktu Red Hat Enterprise Linux firmy Red Hat. W wersji 5.1 udoskonalono przede wszystkim wirtualizację oraz bezpieczeństwo. Wirtualizacja teraz wspiera platformy Itanium2. Ulepszone zostało zarządzanie energią, a dla laptopów został włączony tryb hibernacji. Zwiększono wydajność systemu plików ext3, dzięki czemu możliwa jest obsługa 16 TB danych. Aktualizacji uległa Samba, PAM/Kerberos i NSS-LDAP. Dodano również nowe sterowniki.

Więcej informacji na stronie redhat.com.

przez -
6 4153
Open Source

Artykuł ten opisuje różne sposoby korzystania z systemu zarządzania pakietami URPMI na podstawie systemu Mandriva 2008. Ten menadżer pakietów został stworzony na potrzeby dystrybucji Mandriva Linux przez firmę Mandriva. Menadżer pakietów urpmi wykorzystuje pakiety RPM.

System zarządzania pakietami to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z zarządcy pakietów różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety.

W skład menadżera pakietów wchodzi kilka aplikacji, które realizują ściśle określone im zadania:

 • urpme – usuwa wybrane pakiety wraz z zależnościami
 • urpmf – wyszukuje pakiety o zadanej zawartości
 • urpmi – instaluje wybrane pakiety
 • urpmq – pozwala na wyświetlenie zawartości bazy pakietów
 • urpmi.addmedia – pozwala dodawać źródła pakietów
 • urpmi.removemedia – pozwala usuwać źródła pakietów
 • urpmi.update – aktualizuje wybrane pakiety

Aplikacje te działają pod konsolą, ale w systemie Mandriva możemy skorzystać z ich wersji graficznej. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek instalacji oprogramowania powinniśmy skonfigurować w systemie repozytoria pakietów. Repozytoriami są serwery zwierciadlane, na których zamieszczone są różne pakiety gotowe do instalacji w naszym systemie. Część pakietów znajduje się na płytach CD lub DVD wraz z samą dystrybucją, ale znacznie więcej możemy znaleźć właśnie na tych serwerach. Z racji tego, że pakietów jest bardzo dużo i są porozrzucane na różnych maszynach, powinniśmy najpierw skonfigurować nasze urpmi w taki sposób, aby samo wiedziało skąd ma pobierać pakiety.

Konfiguracja

Centrum Sterowania Mandriva LinuxPowyższe programy działają zarówno w trybie linii poleceń, jak i w środowisku graficznym. W środowisku graficznym mogą działać jako niezależne aplikacje, lub jako składniki Centrum Sterowania Mandriva. Centrum Sterowania Mandriva Linux (w skrócie MCC”) jest to miejsce, które pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych (i nie tylko) czynności dotyczących konfiguracji systemu. Aby otworzyć Centrum Sterowania Mandriva wystarczy wejść do Menu -> System -> Konfiguracja -> Konfiguracja komputera lub wykonać polecenie: mcc.

Konfiguracja urpmi przy pomocy narzędzi graficznych jest bardzo prosta, dlatego najpierw skupimy się na konsoli. Aby dodać nowe repozytoria do systemu należy posłużyć się programem urpmi.addmedia. Aby się nie przemęczać skorzystamy z narzędzia easyurpmi.zarb.org, które za nas wygeneruje listę poleceń jakie należy wydać, by poprawnie dodać nowe serwery. Wchodzimy zatem na stronę easyurpmi.zarb.org i wybieramy wersję systemu oraz jego architekturę. Jako menadżer pakietów zaznaczamy urpmi, który jest domyślnie wybrany po czym naciskamy guzik przejdź do kroku 2. Następnie zaznaczamy wszystkie dostępne repozytoria i wybieramy dla nich serwery. Polecam wybierać serwery z Polski, aby prędkość pobierania plików była wysoka. Na samym końcu warto zaznaczyć opcję „Użyj skompresowanego pliku listy, o wiele mniejszego od normalnego, z mniejszą ilością informacji”.

