Tech Leaders jest 4-miesięcznym programem mentoringowym, przeznaczonym dla każdego, kto chce rozpocząć karierę lub rozwijać swoje umiejętności w obszarze IT i nowych technologii. Program jest również otwarty dla tych, którzy chcą rozwijać swoje idee biznesowe lub działające już firmy, związane z nowymi technologiami. 

Misją projektu jest stworzenie swobodnej przestrzeni do dzielenia się wiedzą i rozwijania możliwości w życiu zawodowym, korzystając ze wsparcia doświadczonych mentorów. 

Szybki rozwój programu Tech Leaders

 “Program Tech Leaders cieszy się ogromnym powodzeniem. W czterech poprzednich edycjach spłynęło do nas ponad 1830 aplikacji z najdalszych rejonów świata, od Kanady, Stanów Zjednoczonych, Indii, Singapuru po Europę. Jest to znaczące, ponieważ oddaje skalę, jak bardzo potrzebny jest mentoring na całym świecie” mówi Anna Szwiec, prezeska Stowarzyszenia Women in Technology Poland. 

techleaders

W poprzednich edycjach programu wzięło udział sumarycznie ponad 250 uczestników z całego świata, co zainspirowało organizatorki programu do powołania inicjatywy Tech Leaders Global. Dotychczas w jej ramach odbyły się trzy edycje Tech Leaders Rosja, podczas których 67 mentorów wspierało rozwój kompetencji zawodowych 125 uczestniczek. Zespół lokalnych organizatorów pracuje obecnie nad pierwszymi edycjami Tech Leaders Stany Zjednoczone, Tech Leaders Afryka i Tech Leaders Japonia. 

Siła środowiska IT

Popularność i szybki rozwój programu dobrze pokazują moc środowiska IT, jego skuteczność i gotowość do dzielenia się wiedzą. O sukcesie Tech Leaders przesądza zaangażowanie trzech grup – uczestników, mentorów oraz firm, które przyjmują rolę partnerów programu. 

Motywacja uczestników jest oczywista. Patrząc na ilość aplikacji, wiele osób doskonale rozumie i docenia unikalną możliwość rozwoju w modelu one-to-one, w sposób idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Choć to wydaje się mniej oczywiste, program jest również bardzo popularny wśród mentorów, którzy poświęcają swój czas i angażują swoją wiedzę i doświadczenie by wzmacniać ideę diversity i wspierać uczestników społeczności, którzy zgłaszają potrzebę otrzymania od nich pomocy. Podobną świadomość mają właściciele i managerowie firm, którzy wiedzą, że zatrudnionym w ich firmach specjalistom i ekspertom zależy na rozwoju, dają im więc możliwość wystąpienia w roli mentorów.

Podstawowe zasady programu

Zgodnie z zasadami programu, każdy uczestnik współpracuje z jednym, wybranym mentorem w czasie indywidualnych sesji. Uczestnicy, aplikując do programu, wybierają mentorów na podstawie ich biogramów i obszarów, w których chcą się rozwijać. Następnie mentorzy z nadesłanych do nich aplikacji, wybierają mentee z którym chcą współpracować. Częstotliwość i rodzaj spotkań, online lub offline, jest ustalana indywidualnie przez mentora i uczestnika, w zależności od potrzeb. 

Nadchodząca edycja przyniesie wiele nowości. W ramach programu mentorzy i uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach pogłębiających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin (między innymi z obszaru wystąpień publicznych i personal brandingu). Podczas V edycji uczestnicy po raz pierwszy będą mieć możliwość pracy z mentorami ze Stanów Zjednoczonych.

Program jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, uczestnicy będą wyłonieni na podstawie przesłanych zgłoszeń. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz aplikacyjny który będzie dostępny od stycznia 2020 r. na stronie: http://techleaders.eu

Partnerzy

Dotychczas w realizację programu zaangażowali się: jako Partnerzy – Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Women Techmakers, Google Developers, Sabre, GlobalLogic, Lonsley, Accenture, Accenture, Dreamlab, Azimo, SpeedUp oraz jako Partnerzy Honorowi – Krajowa Izba Gospodarcza, Gmina Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

O Stowarzyszeniu Women in Technology Poland:

Stowarzyszenie Women in Technology Poland jest społecznością kobiet skupionych wokół IT i nowych technologii, zarówno ekspertek zajmujących stanowiska seniorskie, jak i osób rozwijających swoje umiejętności. Tworzymy przestrzeń sprzyjającą wymianie wiedzy i wspierającą rozwój. 

Naszym celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych, wzmacnianie kobiet na stanowiskach liderskich oraz zbudowanie dobrych relacji w społeczności. Równocześnie zapewniamy oczekiwane korzyści firmom, które angażują się we współpracę w roli partnerów.

Brak komentarzy

Odpowiedz