Tags Posts tagged with "red hat"

red hat

przez -
0 1276
Chmura danych wirtualizacja

Red Hat we współpracy z Black Duck zamierzają stworzyć wolną technologię, która umożliwi automatyczne skanowanie kontenerów w poszukiwaniu ewentualnych luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu. Wszystko ma zostać przystosowane do rynku biznesowego i być opatrzone odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa. Na początek firmy chcą zintegrować oprogramowanie Black Duck służące do skanowania – Black Duck Hub z usługą OpenShift, zapewniającą raporty i dane na temat obrazów kontenerów. Baza danych obu firm zawiera obecnie 1.1 miliona wolnych i otwartych projektów, ze szczegółowo znanymi 100 000 luk bezpieczeństwa w ponad 350 miliardach linii kodu. Dodatkowo technologie Black Duck mają zostać dodane do ścieżki certyfikacyjnej dla aplikacji biznesowych, jako Independent Software Vendors.

przez -
3 1804
Red Hat

Red Hat ogłosiło przejęcie firmy Ansible, która to projektuje narzędzie do automatyzacji zadań i zarządzania konfiguracją. Ma to poszerzyć obecne portfolio produktów, przeznaczonych do zarządzania serwerami i usługami. Ansible pozwala zarządzać poszczególnymi komputerami przy pomocy SSH lub PowerShell, bez potrzeby instalacji agenta. Główny serwer loguje się na zadaną w pliku konfiguracyjnym maszynę i wykonuje odpowiednie polecenia całkowicie automatycznie. Jedną z najważniejszych wbudowanych funkcji jest tzw. Playbook, czyli czytelny dla człowieka język zarządzania, konfiguracji i orkiestracji.

Platforma została stworzona przez Michaeal DeHaana i została przystosowana do działania pod Linuksem, Windowsem i Uniksem. Przy okazji mała ciekawostka. Słowo Ansibl(e) oznacza fikcyjną maszynę umożliwiająca natychmiastową komunikację (z prędkością większą niż światło).

przez -
4 2337
Red Hat

Red Hat udostępnił na wolnej licencji rodzinę czcionek Overpass. Opiekę nad projektem od 2011 roku sprawują Delve Withrington, Dave Bailey i Thomas Jockin z Delve Fonts. Czcionka została stworzona na podstawie Highway Gothic, która jest używana w oznaczeniach ruchu drogowego, gdzie istnieje ograniczona rozdzielczość – Standard Alphabets For Traffic Control Devices. W pierwotnej wersji istniała odmiana regularna i pogrubiona, która została zaadoptowana w interfejsie użytkownika i na stronach firmowych Red Hata. W 2014 roku firma zdecydowała się dodać więcej odmian. Overpass został udostępniony na licencji SIL Open Font.

Overpass

Z naszej strony możemy powiedzieć, że czcionka świetnie obsługuje polskie znaki, jak to jest pokazane na powyższym zdjęciu.

przez -
0 1476
Red Hat

Red Hat poinformował o wydaniu Red Hat Satellite 6.1, kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pełnym cyklem życia systemów Red Hat – od dystrybucji oprogramowania, zarządzania poprawkami i konfiguracją po zarządzanie subskrypcjami w środowisku fizycznym, wirtualnym i chmurowym. Nowe wydanie zapewnia ulepszone zabezpieczenia i funkcje wykrywania oraz możliwość zarządzania kontenerami w środowiskach fizycznych, wirtualnych i chmurowych.

Zarządzanie kontenerami

Wśród klientów wzrasta zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania do zarządzania nowymi konfiguracjami kontenerowymi, w których uruchamiane są ważne aplikacje i dane. W Red Hat Satellite 6.1 zwiększono skalowalność, spójność i łatwość zarządzania, a tym samym użytkownicy Dockera mogą wykorzystać jego nowoczesną architekturę do zyskania większej kontroli nad zarządzaniem wersjami, uwierzytelnianiem oraz integracją z istniejącymi platformami. Dla deweloperów, którzy zarządzają kontenerami przygotowano skalowalny, lokalny rejestr z kontrolą dostępu, opartą na rolach, mechanizmem audytu oraz interfejsem API.

Bezpieczeństwo

Dodano zaktualizowane zarządzanie aktualizacjami, dzięki czemu można szybko i łatwo uwzględniać poprawki bezpieczeństwa oraz nowe funkcje. Udoskonalono raportowanie, które pozwala na szybkie identyfikowanie hostów z lukami w zabezpieczeniach, minimalizując przestoje oraz chroniąc wrażliwe dane w obliczu takich zagrożeń, jak Shellshock, Heartbleed i GHOST.

