Tags Posts tagged with "wioo w szkole"

wioo w szkole

przez -
1 607

Zakończyła się kampania WiOO w Szkole, w ramach której ochotnicy odwiedzali szkoły w całym kraju i opowiadali o zaletach otwartego oprogramowania. Wolontariusze dotarli do tysięcy uczniów, a niektóre z nich od razu zadeklarowały, że zainstalują u siebie wolne oprogramowanie.

Ogólnopolska kampania WiOO w Szkole oficjalnie została zakończona 19 września. Koordynator kampanii Łukasz Nowicki podkreślił, że udało się zrealizować więcej, niż początkowo planowano. Wolontariusze (w liczbie ponad 100) dotarli do 99 szkół z 43 miast w całej Polsce, w których spotkali się z ponad 4500 uczniami (o ponad 1500 więcej, niż planowano).

Najwięcej uczniów uczestniczyło w spotkaniach na Śląsku (1285 osób), Dolnym Śląsku (654) oraz w lubuskiem (509). Z kolei w rankingu miast i miejscowości najliczniej przez uczniów były reprezentowane Tarnowskie Góry (480 uczniów), Wrocław (444) i Poznań (435).

Ilość miast, które odwiedzili nasi Wolontariusze w każdym z województw nie była równa i zależała od ilości zgłoszonych szkół i Wolontariuszy. Pod tym względem wygrało województwo śląskie (wolontariusze byli w 10 miastach), dalej było lubuskie (6) oraz dolnośląskie i podlaskie (po 5).

Ponad 30 szkół w nadesłanych do Fundacji ankietach zadeklarowało, że od razu zacznie używać wolnego i otwartego oprogramowania oraz uczyć o nim. Większość zadeklarowała, że zainstaluje je na komputerach w całej pracowni komputerowej albo na 9-20 stanowiskach komputerowych. Kolejne 30 szkół obiecało się nad tym zastanowić albo zadeklarowało, że będzie je stosować, kiedy otrzymają nową pracownię komputerową.

Z okazji zakończenia kampanii Fundacja oraz Wielkopolskie Kuratorium Oświaty zorganizowały specjalne spotkanie. W swoim przemówieniu Wicekurator Mirosław Drzazga podkreślił znaczenie wolnego i otwartego oprogramowania dla szkolnictwa. Zwrócił uwagę na aspekt ekonomiczny jego stosowania i podkreślił jego znaczenie z moralnego punktu widzenia – wolne oprogramowanie może zahamować piractwo.

Wicekurator powiedział, że według jego wiedzy z wolnego i otwartego oprogramowania korzysta ok. trzech tysięcy uczniów i kilkuset nauczycieli. Wyraził przy tym nadzieję, że dzięki kampanii WiOO w Szkole liczba ta się znacząco zwiększy.

Przedstawicieli Fundacji bardzo ucieszyło tak dobre nastawienie Kuratorium do wolnego i otwartego oprogramowania. Jeśli więcej organów nadzoru pedagogicznego będzie reprezentowało podobne stanowisko, to zwiększa się szansa na to, że tańsze i ciekawe pod względem edukacyjnym oprogramowanie zawita do szkół.

Źródło: di.com.pl

przez -
1 423
Konferencje

Kampania WiOO w Szkole przybiera czasem niespodziewany obrót. Na ostatniej prezentacji zamiast uczniów pojawili się… nauczyciele. I szczegółowo wypytywali o możliwość wykorzystania wolnego oprogramowania w edukacji. Dwa najważniejsze problemy wg nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im F. Kennedyego w Bytomiu są następujące:

1) Wydawnictwa dołączają do podręczników (często tylko w wersji dla nauczycieli) dodatkowe materiały na płytach CD, jednak ich użycie wymaga konkretnych wersji Windows – to problem zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

2) Szkoły są zmuszone przez kuratorium do korzystania ze specjalistycznego oprogramowania do rekrutacji gimnazjalistów i podobnych celów. Chodzi m.in. o programy Hermes, Omikron, Vulcan (optivium) i obsługę SIO. Z rozmowy wynikało, iż ów zestaw oprogramowania sprawia kłopoty nawet w systemach MS (problemy z przenoszeniem informacji z jednego programu do drugiego, niekompatybilność z niczym innym).

Czy czytają nas nauczyciele innych szkół? Jakie jeszcze problemy widzicie we wdrażaniu WiOO w edukacji? Pole komentarzy działa.

Więcej na wioowszkole.org

Źródło: OSnews.pl.

przez -
1 448
Linux Tux

Pierwszy, przypadający na ostatnie trzy miesiące 2007 roku etap kampanii jest niemal dwa razy krótszy niż kolejny. Mimo to udało nam się w czasie tych trzech miesięcy dotrzeć do szkół w pięciu województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i łódzkim. W sumie odwiedziliśmy trzydzieści placówek w czternastu miastach i miejscowościach. Spotkaliśmy się w nich z ponad tysiącem uczniów. Dla zainteresowanych zebraliśmy też garść bardziej szczegółowych informacji:

Średnio w jednym spotkaniu uczestniczyło 42 słuchaczy – najwięcej na raz, bo 120, w spotkaniu trzech szkół w Poznaniu. Ponadto 100 osób brało udział w prezentacji w Gorzowie Wielkopolskim (Zespół Szkół Elektrycznych), 90 osób w Poznaniu (I LO) i 80 w Zielonej Górze (Zespół Szkół Edukacyjnych Nr 1).

