Tags Posts tagged with "suse linux enterprise server"

suse linux enterprise server

przez -
1 1366
SUSE - nowe logo

Firma SUSE udostępniła dla wszystkich publicznie system SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta. Nowa wersja ma za zadanie pomóc w przekształcaniu środowisk informatycznych w przedsiębiorstwach i czerpaniu większych korzyści z nowoczesnych centrów przetwarzania danych i środowisk chmur obliczeniowych. Otwarta wersja beta udostępnia w tym celu kolejne innowacje i udoskonalenia z zakresu sterowanego oprogramowaniem dostępu do sieci (Software-Defined Networking – SDN) oraz sieciowych funkcji wirtualizacji (Network Functions Virtualization — NFV). Umożliwia także wdrażanie sprzętowych urządzeń pomiarowych do pomiarów poziomu bezpieczeństwa systemu w odniesieniu do transakcji po stronie serwera, a także korzystanie z nowych funkcji uaktualniania i przywracania poprzedniej wersji (Rollback), które zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez człowieka oraz skracają czas wdrażania systemów.

Jakie udoskonalenia zostaną wprowadzone w SUSE Linux Enterprise 12 SP2:

 • Obsługa środowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwie dla przełącznika Open vSwitch z pakietem rozwoju przełączania ruchu (ang. Data Plane Development Kit — DPDK), co pozwala ponaddwunastokrotnie zwiększyć wydajność przełącznika Open vSwitch, dzięki czemu spełnia się wymagania rozwiązań w zakresie dostępu do sieci sterowanego oprogramowaniem (SDN) oraz sieciowych funkcji wirtualizacji (NFV). Przełącznik Open vSwitch z pakietem DPDK przyspiesza przełączanie ruchu w przestrzeni użytkownika i zapewnia funkcje przetwarzania pakietów niezbędne do obsługi rozwiązań SDN i NFV.
 • Uaktualnienia oszczędzające czas i zasoby z funkcjonalnością „pomiń pakiety serwisowe”, która umożliwia klientom pominięcie wcześniejszych pakietów serwisowych i zainstalowanie od razu pakietu SP2 systemu SUSE Linux Enterprise Server 12.
 • Zwiększoną wydajność systemu dzięki wykorzystaniu technologii Intel Skylake, która pozwala uzyskać wydajną obsługę funkcji graficznych, przyspieszyć reagowanie systemu i przedłużyć cykl życia akumulatora.
 • Wzmocniona ochronę systemu z wykorzystaniem standardu bezpiecznego kryptoprocesora TPM 2.0 (ang. Trusted Platform Module). Standard TPM jest obecnie stosowany w większości komputerów, aby umożliwić bezpieczne przetwarzanie danych po stronie serwera.
 • Zwiększoną produktywność dzięki środowisku GNOME 3.20 ze zintegrowanym napędem Google Drive, zmodyfikowanymi powiadomieniami i nowym środowiskiem programistycznym GNOME Builder dla aplikacji GTK.
 • Zwiększoną ciągłość pracy, praktycznie bez przestojów, dzięki rozszerzonym możliwościom łączenia systemów w klastry z dodatkowymi węzłami DRBD (ang. Distributed Replicated Block Device). Możliwości zawarte w rozszerzeniu SUSE Linux Enterprise High Availability Extension dostępne są razem z nowym, ulepszonym interfejsem użytkownika Hawk2.

SUSE Linux Enterprise 12 SP2 Beta jest przygotowana dla architektur sprzętowych x86-64, s390x i ppc64le.

przez -
1 2007
SUSE - nowe logo

SUSE ogłosił wydanie SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, dystrybucji Linuksa nastawionej na serwery i klientów biznesowych. Jest to pierwszy pakiet serwisowy do systemu SUSE Linux Enterprise Server 12, obejmujący ważne uaktualnienia, obsługę najnowszego sprzętu, rozszerzone przypadki użycia, ułatwienia w obsłudze i ogólne udoskonalenia produktu. Dodano obsługę technologii Docker w trzech architekturach sprzętowych łącznie z IBM z Systems. Dodano funkcję Full System Rollback, która umożliwia wycofywanie zmian w całym systemie. Wprowadzono również nową funkcję Rollback on Service Pack Migration.

