Tags Posts tagged with "zabbix"

zabbix

przez -
0 1120
Zabbix

Zespół Zabbix-a ogłosił zakończenie pełnego wsparcia technicznego dla Zabbix 2.0. Wersja ta została wydana 21 May 2012 roku i posiadała całkowicie nowy wygląd Dashboarda, usprawniony proces discovery, dodano dźwiękowe powiadomienia, pojawiło się natywne wsparcie dla monitorowania oprogramowania napisanego w Javie, do jednego hosta można dopisać wiele adresów IP i interfejsów sieciowych, dodano bezpośredni monitoring SNMP i wiele innych. Zespół Zabbix-a namawia do aktualizacji do Zabbix 3.0, które premierę miało kilkanaście dni temu.

Zabbix 2.0 będzie na bieżąco aktualizowany o krytyczne błędy bezpieczeństwa do maja 2017.

przez -
0 15209
Zabbix

Alexei Vladishev ogłosił wydanie Zabbix 3.0, które jest jednym z najbardziej przełomowych w historii. Są to m.in. Nowy wygląd Dashboardu, szyfrowane i uwierzytelniane połączenia demona aplikacji, prognozowanie i przewidywanie zdarzeń, monitoring zużycia procesora dla każdego procesu, wykonywanie itemów w określonym czasie, wsparcie dla większej liczby procesów eskalatorów, wymuszane uruchomienie housekeepera, obsługa uwierzytelniania SMTP, bardziej elastyczne zbiorcze oznaczanie alarmów i wiele innych.

Nowy wygląd Dashboardu w Zabbix 3

Najbardziej zauważalną zmianą jest całkowicie przeprojektowany wygląd. Deweloperzy postawili na nowoczesność, prostotę oraz użyteczność. Interfejs automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu, dzięki czemu nawet na urządzeniach mobilnych będziemy mieli schludny wygląd. Zmieniono kolory a także czcionkę, dzięki czemu alarmy oraz reszta interfejsu stała się o wiele czytelniejsza. Postawiono także na całkowicie płaski interfejs, który według nas jest o wiele czytelniejszy i ładniejszy.

Zabbix 3.0

Prócz tego możemy wybrać odświeżone style, jak np. czarny lub jasny.

Zabbix 3.0

Szyfrowane i uwierzytelniane połączenia demona aplikacji

Wiele osób długo wyczekiwało tej funkcji. W końcu mamy dostępne w pełni szyfrowane połączenia demona aplikacji z poszczególnymi komponentami: serwerem, agentami i narzędziami konsolowymi. Ma to chronić wrażliwe dane, przesyłane pomiędzy serwerem monitorującym, a naszymi maszynami. Samo szyfrowanie może zostać wyposażone w uwierzytelnianie. Czyli tylko zaufane komponenty z odpowiednimi certyfikatami lub kluczami będą mogły się komunikować z demonem. I co najważniejsze, zarówno demon, jak i agent mogą się nawzajem weryfikować. Przy kompilacji Zabbix-a należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich bibliotek: mbed TLS (PolarSSL), GnuTLS lub OpenSSL.

Prognozowanie i przewidywanie zdarzeń

W Zabbix 3 pojawiło się prognozowanie i przewidywanie wydarzeń. Są to bardzo przydatne funkcje, które pomogą wielu administratorom w monitoringu maszyn. Od teraz Zabbix zbiera dokładne informacje o wszystkich pojawiających się problemach i na wykresie pokazuje nam przewidywalne zachowania w czasie. Dzięki temu możemy sami zdefiniować trigger, który załączy się w momencie możliwości wystąpienia takowego problemu, jeżeli tylko Zabbix ze zebranych danych stwierdzi, że coś takiego może mieć miejsce.

Zabbix 3.0

Dobrym przykładem niech będzie wykres powyżej, gdzie mamy nasze założenia zapełnienia się partycji /home oraz dane zebrane przez Zabbix z ostatniej godziny. Jasno widać, że dzięki temu nasz trigger załączy się o wiele szybciej.