Wolontariusze przeprowadzali prezentacje samodzielnie lub parami.Największą ilość prezentacji przeprowadzili dla nas: Maciej Drobniuch i Darek Nowak – odwiedzili w sumie cztery szkoły: dwie w Gorzowie Wielkopolskim oraz po jednej Myśliborzu i Barlinku. I wciąż im mało ;-D

Warto podkreślić, że chęć udziału w większej ilości prezentacji zgłaszali także inni Wolontariusze – niestety nie zawsze były ku temu odpowiednie możliwości – doceniamy jednak każde zaangażowanie i chęci :-)

Co do niespodzianek to wszędzie było ich sporo, więc trudno nam dokładnie określić, która szkoła przebiła pozostałe, cieszymy się jednak, że wszędzie Wolontariusze poradzili sobie z zaskakującymi sytuacjami koncertowo.

Często szkoły w pierwszym kontakcie z Fundacją dość nieufnie odnosiły się do naszego projektu. Cieszymy się jednak, że w końcu większość z tych, które zamierzaliśmy odwiedzić, ostatecznie się zgodziła. Z ankiet przysyłanych przez placówki wynika, że bardzo dobrze oceniły one wizyty naszych Wolontariuszy, a także samą kampanię. W znakomitej większości zadeklarowały też, że zamierzają choć w części wykorzystać ofiarowane przez sponsorów oprogramowanie. Niektóre już to zrobiły. Coraz częściej też to nie uczniowie muszą zgłaszać szkoły, ale same placówki proszą o przysłanie Wolontariusza. To na prawdę cieszy!

Zdarzały się także oczywiście problemy. Czasem były one natury organizacyjno-finansowej (np szkoła musiała pokryć koszty dojazdu Wolontariusza z innej miejscowości) – te udawało się najczęściej dość szybko rozwiązać. Były jednak i trudniejsze przypadki. Często szkoły w pierwszym momencie odmawiały udziału w kampanii i trzeba je było przekonywać. W większości przypadków odmowy wynikały z niechęci szkolnych informatyków do opanowywania nowej dla nich wiedzy i obawy przed utratą z tego powodu autorytetu wśród uczniów. Bywało także, że nikt nie miał i nie chciał mieć pojęcia o tym, z jaką ideą sie do nich zgłaszamy. Jednym z ciekawszych uzasadnień odmowy w takim przypadku było stwierdzenie, że “szkoła ma już takie coś”. Zdarzało się także, że kontakt mailowo-telefoniczny był mocno utrudniony lub nasze zaproszenie było opiniowane przez osobę o innych, niż pożądane kwalifikacjach zawodowych, np księgową. Także terminy oczekiwania na reakcję szkół pozostawiały wiele do życzenia. Rekordzistą pod tym względem było V Liceum Ogólnokształcące z Legnicy – trzy tygodnie codziennych telefonów, żeby w końcu usłyszeć odmowę, to chyba jednak przesada. Dodajmy, że z treścią naszego maila pan informatyk zapoznał się dopiero ostatniego dnia.

Jeśli chodzi o ilość placówek, które odmówiły skutecznie, to ich odsetek jest niewielki i wynosi ok 7 procent ogółu zaproszonych przez nas do kampanii.

Pomimo tych drobnych przeszkód kampania toczy się zgodnie z planem, choć niekoniecznie zgodnie z harmonogramem. Czasem ze względu na różne ważne okoliczności pewne szkoły były realizowane później lub wcześniej niż wynikałoby to z harmonogramu. Pamiętamy jednak, że to dotarcie do szkół było i jest dla nas najważniejszym celem, a harmonogram ma w tym jedynie pomagać.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili wykorzystać naszą wizytę w szkole, by zorganizować w niej święto wolnego i otwartego oprogramowania. Zdarzyło się to w kilku placówkach i pozwoliło na znacznie szerszą prezentację wioo oraz na zorganizowanie dyskusji z uczestnikami, która zawsze przynosiła ciekawe efekty. Wiemy też, że kilka szkół, z którymi jesteśmy umówieni na przyszły rok, także planuje tego rodzaju posunięcie – z góry cieszymy się na te spotkania.

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania objęła honorowym patronatem dwie imprezy związane z wioo: Linux-Reinstalacja oraz Dzień Wolnego i Otwartego Oprogramowania w XV LO (szczegóły w zakładce Pod Naszym Patronatem). Pierwsza z nich już się odbyła i okazała tak dużym sukcesem, że już planowane są kolejne jej edycje. Obecnie prowadzimy rozmowy w sprawie kolejnych imprez, które wesprzemy w ten sposób.

