Usługa AWS otrzymuje wsparcie dla Kubernetes

Usługa AWS otrzymuje wsparcie dla Kubernetes

przez -
0 1049
Kubernetes

Kubernetes jest projektem open source, będącym oprogramowaniem do automatycznego instalowania, skalowania i zarządzania skonteneryzowanych aplikacji. W 2014 roku został on oddany społeczności na otwartej licencji Apache. Od tego czasu liczba deweloperów nad nim pracujących znacznie się powiększyła.

Oryginalnie został opracowany przez zespół Google, który został wsparty również przez takie firmy jak IBM, Microsoft, Oracle, RedHat. Jedną z największych zalet tego systemu zarządzania kontenerami jest możliwość wykorzystania go w dowolnej chmurze publicznej. Ułatwia to migrację Kubernetesa od jednego dostawcy chmury do innego.

Podczas pokazu AWS Re: Invent Amazon ogłosił, że AWS będzie wspierać Kubernetesa. Spotkało się to z dużym uznaniem ze strony użytkowników AWS. Obawiano się, że AWS będzie kierował się we własne zastrzeżone kierunki, jeśli chodzi o zarządzanie kontenerami, mimo że Kubernetes okazuje się w tej dziedzinie de facto standardem.

Możliwość przystosowania się AWS do dynamicznych ruchów na rynku technologii, nawet jeśli oznacza odejście od technologii które Amazon stworzył na własne wewnętrzne potrzeby, działa dla niego na plus. Faktem jest, że dostawcy chmur publicznych muszą obsługiwać to, czego potrzebują klienci biznesowi, a nie skupiać się na własnej “wizji” czy jedynie własnych potrzebach.

Na szerzej postrzeganym rynku dostawców platform do uruchamiania “pochmurnych” aplikacji podejście to oznacza, że ​​pole gry jest nieco bardziej wyrównane. Dostawcy usług w chmurze mogą korzystać z najlepszych w swojej klasie narzędzi, zarówno firmowych, jak i otwartych, jak i pracować z potrzebami klientów korporacyjnych na oferowanej technologii. Jest to nie tylko słuszne, ale powinno przyciągnąć jeszcze więcej klientów – w tym zarówno ze świata wielkiego biznesu jak i zupełnie małego – w otwarte ręce dostawców usług takich jak chmura publiczna.

Walka nie została jeszcze zakończona. Podejrzewam, że najwięksi dostawcy publicznych chmur będą starali się przejąć rynek za pomocą własnych technologii, których nie współdzielą z konkurencją. Jest to w rzeczywistości to, co główni dostawcy chmury publicznej już dziś robią w znacznej mierze. Takie zastrzeżone oferty odróżniają je od innych dostawców chmury publicznej, ale podejrzewam, że przedsiębiorstwa chcą, aby były one bardziej podobne.