Po naciśnięciu guzika przejdź do kroku 3 pokaże nam się lista poleceń jaką musimy wkleić do konsoli, będąc zalogowani jako użytkownik root. Lista poleceń jaka zostanie wygenerowana powinna przypominać tę przedstawioną poniżej:
[bash]urpmi.addmedia –update plf-free ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia plf-free_backports ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/free/backports/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia –update plf-nonfree ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/non-free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia plf-nonfree_backports ftp://ftp.easynet.fr/plf/mandriva/2008.0/non-free/backports/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia main ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/release with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia –update main_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia main_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/main/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/release with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia –update contrib_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia contrib_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/contrib/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia –update non-free_updates ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/updates with media_info/synthesis.hdlist.cz
urpmi.addmedia non-free_backports ftp://ftp.tuniv.szczecin.pl/pub/linux/mandrakelinux/official/2008.0/i586/media/non-free/backports with media_info/synthesis.hdlist.cz[/bash]
Sam proces dodawania repozytoriów jest automatyczny i powinien przebiegać w następujący sposób:
[bash][root@muszelka ~]# urpmi.addmedia –update plf-free-2008 ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/ with media_info/synthesis.hdlist.cz
dodany nośnik plf-free-2008
zapisywanie pliku konfiguracyjnego [/etc/urpmi/urpmi.cfg]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-free_backports.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-nonfree.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf-nonfree_backports.cz]
obliczanie sumy md5 istniejącego pliku źródłowego hdlist (lub syntezy)
pobieranie pliku źródłowego hdlist (lub syntezy) związanego z "plf-free-2008"…
ftp://ftp.free.fr/pub/Distributions_Linux/plf/mandriva/2008.0/free/release/binary/i586/media_info/synthesis.hdlist.cz
znaleziono zbadany plik hdlist (lub synthesis) jako media_info/synthesis.hdlist.cz
…pobieranie zakończone
badanie pliku hdlist [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.plf-free-2008.cz]
sprawdzanie pliku syntezy [/var/cache/urpmi/partial/hdlist.plf-free-2008.cz]
sprawdzanie pliku klucza publicznego związanego z "plf-free-2008"…
znaleziono 0 nagłówków w pamięci podręcznej
usuwanie 0 przestarzałych nagłówków w pamięci cache
zapisywanie pliku konfiguracyjnego [/etc/urpmi/urpmi.cfg][/bash]

Centrum Sterowania Mandriva LinuxW tym momencie posiadamy w systemie skonfigurowane repozytoria, z których system będzie pobierał oprogramowanie oraz uaktualnienia. Jeżeli chodzi o graficzne dodawanie repozytoriów to musimy udać się do Centrum Sterowania Mandriva. Tam w menu Zarządzanie oprogramowaniem znajdziemy pozycję Konfiguracja nośników do instlacji i aktualizacji. Naciskając guzik dodaj wybieramy typ repozytoriów jakie chcemy dodać, a następnie serwery, z których mają być pobierane pakiety. Na tym się kończy konfiguracja repozytoriów. Poniżej lista screenshotów przedstawiająca kolejne etapy dodawania repozytoriów:

Zarządzanie pakietami

Jeżeli do systemu dodaliśmy nowe repozytoria, możemy zacząć instalować, aktualizować lub usuwać interesujące nas aplikacje, biblioteki, dokumentacje lub grafiki. Wszystko to możemy robić za pomocą poleceń wydawanych w konsoli, lub skorzystać z graficznego menadżera, którego poznaliśmy w poprzednim etapie. Warto co jakiś czas odświeżać repozytoria, aby mieć zawsze aktualną listę programów jaką możemy dodać do systemu. Czynność tę możemy wykonać wydając polecenie:
[bash][root@muszelka ~]# urpmi.update -a[/bash]
Wykorzystując odpowiednie polecenia możemy odszukać interesujące nas pakiety:

 • urpmf nazwa_pliku – wypisze nam wszystkie pakiety, które posiadają dany plik.
 • urpmf nazwa_pliku | less – wypisze nam wszystkie pakiety, które posiadają dany plik, ale będziemy mogli łatwiej przeglądać tę listę.
 • urpmf nazwa_pliku | grep słowo – wypisze te pakiety, które zawierają dany plik oraz zawierają w sobie podane przez nas słowo.
 • urpmq -i nazwa_pakietu – wypisuje informacje na temat podanego pakietu.
 • urpmq -l nazwa_pakietu – pokaże listę plików jaką zawiera dany pakiet.

Instalowanie i usuwanie oraz aktualizacje

Wykonanie tych wszystkich czynności jest bardzo proste. Polega tak naprawdę na wydaniu jednego polecenia lub wybraniu odpowiedniego pakietu w graficznej aplikacji. Jeżeli chcemy zainstalować jakąś aplikację wydajemy polecenie urpmi nazwa_pakietu np:
[bash][root@muszelka ~]# urpmi xmms

http://sunsite.icm.edu.pl/pub/Linux/mandrakelinux/official/2007.0/i586/media/contrib/release/xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586.rpm
instalowanie xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586.rpm z /var/cache/urpmi/rpms
Przygotowywanie… ################################################################################################
1/1: xmms ################################################################################################[/bash]
W przypadku kasowania wydajemy polecenie urpme nazwa_pakietu np:
[bash][root@muszelka ~]# urpme xmms
usuwanie xmms-1.2.10-33mdv2007.0.i586[/bash]

URPMI - Instalowanie aplikacji
URPMI - Usuwanie zbędnych pakietów
URPMI - Statystyki pakietów
W graficznym menadżerze pakietów wybieramy odpowiednie dla nas aplikacje za pomocą myszki. Programy, biblioteki są uporządkowane w różne kategorie, tak by można było je prościej odszukać. Więcej informacji na temat samego urpmi możemy uzyskać korzystając z polecenia urpmi --help lib czytając dołączony do niego podręcznik man urpmi.

przez -
0 605
Fedora

Nowa ósma Fedora rozwijana przy współpracy z firmą Red Hat, pojawi się na początku listopada. Zmian jest naprawdę wiele, w tak krótkim czasie udało programistom zrobić bardzo dużo, aby użytkownicy otrzymali w swoje ręce jeszcze lepszy i bardziej doskonały produkt.