Pojawiła się obsługa najnowszego sprzętu firm IBM i Intel, w tym nowych platform Intel Xeon i IBM z13. Dodano także nowe moduły, która aktualizują funkcje kontenerów linuksowych i mechanizmy bezpieczeństwa bez konieczności aktualizacji i ponownej certyfikacji bazowego systemu operacyjnego. SUSE udostępnia również Package Hub umożliwiając kompilację i wykorzystanie w systemie SUSE Linux Enterprise Server najnowszych rozwiązań stworzonych przez społeczność open source.

Zaimplementowano trzy nowe moduły: Moduł łańcucha narzędzi (Toolchain), Moduł kontenerów (Containers) i Moduł certyfikacji (Certifications). Dodano narzędzie SMT (Subscription Management Tool), które jest oparte na serwerze proxy i ułatwia dużym firmom centralne rozsyłanie poprawek i aktualizacji do oprogramowania SUSE Linux Enterprise.

Ciekawą nowością jest SUSE Linux Enterprise Server JeOS. Jest to wersja systemu SUSE Linux Enterprise Server 12 o rozmiarach zredukowanych do niezbędnego minimum. JeOS jest dostarczany w formie gotowych do użycia obrazów wirtualnych ułatwiających efektywną wirtualizację lub jako szablon KIWI, który umożliwia klientom i partnerom korzystanie z tzw. złotych obrazów (ang. golden images).

Na koniec warto wspomnieć o Shibboleth, czyli systemie pojedynczego logowania, który jest przeznaczony do sieci komputerowych, w szczególności do infrastruktury internetowej. Umożliwia użytkownikom logowanie się za pomocą tych samych danych do różnych systemów obejmujących wiele domen. Stos Shibboleth jest obecnie włączony w pakiet SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1.

przez -
1 1953
SUSE - nowe logo

Firma SUSE poinformowała o rozszerzeniu zestawu narzędzi do obsługi kontenerów i ścisłym zintegrowaniu rozwiązania Docker z systemem operacyjnym SUSE Linux Enterprise Server 12. Dzięki temu klienci będą mogli w pełni wykorzystać narzędzia Docker w środowiskach produkcyjnych, a także tworzyć prywatne lokalne rejestry, pozwalające przechowywać obrazy kontenerów we w pełni kontrolowanym, bezpiecznym środowisku. Wprowadzone ulepszenia rozszerzają możliwości stosowania Dockera jako narzędzia do wdrażania aplikacji.

SUSE wprowadziło pełną pomoc techniczną dla nowego oprogramowania, ponadto towarzyszy mu szereg łatwych w użyciu narzędzi pozwalających tworzyć i wdrażać kontenery oraz zarządzać nimi:

 • SUSE dostarcza gotowe obrazy pochodzące z pewnego, zweryfikowanego źródła. Oprócz tego klienci mogą tworzyć lokalny rejestr wewnątrz korporacyjnego firewalla, minimalizując ekspozycję na ataki z zewnątrz i zapewniając lepsze panowanie nad własnością intelektualną. Portus – narzędzie open source do obsługi i kontroli dostępu do lokalnego rejestru Dockera – podwyższa poziom bezpieczeństwa.
 • Jako integralna część systemu SUSE Linux Enterprise Server, Docker i obsługiwane przezeń kontenery udostępniają dodatkowe możliwości wirtualizacji zwiększające efektywność operacyjną. System SUSE Linux Enterprise Server zawiera hipernadzorców Xen oraz KVM i jest doskonałym gościem w środowiskach wirtualnych oraz chmurach. Dzięki uzupełnieniu go o rozwiązanie Docker, klienci zyskują możliwość tworzenia, wdrażania i uruchamiania skonteneryzowanych aplikacji w systemie SUSE Linux Enterprise Server w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz chmurach.
 • Wygodne i skuteczne narzędzie do zarządzania YaST udostępnia przejrzysty przegląd dostępnych obrazów Docker i umożliwia klientom uruchamianie i zarządzanie kontenerami obsługiwanymi przez Docker. Dodatkowo narzędzie do tworzenia obrazów KIWI zostało wzbogacone o możliwość obsługi formatu Docker.

