Tags Posts tagged with "w3c"

w3c

przez -
1 872

World Wide Web to ogólnoświatowy system informacyjny, oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. 25 lat temu, 12 marca 1989 roku brytyjski inżynier i naukowiec sir Tim Berners-Lee, obecnie dyrektor World Wide Web Consortium (W3C), udostępnił propozycję, jak udoskonalić przepływ informacji. Stało się to zalążkiem obecnej, znanej nam sieci internetowej. CERN, które było w tamtym okresie pracodawcą Tima Berners-Lee zgodziło się na wsparcie finansowe projektu.

Po jakimś czasie dołączył do niego belgijski naukowiec Robert Cailliau i 12 listopada 1990 opublikowali oficjalny projekt budowy systemu hipertekstowego zwanego World Wide Web, obsługiwanego przy pomocy przeglądarki internetowej, używającego architektury klient-serwer.

Sir Tim Berners-Lee

Za pierwszy na świecie serwer internetowy posłużył komputer NeXT, na którym Berners-Lee stworzył pierwszą przeglądarkę o nazwie WorldWideWeb (zmienionej później na Nexus), pierwszy serwer WWW oraz pierwsze strony WWW, opisujące nowo powstały projekt.

Pierwszy na świecie serwer WWW

Tutaj warto wspomnieć o dwóch punktach zwrotnych w historii z roku 1993, które przyczyniły się do rozpowszechnienia internetu. Pierwszym z nich była deklaracja ośrodka CERN, że cała technologia WWW będzie dostępna dla każdego na zawsze, bez żadnych opłat licencyjnych. Drugim było wprowadzenie przeglądarki Mosaic, działającej w trybie graficznym. Przeglądarka ta została opracowana przez zespół Narodowego Centrum Zastosowań Superkomputerów (National Center for Supercomputing Applications) na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign (NCSA-UIUC), który kierowany był wówczas przez Marca Andreessena.

Z okazji rocznicy uruchomiono specjalną stronę: www.webat25.org, na której można przekazać swoje życzenia oraz znaleźć sporo informacji.

przez -
1 979
HTML5

World Wide Web Consortium opublikowało drugi szkic przygotowywanego do oficjalnej prezentacji standardu HTML5. Dokument nosi oznaczenie HTML5 Working Draft 28 May 2013 i opisuje wszystkie różnice pomiędzy obecnym stanem prac, a standardem HTML 4. Konsorcjum udostępniło również 3 dokumenty w celach historycznych. Zostały one jednakże już dawno porzucone: HTML5: Edition for Web Authors, HTML: The Markup Language (an HTML language reference) oraz main element – an HTML5 extension specification.

Dokonano łącznie 40 zmian pomiędzy wrześniem 2012 roku, a 6 maja 2013 roku. Zmiany dotyczą szczegółów implementacji elementów i atrybutów.

przez -
8 825
W3C

W3C udostępniło szkic Encrypted Media Extensions, czyli propozycji API do kontroli odtwarzania chronionej zawartości. Specyfikacja nie definiuje systemu ochrony treści czy DRM, ale ogólnie dostępne API które może zostać użyte do współdziałania z takimi systemami. Nie potrzebna jest implementacja DRM, a jedynie prosty klucz systemowy jako podstawa działania.

Ogólnodostępne API będzie wspierało prosty zestaw opcji szyfrowania treści, pozostawiając uwierzytelnianie i autoryzację w gestii autora aplikacji. Zostanie to osiągnięte poprzez wymóg komunikacji specyficznego systemu ochrony treści przez stronę, a nie użycia komunikacji out of band pomiędzy szyfrowanym systemem i licencją lub innym serwerem.

przez -
4 983
HTML5

World Wide Web Consortium ogłosiło ukończenie prac nad specyfikacją techniczną HTML5 i Canvas 2D. Oba szkice weszły aktualnie w fazę rekomendowanych standardów, która powinna zakończyć się w połowie 2014 roku. W tym czasie W3C, wraz z deweloperami będą starali się przetestować wszystkie możliwe scenariusze oraz zaimplementować przenośność na wszystkie możliwe urządzenia i programy.

