Tags Posts tagged with "suse linux enterprise"

suse linux enterprise

przez -
0 623
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o uruchomieniu programu SUSE Appliance skierowanego do producentów oprogramowania. Ma on celu ułatwienie tworzenia programowych urządzeń łączących ich aplikacje i system SUSE Linux Enterprise w jeden zintegrowany pakiet gotowy do wdrożenia u klientów. Novell udostępnił już wersję beta systemu SUSE Linux Enterprise JeOS do tworzenia programowych urządzeń. Stanowi on zminimalizowaną wersję komercyjnej dystrybucji SUSE Linux Enterprise. Główne korzyści dla klientów ze stosowania SUSE Linux Enterprise JeOS to ułatwienie procesu wdrażania aplikacji i uzyskania wsparcia technicznego, a także niższe koszty z tym związane.

Według IDC programowe urządzenia będą w przyszłości odgrywać ważną rolę w procesie wdrażania aplikacji – mówi Al Gillen, wiceprezes do spraw badań w dziedzinie oprogramowania systemowego w IDC. Pozwalają one niezależnym dostawcom oprogramowania dostarczać w pełni skonfigurowane i zoptymalizowane zestawy oprogramowania zawierające system operacyjny, elementy infrastrukturalne niskiego poziomu oraz aplikacje w postaci zunifikowanych, łatwych do zarządzania pakietów. Ten rodzący się format zapewnia bezproblemową współpracę między systemem operacyjnym i aplikacjami, bezpośrednio wykorzystując wirtualną infrastrukturę wdrażaną obecnie u klientów. Spodziewamy się, że najważniejsi dostawcy systemów operacyjnych, tacy jak Novell, przyczynią się do wzrostu świadomości wśród klientów i szybszego upowszechnienia programowych urządzeń.

Program SUSE Appliance umożliwi niezależnym dostawcom oprogramowania łączenie ich aplikacji z dopasowanymi do indywidualnych potrzeb wersjami platformy SUSE Linux Enterprise i dostarczanie tak utworzonych pakietów jako programowych urządzeń, gotowych do uruchomienia na sprzęcie wyposażonym w procesory x86, lub zawierających parawirtualne jądro wirtualnych urządzeń zapewniających optymalną wydajność w środowiskach zwirtualizowanych. Wirtualne urządzenia stworzone w ramach programu SUSE będą współpracować z wybranym przez klienta hipernadzorcą, takim jak Xen, VMware ESX czy Microsoft Hyper-V, w trybie parawirtualiazcji lub w pełnej wirtualizacji.

W ramach programu SUSE Appliance Novell będzie współpracować z niezależnymi dostawcami oprogramowania nad tworzeniem technologii niezbędnych do dostarczania aplikacji w formacie programowych urządzeń. IDC ocenia, że w 2011 roku wartość rynku programowych urządzeń sięgnie 700 milionów USD. W najbliższych miesiącach Novell udostępni w ramach programu SUSE Appliance wiele nowych rozwiązań, w tym zautomatyzowane narzędzie do tworzenia programowych urządzeń.

Wirtualizacja i model programowych urządzeń upraszczają proces dostarczania aplikacji klientom. Chęć wdrażania aplikacji jako programowych urządzeń zgłaszało nam wielu niezależnych dostawców oprogramowania, mówi Nat Friedman, dyrektor do spraw technologi i strategi rozwiązań open source w firmie Novell. Stworzony przez nas SUSE Linux Enterprise w wersji JeOS stanowi dobrą platformę do tworzenia i dystrybucji aplikacji przez niezależnych dostawców oprogramowania. Właśnie udostępniliśmy wersję beta SUSE Linux Enterprise JeOS wraz z towarzyszącym jej programem wsparcia. Teraz zapraszamy niezależnych dostawców oprogramowania do wypróbowania nowego rozwiązania i włączenia się w proces rozwoju naszej platformy, w tym opracowania dobrych praktyk wdrażania dla aplikacji z niej korzystających.

Just enough Operating System

SUSE Linux Enterprise JeOS – czyli „Just enough Operating System” – to zminimalizowana wersja platformy SUSE Linux Enterprise, służąca niezależnym dostawcom oprogramowania za punkt wyjścia do tworzenia programowych urządzeń. SUSE Linux Enterprise JeOS stworzony został w oparciu o kod SUSE Linux Enterprise Server, dzięki czemu aplikacje certyfikowane w środowisku SUSE Linux Enterprise Server zachowają swój certyfikat również na platformie JeOS. Ułatwi to niezależnym dostawcom oprogramowania wspieranie gotowych urządzeń programowych, wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych.