SUSE udostępnia obecnie rozwiązanie Docker dla serwerów x86-64. Trwają prace nad wersjami dla innych platform sprzętowych. Planowana jest również integracja z rozwiązaniem SUSE Manager do zarządzania serwerami Linux. Więcej informacji o rozwiązaniu Docker zawartym w pakiecie SUSE Linux Enterprise Server, w tym serię mini-kursów wideo, można znaleźć pod adresami www.suse.com/promo/docker.html i www.suse.com/promo/sle.

przez -
1 1668
SUSE - nowe logo

SUSE i MariaDB Corporation rozpoczęły współpracę, której celem jest stworzenie ekosystemu aplikacji dla systemów linuksowych, opartych na na architekturze IBM POWER8. Obie firmy zapowiadają zainwestowanie w ciągu najbliższych pięciu lat 1 miliarda dolarów i dokonanie optymalizacji MariaDB Enterprise pod kątem pracy w środowisku SUSE Linux Enterprise Server 12 na serwerach IBM Power Systems. Dla klientów i partnerów zostaną udostępnione podręczniki dostrajania i optymalizacji, pozwalające maksymalnie wykorzystać zalety systemu Linux i architektury IBM Power.

Wspólna oferta zapewnia klientom szereg korzyści, takich jak:

 • Wybór – dzięki łatwości przenoszenia oprogramowania opracowanego dla systemu Linux na platformie x86 do Linuksa na platformie Power (little-endian), SUSE Linux Enterprise Server 12 umożliwia eksploatację na serwerach z procesorami POWER8 bogatych zasobów oprogramowania, zarówno tworzonego w językach kompilowanych, jak i skryptowych, np. C++, Ruby PHP czy Java.
 • Zgodność z hipernadzorcami (Hypervisors) – IBM PowerKVM i SUSE Linux Enterprise Server 12 z KVM zapewniają obsługę wirtualizacji obciążeń linuksowych na systemach z procesorami POWER8.
 • Skalowalność – SUSE Linux Enterprise Server 12 w pełni wykorzystuje zdolność procesorów POWER8 do obsługi ośmiu wątków na każdy rdzeń procesora, umożliwiając jednoczesną realizację większej liczby zadań.
 • Wydajność – większa pamięć podręczna trzeciego poziomu (L3) zapewnia większy potencjał mocy przetwarzania przy obsłudze aplikacji pracujących z dużymi ilościami danych.
 • Pomoc techniczna – umowa zapewnia klientom dostęp do pomocy technicznej klasy korporacyjnej, świadczonej przez firmy SUSE i MariaDB.

przez -
4 1136
SUSE - nowe logo

German Federal Office for Information Security przyznało certyfikat EAL4+ dla systemu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2. Common Criteria Evaluation Assurance Level 4+ jest najwyższym poziomem zabezpieczenia, że standardowy komercyjny system operacyjny może zostać wdrożony bez żadnych specjalnych modyfikacji. Zawiera wsparcie wirtualizacji z wykorzystaniem hyperwizora KVM na sprzęcie z procesorami x86_64, a także systemach IBM z procesorami Power7 i mainframach System Z bez wirtualizacji KVM.