Dodatkowo OpenSCAP (ustandaryzowana metoda utrzymywania bezpieczeństwa systemów biznesowych) został udostępniony, jako tech preview. OpenSCAP automatycznie weryfikuje obecność poprawek oprogramowania, sprawdza konfigurację zabezpieczeń systemów oraz bada je pod kątem symptomów przejęcia w odstępach dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Wstępna konfiguracja (Provisioning)

Red Hat Satellite upraszcza proces wstępnej konfiguracji poprzez nowe procesy, które automatycznie wykrywają w sieci nieznane węzły bez systemu operacyjnego. Nowe węzły mogą samodzielnie rejestrować się w Red Hat Satellite i przesyłać informacje o sprzęcie, dzięki czemu oprogramowanie może określić optymalny typ systemu do zainstalowania.

Inne nowe funkcje dodane do Red Hat Satellite 6.1:

  • Dodano nowe szablony i procedury, które pozwalają określić parametry złożonych interfejsów sieciowych (sieci VLAN, interfejsy łączone i aliasy interfejsów), podczas wstępnej konfiguracji systemów
  • W serwerze Capsule komunikacja między zarządzanym hostem, serwerem Capsule a serwerem Satellite została udoskonalona pod względem izolowania oraz w pełni zoptymalizowana
  • Pojawiła się wersja tech preview Red Hat Access Insights, nowej , zautomatyzowanej, opcjonalnej usługi, dzięki której użytkownicy mogą identyfikować kluczowe zagrożenia dla stabilności, wydajności i bezpieczeństwa

przez -
0 2051
Red Hat

Firma Red Hat wprowadziła do swojej oferty platformę Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7. Nowy moduł instalatora ułatwia wdrażanie i codzienne zarządzanie platformą. Zawiera ona nowe narzędzie, które ułatwia instalację, codzienne zadania w zakresie zarządzania i tworzy podstawę dla automatycznych aktualizacji systemu oraz ulepszeń dla późniejszych wersji. Całość została oparta o system operacyjny Red Hat Enterprise Linux oraz OpenStack 11 Kilo. Rozwiązanie to tworzy platformę chmurową gotową do zastosowania w środowiskach produkcyjnych, a także zapewnia wysoce skalowalną i niezawodną platformę, na bazie której można budować chmury zarówno prywatne, jak i publiczne.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 zawiera kilka nowych funkcji, które mają na celu przyspieszenie procesu wdrażania technologii OpenStack, w tym:

  • Uproszczone wdrażanie i zarządzanie – operatorzy chmur mogą w prostszy sposób zarządzać codziennymi operacjami i dostarczać zasoby, dzięki zastosowaniu nowego modułu instalatora platformy Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. RHEL OSP Director oferuje uproszczony i zautomatyzowany proces instalacji chmury wraz z kontrolą poprawności działania całego systemu, gwarantując w ten sposób prawidłowy przebieg wdrożenia. Ponadto, ułatwia on codzienne zarządzanie i przekazywanie zasobów operatorom chmur, co obejmuje automatyczne przekazywanie „w stanie gotowym” zasobów w architekturze bez warstwy pośredniej, aby uprościć wdrażanie i zmianę przeznaczenia zasobów sprzętowych w zależności od zapotrzebowania. Nowy moduł jest oparty na rozwijanym przez społeczność projekcie OpenStack o nazwie TripleO i łączy wiele technologii, aby zapewnić jedno potężne narzędzie, ustanawiające nowe ramy, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby skoordynowanych automatycznych aktualizacji technologii OpenStack oraz administratora dla wersji 7 i kolejnych.
  • Tradycyjne obciążenia robocze wymagające wysokiej dostępności OpenStack – aby usprawnić migrację tradycyjnych i najważniejszych dla biznesu aplikacji, które wymagają od OpenStack wysokiej dostępności, platforma Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 wprowadza wysoką dostępność węzła hosta obliczeniowego poprzez zintegrowane, automatyczne monitorowanie oraz usługi pracy w trybie awaryjnym (zapewniane przez system Red Hat Enterprise Linux). Ta nowa funkcja monitoruje węzły hosta oraz umożliwia automatyczne wyprowadzenie maszyn wirtualnych z hostów wraz z ponownym uruchomieniem obciążeń roboczych na alternatywnych dostępnych hostach.
  • Większa kontrola nad zabezpieczeniami – klienci z branży telekomunikacyjnej otrzymują teraz bardziej szczegółowy widok oraz kontrolę nad portami ruchu sieciowego na poziomie maszyny wirtualnej. Pozwala to klientom na utrzymanie wyższego poziomu zabezpieczeń w obrębie większej chmury OpenStack, przy jednoczesnym zezwoleniu na przesyłanie danych zwirtualizowanych funkcji sieciowych (VNF) przez każdą z maszyn wirtualnych wedle wymagań. Wersja 7 wprowadza poprzez warstwę modularną Neutron modular layer 2 (ML2) oraz port Open vSwitch (OVS) mechanizmy zabezpieczeń zawarte w społecznościowej wersji Kilo.
  • Elastyczność sieci – nowe funkcje sieciowe Neutron zapewniają większą elastyczność oraz zwiększoną redundancję sieci. Operatorzy sieciowi mogą skorzystać z kilku ulepszeń protokołu IPv6, w tym z możliwości obsługi bezpośredniego trasowania w sieci pomiędzy użytkownikami a bramą zewnętrzną. Ponadto, wersja 7 rozszerza wysoką dostępność dla routerów Neutron oraz ulepsza monitorowanie dokonywane przez router, jak również generowanie przezeń raportów, co pomaga operatorom sieci utrzymać czas sprawności.
  • Przyrostowe kopie zapasowe – administratorzy pamięci masowych mogą teraz skorzystać z szybszego tworzenia kopii zapasowych na poziomie bloków oraz mniejszego zapotrzebowania na pojemność dzięki obsłudze kopii migawkowych. Dodanie obsługi systemów plików NFS i POSIX skróciło czas i zapotrzebowanie na miejsce na dane, jako że procesowi backupu poddane są wyłącznie przyrostowe zmiany względem ostatniej pełnej kopii zapasowej.

