Tags Posts tagged with "y ppa manager"

y ppa manager

przez -
2 745
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.9.9.2, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano obsługę systemów Linux Mint 16 oraz Ubuntu 14.04 LTS
 • Dodano przycisk install w menu Manage PPA -> List Packages, co pozwala na szybką i łatwą instalację pakietów, bezpośrednio z poziomu aplikacji
 • Aplikacja pokazuje wszystkie dostępne pakiety, dodane do naszego systemu
 • Dodano możliwość pobierania plików z repozytoriów PPA bez potrzeby ich dodawania
 • Kopia zapasowa i przywracanie PPA odbywa się razem z kluczami PPA
 • Dodano komendę: update-ppa, dzięki której można zaktualizować konkretne repozytoria, bez potrzeby aktualizacji wszystkich
 • Pojawiło się kilka opcji do ponownego włączania repozytoriów, po aktualizacji do nowszej wersji Ubuntu lub Linux Minta
 • Usunięto powtarzające się repozytoria
 • Dodano obsługę szybkich list Ubuntu oraz AppIndikactor

przez -
0 505
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.9.9.1, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano uruchamianie narzędzi za pomocą jednego kliknięcia. Warto wspomnieć, że domyślnie YAD nie posiada takiej funkcji.
 • Dogłębne szukanie jest od teraz używane domyślnie. Dzięki temu wyświetlane są jedynie pakiety, dostępne dla Twojej wersji systemu.
 • Ubuntu 13.10: naprawiono problemy z prawami dostępu z GNOME 3.10
 • Ubuntu 13.10: usunięto drobny błąd w oknie głównym, związany z biblioteką GTK 3.8.3+
 • Ubuntu 13.10: naprawiono appindicator
 • Poprawiono powiadomienia, które nie działały czasami w GNOME Shell
 • Naprawiono robienie kopii zapasowych listy repozytoriów PPA /etc/apt/sources.list, które czasem nie działało
 • Dodano ikonę indykatora Faience

Uwaga:
Instalacja pakietów w Ubuntu 13.10 chwilowo nie działa i powoduje błędy. Należy się wstrzymać z tym, do czasu wydania poprawki.

przez -
2 823
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.9.9, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

W najnowszej wersji znajdziemy:

 • Wsparcie dla systemów Linux Mint 15 Olivia oraz deweloperskiej wersji Ubuntu 13.10 Saucy Salamander
 • Dodano listę pakietów dostępnych w PPA dla naszego systemu
 • Pojawiła się możliwość pobierania pakietów bez konieczności ich instalacji
 • Dodano menu Backup repositories i Restore repositories, razem z PPA keys
 • Dodano komendę do aktualizacji pojedynczego repozytorium: update-ppa
 • Pojawiło się kilka opcji, które powinny pomóc w ponownym uruchomieniu PPA podczas aktualizacji do nowszej wersji Ubuntu lub Linux Minta
 • Usunięto menu duplicate PPA
 • Dodano wsparcie dla Unity quicklists oraz opcjonalnie AppIndicator
 • Naprawiono znalezione błędy

przez -
0 591
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.0.9.2, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Y PPA Manager 0.0.9.2 - Manage PPA

Zmiany, jakie zaszły:

 • Znikające powiadomienia dla GNOME Shell
 • Pojawiło się wstępne wsparcie dla repozytoriów PPA na Launchpadzie, dodanych do /etc/apt/sources.list, zamiast /etc/apt/sources.list.d/
 • Pojawiło się menu Manage PPA, które posiada zintegrowane funkcje: Remove, Purge, Update, Edit Sources i List Packages
 • Udoskonalono opcję update-ppa, włączając w to poprawki dla Linux Mint oraz wsparcie dla większej ilości formatów repozytoriów
 • Do uwierzytelniania jest od teraz używany PolicyKit (pkexec), zamiast gksu / kdesu. Ma to ułatwić i ujednolicić interfejs dla wielu środowisk graficznych

Aby zainstalować, wystarczy dodać repozytorium ppa:webupd8team/y-ppa-manager lub wykonać poniższe komendy:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager

Ważne
Portal OSWorld znalazł poważny błąd w aplikacji, który został zgłoszony na portalu Launchpad – Manage PPA uses 100% of CPU. Póki co udało się ustalić, że powodem błędu jest biblioteka YAD. Czekamy na odpowiedź twórców oraz autora aplikacji.