Monitoring zużycia procesora dla każdego procesu

W Zabbix 3 dodano nowy item: proc.cpu.util, który będzie działał na systemach Linux i Solaris. Pozwala on na monitorowanie zużycia procesora przez konkretny proces lub grupę procesów.

Zabbix 3.0

Przykłady:
proc.cpu.util[,john] – będziemy monitorować zużycie zasobów procesora przez użytkownika john
proc.cpu.util[httpd,john] – będziemy monitorować zużycie zasobów procesora przez procesy httpd dla użytkownika john

Odpytywanie kluczy w określonym momencie

W końcu możemy zdefiniować wykonywanie danego itemu w określonym czasie. Możemy ustawić dzień, miesiąc, godzinę, minut lub sekundę.
Zabbix 3.0

Poniżej mamy wykres, który pokazuje nam odstępy czasowe, w których wykonał się dany item.
Zabbix 3.0

Prywatne mapy sieci, screeny i slajdy

Od teraz możemy współdzielić nasze mapy sieci, screeny i slajdy z innymi użytkownikami. Dzięki temu możemy stawić widoczność dla userów bez praw administratora. Dodatkowo taki użytkownik może otrzymać prawa dostępu do konkretnych czynności, związanych z danym screenem., slajdem lub mapą sieci.

Zabbix 3.0

Zabbix 3.0

Zabbix 3.0

Wymuszane uruchomienie housekeepera

Porządkowanie jest procesem periodycznym, wykonywanym przez serwer Zabbix. Proces usuwa przedawnione i skasowane przez użytkownika informacje. W Zabbix 3 możemy wymusić włączenie tego procesu w zadanym momencie przy pomocy tej komendy:
zabbix_server -R housekeeper_execute

Wsparcie dla większej liczby procesów eskalatorów

Proces eskalatora w serwerze Zabbix-a odpowiada za wykonywanie różnych zdefiniowanych akcji. Czyli np. pojawia się trigger, do którego jest przypisana akcja wysłania maila do określonych użytkowników i w tym momencie eskalator się włączą i działa. O ile przy małej liczbie użytkowników nie sprawia to problemu, o tyle przy dużej ich ilości oraz dodatkowo np. przypisana jest inna akcja, to wpierw trzeba czekać na wysłanie wszystkich maili, a dopiero potem wykonać inną akcję.

Zabbix 3.0

W Zabbix 3 możemy ustawić do 100 procesów eskalatora, w pliku konfiguracyjnym, przy pomocy parametru StartEscalators=50. Dzięki temu duża liczba maili zostanie rozdzielona na kilka procesów eskalatora, a druga akcja otrzyma także osobny proces eskalatora.

Eksportowanie i importowanie mapowania wartości

Mapowanie wartości (value mappings) to jedna z ciekawszych funkcji. Pozwala ona na uproszczenie pobierania danych, poprzez przypisanie do danej wartości czytelnego dla nas oznaczenia. Od teraz możemy te mapy wartości eksportować i importować.

Zabbix 3.0

Obsługa uwierzytelniania SMTP

Wcześniej Zabbix mógł wysyłać powiadomienia mailowe, jedynie po porcie 25, bez żadnego szyfrowania, czy uwierzytelniania. Od teraz jest możliwe ustawienie szyfrowania i uwierzytelniania.

Zabbix 3.0

Automatyczne wybieranie trybu host inventory

Od teraz możemy ustawić domyślny tryb dla host inventory nowo dodawanych maszyn lub wykrywanych przy pomocy discovery.

Zwiększono minimalny czas pokazywany na wykresach do minuty

Do tej pory, podczas podglądania wykresów mogliśmy maksymalnie ustawić czas tylko jako godzinę. Od nowej wersji jest możliwość ustawienia nawet jednej minuty.