Konsorcjum ogłosiło także rozpoczęcia prac nad szkicami HTML 5.1 oraz Canvas 2D Context, Level 2. Czas ukończenia oszacowano sobie na 2016 rok.

przez -
1 725

Organizacja W3C ogłosiła uruchomienie strony internetowej Web Platform Docs pod adresem docs.webplatform.org. Pierwsza alfa serwisu posiada w swoich zasobach wiarygodne i sprawdzone źródło informacji dla deweloperów webowych. Zadaniem serwisu jest ujednolicenie i zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich informacji o technologiach HTML5 i CSS. Dodatkowo programiści znajdą tam dane nt pracy na różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych oraz urządzeniach.

Na stronie znajdują się działy: HTML, CSS, JavaScript, SVG, Dostępność oraz Koncepcje. Istnieje także kurs dla początkujących osób.

W3C prosi o zaangażowanie wszystkie chętne osoby, związane z technologiami webowymi.

przez -
0 866
W3C

Konsorcjum W3C, które zajmuje się standardami internetowymi, przedstawiło pierwszy publiczny szkic prac nad zintegrowaniem Web Cryptography API w przeglądarkach internetowych. API JavaScriptu ma oferować obsługę hashowania, generowania i weryfikacji kluczy, szyfrowania i deszyfrowania. Dodatkowo możliwe będzie dzięki temu rozpoznawanie i uwierzytelnianie danego użytkownika, w sposób bardziej bezpieczny, aniżeli jest to teraz.

Kolejnym polem, na którym mógłby się sprawdzić nowy standard są pliki przechowywane w chmurze. Można by było zarządzać prawami dostępu do szyfrowanych dokumentów. Dodatkowo Web Cryptography API pozwoli na komunikację pomiędzy przeglądarką i serwerem, metodami innymi, aniżeli tylko SSL/TLS.

przez -
0 713
W3C

Jakiś czas temu ze stanowiska edytora technicznego ds specyfikacji HTML5 odszedł Ian Hixie Hickson. W3C w tym czasie stworzyło zespół składający się z 4 osób: Travis Leithead (Microsoft), Erika Doyle Navara (Microsoft), Ted O’Connor (Apple) i Silvia Pfeiffer (niezależny konsultant), których zadaniem będzie współpraca z przyszłym nowo wybranym edytorem technicznym, nad tworzeniem specyfikacji HTML5 oraz późniejszą opieką nad nią.

W3C ma nadzieję przygotować finalną wersję na 2014 rok, gdzie będzie można ją zatwierdzić. Ma w tym pomóc oficjalne wsparcie Adobe, Google i Microsoft oraz WHATWG HTML Living Standard – nowa niezależna od W3C grupa pod przewodnictwem Ian Hixie Hickson. WHATWG HTML Living Standard ma się zajmować rozwojem na bieżąco HTML.next, czyli przyszłych wersji specyfikacji.

przez -
1 911
W3C

The World Wide Web Consortium ogłosiło utworzenie formacji MicroXML Community Group, której celem ma być zaprojektowanie specjalnej wersji języka znaczników XML – MicroXML. Ma on być używany w momencie, kiedy zastosowanie tradycyjnego XML jest niemożliwe lub za trudne do wdrożenia. MicroXML Community Group jest otwarta na wszelkie propozycje współpracy i zmian w specyfikacji.

MicroXML zostało zaprojektowane, jako łatwe w użyciu i kompatybilne ze standardem XML. Aby to osiągnąć grupa postanowiła utrzymać specyfikację mniejszą, aniżeli aktualna XML, a model danych MicroXML ma być łatwy w użyciu. Głównymi inicjatorami są: James Clarkgłówny inżynier standardu XML w W3C oraz John Cowan z LexisNexis, który reprezentuje Google w konsorcjum. Cowan jest również odpowiedzialny za wstępny szkic specyfikacji, jako interpreter formatu, bazujący na Java, o nazwie MicroLark. Utworzono także interpreter w Pythonie.

Polecane

Byte my code

0 149
W tym roku obchodzimy 5. jubileuszową edycję znanej i cenionej konferencji Byte My Code powered by UBS. Na...
Konferencje

0 180