Tags Posts tagged with "szczecińska grupa użytkowników uniksa i linuksa"

szczecińska grupa użytkowników uniksa i linuksa

przez -
15 1684
Fundacja Aegis

Z inicjatywy Rafała Malujdy i Michała Smereczyńskiego została powołana do życia Fundacja Aegis. Obie postacie są członkami Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Użytkowników Uniksa i Linuksa, które to zgodnie z założeniem swoich działań statutowych, pokryło 1/3 kosztów tego procesu. Aegis (Egida) to mityczna tarcza Zeusa, wykuta przez Hefajstosa. Według mitologii greckiej, miała ona chronić młodego boga. Zgodnie z frazeologią języka polskiego egida, a właściwie związek frazeologiczny „pod egidą”, oznacza roztaczanie opieki, przewodnictwo, patronat, czy protektorat.

Fundacja Aegis, wzorem Apache Foundation, przyjmuje kształt fundacji parasolowej, w której przygotowane jest miejsce dla projektów związanych nie tylko z wolnym i otwartym oprogramowaniem, ale także z dziedziny otwartych standardów, otwartych danych i interoperacyjności. Celami statutowymi będzie wsparcie technologiczne, prawne, społecznościowe i biznesowe, a także działalność wydawnicza i stymulacja społeczności zgromadzonej wokół wolnego i otwartego oprogramowania. Fundacja Aegis będzie pełnić rolę węzła komunikacyjnego pomiędzy deweloperami i innymi osobami zaangażowanymi w projekty związane z otwartym oprogramowaniem, otwartymi standardami, otwartymi danymi i interoperacyjnością, a światem biznesu i rynkiem zatrudnienia.

Fundacja Aegis będzie starała się zapraszać istniejące już projekty związane z wolnym i otwartym oprogramowaniem, otwartymi standardami, otwartymi danymi i interoperacyjnością pod swoją opiekę, ale także zachęcać będzie do tworzenia nowych projektów, formalizowania społecznych inicjatyw oraz do pielęgnacji inicjatyw, które mają na celu ochronę dóbr społeczności.

Ochrona dóbr społeczności według Fundacji Aegis, to stworzenie w Polsce „zbrojnego ramienia” ruchu wolnego i otwartego oprogramowania, ruchu otwartych standardów, inicjatywy otwartości danych i przyrzeczenia interopercyjności. Fundacja ma zamiar stać na straży licencji chroniących otwartości i walczyć z wszelkimi przejawami naruszania tych licencji.

Projekty znajdujące się pod parasolem Fundacji Aegis będą mogły liczyć na doradztwo w kwestiach związanych inżynierią programowania, projektowaniem aplikacji i usług, biznesem, zarządzaniem projektami i rozwojem osobistym.

Fundacja Aegis starać się będzie działać w sposób merytokratyczny. Decyzyjność w sprawach związanych z projektami jest trójstronna i dzieli się między fundatorów i stowarzyszenie Szczecińska Grupa Użytkowników Uniksa i Linuksa, które reprezentowane jest przez jego władze. Oznacza to, iż SZLUUG ma jeden z trzech głosów decyzyjnych w sprawach związanych z projektami.

Poza głosami decydującymi, które konieczne są ze względów formalnych, w fundacji powołane zostało ciało nazwane mianem Zgromadzenia Fundatorów. W zgromadzeniu tym zasiadają fundatorzy oraz osoby, które jako specjaliści w dziedzinach związanych z działalnością fundacji, zostają zaproszone do niego przez zarząd fundacji.

Konferencje

W dniach 1-2 Grudnia w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja Open Radar 2011, zorganizowana przez Klaster ICT Pomorze Zachodnie/Technopark Pomerania oraz Szczecińską Grupę Użytkowników Linuksa i Uniksa. Spotkali się na niej przedstawicieli społeczności Open Source z obszaru Pomorza Przedniego, Pomorza Zachodniego Polski i Niemiec. Jej celem było połączenie przedstawicieli branży IT i przedsiębiorców ze społecznością Open Source z Polski i Niemiec.

