Wydana została aplikacja VirtualBox 4.0.12. Jest to wydanie, które usuwa znalezione błędy we wcześniejszej wersji. Poprawiona została obsługa wirtualnych dysków. Usunięto błąd związany z niemożliwością odmontowania dyskietki z maszyny hosta. Usunięto problemy w obsłudze sieci oraz poprawiono obsługę GL_VERSION (wsparcie dla 3D). Usprawniona została aplikacja VBoxManage. Dodano do niej kilka nowych opcji. Zaktualizowano również dodatki dla systemu Solaris.