VirtualBox 4.0.0

VirtualBox 4.0.0

przez -
2 1302
Oracle VirtualBox

Firma Oracle poifnormowała o wydaniu aplikacji VirtualBox 4.0.0. Stabilna wersja przynosi wiele ciekawych zmian. Jedną z głównych zmian jest znacząca poprawa wydajności maszyn wirtualnych. Pojawiła się obsługa takich interfejsów jak PCI Express czy Message Signaled Interrupts (MSI). Dużo zmian znajdziemy również w samym GUI. Nazwano je teraz VirtualBox Manager. Został on całkowicie przebudowany. Pojawiła się opcja podglądu maszyn wirtualnych w GUI, sortowanie listy wirtualnych maszyn czy tworzenie skrótów.

Zmieniona została architektura aplikacji. Została ona podzielona na dwie części: główny komponent wydawany na licencji GPL v2 oraz zestaw dodatkowych modułów tzw. Extension Pack, który wydawany jest na licencji PUEL (VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL)). Pozwala to na dołączanie do VirtualBoxa, szeregu komponentów sprzętowych do maszyn wirtualnych (np. kontroler hosta USB 2.0).

Kolejną zmianą jest możliwość alokowania ponad 2 GB pamięci dla maszyn wirtualnych, które działają na 32 bitowym hoście. Pojawiło się również wsparcie dla formatu Open Virtualisation Format Archive (OVA).

Ulepszona została obsługa 3D, dźwięku oraz dodano obsługę wirtualnego sprzętu (chipset Intel ICH9, Intel HD Audio). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie virtualbox.org.