Warto przypomnieć, że Red Hat Enterprise Linux 6 otrzymał certyfikację Evaluation Assurance Level 4+ pod koniec października tamtego roku.

przez -
4 1429
SUSE - nowe logo

SUSE ogłosił wydanie SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2, dystrybucji Linuksa nastawionej na serwery i klientów biznesowych. SLES 11 SP2 dodaje jądro Linux 3.0 z optymalizacją shedulera i zarządzania pamięcią, wsparciem dla transparent huge pages i równoważenie obciążenia sieciowego na każdy rdzeń. Dodano wsparcie dla nowych procesorów AMD Opteron i Intel Xeon.

Pojawiło się komercyjne wsparcie dla systemu plików Btrfs, który będzie wspierany w przyszłości przez Oracle. Aktualnie jest on jeszcze cały czas eksperymentalny. SUSE wdrożyło narzędzie Snapper, które integruje się z Zypper i YaST, w celu użytkowania cech Btrfs: copy-on-write i snapshotów, aby pomóc administrować audytami oraz konfiguracjami kopii zapasowych.

przez -
1 883
SUSE - nowe logo

Novell poinformował, że jako pierwszy dostawca systemu Linux znalazł się na liście produktów zatwierdzonych przez amerykański Departament Obrony (U.S. Department of Defense Unified Capabilities Approved Products List, APL), po tym, jak SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 2 (SP2) uzyskał od Agencji Obronnych Systemów Informacyjnych (Defense Information System Agency) specjalny certyfikat zgodności (Special Interoperability Certification) dla protokołu IPv6. Certyfikat ten gwarantuje, że klienci firmy Novell, w tym instytucje rządowe, mogą być pewni, że SUSE Linux Enterprise Server będzie spełniać obecne i przyszłe standardy sieciowe.

Oczekuje się, że lista APL stanie się dla Departamentu Obrony i amerykańskich instytucji federalnych jednym z kryteriów zakupu rozwiązań. Oprócz faktu umieszczenia na liście jako pierwszego systemu Linux, Novell SUSE Linux Enterprise Server jest obecnie jedynym uniwersalnym systemem operacyjnym obsługującym IPsec IKEv2 (Internet Key Exchange v2). Certyfikat IPv6 przyznano produktowi zaledwie cztery dni po premierze pakietu SP2.

„SUSE Linux Enterprise Server jest tym systemem Linux, na którego możliwościach mogą polegać instytucje rządowe, pragnące zapewnić sobie spełnienie newralgicznych potrzeb względem wydajności, a jednocześnie najostrzejszych wymagań federalnych”, mów Carlos Montero-Luque, wiceprezes ds. zarządzania produktami dla platform otwartych w firmie Novell. „Wymagania federalne dla modernizowanej infrastruktury informatycznej mogą często oznaczać dla instytucji rządowych, ich kontrahentów i innych organizacji konieczność ponoszenia znacznych kosztów modernizacji. Dzięki najnowszemu certyfikatowi, instytucje federalne i inne organizacje mogą skorzystać z najwyższej wydajności i zgodności operacyjnej oferowanej przez SUSE Linux Enterprise Server, bez ponoszenia zbędnych kosztów.”

Biuro Zarządzania i Budżetu (Office of Management & Budget, OMB) wydało w imieniu rządu USA zarządzenie nakazujące wszystkim instytucjom federalnym modernizację infrastruktury sieciowej do standardu IPv6 i dostosowanie eksploatowanych sieci do współpracy z tą infrastrukturą w czerwcu 2008 r. IPv6 to protokół transmisyjny dla sieci pakietowych, zastępujący w połączeniach internetowych protokół IPv4. IPv6 udostępnia znacznie pojemniejszą przestrzeń adresową, zapewniającą większą elastyczność przypisywania adresów, i pozwala wyeliminować konieczność translacji adresów stosowaną obecnie dla uniknięcia wyczerpania puli adresów IP.

