Ubuntu 8.04.4

Ubuntu 8.04.4

przez -
9 532
Canonical Ubuntu

Steve Langasek ogłosił wydanie systemu Ubuntu 8.04.4 LTS. Wsparcie dla tej wersji systemu jest przewidziane do kwietnia 2011 dla desktopów oraz kwietnia 2013 dla serwerów. Wydanie to zawiera ponad 70 zaktualizowanych paczek. Poprawki dotyczą aplikacji serwerowych jaki i biurowych. Użytkownicy Ubuntu 7.10 oraz Ubuntu 6.06 LTS mogą wykonać aktualizację bezpośrednio. W przypadku innych wersji należy wykonać pośrednie aktualizacje np. 6.10 -> 7.04 -> 7.10 -> 8.04 LTS. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ubuntu.com.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 210
PHP

przez -
0 185