Portal OSWorld był na niej obecny i dzięki temu możemy naszym czytelnikom zaoferować:

przez -
2 1636
Konferencje

Konferencja Open Radar jest organizowana po raz pierwszy i jest to spotkanie przedstawicieli społeczności Open Source z obszaru Pomorza Przedniego, Pomorza Zachodniego Polski i Niemiec. W tym roku spotykamy się w dniach 1-2 Grudnia w Szczecinie. Konferencja ma na celu połączenie przedstawicieli branży IT i przedsiębiorców ze społecznością Open Source z Polski i Niemiec. Open Radar 2011 organizowana jest przez Klaster ICT Pomorze Zachodnie/Technopark Pomerania oraz Szczecińską Grupę Użytkowników Linuksa i Uniksa.

Główna część imprezy, czyli 01 grudnia 2011 odbędzie się w hotelu Silver, zaś warsztaty z dnia 2.12, będą miały miejsce w siedzibie Technoparku Pomerania. Swoje prelekcje wygłoszą specjaliści, przedstawiciele wszystkich stron uczestniczących w konferencji. Wynikiem obrad i spotkań ma być merytoryczny węzeł wiążący konferujące strony pod kątem merytorycznym – punkt wskazujący wspólne cele i możliwości.

Aby brać udział w spotkaniu, należy się zarejestrować na stronie.

Dzień 1 – Prelekcje, Silver Hotel

 • 09:30 – Otwarcie konferencji
 • 09:45 – Sposoby finansowania projektów open source – Adam Walczak
 • 10:45 – Przerwa na kawę
 • 11:00 – Projekt Diaspora – Marcin Karpezo
 • 12:00 – CACert (wykład) – Piotr Sowa
 • 13:00 – Przerwa na lunch
 • 13:45 – CACert – spotkanie z kontrolerami
 • 14:15 – Mecenat 2.0 – Robert Partyka
 • 15:15 – Qucadoo – Szturm Open Source na przemysł – Adam Walczak
 • 16:15 – Ponadgraniczny rozwój oprogramowania – Rafał Malujda
 • Afterparty
 • Pub/Browar Stara Komenda, Szczecin, Plac Batorego, godz. 19:00

Dzień 2 – Warsztaty, Technopark Pomerania

 • 10:00 – Otwarcie drugiego dnia konferencji
 • 10:15 – Tieto
 • 11:15 – Przerwa na kawę
 • 11:30 – Squiz Suite – Squiz Poland
 • 12:30 – Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania – Rafał Malujda
 • 13:30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Szluug

W dniach 20-21 Października 2011, na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, odbędzie się pierwsza odsłona szczecińskiej konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z wolnym i otwartym oprogramowaniem. Jest ona bezpośrednim spadkobiercą konferencji Open Source organizowanej w Szczecinie w latach 2008-2010 przez Polska Grupę Użytkowników Open Solarisa. Organizatorem Open Source Szczecin 2011 jest Szczecińska Grupa Użytkowników Uniksa i Linuksa (SzLUUG). Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (WI ZUT).

W agendzie konferencji słuchacze znajdą zagadnienia związane z nowościami w świecie wolnego i otwartego oprogramowania oraz dystrybucjami systemu Linux, zagadnienia prawne i programistyczne, a także akcenty związane z naszym rodzimym rynkiem IT i administracją publiczną, które w mniejszym lub większym stopniu bazuje na otwartym oprogramowaniu. Smaku konferencji doda projekcja filmu „Good Copy Bad Copy” – dokumentu, który opisuje wpływ systemu praw autorskich na kulturę.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej imprezy: http://opensource.szczecin.pl

Polecane

Byte my code

0 108
W tym roku obchodzimy 5. jubileuszową edycję znanej i cenionej konferencji Byte My Code powered by UBS. Na...
Konferencje

0 144