przez -
4 2134
Red Hat

Red Hat ogłosił wydanie Red Hat Enterprise Linux 6.7, swojego flagowego systemu serwerowego. Udoskonalono interoperacyjność z serwerami Active Directory i Identity Management, dzięki dodaniu nowych możliwości do klienta kodu Identity Management (SSSD). Pojawiło się nowe narzędzie – Clufter (wstępna wersja), które pozwala na analizowanie i transformowanie konfiguracji klastrowych.

Dodano możliwość zdefiniowania dostępnych opcji montowania w zasadach udev, dzięki czemu można całkowicie wyłączyć lub ograniczyć montowanie urządzeń oraz zapobiegać wyciekowi danych. Pojawiło się narzędzie Security Content Automation Protocol (SCAP) Workbench, które działa, jak skaner SCAP i posiada sporo opcji konfiguracyjnych, poprzez intuicyjny interfejs graficzny. Zaktualizowano Performance Co-Pilot (PCP), aplikację do zbierania i monitorowania wydajności.

Pojawiła się w pełni stabilna wersja technologii LVM Cache, która pozwala użytkownikom na stworzenie logicznych wolumenów z małym szybkim dyskiem, służącym jako pamięć podręczna dla dużego wolniejszego urządzenia.

przez -
0 576
Red Hat

Red Hat ogłosił wydanie Red Hat Developer Toolset 3.1, zestawu narzędzi dla deweloperów, które pozwalają skompilować kod aplikacji raz i wdrożyć to na wielu wersjach systemów Red Hata. Dodano GCC 4.9.2, Eclipse 4.4.2 z obsługą Java 8, Eclipse CDT 8.6, Eclipse Linux Tools 3.2, Eclipse Mylyn 3.14.2, Eclipse EGit/JGit 3.6.1. Prócz tego pojawiło się GDB 7.8.2, elfutils 0.161, memstomp 0.1.5, SystemTap 2.6, Valgrind 3.10.1, Dyninst 8.2.1, ltrace 0.7.91.

przez -
5 2297
Red Hat

Red Hat ogłosił dostępność swojego flagowego systemu Red Hat Enterprise Linux 7.1. Pojawiło się sporo zmian odnośnie obsługi Active Directory. Zintegrowano Common Internet File System (CIFS) z SSSD, dzięki czemu użytkownicy otrzymują natywny dostęp do plików Microsoft Windows i usług drukowania, bez potrzeby polegania na winbind. Logical Volume Management (LVM) otrzymał dodatkowe pomoce, bazujące na OpenLMI, a by móc zarządać grupami wolumenów oraz wolumenami thin provisioning. Prócz tego zintegrowano klienta do komunikacji z obsługą systemów rozproszonej pamięci masowej Ceph

Udoskonalono Identity Management (IdM), aby zapewnić uwierzytelanie silnym jednorazowym hasłem poprzez LDAP i Kerberos, z użyciem tokenów programowych (np. FreeOTP) i sprzętowych od zaufanych dostawców. Dodatkowo udoskonalono framework kontroli dostępu IdM, aby lepiej kontrolował prawa dostępu zapisu/odczytu. Dodano także narzędzie do zarządzania Urzędami Certyfikacji (Certificate Authority).

Dodano w repozytoriach paczki Dockera, Kubernetes oraz OpenJDK 8. Red Hat Enterprise Linux 7.1 obsługuje większą liczbę procesorów oraz dostępnej pamięci operacyjnej. Zwiększono wydajność aplikacji i maszyn wirtualnych, szczególnie tych które działają w środowiskach z dużym wykorzystaniem RAMu. Dodano mechanizm blokady MCS, aby zwiększyć wydajność procesora na wielkich systemach z dużymi nodami NUMA.

Red Hat udostępnił także trzy ciekawe nowości: Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, Red Hat Enterprise Linux for Real Time oraz Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian.

Polecane

tapo c310

0 141
Każdy, kto ma swój prywatną posiadłość, inwestycje obawia się nieproszonych gości.  Kiedy nie wiemy co się dzieje w danym miejscu, czasem nie...