Zabbix 3.0

Bardziej elastyczne zbiorcze oznaczanie alarmów

Rozbudowano możliwość potwierdzania i oznaczania alarmów zbiorczo. Możemy wybrać tylko konkretne zdarzenie, wszystkie te same zdarzenia z problemem lub ogółem wszystkie zdarzenia. Prócz tego możemy dodawać kilka wiadomości w zbiorowym potwierdzaniu.

Zabbix 3.0

Opis triggera w podglądzie zdarzenia w Kokpicie

Po najechaniu na problem w Last 20 issues, pojawia się małe okienko. Dodano w nim pole z opisem, co robi dany trigger.
Zabbix 3.0

przez -
0 2579
Zabbix

Canonical ogłosiło, że Zabbix SIA dołączył do programu Charm Partner Programme. W Juju Charms pojawił się już odpowiedni wpis: zabbix server. Dzięki temu użytkownicy Juju mogą w kilka kliknięć lub przy pomocy jednej linii kodu zaimplementować serwer Zabbixa na swoich maszynach. Na stronach Zabbix-a można znaleźć wiele gotowych szablonów do monitoringu. Firma The Camels posiada w swoich repozytoriach kilka własnych szablonów Zabbixa, a dodatkowo zajmuje się wdrożeniami monitoringu na różną skalę.

przez -
0 6171
Zabbix

Twórca ZabbixaAlexei Vladishev, zaprezentował nowy wygląd interfejsu, jaki zostanie wdrożony w wersji 3.0.0. Przebudowany panel zarządzania jest bardziej przejrzysty i wygodniejszy w użyciu. Podejrzewamy nawet, że wszystko stanie się w pełni responsywne, co ułatwi modyfikację pod osoby posiadające duże ekrany, przeznaczone typowo do monitoringu.

Zabbix 3.0.0

Jak można zobaczyć na poniższym zrzucie ekranu, tabela zawierająca ostatnie ostrzeżenia jest o wiele czytelniejsza:

Zabbix 3.0.0

Pojawi się też sporo zmian związanych z monitoringiem VMware, w tym: proste sprawdzanie stanu procesora maszyny wirtualnej.

Jeżeli chodzi o dalsze udoskonalenia interfejsu, to poprawiono opcje filtrowania. Pojawiła się możliwość filtrowania poprzez nazwę hosta, grupy, występowania wyzwalacza, zdefiniowanego okresu czasowego lub własnego okresu czasowego.

Zabbix 3.0.0 Beta - filtrowanie

Rozwijana lista opcji zastąpiona została przyciskami, umieszczonymi poniżej wpisów:

Zabbix 3.0.0 Beta - przyciski opcji

a opcje user agenta zostały dodane do monitoringu webowego:

Zabbix 3.0.0 Beta - opcje user agenta

Do Zabbix serwera jak i proxy, została dodana dodatkowa opcja housekeeper_execute, która pozwala na ręczne uruchomienie housekeepra. W przypadku jego ręcznego uruchomienia, zostaną wyczyszczone dane, które zawierają się w czterokrotnym cyklu uruchomień automatycznych housekeepra, ale nie są nowsze niż 4 godziny lub starsze niż 4 dni. Istnieje teraz możliwość wyłączenia automatycznego uruchamiania housekeppera, po przez ustawienie parametru HousekeepingFrequency na zero.

Proces weryfikacji wyrażenia wyzwalacza (trigger) został znacząco usprawniony, po przez użycie mechanizmu hashującego. Dodatkowo proces blokowania pamięci tymczasowej, w czasie wywołania wyzwalacza został zmniejszony wielokrotnie.

thecamels.org

Ekipa The Camels dodała do repozytorium thecamels/zabbix trzy nowe templatki dla Zabbixa: Template App Brocade HBA, Template App Nscd i Template App PowerPath. Brocade HBA służy do monitoringu adapterów sieciowych. Templatka używa Discovery do tworzenia Obiektów i Wyzwalaczy. Potrzebne jest także dodanie SUDO dla użytkownika zabbix: zabbix ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/bcu. Szablon NSCD jest demonem, który udostępnia pamięć podręczną dla wielu usług systemowych jak np. (zapytania dns, zapytania do pliku /etc/passwd itp).