Co zatem znajdziemy w najnowszym wydaniu:

 • Jądro 2.6.23
 • GNOME 2.20 – nowy schemat graficzny
 • OpenOffice 2.3
 • PulseAudio
 • Iced Tea – w pełni darmowa i otwarta wersja Javy przygotowana przez Red Hata
 • Codec Buddy – odpowiednik menedżera zamkniętych sterowników z Ubuntu

Oprócz tego nowa Fedora posiadać będzie zestaw zmian poprawiających działanie na laptopach (między innymi zmniejszenie zużycia energii, obsługę klawiatur z przyciskami specjalnymi i kart graficznych), a także poprawiono sporo błędów.

przez -
0 428
Microsoft

Przedstawiciele koncernu Microsoft już wiele razy ostrzegali społeczność Open Source, że łamią oni patenty ich firmy. Głównym celem ataku byli użytkownicy Linuksa. Tym razem Steve Ballmer atakuje firmę Red Hat, która nie chce podpisać umowy ochrony patentowej, takiej jaką podpisał Novell. Ballmer nadal uważa, że twórcy Open Source łamią patenty ich firmy i w tej sytuacji powinni być odpowiedzialni za swoje czyny. Nie ma w tym nic dziwnego. Ballmer od dość dawna atakuje środowisko Open Source, ale jak do tej pory nie przedstawił on żadnych faktów na podparcie swojego zdania. Firma Red Hat ciągle odmawia podpisania umowy patentowej z Microsoftem.

przez -
0 417
Fedora

Pojawiła się już ostatnia wersja testowa nowej Fedory 8, tuż przed wejściem w fazę zamrożenia. W nowej Fedorze znajdziemy aplikację Online Desktop, która pozwala na przeglądanie stron WWW z poziomu pulpitu. Programiści zoptymalizowali cały system, przyśpieszyli jego start oraz zmniejszyli zapotrzebowanie na miejsce na dysku. CodecBuddy automatycznie instaluje niezbędne kodeki do odtwarzania multimediów, proponuje nawet darmowe i otwarte odmiany kodeków.

Dodano również lepsze wsparcie dla urządzeń Bluetooth. Dla właścicieli laptopów przygotowano lepsze wsparcie dla ACPI oraz klawiatur multimedialnych. Dla programistów dodano Eclipse 3.3 Europa.

przez -
0 711
Fedora

Jest już dostępna druga wersja testowa nowego wydania dystrybucji Fedora. Najnowsza Fedora jest dostępna na czterech różnych płytach LiveCD: dwie z nich to standardowe systemy posiadające odpowiednio środowiska graficzne KDE lub GNOME, trzecia to system z zestawem narzędzi dla programistów, czwarta zawiera aplikacje dla elektroników (Fedora Electronic Lab).

Zmiany:

 • dystrybucja oparta na niestabilnym jądrze 2.6.23
 • KDE 3.5.7
 • GNOME 2.20
 • domyślnie zainstalowany system efektów graficznych Compiz Fusion
 • dodany otwarty odpowiednik maszyny wirtualnej Java – Iced Tea, przygotowanej przez projekt OpenJDK przy współpracy z Red Hatem

Wersji stabilnej należy spodziewać się na początku listopada.

przez -
0 470
Red Hat

img src=”http://osworld.pl/wp-content/uploads/Red-Hat-128×128.png” alt=”Red Hat” width=”128″ height=”128″ class=”alignleft size-thumbnail wp-image-85324″ />Wydano wersję beta dystrybucji Red Hat Enterprise Linux opartej o jądro 2.6.18-36.el5.. Jej testy powinny zostać ukończone na początku września. Firma Red Hat skupiła się głównie na dopracowaniu pełnej jaki i częściowej wirtualizacji. Umożliwiono również uruchamianie systemów 32-bitowych na systemach 64-bitowych i na odwrót. Programiści przygotowali również wsparcie dla przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi maszynami fizycznymi bez ich wyłączania.

Została również poprawiona wydajność wirtualizacji. Nowa wersja systemu posiada wsparcie dla NFSv4, zwiększono wydajność oraz dodano obsługę iSCSI w trybie serwera. W nowym systemie znajdziemy lepszą obsługę IPv6, WIFI oraz współpracę z sieciami Windows.

Wersja desktopowa systemu RHLE 5 otrzyma lepsze zarządzanie energią w systemie ACPI oraz testową obsługę FireWire.

Polecane

0 112
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 305