SUSE Linux Enterprise jest odznaczającym się najwyższą jakością i najszerszymi możliwościami współdziałania środowiskiem dla wymagających zastosowań, od komputerów osobistych po centra danych. Więcej informacji o ofercie firmy Novell dotyczącej rozwiązań SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

Źródło: linux.pl.

przez -
3 3177
SUSE

Żabka Polska S.A – właściciel największej w Polsce sieci sklepów typu convenience prowadzonych pod marką Żabka – zakończyła proces wdrażania systemu operacyjnego IT opartego na rozwiązaniu SUSE Linux Enterprise Server firmy Novell. To największe w Polsce rozwiązanie linuksowe zapewni obsługę wszystkich – prawie 2000 – sklepów Żabka w kraju.

Umożliwi spółce korzystanie z niezawodnej, bezpiecznej, a przede wszystkim centralnie zarządzanej platformy sieciowej, współpracującej jednocześnie z wewnętrznym środowiskiem informatycznym firmy, wykorzystującym Microsoft Windows.

Zainstalowana platforma SUSE Linux jest także przyjazna środowisku. Daje możliwość stosowania wirtualizacji serwerów w celu ograniczenia zużycia energii potrzebnej do zasilania i klimatyzowania urządzeń IT.

Osadzając nasze rozwiązanie biznesowe na serwerach Novell SUSE Linux Enterprise osiągnęliśmy cel, którym było zbudowanie niezawodnego, centralnie zarządzanego środowiska obsługi sieci sklepów – ocenia realizację przedsięwzięcia dyrektor informatyki Żabki, Maciej Kląskała. – Co więcej, dzięki temu jesteśmy przygotowani na rozbudowę i szybkie uruchamianie kolejnych, stale przybywających sklepów.

Nowe rozwiązanie biznesowe do obsługi sklepów sieci Żabka zostało opracowywane pod kątem zastosowania rozwiązań open source i ich współpracy ze środowiskiem biurowym w centrali spółki. Rozważane było m.in. wykorzystanie dostępnych bezpłatnie systemów Linux. Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności i ciągłości działania rozwiązania (sklepy pracują w godzinach 6.00-23.00, przez 7 dni w tygodniu) oraz wsparcia technicznego dla wszystkich placówek w całej Polsce, zdecydowano o wyborze platformy SUSE Linux Enterprise. Jest to jedna z dwóch wiodących na świecie dystrybucji Linuksa do zastosowań biznesowych, przy czym tylko producent systemu SUSE Linux posiada biuro w Polsce, które zatrudnia zespół konsultantów i pracowników pomocy technicznej. Drugim powodem wyboru SUSE Linux była gwarancja interoperacyjności systemów Windows i SUSE Linux, wynikająca ze ścisłej współpracy obu producentów.

Z uwagi na model i rozmiary sieci typu convenience środowisko informatyczne Żabki jest bardzo rozproszone. Dlatego największe oszczędności w zakresie IT wynikają z możliwości wprowadzenia centralnego systemu zarządzania tym środowiskiem. Wykorzystano do tego mechanizm AutoYaST wbudowany w SUSE Linux Enterprise oraz oprogramowanie Novell ZENworks Linux Management, które służy do centralnego zarządzania rozbudowaną, rozproszoną po całym kraju siecią. ZENworks Linux Management zapewnia m.in. zdalne katalogowanie zasobów sieci, zarządzanie lokalnymi systemami i ich aktualizacjami oraz zarządzanie aplikacjami (obsługa sprzedaży, magazynów, komunikacja w ramach sieci rozległej itp.). Procedura stworzenia całkowicie zautomatyzowanego mechanizmu instalacji i konfiguracji zasobów sieci została opracowana przy współpracy z polskim działem Novell Professional Services.

Więcej informacji o sieci sklepów Żabka: www.zabka.pl

(Informacja prasowa firmy Novell)

Polecane

PyCode Conference

0 236
Pythonowi weterani, pasjonaci języka i mierzący wysoko początkujący programiści, zaznaczcie sobie w kalendarzu ważną datę.2-3 grudnia odbywa się 4 edycja PyCode Conference.
Konferencje

0 299

0 1088