Templatka PowerPath odpowiada za monitoring EMC PowerPath.

Repozytorium firmy The Camels jest regularnie aktualizowane oraz dodawane są nowe skrypty. Zapraszamy do korzystania i współpracy!

Łódzkie Dni IT 2014

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji „Łódzkie Dni IT„, odbywającej się jak co roku na Uniwersytecie Łódzkim i dotyczącej nowych technologii oraz trendów technologicznych w branży IT (w tym open source). Portal OSWorld.pl objął patronatem to wydarzenie, z uwagi na odbywające się w tym roku prelekcje.

Konferencja zaadresowana jest do studentów kierunków informatycznych, uczniów ostatnich klas informatycznych szkół średnich, a także do wszystkich zainteresowanych nowościami technologicznymi sektora informatycznego. Na wykładach można posłuchać o rozwiązaniach firm IT z regionu łódzkiego (i nie tylko) oraz nawiązać kontakt z pracodawcami w kwestiach stażowych/praktyk.

W tym roku będą miały miejsce dwie prelekcje związane z Open Source:

 • Open source na Microsoft Azure – nowe otwarcie” które poprowadzi Sylwia Ptaszek-Pydyn (Microsoft)
 • Zabbix – monitoring infrastruktury IT” które poprowadzi Gerard Stańczak (OSWorld.pl / SCI Studenckie Centrum Informatyczne UŁ)

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną agendą dostępną na stronie ldi.uni.lodz.pl

Dla osób które chcą otrzymać upominki oraz komplet gadżetów wymagana jest rejestracja. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników zapewniony jest catering oraz atrakcyjne nagrody.

thecamels.org

Kilka lat temu serwis OSWorld uzyskał konto w serwisie GitHub, w którym umieściliśmy skrypt zajmujący się zbieraniem danych o pogodzie – weather_lcd.py. W niedługim czasie zaczniemy dodawać inne nasze projekty, m.in związane z Arduino. Od ponad roku istnieje również konto firmy The Camels, w którym regularnie dodajemy i aktualizujemy skrypty i szablony dla aplikacji monitorującej Zabbix. Niedawno mocno zaktualizowaliśmy nasz profil i opublikowaliśmy kilka nowych szablonów. Zapraszamy do korzystania i współpracy!

Lista szablonów (na dzień 12.09.14):

 • Template App APC – zużycie pamięci dla modułu APC (http://pecl.php.net/package/APC).
 • Template App OPcache – zużycie pamięci OPcache (http://php.net/manual/en/book.opcache.php).
 • Template App RabbitMQ – podstawowe parametry RabbitMQ (http://www.rabbitmq.com/) jak kolejki, wymiana danych (exchanges) i zużycie pamięci
 • Template App cPanel – monitoring podstawowych usług WHM/cPanel
 • Template Device BigIP F5 – do fizycznych sieciowych load balancerów BigIP firmy F5. Do monitoringu podstawowych parametrów (procesor, dysk, pamięć RAM, globalny ruch itp) używany jest protokół SNMP, a także wykrywane są
 • Template Device Cisco ASA – do fizycznych zapór sieciowych Cisco ASA. Do monitoringu podstawowych parametrów (procesor, dysk, pamięć RAM, globalny ruch itp) używany jest protokół SNMP, a także wykrywane są interfejsy sieciowe
 • Template Device NetApp – do dedykowanych macierzy dyskowych firmy NetApp. Do monitoringu podstawowych parametrów (procesor, status dysków, pamięć RAM, parametry fizycznych podzespołów, globalny ruch itp) używany jest protokół SNMP, a także wykrywane są lustrzane wolumeny snmp (snap mirror)
 • Template Device SNMP Generic – generyczny monitoring dla urządzeń SNMP, które nie udostępniają informacji po protokole SNMP, sprawdza tylko dostępnosć hosta (ICMP)
 • Template Inventory – szablon zbiera dane dla automatycznej inwentaryzacji hostów (architektura, system operacyjnym, sprzęt itp). Wymagana jest zainstalowana biblioteka facter (puppetlabs)
 • Template OMSA – szablon zbiera dane z narzędzia OpenManage Server Administrator (OMSA) dla serwerów firmy Dell. Monitorowane są urządzenia takie jak: dyski, zasilacze, wentylatory, obudowy itp

