Untangle Gateway 9.0

Untangle Gateway 9.0

przez -
0 349
System operacyjny, systemy operacyjne

Dirk Morris ogłosił wydanie Untangle Gateway 9.0 – zaktualizowanej wersji swojej dystrybucji, bazującej na systemie Debian i służącej, jako brama sieciowa, zapora sieciowa lub router. Dodano lepszą integrację z innymi firewallami po przez IPsec. Ulepszono wsparcie syslog, wspieranych aktualnie protokołów szyfrujących oraz pełne tunelowanie mesh. Brak natomiast licencji na pojedyncze tunnelowania. Usunięto Re-Router, wsparcie dla funkcji PC-Remote i Remote Access Portal. Postarano się także o nieregularne znaki w imporcie i eksporcie.