Ubuntu 8.04.3 LTS

Ubuntu 8.04.3 LTS

przez -
0 280
Canonical Ubuntu

Steve Langasek ogłosił wydanie Ubuntu 8.04.3 LTS. To już trzecia poprawiona wersja 8.04 z długoterminowym wsparciem technicznym (3 lata dla desktopów i 5 lat dla serwerów). Nowe wydanie obejmuje aktualizację płytek dla serwera, desktopa oraz alternatywną płytę instalacyjną. Naturalnie zarówno architektury i386 oraz amd64. Ogólnie wprowadzono około 80 poprawek. Zmiany miały na celu poprawienie bezpieczeństwa systemu i korektę znalezionych błędów. Nacisk położono na utrzymanie stabilności i kompatybilności z Ubuntu 8.04 LTS. Obraz płyty można znaleźć na stronie ubuntu.com.