Tags Posts tagged with "systemvinit"

systemvinit

przez -
36 3421
Linux Tux

Lennart Poettering opublikował na swoim blogu porównanie systemd z SysVinit i Upstart. Jest to liczący sobie około 18 miesięcy projekt, a jego celem ma być stworzenie nowego daemona init dla systemów Linux, który zunifikuje cały proces startu systemu. Aktualnie jest tak, iż każda dystrybucja posiada własny zestaw skryptów startowych, które były diametralnie różne pomiędzy sobą. Teraz dużą część najczęściej wykonywanych podczas startu systemu rzeczy zajmie się systemd.

W dalszym etapie startu systemu – gdy są uruchamiane usługi systemowe działają serwisy systemd, które są przenośne pomiędzy dystrybucjami. Dzięki temu programiści nie muszą pisać osobnych skryptów startowych daemona do każdej dystrybucji, a mogą za jednym razem dostarczyć go wraz z systemd.

Aktualnie dystrybucjami, które zaadoptowały nowego daemona są Fedora 15, openSUSE, Mandriva, Arch, Frugalware i Debian.

Poniższa tabela ilustruje porównanie możliwości SysVinit, Upstart oraz SystemD:

sysvinit Upstart systemd
Interfacing via D-Bus no yes yes
Shell-free bootup no no yes
Modular C coded early boot services included no no yes
Read-Ahead no no[1] yes
Socket-based Activation no no[2] yes
Socket-based Activation: inetd compatibility no no[2] yes
Bus-based Activation no no[3] yes
Device-based Activation no no[4] yes
Configuration of device dependencies with udev rules no no yes
Path-based Activation (inotify) no no yes
Timer-based Activation no no yes
Mount handling no no[5] yes
fsck handling no no[5] yes
Quota handling no no yes
Automount handling no no yes
Swap handling no no yes
Snapshotting of system state no no yes
XDG_RUNTIME_DIR Support no no yes
Optionally kills remaining processes of users logging out no no yes
Linux Control Groups Integration no no yes
Audit record generation for started services no no yes
SELinux integration no no yes
PAM integration no no yes
Encrypted hard disk handling (LUKS) no no yes
SSL Certificate/LUKS Password handling, including Plymouth, Console, wall(1), TTY and GNOME agents no no yes
Network Loopback device handling no no yes
binfmt_misc handling no no yes
System-wide locale handling no no yes
Console and keyboard setup no no yes
Infrastructure for creating, removing, cleaning up of temporary and volatile files no no yes
Handling for /proc/sys sysctl no no yes
Plymouth integration no yes yes
Save/restore random seed no no yes
Static loading of kernel modules no no yes
Automatic serial console handling no no yes
Unique Machine ID handling no no yes
Dynamic host name and machine meta data handling no no yes
Reliable termination of services no no yes
Early boot /dev/log logging no no yes
Minimal kmsg-based syslog daemon for embedded use no no yes
Respawning on service crash without losing connectivity no no yes
Gapless service upgrades no no yes
Graphical UI no no yes
Built-In Profiling and Tools no no yes
Instantiated services no yes yes
PolicyKit integration no no yes
Remote access/Cluster support built into client tools no no yes
Can list all processes of a service no no yes
Can identify service of a process no no yes
Automatic per-service CPU cgroups to even out CPU usage between them no no yes
Automatic per-user cgroups no no yes
SysV compatibility yes yes yes
SysV services controllable like native services yes no yes
SysV-compatible /dev/initctl yes no yes
Reexecution with full serialization of state yes no yes
Interactive boot-up no[6] no[6] yes
Container support (as advanced chroot() replacement) no no yes
Dependency-based bootup no[7] no yes
Disabling of services without editing files yes no yes
Masking of services without editing files no no yes
Robust system shutdown within PID 1 no no yes
Built-in kexec support no no yes
Dynamic service generation no no yes
Upstream support in various other OS components yes no yes
Service files compatible between distributions no no yes
Signal delivery to services no no yes
Reliable termination of user sessions before shutdown no no yes
utmp/wtmp support yes yes yes
Easily writable, extensible and parseable service files, suitable for manipulation with enterprise management tools no no yes

Prócz tego dostępne natywne opcje usług:

sysvinit Upstart systemd
OOM Adjustment no yes[1] yes
Working Directory no yes yes
Root Directory (chroot()) no yes yes
Environment Variables no yes yes
Environment Variables from external file no no yes
Resource Limits no some[2] yes
umask no yes yes
User/Group/Supplementary Groups no no yes
IO Scheduling Class/Priority no no yes
CPU Scheduling Nice Value no yes yes
CPU Scheduling Policy/Priority no no yes
CPU Scheduling Reset on fork() control no no yes
CPU affinity no no yes
Timer Slack no no yes
Capabilities Control no no yes
Secure Bits Control no no yes
Control Group Control no no yes
High-level file system namespace control: making directories inacessible no no yes
High-level file system namespace control: making directories read-only no no yes
High-level file system namespace control: private /tmp no no yes
High-level file system namespace control: mount inheritance no no yes
Input on Console yes yes yes
Output on Syslog no no yes
Output on kmsg/dmesg no no yes
Output on arbitrary TTY no no yes
Kill signal control no no yes
Conditional execution: by identified CPU virtualization/container no no yes
Conditional execution: by file existance no no yes
Conditional execution: by security framework no no yes
Conditional execution: by kernel command line no no yes

Polecane

Konferencje

0 323
25 lutego odbędzie się webinar przygotowywany we współpracy EuroLinux oraz Linux Polska. Podczas wydarzenia wyjaśnione zostaną konsekwencje zakończenia wsparcia dla jednej z...
TP link M7200

1 577