Aktualizacja (17.10.2012)
Udało się poprawić błąd w głównym kodzie aplikacji. Póki co, trzeba czekać na reakcję przy samej bibliotece.

przez -
2 520
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.0.9.0, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano nowe menu Install Packages, które pozwala na szybką instalację pakietów, jeżeli znamy ich nazwę
 • Można instalować kilka pakietów na raz, wystarczy pomiędzy nazwami zrobić spację
 • Podczas wyszukiwania pakietów w Launchpadzie, możemy zainstalować paczkę bezpośrednio z listy wyszukanych repozytoriów
 • Nowa kolumna PPA status w podstawowych i zaawansowanych wynikach wyszukiwania, która pozwala sprawdzić, czy PPA jest już dodane do systemu
 • Okno wyszukiwania: podczas szukania pakietu (szczegółowe wyszukiwanie), Y PPA Manager wyświetli wersję, jeżeli pakiet jest zainstalowany, lub powiadomi, że pakiet jest niezainstalowany
 • Remove duplicate PPA sources: wyświetla, które źródła PPA się powielają i które powinny zostać usunięte
 • Pomniejsze zmiany

przez -
0 558
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.0.8.7, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano update-ppa, które aktualizuje źródło PPA, a nie całe oprogramowanie źródłowe
 • Podczas dodawania PPA, nowa opcja update-ppa jest używana automatycznie
 • Dodano strony podręcznika pomocy man
 • Pojawiło się automatyczne wspieranie nowszych wersji Ubuntu
 • Naprawiono błąd, który objawiał się w Linux Mint 13
 • Skanowanie w poszukiwaniu zdublowanych repozytoriów, wyświetla teraz ich liczbę
 • Opcja robienia kopii zapasowej, otrzymała możliwość backupowania i przywracania kluczy repozytoriów
 • Inne poprawki

przez -
15 5823
Chmura danych wirtualizacja

Personal Package Archives, znane też jako PPA, to repozytorium oprogramowania, do którego wprowadza się pakiety źródłowe w celu przystosowania ich do użycia przez APT na Launchpad lub podobne programy. Został on pokazany wszystkim zainteresowanym 25 listopada 2007 roku i pozwala na dystrybucję pakietów w wersjach nowszych, niż przewidują założenia danej wersji dystrybucji oraz na dostarczenie pakietów, które zostały wydane po zamrożeniu danej wersji, a miały zostać do niej wprowadzone. Wspiera tworzenie pakietów Ubuntu dla architektury x86, x86_64 i LPIA dla Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04 i Ubuntu 14.10.

Na początku musieliśmy się zadowolić konsolowym wprowadzaniem pakietów PPA, tudzież edytować plik sources.list i ręcznie dodawać wpisy. Od czasu wprowadzania Centrum Oprogramowania Ubuntu, Canonical ułatwiło cały proces, jednakże nadal nie jest on doskonały, ponieważ aby w pełni ukończyć dodawanie repozytorium PPA trzeba jeszcze wejść w Menedżer Aktualizacji i zrobić aktualizację repozytoriów.

Aby ułatwić cały proces Alin Andrei zaprojektował program Y PPA Manager, który posiada wygodny interfejs i wszystkie powyższe opcje w jednym miejscu. Do tego ma kilka przydatnych funkcji.

Instalacja

Instalację programu rozpoczynamy od uruchomienia okna Alt+F2, zaznaczeniu opcji: Uruchom w terminalu i wpisaniu po kolei trzech poleceń:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager

Po odczekaniu, aż zniknie ostatnie okno, program powinien się pojawić w Menu Programy -> Systemowe, niezależnie od wersji Ubuntu.

Aplikacja jest napisana z wykorzystaniem języka skryptowego Bash oraz programu do wyświetlania grafiki yad.

Y PPA Manager

Wygląd i korzystanie

Po uruchomieniu pojawia nam się przejrzyste okno aplikacji z małymi kwadracikami i podpisami w języku angielskim. Niestety aktualnie nie ma polskiej wersji, ale być może uda się poprosić autora o pewne zmiany. Kwadrat Add a PPA – Dodaj PPA, odpowiada za dodanie repozytorium. Po jego wciśnięciu ukazuje nam się okno, w którym wpisujemy lub wklejamy żądany adres, klikamy OK i odczekujemy na wyświetlenie chmurki powiadomienia o sukcesie. Jeżeli chcemy wyświetlić listę wszystkich dostępnych PPA, klikamy na ikonkę List packages in a PPA enabled on your computer. Możemy wybrać sobie dowolny wpis i sprawdzić, jakie pakiety zostały przy jego pomocy zainstalowane. Możemy także otworzyć stronę danego pakietu na Launchpad.

Kwadracik Remove a PPA odpowiada za Usuwania repozytorium z naszego komputera, jednakże nie samych pakietów. Dzięki temu szybko i sprawnie pozbędziemy się zbędnych wpisów.