Novell poinformował również o włączeniu się do projektu LimeJeOS, którego społeczność opracowuje zminimalizowaną wersję dystrybucji openSUSE Linux. Termin JeOS oznacza zminimalizowaną wersję systemy operacyjnego, ściśle dostosowaną do indywidualnych potrzeb konkretnej aplikacji. Wymagania aplikacji względem systemu operacyjnego można określić manualnie lub za pomocą narzędzi analitycznych. JeOS zawiera jedynie elementy systemu operacyjnego konieczne do obsługi danej aplikacji i innych elementów wchodzących w skład urządzenia programowego. Dzięki temu urządzenie może być bardziej efektywne, mniejsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze, niż aplikacja działająca w środowisku pełnego, uniwersalnego systemu operacyjnego.

Podstawowy składnik programu SUSE Appliance, SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta, dostępny jest w kilku formatach obrazów wirtualnych, w tym VMware VMDK, Xen oraz jako surowy obraz zawartości twardego dysku. SUSE Linux Enterprise JeOS w formacie Microsoft VHD ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku, po udostępnieniu przez Microsoft rozwiązania Hyper-V.

Wsparcie dla niezależnych dostawców oprogramowania

Novell uruchomił program wsparcia dla biorących udział w programie pilotażowym niezależnych dostawców oprogramowania, wykorzystujących SUSE Linux Enterprise JeOS.

Dostępność

SUSE Linux Enterprise JeOS w wersji beta można pobrać ze strony www.novell.com/linux/appliance. Można tam również znaleźć informacje dla firm pragnących wziąć udział w pilotażowym programie SUSE Appliance. Wersja produkcyjna SUSE Linux Enterprise JeOS ma zostać udostępniona jeszcze w tym roku. LimeJeOS dostępny jest pod adresem www.opensuse.org/limejeos.

Więcej informacji o ofercie firmy Novell dotyczącej rozwiązań SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem: www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

SUSE - nowe logo

Podczas światowej konferencji Brainshare Novell przedstawił plany rozwoju SUSE Linux Enterprise 11 – kolejnej generacji platformy linuksowej Novella. Odznacza się ona jakością wykonania i zgodnością operacyjną, gdyż przeznaczona jest do zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla biznesu. SUSE Linux Enterprise 11 jest opracowywany jako fundament nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Nowa platforma gwarantować będzie sprawną i niezawodną obsługę kluczowych procesów dzięki wykorzystaniu nowych technologii wirtualizacji i konsolidacji serwerów oraz przełomowych rozwiązań w dziedzinie systemów Linux dla użytkowników komputerów osobistych. Zapewni to firmom większą niż dotychczas elastyczność, efektywność i szybkość reagowania na zmiany bez względu na to, czy korzystać będą z systemu SUSE Linux Enterprise zainstalowanego na maszynach fizycznych, czy wirtualnych. SUSE Linux Enterprise 11 stanowić będzie kluczowy element działań Novella, mających na celu harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych dla optymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego i technicznego.

SUSE Linux Enterprise 11 będzie kompleksowym rozwiązaniem, obejmującym szeroką gamę produktów do zastosowań korporacyjnych, od serwerów sieciowych, przez odznaczające się wysoką dyspozycyjnością centra danych i serwery czasu rzeczywistego, po komputery osobiste, systemy desktopowe i stacje robocze do projektowania technicznego. Novell planuje również oferować SUSE Linux Enterprise 11 dla tzw. wirtualnych urządzeń wraz z nowym pakietem narzędzi, umożliwiającym szybkie i łatwe tworzenie wyspecjalizowanych obrazów oprogramowania. Przygotowywana jest również nowa wersja SUSE Linux Enterprise do zastosowań wbudowanych, umożliwiająca niezależnym producentom sprzętu wyposażanie swoich produktów w systemy operacyjne i rozwiązania wirtualizacyjne. Novell planuje także udostępnianie zoptymalizowanych wersji SUSE Linux Enterprise jako składnika pakietów oprogramowania tworzonych przez niezależnych dostawców. Opracowywane będą również nowe rozwiązania wirtualizacyjne dla komputerów osobistych, co umożliwi oddzielenie środowisk informatycznych użytkowników od sprzętu i pozwoli im pracować w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Rozwój SUSE Linux Enterprise 11 koncentrować się będzie na innowacji w następujących dziedzinach:

Rozwiązania dla centrów danych o newralgicznym znaczeniu
Novell opracowuje newralgiczne elementy centrów danych przyszłości. Należą do nich możliwość automatycznego i półautomatycznego usuwania usterek, w tym *klastry jednowęzłowe*, funkcje automatycznego wykrywania awarii sprzętu i redundancji z wykorzystaniem sieci, pozwalające w pełni wykorzystać bezdyskowe serwery kasetowe. SUSE Linux Enterprise 11 zawierać będzie istotne usprawnienia mechanizmów wysokiej dyspozycyjności i obsługi pamięci masowych, w szczególności nowe interfejsy administrowania i zarządzania klastrowymi pamięciami masowymi. Wersja SUSE Linux Enterprise 11 przeznaczona do pracy w czasie rzeczywistym stanowić będzie niezrównany fundament dla systemów o krótkim czasie reakcji, zapewniając instytucjom finansowym i innym użytkownikom możliwość eksploatacji aplikacji czasu rzeczywistego na standardowym sprzęcie bez konieczności utrzymywania nadmiarowej infrastruktury. Novell inwestować będzie również w przygotowanie najnowszych rozwiązań OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED), mechanizmów zapewniania jakości usług w sieciach, dodatkowych mechanizmów optymalizacyjnych oraz narzędzi do śledzenia, optymalizacji i usuwania problemów. W wyniku tego klienci zyskają najlepsze na rynku rozwiązanie gwarantujące pożądaną wydajność środowisk czasu rzeczywistego.

Migracja z systemów UNIX
Rozwój jądra systemu Linux i narzędzi pomocniczych uczyni z SUSE Linux Enterprise 11 pierwszoplanową platformę dla migracji z systemów UNIX. Novell koncentrować się będzie na aktualizacji do najnowszego jądra systemu Linux (obecnie planowana wersja to 2.6.27), wykorzystaniu wiodących technologii zarządzania pamięciami masowymi, takich jak infrastruktura komunikacyjna klastrów OpenAIS, obsłudze w pełni zgodnego z POSIX klastrowego systemu plików (Oracle Cluster File System 2) oraz obsłudze DRBD (Distributed Replicated Block Device). Cechami wyróżniającymi SUSE Linux Enterprise 11 jako najbardziej niezawodny i funkcjonalny system operacyjny do zastosowań krytycznych mają być funkcje diagnostyczne i wspierające zarządzanie systemami, takie jak usprawniona współpraca jądra z rozwiązaniami monitorującymi, ulepszone mechanizmy obsługi awarii i monitorowania sprzętu oraz obsługa wbudowanych procesorów serwisowych.

Wirtualizacja
Kluczowym aspektem nowej wersji będzie wirtualizacja. Novell zamierza wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w najnowszą wersję hipernadzorcy Xen (obecnie planowana wersja 3.3), obsługującą wirtualizację w środowiskach wieloplatformowych oraz mechanizmy zapewniania jakości usług dla zasobów dynamicznych. Umożliwi to klientom łatwą konsolidację serwerów Linux, Windows i NetWare, implementację mechanizmu szybkiego udostępniania zasobów oraz zwiększenie dyspozycyjności systemów. Trwają również prace nad niezależną platformą wirtualizacyjną, którą będzie można wbudowywać w nowy sprzęt lub wdrażać na sprzęcie istniejącym. Nowe możliwości tworzenia urządzeń wirtualnych, uzupełnione o zautomatyzowane mechanizmy zarządzania Novell ZENworks i przejmowanej właśnie przez Novella firmy PlateSpin, umożliwią użytkownikom szybkie tworzenie maszyn wirtualnych i zarządzanie pełnym cyklem ich istnienia w infrastrukturze fizycznej i wirtualnej w sposób znacznie łatwiejszy, niż ma to dziś miejsce w przypadku zarządzania tradycyjnymi serwerami.

Zgodność interoperacyjna
SUSE Linux Enterprise 11 umocni wiodącą pozycję Novella w dziedzinie zapewniania zgodności interoperacyjnej poprzez współpracę z partnerami i rozwijanie otwartych standardów branżowych. Novell zamierza dostarczać nowatorskie rozwiązania opracowane w ramach współpracy z firmą Microsoft, obejmujące wirtualizację w środowiskach wieloplatformowych, zarządzanie systemami i obsługę rozbudowanych aplikacji internetowych. Dodatkowe możliwości monitorowania i obsługa standardów takich jak WS-Management pozwolą użytkownikom wykorzystać posiadane rozwiązania, jednocześnie budować elastyczną infrastrukturę, zdolną szybko dostosowywać się do zmiennych wymagań przy zachowaniu swobody wyboru dostawcy. Novell planuje wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w środowisko programistyczne Mono 2.0, pozwalające uruchamiać aplikacje .NET na platformie Linux. Oprócz profilu .NET 2.0 oprogramowanie Mono 2.0 zawiera mechanizmy obsługi .NET 3.5, poprawione możliwości obsługi platformy Mac oraz narzędzie analityczne pomagające ocenić gotowość przeniesienia posiadanych aplikacji .NET na platformę Linux.

