Tags Posts tagged with "skróty klawiszowe"

skróty klawiszowe

przez -
19 2430

Program xbindkeys służy do przechwytywania skrótów klawiaturowych i wykonywania skojarzonych z nimi poleceń. W skrótach tych można użyć wszystkich klawiszy. Artykuł stanowi uzupełnienie opublikowanego już poradnika Klawiatura Multimedialna

Instalacja xbindkeys

Jeśli używamy dystrybucji zarządzającej pakietami za pomocą yuma, wpisujemy:

yum install xbindkeys

Jeśli używamy dystrybucji zarządzającej pakietami za pomocą apt, wpisujemy:

apt-get install xbindkeys

Download i opis instalacji ze źródeł znajduje się pod adresem nongnu.org

Przygotowanie do uruchomienia xbindkeys

Tworzymy domyślny plik konfiguracyjny :

xbindkeys --defaults > ~/.xbindkeysrc

Rozpoznawanie kodów klawiszy xbindkeys

W terminalu wpisujemy:

xbindkeys -k

Po wykonaniu polecenia wciskamy klawisz bądź kombinację klawiszy, w efekcie pojawia się wynik działania programu. Kody znajdują się pod tekstem “(Scheme function)”. Zazwyczaj są to dwie linie: w pierwszej znajduje się numeryczny kod wpisanych klawiszy, w drugiej skrótowy kod klawiszy (informacja “NoSymbol”, oznacza to, że system nie rozpoznał klawisza, zatem możliwe jest tylko użycie kodu numerycznego).

Przykład:

Po uruchomieniu programu przechwytującego i wciśnięciu kombinacji ctrl+alt+u otrzymujemy wynik:

Press combination of keys or/and click under the window.
You can use one of the two lines after "NoCommand"
in $HOME/.xbindkeysrc to bind a key.
"(Scheme function)"
    m:0x1c + c:30
    Control+Alt+Mod2 + u

kod numeryczny kombinacji: m:0x1c + c:30
kod skrótowy kombinacji: Control+Alt+Mod2 + u

Edycja skrótów xbindkeys

Otwieramy plik /.xbindkeysrc dowolnym edytorem tekstu i umieszczamy w nim definicje własnych skrótów. Każda definicja składa się z dwóch linii. W pierwszej linii jest wpisane polecenie, w drugiej zaś – kombinacja klawiszy, którą chcemy je uruchamiać. Jeśli na przykład kombinacja klawiszy ctrl+alt+u miałaby uruchamiać gnome-terminal, definicja wyglądałaby tak:

gnome-terminal&
Control+Alt+Mod2 + u

lub tak:

gnome-terminal&
m:0x1c + c:30

Znak “&” na końcu linii z poleceniem mówi, że polecenie należy wykonać w tle, dzięki czemu program xbindkeys nie zablokuje się. Przy okazji warto usunąć (lub zahashować) zdefiniowane w pliku definicje domyślne.

Uruchomienie programu xbindkeys

Program uruchamiamy wpisując w konsoli xbindkeys. Jeśli chcemy, aby program uruchamiał się automatycznie, należy dodać go do autostartu używanego środowiska graficznego. Na przykład w GNOME robimy to w okienku, które pojawi się po wykonaniu polecenia:

gnome-session-properties

Polecane

gophercon

0 471
GopherCon Poland odbędzie się 27 czerwca w Olivia Sky Club. Podczas serii prelekcji i warsztatów podniesiesz swoje kwalifikacje i poznasz nowe zastosowania języka Golang....