W niedalekiej przyszłości, na profilu firmy The Camels pojawią się inne aplikacje oraz skrypty (m.in niestandardowe filtry Fail2ban oraz logwatch i wiele skryptów ułatwiających pracę administratorom), zatem zachęcamy do śledzenia naszego profilu w serwisie GitHub

przez -
7 1672
Zabbix

Zabbix SIA ogłosiło wydanie Zabbix 2.4, wysokiej klasy wolne oprogramowanie do rozproszonego monitorowania serwerów oraz usług. W jednym centralnym punkcie możemy posiadać wszelakie interesujące nas dane, z których Zabbix wygeneruje dla nas odpowiednie statystyki i przygotuje dla nas wykresy, mapy oraz raporty. Agenci Zabbixa potrafią sprawdzać poprawność połączeń, ich wydajność, badać integralność sieci. Wdrożenie Zabbixa jest bardzo proste. Na stronie projektu znajduje się bardzo dobrej jakości dokumentacja, która pokazuje jak uruchomić serwer Zabbixa oraz agentów do zbierania danych.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano definiowanie wielu filtrów dla niskopoziomowego wyszukiwania
 • Rozszerzono opcje filtrowania
 • Uproszczono tworzenie wykresów, monitorujących na żywo
 • Dodano możliwość usuwania brakujących zasób w pliku XML
 • Dodano możliwość ustawiania nagłówków dla monitoringu webowego
 • Dodano możliwość dodawania wykresów niskopoziomowego wyszukiwania na ekranie
 • Wprowadzono jeden standard daty i czasu (według normy ISO 8601), w całym frontendzie, prócz wykresów
 • Udoskonalono makra
 • Ulepszono obsługę składni dla wyrażeń wyzwalaczy (triggers)
 • Udoskonalono API
 • Dodano globalne wyszukiwania po nazwach technicznych
 • Usunięto zieloną ikonę statusu w wylistowaniu
 • Dodano obsługę pliku logu
 • Dodano automatyczną obsługę wykrytych hostów
 • Dodano przejrzyste rozdzielenie operacji we frontendzie
 • Pojawiły się dodatkowe opcje dla importu XML
 • Zwiększono rozmiary pól dla hostów
 • Dodano automatyczne wykrywanie procesorów
 • Pojawiło się dokładniejsze weryfikowanie parametrów konfiguracji
 • Usprawniono formatowanie JSON
 • Koniec wsparcia dla rozproszonego monitoringu (wielonodowego)
 • Więcej detali dotyczących niewspieranych elementów/itemów (poza generycznym opisem)
 • Możliwość kontroli wielkości hurtowych zapytań SNMP
 • Pole opisu w definicji hosta (podobne do pola opisu w elementach/itemach)
 • Rozbudowane filtrowanie na stronie z wywalaczami (triggerami)
 • Sortowanie na stronie prac planowych (maintenence)
 • Zaawansowane reguły/warunki w definiowaniu akcji
 • Opóźnione uruchomienie housekeeper’a po starcie serwera (domyślnie 30 minut)

Polecane

0 192
Czas pandemii to również czas rozwoju pracy zdalnej, aby taki rodzaj pracy miał sens potrzebne nam dobra prędkość łącza. Bez tego możliwości...

0 347