Zielona informatyka (green IT)
Novell inwestuje w badania i współpracę partnerską nad przygotowaniem rozwiązań umożliwiających tworzenie przyjaznej dla środowiska i atrakcyjnej pod względem finansowym zielonej infrastruktury informatycznej. Wykorzystanie wbudowanych rozwiązań wirtualizacyjnych pozwoli użytkownikom zmniejszyć zużycie energii i zapotrzebowanie na przestrzeń zajmowaną przez centra danych. Opracowywane nowe mechanizmy zarządzania poborem mocy obejmować będą zgodność jądra systemu Linux z trybem tickless idle, energooszczędnymi trybami pracy procesorów, nowymi funkcjami energooszczędnymi maszyn wirtualnych, obsługę NUMA i sprzętowych rozwiązań wirtualizacyjnych (takich jak Intel VMDq). Łączne wykorzystanie tych mechanizmów zapewni klientom istotne zmniejszenie zużycia energii przez systemy fizyczne i wirtualne.

Komputery osobiste
Novell zamierza wyposażyć SUSE Linux Enterprise 11 w bogaty zestaw rozwiązań zwiększających produktywność użytkowników końcowych, a przy tym zapewniających większą elastyczność i ekonomiczność systemów. Novell planuje zwiększyć możliwości SUSE Linux Enterprise Desktop w zakresie pracy zespołowej poprzez głębszą integrację z opartym na projekcie open source ICEcore rozwiązaniem Novell Teaming + Conferencing. Połączone możliwości Teaming + Conferencing i nowej wersji OpenOffice.org Novell Edition w znacznym stopniu zwiększą wartość SUSE Linux Enterprise Desktop jako kluczowego elementu atrakcyjnych cenowo, korporacyjnych rozwiązań wspomagających pracę zespołową. Nowe rozwiązanie będzie się także odznaczać znacznie większą funkcjonalnością.

Dostępność
Szczegółowe informacje o zawartości pakietu SUSE Linux Enterprise 11 i jego dostępności zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

SUSE Linux Enterprise, jedyna platforma linuksowa wspierana przez takie firmy jak Microsoft, SAP czy Capgemini, odniosła w ciągu minionych sześciu miesięcy ogromny sukces rynkowy. Sprzedaż SUSE Linux Enterprise wzrosła w roku finansowym 2007 o 200 procent, podczas gdy wartość całego rynku w ciągu roku zwiększyła się jedynie o 22 procent. Wśród nowych nabywców pakietu znalazły się firmy Wal-Mart, Office Depot, Siemens IT Solutions & Services, Casio oraz HSBC.

Więcej informacji o Novell SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
0 679
SUSE - nowe logo

Novell poinformował o udostępnieniu SUSE Linux Enterprise Point of Service, najnowszej wersji systemu Linux zoptymalizowanej pod kątem zastosowania w systemach informatycznych obsługujących handel detaliczny. SUSE Linux Enterprise Point of Service dostosowuje systemy POS (point of service) do indywidualnych potrzeb firmy oraz zapewnia centralne zarządzanie nimi, znacznie zmniejszając koszty obsługi punktów handlowych jak i obsługujących je centrów danych.
Linux dla sklepów wyróżnia się też niezawodnością działania i zapewnia im większą elastyczność. Nowy Linux dla sklepów oparty jest na systemie SUSE Linux Enterprise 10. Stanowi środowisko do uruchamiania współczesnych aplikacji POS oraz oferuje mechanizmy centralnego zarządzania zmniejszając pracochłonność czynności związanych z administrowaniem.

SUSE Linux Enterprise Point of Service wyposażono w funkcje wspomagające wykorzystanie go w dużych, wielowarstwowych środowiskach POS, takich jak używane przez największe sieci handlowe. Rozwiązanie Novella umożliwia szybkie budowanie przez klientów własnych obrazów oprogramowania, ponadto w pakiecie zawartych jest wiele gotowych obrazów, udostępniających mechanizmy obsługi popularnych w zastosowaniach handlowych standardów tworzenia aplikacji, np. JavaPOS.