Otrzymujemy też sygnały od uczniów i uczestników prezentacji, którzy postanowili otrzymane płytki z ubuntu wypróbować. Wielu z nich obecnie używa dwóch systemów operacyjnych (w tym jednego linuksowego) i jesteśmy przekonani, że jest to krok w dobrym kierunku.

Warto także wspomnieć, że już w trakcie trwania kampanii przybyli nam kolejni Patroni Honorowi i Medialni, co nas bardzo cieszy, bo pozwala dotrzeć z przesłaniem nt wioo do kolejnych ludzi, czy szkół.

W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, jakim okazały się pierwsze miesiące naszej kampanii. Szczególnie dziękujemy Wolontariuszom, którzy chodzili do szkół, zajęli się moderowaniem forum, zgłaszali swoje cenne uwagi pomagające nam w coraz lepszej koordynacji kampanii, opracowali prezentację, plakaty, ulotki, logo i bannery i w jakikolwiek inny sposób pomogły nam w skutecznym przeprowadzeniu pierwszego etapu kampanii. Mamy nadzieję, że drugi etap okaże się jeszcze większym sukcesem, niż pierwszy.

To jednak jeszcze nie zupełnie koniec – jutro relacja z ostatniego w tym roku spotkania, które odbyło się w Olsztynie. Zapraszamy do lektury!

Autor: Łukasz Nowicki.

przez -
0 513
Konferencje

11 września 2007 roku od godziny 14.00, w gmachu Gimnazjum Nr 56 im. Józefa Wybickiego przy ulicy Promyk 4 w Poznaniu, odbyło się uroczyste spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiej kampanii “WiOO w szkole“. Obecni byli nie tylko uczniowie wspomnianego gimnazjum ale również uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 88 im. Poznańskich Koziołków oraz uczniowie Gimnazjum Nr 33. Gości już przy wejściu na teren szkoły przywitali przedstawiciele uczniów, którzy odprowadzali zaproszonych do auli w której impreza się odbyła.

Kilka miłych słów wstępu rozpoczynających spotkanie wygłosił gospodarz, Dyrektor placówki edukacyjnej, Pan Sławomir Eliks. Przywitał przybyłych na spotkanie uczniów, nauczycieli oraz przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu, Pana Włodzimierza Kruszwickiego i Prezesa Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania Pana Rafała Brzychcy.

W swoich słowach Pan Sławomir Eliks przekazał wszystkim obecnym, że wolne i otwarte oprogramowanie zarówno jemu samemu jak również jego szkole nie jest obce. Podkreślił również, że jego szkoła jest otwarta na wszelkie działania mające na celu usprawnienie nauczania informatycznego i podniesienie poziomu edukacji w placówce, której jest przedstawicielem. Wspomniał również o tym, że Linux oraz wolne i otwarte oprogramowanie jest już w jego szkole wykorzystywane.

Warto wspomnieć, iż Przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 88 była wieloletnia pedagog i nauczyciel informatyki Pani Marcjanna Kessa a Gimnazjum nr 33 wieloletnia pedagog i nauczyciel informatyki Pani Ewa Sumowska.

Prezentacje przeprowadził Pan Kacper Pluta oraz Pan Krzysztof Winnicki. Podczas prezentacji młodzież mogła zapoznać się z historią, zaletami i możliwym wykorzystaniem promowanego przez kampanię”WiOO w szkole”oprogramowania.

Po prezentacji zadawane były bardzo ciekawe pytania, na które odpowiedzieli prowadzący prezentację.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał od Fundacji ufundowane przez firmę Oracle Polska upominki jak również dystrybucję Linux Ubuntu i Linux Edu-CD.

Wszystkie trzy szkoły które brały udział w spotkaniu otrzymały certyfikaty wzięcia udziału w szkoleniu przekazane przez Fundację oraz komplet komercyjnego wolnego i otwartego oprogramowania przekazany przez firmy UxSystems, Amazis.net oraz Novell Polska.

Spotkanie przygotowane przez przedstawicieli szkoły jak również młodzież było bardzo dobrze przygotowane a uczestnicy spotkania wyrażali zadowolenie ze spotkania.

Prezentacja dla młodzieży w szkole dowiodła, że wolne i otwarte oprogramowanie wzbudza zainteresowanie szkół. Dowodzi również, że kampania “WiOO w szkole” jest niezbędna a używanie np. systemu Linux pozwoli młodzieży lepiej przygotować się do życia w społeczeństwie cyfrowym. Sama szkoła dzięki wykorzystaniu wolnego i otwartego oprogramowania staje się konkurencyjna poprzez swoja ofertę edukacyjną, czego dowodzi właśnie Gimnazjum nr 56 w Poznaniu.

Polecane

Konferencje

0 185
Już po raz szósty, firmy technologiczne przystąpią do wielkiej rywalizacji o miano Lidera IT.
Kolejna edycja Konkursu, będzie podsumowaniem dokonań całej branży technologicznej w bieżącym...