Najciekawsza ze wszystkich zakładek – Advanced, pomoże nam w moderować naszą listą. Po kolei opcje:

Y PPA Manager

Purge PPA

   – Usuwanie PPA z pakietami

Scan and remove duplicate PPAs

   – skanuje i usuwa powtarzające się wpisy

Try to import all missing GPG keys

   – pobiera brakujące klucze podpisu cyfrowego repozytorium

Try to fix all GPG BADSIG errors

   – Naprawia błędy wszystkich GPG BADSIG

Bakcup reposytories

   – tworzy kopię zapasową wpisów

Restore repositories backup

   – przywraca kopię zapasową wpisów

Re-enebled working PPAs after Ubuntu upgrade

   – przystosowuje działające PPA po aktualizacji Ubuntu do nowszej wersji

Update release name in working PPAs

  – przywraca nazwy pakietów w działających PPA

Ciekawą opcją jest wyszukiwanie odpowiednich repozytoriów, zawierających konkretne nazwy. Wystarczy wpisać żądaną frazę i odczekać chwilkę. Aplikacja szuka również dokładniej, jednakże wydłuża to czas, jaki jest do tego potrzebny.

Ostatnia ikona – Settings, odpowiada za ustawienia programu. Patrząc od góry mamy możliwość:
PPA Purge – usuwanie wpisów: ręcznie lub automatycznie
Ubuntu Indicator – wyłączone, uruchomione, samodzielna aplikacja
Wersja Ubuntu – tutaj program sam wykrywa, jaką mamy, jednakże można wpisać sobie coś innego

Y PPA Manager

Podsumowanie

Po dłuższych testach musimy przyznać, iż do tej pory nie spotkaliśmy tak dobrej aplikacji do zarządzania repozytoriami PPA. Mnogość opcji, jakie dostarcza tylko skłaniają do jej posiadania, szczególnie jeżeli chodzi o naprawę, usuwanie, pobieranie dodatkowych kluczy GPG, czy wreszcie wyszukiwanie.

Jednakże program nie jest bez wad. Brak paska postępu, czy nawet okna konsoli w wykonywaniu danego zadania, może lekko zmylić osoby myślące, że coś się wykonało. Kolejny problem to wykorzystana biblioteka graficzna oraz język programowania. Jest to fork Zenity, który był wykorzystywany przy pisaniu programu Ubumatic do konfigurowania podstawowych ustawień systemu, jednakże twórcy Ubuntu Polish Remix zrezygnowali z niego, na rzecz własnego konfiguratora przepisanego w Pythonie i GTK+. Dzięki czemu uzyskali o wiele więcej możliwości.

przez -
0 534
Paczki, RPM

Alin Andrei ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.0.8.4 – graficznego narzędzie do łatwego zarządzania i wyszukiwania repozytoriów Personal Packager Archive (PPA). Potrafi dodawać, usuwać i czyścić PPA, wyszukiwać wszystkie PPA dostępne na Launchpad dla wybranych pakietów, robić kopie zapasowe i odzyskiwać PPA, usuwać powtarzające się źródła PPA. Jest zintegrowany z szybkimi listami Unity.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano Ubuntu appindicator: pracuje w samodzielnym trybie (startuje automatycznie podczas logowania i nie wymaga Y PPA Manager do uruchomienia) lub trybie regularnym (startuje w czasie otwierania Y PPA Manager i kończy podczas jego zamknięcia). Appindicator jest domyślnie wyłączony i trzeba go włączyć ręcznie w Ustawieniach
 • Ikony Ubuntu mono dark/light dla nowego appindicator
 • Pogram używa wbudowanych i zmodyfikowanych ikon Faenza dla głównego interfejsu
 • Dodano możliwość importu wszystkich brakujących kluczy GPG
 • Dodano funkcję naprawiania wszystkich błędów w kluczach GPG
 • Integracja z kdesudo
 • Zmieniono nazwy ikon NotifyOSD w celu działania z KDE
 • Wsparcie Linux Mint 12 Lisa

Poczynając od tej wersji, Y PPA Manager powinien w pełni pracować pod KDE, aczkolwiek część rzeczy może nie działać właściwie, np. wyświetlanie powiadomień w panelu KDE. Wygląd również nie jest najlepszy, przez użycie YAD (alternatywy GTK do Zenity).

Aby zainstalować program wystarczy wydać te polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager

Polecane

Konferencje

0 206
Już po raz szósty, firmy technologiczne przystąpią do wielkiej rywalizacji o miano Lidera IT.
Kolejna edycja Konkursu, będzie podsumowaniem dokonań całej branży technologicznej w bieżącym...