Trzy nowe instytucje w Koalicji Otwartej Edukacji

Trzy nowe instytucje w Koalicji Otwartej Edukacji

przez -
0 531

Mamy przyjemność poinformować, że Koalicja Otwartej Edukacji rośnie w siłę. Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje różnorodne konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że Koalicja działa także aktywnie na szczeblu rządowym, gdzie podejmuje szereg działań w kierunku uświadomienia i przekonania władz, że wspieranie otwartej edukacji i otwartych zasobów jest naszą wspólną korzyścią.

W dniu 30 grudnia 2010 zaraz po obchodach Dnia Domeny Publicznej 2011 odbyło się spotkanie KOEDu, podczas którego Koalicja jednogłośnie przyjęła trzy nowe organizacje:

AGHAkademia Górniczo-Hutnicza, jedna z największych uczelni technicznych w Polsce, już od ponad roku współpracuje z Koalicją przy okazji projektu Open AGH – instytucjonalnego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych opracowywanych przez pracowników i studentów AGH, uruchomionego w styczniu 2010 roku. Wcześniej AGH ma na koncie indywidualnie podejmowane inicjatywy, mające na celu otwieranie zasobów, np. udostępnianie przez Centrum e-Learningu kursów e-learningowych i publikacji o mediach społecznościowych na licencji CC BY-SA-NC czy udostępnianie kursów przygotowawczych dla przyszłych studentów w ramach tzw. Roku Zerowego AGH.

FWiOOFundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania działa od 2007 roku. Powstała w celu popularyzacji idei wolnego i otwartego oprogramowania oraz z konieczności zintegrowania rozproszonych inicjatyw o podobnym charakterze podejmowanych w Polsce. Ma na koncie takie projekty jak Wolne i Otwarte Oprogramowanie w Szkole, Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne it. FWiOO jest inicjatorem cyklu spotkań Interoperacyjność społeczności wioo!, akcji OOXML poznaj fakty oraz wspiera akcję Uwolnij Laptopa. Fundacja wdrożyła WiOO w kilku instytucjach.

collegium artiumCollegium Artium powstało pod koniec 2008 roku jako niezależny, pozarządowy instytut naukowy o statusie fundacji. Jest sygnatariuszem “Paktu dla Wiedzy” oraz członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). CA poprzez realizowane projekty naukowe wspiera otwartość w dziedzinie historii i sztuki. Wśród projektów znajdują się m.in.: tworzenie otwartych repozytoriów wiedzy (ART-Dok Polska); opracowywanie dziejów myśli o sztuce oraz historiografii XIX i XX wieku (Józef Kremer, Vojeslav Molè); dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny (“Teka Lubelska”).

Przystąpienie nowych członków umocniło pozycję KOED-u na polu nauki, wolnego oprogramowania oraz historii sztuki (dotychczas nie reprezentowanych w KOED), pozwoli na dotarcie z ideą otwartości do nowych grup odbiorców.

Źródło: koed.org.pl.