Zaletą SUSE Linux Enterprise Point of Service jest możliwość szybkiego wdrażania i łatwa aktualizacja oprogramowania za pomocą centralnego serwera administracyjnego i lokalnych serwerów oddziałowych. Rozwiązanie pozwala centralnie zarządzać obrazami oprogramowania dla urządzeń POS, automatycznie dopasowuje obrazy do profili sprzętowych, rozsyła je do serwerów oddziałowych i automatycznie instaluje odpowiednie obrazy na urządzeniach POS. Usprawnienia wprowadzone w najnowszej wersji systemu obejmują narzędzia do tworzenia obrazów, rozszerzenie listy obsługiwanego sprzętu oraz wzorce konfiguracji i skrypty do zarządzania wielowarstwowymi środowiskami POS.

Więcej informacji o SUSE Linux Enterprise Point of Service można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/linuxpointofservice.

Więcej informacji o pełnej gamie rozwiązań firmy Novell opartych na SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

(Informacja prasowa firmy Novell)

przez -
0 613
SUSE

Novell zaoferował rozwiązanie, które pozwoli maszynom IBM System z przeżyć drugą młodość. Nowa wersja SUSE Linux Enterprise Server Starter System umożliwi menedżerom IT skuteczne i ekonomicznie efektywne wykorzystanie tych mainframe’ów w zastosowaniach hostingowych.
Z punktu widzenia administratorów instalacja SUSE Linux Enterprise Servera na maszynach System z niczym się nie różni od instalacji na tradycyjnym serwerze PC. Ross Chevalier, szef działu technicznego Novell Canada, stwierdził, że produkt Novella oprócz tego, że pozwoli osobom przyzwyczajonym do świata „dużych komputerów” korzystać z bogatej bazy stabilnego i darmowego oprogramowania, przygotuje ich do pracy z coraz popularniejszymi rozwiązaniami linuksowymi. Linux coraz częściej zastępuje bowiem zamknięte, przemysłowe *NIX-y w rozwiązaniach klasy Enterprise.

Warren Shiau, główny analityk IT Toronto Strategic Counsel, zgodził się z tą opinią, mówiąc, że oferta Novella pomoże tym firmom, które obawiają się wysokich kosztów wymiany swych starszych serwerów IBM System z. Uważa on, że tym, co powstrzymuje firmy przed robieniem rzeczy sensownych z punktu widzenia technologii IT, są wyłącznie koszty. Należy zatem tworzyć narzędzia, które obniżają te koszty – i to właśnie zrobił Novell. Produkt taki staje się wówczas atrakcyjny i zdobywa zaangażowanych użytkowników.

Czy zatem naprawdę warto inwestować w serwery PC? W podobnej cenie można zakupić używane mainframe’y IBM-a, a po zainstalowaniu na nich Linuksa zamiast kosztownego z/OS uzyskujemy tanie i potężne narzędzie, które z punktu widzenia administracji, bezpieczeństwa, wydajności i funkcjonalności deklasuje serwery obarczone grzechami architektury PC.

przez -
0 611
SUSE

Novel udostępnił pierwszy Service Pack dla systemów SUSE Linux Enterprise Server i Desktop. Zostały opublikowane również zestawy sterowników (SUSE Linux Enterprise Virtual Machine Driver Pack) do zarządzania systemami wirtualizowanymi za pomocą Xen. Dzięki temu systemu wirtualizowane działają z wydajnością bliską natywnym rozwiązaniom. Xen działa pod kontrolą procesorów Intel VT lub AMD-V.

Zestaw poprawek i dodatków dodaje obsługę procesorów czterordzeniowych Intel Xeon i AMD Opteron. Programiści dołożyli wszelkich starań, aby system był bezpieczny. W poprawkach znajdziemy między innymi możliwość szyfrowania katalogu domowego oraz całych partycji. Pojawiło się również nowe narzędzie dla administratorów o nazwie Sabayon, które pozwala na prepozycyjne zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Pojawiły się również uaktualnienia w środowisku GNOME, silniku Compiz, wydano specjalną wersję pakietu biurowego OpenOffice 2.1 z obsługą makr Visual Basic. OpenOffice został wzbogacony o czcionki firmy AGFA oraz obsługę formatu OpenXML, tylko dla dokumentów MS. Worda. Obsługa innych plików ma zostać dodana w późniejszym okresie.

Łatki dodają lepszą obsługę Active Directory (np. autoryzacja w trybie offline), współdzielenie plików w sieci Microsoft. Service Pack dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników systemu.

Polecane

fritzbox

0 350
AVM Fritz!Box 7590 to nowsza wersja modelu 7490, czym się różnią re modele - na pewno jest spora różnica wizualna, ale i...