Ubuntu 10.04.1

Ubuntu 10.04.1

przez -
9 904
Canonical Ubuntu

Robbie Williamson ogłosił wydanie systemu Ubuntu 10.04.1. Jest to wydanie bugfixowe i zawiera głównie poprawki na znalezione błędy. Poprawiony został również instalator systemu. Wydanie to nie wnosi żadnych nowości do systemu. Wydanie to jest wydaniem typu LTS. Poprawki dla wersji desktop będą wydawane do kwietnia 2013 roku, a dla wersji serwerowej do kwietnia 2015 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wiki.ubuntu.com.

9 Komentarze

Odpowiedz